Aandeel minderjarigen dat in een huishouden

advertisement
AN ALYSEFICH E
Aandeel minderjarigen dat in een huishouden zonder
inkomen uit arbeid leeft
Thema
Inkomen
Subthema
Sociale omstandigheden
Gewestelijk gemiddelde (2013)
17,44 %
I. Inleiding
Het aandeel van de minderjarigen dat in een huishouden zonder inkomen uit arbeid leeft, wij stop het
aandeel kinderen dat in een gezin leeft waarvan de ouders geen betaald werk hebben en die dus
werkzoekend zijn of niet tot de beroepsbevolking behoren. Het betreft bijgevolg een indicator van
maatschappelijke kwetsbaarheid aangezien deze gezinnen over het algemeen moeilijk toegang krijgen tot
huisvesting en basisvoorzieningen.
II. Beschrijving van de kaart
II.1. In 2013
Meerdere tendensen verdelen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest De arme sikkel steekt er op
gewestelijk niveau bovenuit met de hoogste percentages minderjarigen die in een huishouden zonder
inkomen uit arbeid leven. Het zuidoostelijke kwadrant van de tweede kroon omvat de wijken met de
laagste percentages, over het algemeen minder dan 10%.
In de wijken in het westen en het noorden van de eerste kroon, die een groot deel uitmaken van de arme
sikkel, liggen de aandelen minderjarigen die in een huishouden zonder inkomen uit arbeid leven merendeels
boven de 22 %. De wijken met de hoogste percentages zijn de Bosniëwijk (29 %) en Weststation (26 %).
in de wijken van de Vijfhoek liggen die percentages tussen de 11,1 en 30,7 %. De grootste percentages
worden opgetekend in de wijken Zavel (30,7 %) en Stalingrad (27,7 %).
De aandelen van de minderjarigen die in een huishouden zonder inkomen uit arbeid leven, schommelen in
het oosten van de eerste kroon tussen 7 % en 21%. De wijken Jacht, Flagey-Malibran en Matonge zijn goed
voor de hoogste percentages in dit gebied, met meer dan 20% min-achttienjarigen die in een huishouden
zonder inkomen uit arbeid leven. De wijken Europawijkl en Tervuursepoort zijn daarentegen de wijken met de
laagste percentages (lager dan 9 %).
In het zuiden en zuidoosten van het Gewest treffen we de wijken met de laagste percentages van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan. In de meerderheid van de wijken in dit gedeelte van de tweede kroon
liggen de percentages min-achttienjarigen die in een huishouden zonder inkomen uit arbeid leven onder de
14 %, met uitzondering van de wijken Molière-Longchamp (15 %), Van Volxem - Van Haelen (17 %) en SintDenijs - Neerstalle (20 %) evenals de wijken met veel sociale woningen zoals Kriekenput - Homborch Verrewinkel (Ukkel), Drie Linden (Oudergem, Watermaal-Bosvoorde) en Kapelleveld (Woluwe).
De hoogste percentages in het noorden en westen van de tweede kroon worden opgetekend in de wijken
dicht bij de arme sikkel. Onder meer in Helmet en Schaarbeek station (Schaarbeek), het oosten en westen
van Oud-Laken en Karreveld (Sint-Jans-Molenbeek) gaat het om percentages tussen de 19 en 22 %. Ook in
de wijken met een groot aantal sociale woningen liggen de percentages hoog zoals in Goede Lucht (24,5 %),
Moortebeek - Peterbos (27,0 %), Villa's van Ganshoren (23,1 %) en Heizel (22,8 %).
18/07/2017
https://wijkmonitoring.brussels
©2015 BISA
1/2
AN ALYSEFICH E
II.2. Evolutie tussen 2003 en 2013
Het percentage van de minderjarigen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die in een huishouden zonder
inkomen uit arbeid leven, is gedaald van 19,5 % in 2003 naar 17,4 % in 2013. Elk jaar daalt dit percentage
licht. De geografische verdeling blijft in diezelfde periode dan weer praktisch ongewijzigd. De percentages
per wijk daalden allemaal, met enkele uitzonderingen, in het bijzonder in wijken met sociale huisvesting
zoals Kapelleveld, Drie Linden...
De definitie van de cursief gedrukte woorden vindt u in het glossarium van de website.
18/07/2017
https://wijkmonitoring.brussels
©2015 BISA
2/2
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards