Voorbeeldvragen keukentafelgesprek

advertisement
Voorbeeldvragen van het keukentafelgesprek
De volgende onderwerpen kunnen ter sprake komen tijdens het keukentafelgesprek.
Per onderwerp volgen enkele voorbeeldvragen. Het onderwerp kan eindigen met de
vragen: Heeft u ondersteuning nodig? Wie of wat kan u helpen? Kan dit iemand of
iets zijn uit uw eigen omgeving? Wat kunt u zelf bijdragen aan een oplossing?
Woonsituatie
 Voelt u zich veilig in uw woning?
 Voelt u zich veilig op straat of in uw buurt?
 Staat u ingeschreven bij een woningcorporatie?
 Zorgt u voor kinderen? Komen uw kinderen weleens op bezoek?
 Kunt u de trap op en af? Kunt u zich verplaatsen van en naar de keuken/ het
toilet/ de slaapkamer?
 Kunt u zich goed redden in het verkeer?
Het huishouden en de persoonlijke verzorging
 Kunt u zich zelfstandig wassen/ douchen?
 Kunt u zelf het huishouden doen of zijn er taken die te zwaar zijn?
 Krijgt u ondersteuning bij het doen van het huishouden?
 Haalt u zelf de boodschappen in huis?
 Kunt u zelf uw maaltijd bereiden?
 Gaat het opstaan en aankleden u gemakkelijk af?
Sociaal netwerk
 Heeft u contact met familieleden en vrienden?
 Heeft u contacten in de straat of in de buurt waar u woont?
 Ondervindt u belemmeringen in het aangaan en/ of onderhouden van sociale
relaties?
 Kunt u met vragen of hulp bij anderen terecht?
 Bent u tevreden met uw sociale relaties? Wat zou u daaraan willen
verbeteren?
 In geval van kinderen: maakt u gebruik van uw vrienden- en kennissenkring op
het moment dat u behoefte heeft aan ondersteuning bij de opvoeding of
verzorging van uw kinderen?
Activiteiten buitenshuis, dagbesteding en (vrijwilligers)werk
 Beschrijf uw dag eens
 Heeft u betaald werk?
 Doet u vrijwilligerswerk?
 Bent u tevreden over uw daginvulling?
 Heeft u behoefte aan andere activiteiten/ hobby’s?
 Heeft u begeleiding nodig om activiteiten buitenshuis te doen?
Financiële situatie
 Kent u uw financiële situatie?
 Beheert u zelf uw financiële administratie? Of is er iemand die u hierbij
ondersteunt
 Kunt u rondkomen van uw inkomen? Of is dat soms lastig?
Gezondheid (lichaam en geest)
 Hoe is uw lichamelijke gezondheid?
 Hoe is uw geestelijke gezondheid?
 Welke problemen heeft u met uw gezondheid?
 Ondervindt u door uw gezondheid belemmeringen in het meedoen in de
samenleving?
 Vindt u het wel eens lastig om mensen te ontmoeten of om aan activiteiten
mee te doen?
 Heeft behoefte aan lotgenotencontact?
 In geval van kinderen: hoe is de gezondheid van uw kinderen?
Ondersteuning
 Heeft u op dit moment een individuele voorziening van de gemeente in
gebruik? (hulp bij het huishouden, rolstoel, scootermobiel, woningaanpassing)
 Wordt u op dit moment geholpen door mensen in uw omgeving? (familie,
vrienden, kennissen, mantelzorg, professional). Gaat dit goed of merkt u dat
de zorg te zwaar is voor uw omgeving?
 Wordt u op dit moment geholpen door een vrijwilliger? (maatje, administratie
of formulierenhulp)
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards