Kruiscilinder - Opticien

advertisement
Kruiscilinder
Werken met enkel de
kruiscilinder of
Wanneer bij de waaier geen
verschil wordt waargenomen.
Mogelijke situaties

Indien door sferische correctie de visus
voldoende hoog is zal men de kruiscilinder
toepassen bij 7 à 8/10 visus.

Indien we de visus niet voldoende hoog
krijgen moet de kruiscilinder eerder toegepast
worden. Waarde cilinder moet dan voldoende
hoog zijn.

Men moet steeds zeker zijn dat we zich in
myopische toestand bevinden!
Werkwijze



Projecteer de dots of een letter “C”
Breng de kruiscilinder voor.
Plaats de Power op 180° en flip.



Indien geen verschil: plaats power op 45°
Indien beter op 180°, plaats dan -0.25 cilinder
in foropter as 180°
Ga nu verder zoals bij de standaard
kruiscilinder. Fijne as en sterkte.
Stand 1


Indien deze stand
gekozen wordt.
-0.25 cilinder plaatsen
as 180°
Stand 2


Bij deze keuze plaatsen
we:
-0.25 cilinder as 90°
Stand 3



indien bij stand 1 of 2
geen keuze, gaan we
door met stand 3.
Wanneer hiervoor
gekozen wordt:
-0.25 cil as 45°
Stand 4


Stand 4 beter:
-0.25 cil as 135°
Wanneer geen enkele stand beter is, is er
geen sprake van astigmatisme.
En kan nu verder gaan met refractie en
enkel sferisch aanpassen.
Een van de standen had een
voorkeur:

We werken nu verder, alsof deze
cilinderwaarde zou gevonden zijn
met de waaier.
Veronderstel: stand 1 was
beste

Er zit dus reeds een cilinder 0.25 as 180°
in foropter.

We plaatsen nu kruiscilinder met steeltje
op 180° voor oog en bieden twee standen
aan. Volgens keuze van klant passen we
onze asrichting aan in de richting van de
rode stippen.
Stand 1 beter dan:
Stand 2 beter dan:
De fijne asrichting is nu bepaald.
Nu gaan we over tot de fijne sterkte bepaling:
- We plaatsen Power op asrichting
-- de klant krijgt opnieuw twee keuze mogelijkheden.
-Rode stippen op as  meer min cilinder
-Zwarte stippen op as  minder min cilinder.
-Aandacht per halve dioptrie cilinder +0.25 D sfeer
Stand 1 beter dan:
Cilinder -0.25 toevoegen
Stand 2 beter dan:
Cilinder -0.25 verminderen
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards