PowerPoint-presentatie

advertisement
Oog voor Ouders
Marion Wijnja
´Oog voor Ouders´
www.oogvoorouders.nl
Hoe werkt het puberbrein
 Wat betekent dit in de praktijk
 Wat betekent dit voor de ouders
 Wat heeft een puber nodig
 Wat hebben de ouders nodig
 ADHD, PDD-NOS
 Vragen

Cognitieve en emotionele functies:
Beslissingen nemen
 Plannen
 Sociaal gedrag
 Impulsbeheersing

Vroege adolescentie (10 tot 14 jaar) :
 De invloed van hormonen is erg groot.
 De emoties hebben de overhand boven het rationeel
nadenken.
 Directe behoeftebevrediging.
 Ze hebben een grote impulsbehoefte om direct dingen te
doen.
 Ze willen graag onafhankelijk zijn, vooral van hun ouders.
 Melatonine, slaaphormoon.
Midden-adolescentie (14 tot 16 jaar):
 De pubers zijn geneigd risico’s te nemen, omdat ze
graag sensatie willen beleven.
 Ze gaan experimenteren op verschillende gebieden.
 Ze kunnen de gevolgen en consequenties van hun
acties niet altijd goed overzien.
 Emotie speelt nu een kleinere rol in hun leven.
 Ze richten zich vooral op leeftijdsgenoten en willen
graag in de smaak vallen en bij de groep horen.
Late adolescentie (16 tot 22 jaar):
 De hersenen komen geheel tot ontwikkeling
 De jongeren leren in deze fase de gevolgen van hun
handelingen te overzien, ook op de lange termijn
 Ze zijn nu pas echt in staat om weloverwogen keuzes
te maken.
Ze hangen op de bank, zijn amper aanspreekbaar
en vaak ook nog onhandig.
 Veel slapen.
 Pubers hebben het vaak moeilijk, met zichzelf,
met de wereld om hen heen en met hun ouders.
 Ze brengen ouders in alle staten.
 Onbegrip tussen ouders en puber.

Creatief denken
 Buiten de gebaande wegen om denken
 Goed kunnen debatteren/discussiëren
 Redeneervermogen
 Omgaan met multimedia/
communicatiemiddelen

Achter weerstand en grensoverschrijdend gedrag
zit meestal angst, een verlangen/behoefte of een
kwetsbaarheid.
 Erkenning vergroot het zelfvertrouwen,
complimenten geven.
 Veel pubers leren (net als volwassenen) door
uitglijden.
 Pubers met een gevoel van zelfvertrouwen,
vertonen minder weerstand en
grensoverschrijdend gedrag.

Blijf met elkaar in gesprek.
 Bemoeienis werkt beschermend.
 Thuis hoort de wereld veilig te zijn, buiten is het
moeilijk genoeg.
 Communicatie is meer dan alleen luisteren of
alleen praten. Versta ook wat er gezegd wordt,
waardoor je elkaar beter begrijpt.
 Probeer de puber te stimuleren door hem zelf
keuzes te laten maken uit meerdere opties.


Belonen doe je door waardering uit te spreken en
respect te tonen.

Samen regels afspreken blijkt beter te werken
dan verbieden

Ga er niet te snel van uit dat hij of zij iets niet kan
en het dus nooit zal kunnen

Ga de confrontatie niet uit de weg om de lieve
vrede te bewaren!
Beroep op eigen initiatief en zelfstandig
handelen. Voor deze kinderen is dit veel
moeilijker.
 In de puberteit wordt sociaal functioneren veel
belangrijker en jongeren moeten meer
zelfstandig doen. Gevolg: Meer problemen.
 In de puberteit worden ze zich (pijnlijk) bewust
van het anders zijn.
 Maak onderscheid tussen onvermogen en onwil.

Inleven in emoties van anderen is moeilijk.
 Bovendien is het lastig om in de puberteit de
eigen emoties te reguleren.

Benoem het en toon begrip.
Het kan soms goed zijn om elkaar even met rust
te laten.
 Vooral als je merkt dat je je zelfbeheersing
verliest of er even niet meer tegen kan.
 Laat dan weten dat je even weggaat en dat je het
er straks over wilt hebben.

Probeer niet alles wat je kind zegt op jezelf te
betrekken.
 Een hoop ontglipt hen zonder dat ze het zelf
beseffen.
 En je excuus aanbieden…, dat doe je niet, want
dat is niet stoer als puber.
 Negen van de tien keer is de opmerking helemaal
niet persoonlijk bedoeld al voelt dat natuurlijk
wel zo.

Dit is vooral een periode waar je doorheen moet
en waarbij het juist heel belangrijk is ook de
leuke dingen te blijven zien.
 Regelmatig leuke dingen doen en probeer je over
je eigen negatieve gevoel heen te zetten.
 Lukt dat niet, zoek dan een vriend of vriendin
waarbij je even kunt opladen of stoom afblazen.

Lukt het niet……zoek echt hulp!
om je kind beter te begrijpen en te leren hoe je het
beste met ze kunt omgaan.
www.oogvoorouders.nl
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards