acMailkrant nr.25 van 21-05-2011

advertisement
Mailkrant
Antwerpse Contactgroep voor Joods-Christelijke Betrekkingen
Secretariaat : Lindelei 30,
2531 Vremde
Permanentie : Appelkantstraat 2, 2530 Boechout
elke woensdag van 14 tot 17 uur (buiten de schoolverlofperiodes)
tel. 03.454.40.15 (antwoordapparaat)
site : www.acjcb.be
Mail van 21 mei 2011
'Fiddler on the roof'
een leuke film over de joodse geschiedenis en zeker ook een historische binding met 'A'.
Gelieve vandaag nog te reserveren daar ze moeten weten hoeveel 'breakfasts' er moeten worden
geserveerd. (Er zullen ook koosjere koffiekoeken zijn naar het schijnt.)
Waar ? Atlas ,Carnotstraat 110, 2060 Antwerpen 6
Wanneer zo 22/05/11 van 11:00 tot ca. 14h
Reserveren tel: 033387130
mail: [email protected] of Ahmed Zizaoui <[email protected]
____________________________
Het Instituut voor Joodse Studies in Antwerpen bestaat 10 jaar.
Om dit te vieren wordt een verjaardagsconferentie ingericht met als thema:
Tradition and Modernity in Jewish Culture and History
De voordrachten worden in het Engels gegeven. De conferentie kan gratis worden bijgewoond,
maar aanmelding is noodzakelijk. De details kunnen gevonden worden op www.ua.ac.be/ijs en de
aanmelding kan op [email protected] of bij het Instituut voor Joodse Studies, Prinsstraat 13, L.400, 2000
Antwerpen, tel. +32 (0)3 265 52 43.
Conference Program
Dinsdag 31 mei 2011
19:00 Registration
19:30 Welcome
Prof. dr. Alain Verschoren - Rector University of Antwerp
Prof. dr. em. Julien Klener - President of the Belgisch-Israëlitisch Consistorie
Prof. dr. Vivian Liska - Director Institute of Jewish Studies
20:00 Opening Lecture
Prof. dr. David B. Ruderman - University of Pennsylvania
Mysticism, Science, and Moral Cosmopolitanism in Enlightenment Jewish Thought
Reception
Wednesday, 1 June 2011
9:30 First Plenary Session
Prof. dr. David N. Myers - University of California, Los Angeles
History, Memory, and Modernity
Prof. dr. Ilana Pardes - Hebrew University of Jerusalem
Agnon's Moonstruck Lovers: The Song of Songs in Israeli Culture
11:00 coffee break
11:30 Second Plenary Session
Prof. dr. Elhanan Reiner - Tel Aviv University
The Printed Talmud: A Project of Modern Jewish Culture
Prof. dr. Richard I. Cohen - Hebrew University of Jerusalem
Seven Visual Interpretations of Jewish History: Struggling with Tradition in Modernity
13:00 lunch break
14:00 Third Plenary Session
Prof. dr. Irene E. Zwiep - Universiteit van Amsterdam
Bridging the Gap Between Past and Future: Going Dutch, Growing Jewish in the Low Countries (17961860)
Prof. dr. Aleida Assmann - Universität Konstanz
From Book to Books: Hannah Arendt's Concept of Humanitas as a Literary Universe
15:30 coffee break
16:00 Special Celebratory Event in Honor of Prof. dr. Geoffrey Hartman
Chair: Dr. Eva Lezzi - Universität Potsdam
Dr. Michal Ben Naftali - Independent Scholar
A Dis-Identity Card: Geoffrey Hartman on the Paul de Man Affair, After 25 Years
Prof. dr. Ortwin de Graef - Katholieke Universiteit Leuven / Dr. Pieter Vermeulen - Universiteit
Gent
The Autumnal Imagination
Prof. dr. Vivian Liska - Universiteit Antwerpen
Winged Words and Wounded Voices: Geoffrey Hartman on Midrash and Testimony
Prof. dr. Geoffrey Hartman - Yale University
Sacred and Secular: Creation's Theological Duality
18:00 closing remarks
(deze gegevens zijn te vinden op http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=*IJS&n=95980 waar u ook de
uitvoerige inleidingen en de voorstelling van de sprekers kunt lezen)
___________________________
Antwerpen : Museum aan de Stroom en de joodse collectie
Op dinsdag 17 mei 2011 opende het MAS (Museum aan de Stroom) na vele jaren van
voorbereiding eindelijk zijn deuren. Er ging een stevige week van initiatieactiviteiten aan vooraf,
zodat met zekerheid kan gesteld worden dat duizenden uit stad en provincie Antwerpen al de
nestgeur van deze nieuwe museumtempel konden opsnuiven. De media schrijven en spreken er
alom van.
Eén van de meest opvallende afdelingen zijn "verdieping 7 en 8”. Die gaan over leven en dood
in de meest diverse culturen en religies in de wereld, ook in Antwerpen. Objecten uit de rijke
verzamelingen van het voormalige Etnografisch Museum en van het Museum voor Folklore,
maar ook nieuw verworven objecten, traceren het verhaal van de levensvragen: 'waar kom ik
vandaan, waar ga ik naartoe?’
Eric Schleichim componeerde een muziekstuk dat een evocatie is van allerlei overvloeiende
elementen op deze verdieping. Eerst van de big bang die de bezoeker als een soundtrack over
zich krijgt bij het betreden van een donkere ruimte, daarna van een bijzondere compositie voor
met name de focusruimte. waarin de drie traditionele monotheïstische godsdiensten elk
evenveel plaats innemen: het jodendom als de bron, het katholicisme met zijn overvloed aan
beelden en tekeningen en symbolen, de islam met zijn soberheid. In een centrale zaal staan
grote cilinders, daarin worden de visies getoond van volkeren uit Kongo, uit Polynesiër, uit
streken waar boeddhisme, hindoeïsme en ook het Jaïnisme een belangrijke plaats innemen. De
thematiek van leven en dood gaat een verdieping hoger nog verder. Daar komen verschillende
vormen van sjamanisme aan bod. Centraal staat echter de bijzonder waardevolle collectie Paul
en Dora Janssen-Arts van precolumbiaanse kunst.
Frans Van den Brande, ondervoorzitter van de vzw Synagoge Heide-Kalmthout, is de curator
voor de afdeling waarin het jodendom een belangrijke rol krijgt toebedeeld in de scenografie van
de drie godsdiensten van het boek.
Chris De Lauwer, specialiste in het jaïnisme en directeur van het voormalig Etnografisch
Museum, zorgde met haar wetenschappelijke deskundigheid en haar kennis van het thema voor
de rode draad doorheen de verdiepingen 7 en 8 van het MAS (fvdb).
(overgenomen uit de driemaandelijkse nieuwsbrief van de Synagoge Heide-Kalmthout, Kerkeneind 13, 2920 Kalmthout)
________________________________________
Download