The first level

advertisement
De eerste set vragen voor Mechatronica niveau 1
1.
Bij welke van onderstaande naderingsschakelaars kan contact dender voorkomen: AS
A
B
C
D
Inductieve naderingsschakelaar
Digitale capacitieve sensor
Electromechanische schakelaar
Analoge sensors
2. Welke materialen worden waargenomen door inductieve sensoren?
A
B
C
D
AS
Alle metalen
Alleen ijzerhoudende metalen
Plastics
Alle vaste materialen
3. Wat gebeurt er als een relais geschikt voor 24V DC wordt aangesloten op een voeding
met als uitgangsspanning 24V AC?
EL
A
B
C
D
Het relais trekt de contacten niet aan
Het relais gaat staan klapperen
De spoel van het relais verbrandt
Het relais werkt normaal
4. Welk pneumatisch ventiel is hier afgebeeld?
A
B
C
D
Een
Een
Een
Een
3/2
5/2
2/3
2/5
PH
–direct gestuurd ventiel
–direct gestuurd ventiel
– direct gestuurd ventiel
– direct gestuurd ventiel
5. Als je ervan verzekerd wil zijn dat een cylinder in beide richtingen dezelfde kracht en
snelheid heeft, dan kies je voor een:
PH
A
B
C
D
Dubbelwerkende
Dubbelwerkende
Dubbelwerkende
Dubbelwerkende
cilinder met uitgaande zuigerstang
cilinder met aan beide zijden een instelbare buffering
cilinder met een doorlopende zuigerstang
telescoop cilinder
6. Wat maakt de toepassing van een direct gestuurde 4/3 klep met ‘Open Center’ mogelijk?
PH
A Stabilisatie van de snelheid waarmee de zuigerstang in en uit gaat
B Het beveiligen van de energiestroom en de hydraulische pomp
C Het sneller intrekken van de zuigerstang
D Een gelijke snelheid bij twee parallel geschakelde cilinders
7. Wat is het hoofddoel om in een hydraulisch systeem een drukregelklep te gebruiken? PH
A
B
C
D
Stabilisatie van de werkdruk
Begrenzen van de maximum druk
Reduceren van de werkdruk
Het regelen van de zuigersnelheid
1
8. Welke factor is het meest van invloed op het goed werken en functioneren van een
pneumatisch systeem?
PH
A De lengte van het leidingstelsel
B De kwaliteit van de samengeperste lucht
C Het aantal aangesloten werkende apparaten
D De capaciteit van de compressor en het bijbehorend buffervat
9. Wat is het hoofddoel van een direct gestuurde klep met een Closed Center?
A
B
C
D
In de midden positie houd de klep de cilinders in de installatie constant onder druk
In de midden positie is het mogelijk de zuigerstangen van de cilinders te bewegen
In de midden positie is er een open verbinding van de pomp naar de tank
Het is een toegestane beveiliging van de energiestroom
10. Wat is het effect als de weerstand in een gelijkstroomcircuit verdubbeld en de
aangesloten voedingsspanning gelijk blijft?
A
B
C
D
PH
De
De
De
De
stroom
stroom
stroom
stroom
EL
wordt tweemaal groter
wordt tweemaal kleiner
verandert niet
wordt vier maal kleiner
11. Wat wordt de weerstand in een gelijkstroomcircuit als aan één weerstand van 20 Ohm
een tweede met dezelfde waarde wordt parallel; geschakeld?
EL
A Deze wordt gelijk aan 40 Ohm
B Deze wordt gelijk aan 30 Ohm
C Deze wordt gelijk aan 20 Ohm
D Deze wordt gelijk aan 10 Ohm
12. Wat veroorzaakt een elektromagnetische kracht in een wisselspanningcircuit?
A
B
C
D
Een
Een
Een
Een
EL
EMK van zelfinductie
amplitude verandering van de wisselspanning
capaciteitsverandering in het circuit
wisselende tegenstroom
13. Welke twee parameters hebben beiden invloed op de capacitieve weerstand van een
condensator?
EL
A
B
C
D
De
De
De
De
capaciteit van de condensator en de frequentie van de wisselstroom
grootte van de condensator en de frequentie van de wisselstroom
spanning en de capaciteit van de condensator
spanning en de frequentie
14. Welke materialen worden waargenomen door capacitieve sensoren?
A
B
C
D
Alle materialen met een grotere diëlectrische constante dan lucht
Alleen vaste materialen
Alleen geleidende materialen
Alleen metalen
2
AS
15. Welke milieu factor hebben de grootste invloed op nauwkeurigheid van een capacitieve
sensor?
AS
A
B
C
D
De
De
De
De
temperatuur van de lucht
vochtigheid van de lucht
luchtdruk
verontreiniging van de buitenlucht
16. Op welke objecten kan een (witlicht) optische sensor (z - o) reflecteren?
A
B
C
D
Transparante objecten van een vaste stof
Niet transparant licht gekleurde objecten
Niet transparant donker gekleurde objecten
Licht absorberende vaste objecten
17. Kan een spanningsmeter ook gebruikt worden als een stroommeter?
A
B
C
D
AS
EL
Niet in alle gevallen
Ja, in gelijkstroomcircuits
Ja, met voorschakel weerstanden
Ja, met een passende parallel geschakelde weerstand
18. Waarom mag een ampèremeter nooit parallel geschakeld worden aan een belasting? EL
A
B
C
D
De
De
De
De
belasting zal stuk gaan
ampèremeter zal stuk gaan door kortsluiting van de belasting
ampèremeter zal zijn nauwkeurigheid verliezen
ampèremeter zal altijd nul aanwijzen
19. Voor het meten van welke parameter kan een Brug van Wheatstone gebruikt worden? EL
A
B
C
D
Om
Om
Om
Om
de stroom te meten
de spanning te meten
het vermogen te meten
de weerstand te meten
20. Wat is de snelheid van een synchrone motor, met 4 zichtbare polen, die aangesloten is
op een spanning met een frequentie van 50 HZ.?
EL
A
B
C
D
4000
3000
1500
1000
omw/min
omw/min
omw/min
omw/min
21. Welke soort regeling is voor een inductiemotor het meest efficiënt ?
A
B
C
D
Spanningsregeling
Frequentie regeling
Veldstroom regeling
Weerstandsregeling
3
EL
22. Wat gebeurt er als een kunststof voor 100% isoleert?
A
B
C
D
Het
Het
Het
Het
voorwerp
voorwerp
voorwerp
voorwerp
verandert van vorm
verliest zijn originele karakter
verliest zijn originele kleur
verliest zijn originele waarde
23. Wat is de functie die een terugslagklep vervult?
A
B
C
D
ME
PH
De flow kan altijd maar in één richting stromen
Het reduceert de flow
Het draait de indirecte stuursignalen om
Het controleert de operationele druk in het systeem
24. Het meest belangrijke component in een hydraulisch systeem is:
PH
A
B
C
D
De pomp
Een cilinder
Een direct gestuurde flow klep
Een drukklep
25. Waarom is er een versnellingsbak gemonteerd op een auto?
A
B
C
D
ME
Om de kracht over te brengen van de motor op de as van de auto
Het veranderen van de snelheid van de auto
Het veilig gebruik van brandstof
De verontreiniging te beperken
26. Welk type koppeling wordt gebruikt om een draaiend gedeelte te verbinden met een vast
gedeelte?
ME
A
B
C
D
Bayonet koppeling
Frictiekoppeling
Tandkoppeling
Veerkoppeling
27. Een smoorventiel wordt gebruikt voor de volgende toepassing:
A
B
C
D
Voor
Voor
Voor
Voor
de stroomrichting van de lucht
het blokkeren van de luchtstroom
het regelen van de luchtstroom
het omzetten van de druk in een mechanische kracht
28. De periode van een signaal van 20 ms, heeft een frequentie van?
A
B
C
D
PH
20 Hz
50 Hz
200 Hz
500 Hz
4
EL
29. De overzetverhouding van een transformator is 10. Wat is de effectieve waarde van de
stroom aan de secundaire zijde van de transformator als deze aan de primaire zijde 10
ampère is?
EL
A 200 A
B 100 A
C 50 A
D 1A
30. Welke methode denk je te moeten gebruiken,wanneer je een diamanten kegel gebruikt
voor het vaststellen van de hardheid van metaal?
ME
A
B
C
D
Brinell’s methode
Rockwell’s methode
Wicker’s methode
Shore’s methode
31. Waarom moet er bij een hand zaag de tanden gezet worden?
A
B
C
D
Om
Om
Om
Om
ME
de zaagkracht te vergroten
het aantal spaanders bij het zagen te verminderen
de zaag niet vast te laten lopen in de zaagsnede
het zaagblad voor het oog er beter uit te laten zien
32. Kan een ultrasone sensor gebruikt worden om een transparant en plat voorwerp te
detecteren?
AS
A Ja, in alle gevallen
B Nee, omdat het signaal niet kan weerkaatsen
C Ja, als de afwijkingvaan de stralenbundel tussen de sensor en
het reflexievlak niet meer is dan 3-5
D Nee, omdat het signaal gebroken wordt
33. Als twee apparaten parallel geschakeld zijn, dan kunnen we concluderen dat:
A
B
C
D
De beide apparaten op dezelfde spanning staan aangesloten
De stromen door beide apparaten gelijk zijn
Dat elk apparaat dezelfde energie levert
De spanning aan elk apparaat afhankelijk is van de weerstand
34. De stappen van een stappenmotor zijn afhankelijk van:
A
B
C
D
EL
De grootte van de spanning
De frequentie van de
Het ontwerp van de motor
De weerstand van de stator spoel
5
AS
35. Als de druk in een hydraulisch systeem pieken vertoond, dan kunnen we dat vereffenen
met een:
PH
A
B
C
D
De
De
De
De
druk ontlast klep
drieweg drukregelaar
tweeweg drukregelaar
druk volgorde klep
36. Een 4/2 direct gestuurde klep wordt gebruikt voor:
A
B
C
D
Het
Om
Om
Om
PH
regelen van de druk in de voedingsleiding
de maximale druk van het systeem te regelen
de flow in het systeem te regelen
de flow naar de cilinder te wijzigen
37. Kunnen reedcontacten gebruikt worden voor het waarnemen van de eindposities van een
pneumatische cilinder?
AS
A
B
C
D
Ja,
Ja,
Ja,
Ja,
als
als
als
als
het een cilinder is met een doorlopende zuigerstang
de zuigerstang van de cilinder is voorzien van een magneetring
de cilinder aan beide zijden gebufferd is
de cilindermantel gemaakt is van ijzerhoudend materiaal
38. Van welke factor is de druk in hydraulische leidingen afhankelijk?
A
B
C
D
Van
Van
Van
Van
de
de
de
de
PH
opbrengst van de pomp
preset waarde van drukregel ventiel
weerstand in de leidingen
lengte van de leidingen
39. Kan een draaispoel meter gebruikt worden voor het meten van een wisselstroom? EL
A
B
C
D
Ja,
Ja,
Ja,
Ja,
met een parallel geschakelde weerstand
met een meerstanden weerstand
met een voorgeschakelde gelijkrichter
zonder enige toepassing van weerstanden
40. Welke van de volgende formules is juist voor toepassing gelijkstroom circuits?
P  UI , P 
A
B
C
D
2
U
2
of P  I R
R
De eerste formule
De tweede formule
De derde formule
Alle formules
Verdeling van de vragen over de disciplines:
AS – actuatoren, sensoren
PH – pneumatiek, hydrauliek
EL – electrotechniek/Elektronica
ME – mechanica
6
EL
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards