Nieuwe brochure voor adoptieouders van pubers

advertisement
Nieuwe brochure voor adoptieouders van pubers
Veel ouders zien er tegenop: de puberteit van hun kind. Een tijd van heftige emoties,
onredelijke buien, verhitte discussies of juist een oorverdovend zwijgen. En daar komen dan
bij geadopteerde pubers ook nog een heleboel extra vragen en emoties bij. Voor adoptieouders
die worstelen met vragen over en de opvoeding van hun puber is bij de Stichting
Adoptievoorzieningen de vernieuwde brochure ‘Adoptiekinderen in de puberteit’ verschenen.
Voor geadopteerden is de puberteit een kwetsbare levensfase. Marion van Olst, pedagoog bij SAVnazorg: ’Een puber gaat op zoek naar zijn identiteit. Wie ben ik, waar kom ik vandaan? Bij
geadopteerden ontbreken vaak nogal wat stukjes van die puzzel. Niet alles over hun achtergrond is
bekend.’ Ook loyaliteitsvragen kunnen opspelen. ‘Adoptiepubers voelen zich loyaal aan zowel hun
adoptie- als hun biologische ouders. Dat brengt vaak extra vragen en soms innerlijke conflicten en
schuldgevoelens met zich mee.’
Niet alleen voor de pubers maar ook voor de adoptieouders is de puberteit een woelige tijd. ‘Het
opvoeden van een adoptiepuber vraagt iets extra’s van de ouders. Een steuntje in de rug in de vorm
van een brochure met informatie en advies kan hen helpen om wat steviger te staan.’
Vernieuwde brochure
De brochure ‘Adoptiekinderen in de puberteit’ was toe aan vernieuwing omdat er de laatste jaren
nieuwe inzichten zijn bijgekomen op het gebied van de ontwikkeling van de hersenen van pubers.
Marion van Olst: ‘Lang werd gedacht dat de hersenen van kinderen al voor hun puberteit uitontwikkeld
waren. Maar dat blijkt niet zo te zijn. Aan het begin van de puberteit is het emotiegedeelte in de
hersenen overactief. Pas later komt het vermogen om te plannen en ordenen tot ontwikkeling. Als je
dat weet, kun je daar rekening mee houden.‘
Aansluiten bij wensen lezers
‘Uit een enquête onder adoptieouders is gebleken dat zij graag concrete tips krijgen die hen kunnen
helpen bij de opvoeding en communicatie met hun kind. Ook is er behoefte aan een duidelijk
onderscheid tussen wat ‘normaal’ is en wat met adoptie te maken heeft. Daarom beschrijven we in de
brochure eerst wat de algemene ontwikkelingstaken zijn van pubers en vervolgens welke taken daar
nog bij komen voor geadopteerde pubers.’
Naast concrete tips en informatie over identiteit, loyaliteit, sociale contacten, rouw en verwerking van
trauma’s vinden ouders in de brochure ook een aantal zogenoemde opstekers. ‘Hoe lastig de
puberteit soms ook is, deze periode biedt ook nieuwe kansen. Oude patronen kunnen worden
doorbroken en onverwerkt verdriet kan alsnog worden verwerkt.‘
Meer brochures
De Stichting Adoptievoorzieningen gaat de komende tijd nog een aantal andere titels uit haar
brochurereeks vernieuwen. Ook komt de Stichting met een nieuwe brochure voor leerkrachten van de
basisschool over wennen op de basisschool. De brochure ‘Adoptiekinderen in de puberteit’ en andere
brochures zijn te bestellen via www.adoptie.nl.
Themabijeenkomst 28 januari 2011
Op vrijdag 28 januari 2011houdt de Stichting Adoptievoorzieningen een themamiddag voor ouders
van geadopteerde (aankomende) pubers. Een middag met veel informatie over de puberteit in het
algemeen en over de onderwerpen die bij geadopteerde pubers en hun ouders kunnen spelen. Kijk
voor meer informatie op www.adoptie.nl onder nazorg.
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards