aanmeldfomulier voor verwijzers

advertisement
Digitaal aanmeldformulier gezinnen
Hoe dit formulier te gebruiken
Op dit formulier vind je drie onderdelen. Een algemeen deel, een deel met vragen voor de
Voorleesexpress en een deel met vragen voor Geef het door. Het algemene gedeelte (A) moet voor
alle projecten ingevuld worden. De vragen voor de Voorleesexpress uiteraard voor deelnemers die
hieraan gaan deelnemen (B). Tenslotte zijn er nog vragen die betrekking hebben op Taal voor Thuis
(C). Die vragen ook invullen als een deelnemer hieraan mee gaat doen. Als iemand alleen meedoet
met de Voorleesexpress, hoeven deze vragen niet ingevuld te worden.
Geef het door
Geef het door is een combinatie-project van de Voorleesexpress en Taal voor Thuis. In principe
sluiten we met het voorlezen aan bij de seizoenen van de Voorleesexpress. Voor Taal voor Thuis zijn
we niet aan de seizoenen gebonden. Aangezien het Taal voor Thuis aanbod vraag gestuurd gaat,
hanteren we geen vaste instapmomenten.
Seizoenen Voorleesexpress
Twee keer per schooljaar start een ‘voorleesseizoen’. Het eerste seizoen start in september.
Gezinnen die daaraan mee kunnen doen, moeten vóór 1 mei aangemeld zijn. Het tweede seizoen
start in januari. Gezinnen die daaraan mee kunnen doen, moeten vóór 1 november aangemeld zijn.
Probeer dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen. Docenten kennen het kind/gezin vaak goed
en deze informatie is waardevol voor de Voorleesexpress en Geef het door. Zo kunnen we elkaar
versterken!
Let op!
• Gezinnen mogen maar één keer meedoen aan de Voorleesexpress en aan Taal voor Thuis.
• Bij het versturen van deze aanmelding, stemmen de ouder(s) automatisch in met de aanmelding.
• Bij ouders die het Nederlandse taal slecht of niet beheersen, stellen wij een tolk op prijs.
• Bij ouders die meedoen met het Taal voor Thuis programma is minimaal inburgeringsniveau vereist.
• Qua kosten geldt alleen meedoen met de Voorleesexpress of alleen meedoen met het Taal voor
Thuis programma kost € 12,50. Diegene die aan beide projecten meedoen betalen € 20,-.
Contact Voorleesexpress
Mail naar [email protected] of 06-43395281
Contact Geef het door
Mail naar: [email protected] of 06 28222794
Digitaal aanmeldformulier gezinnen
A. Algemene gegevens
Gegevens aanmelder
Datum
Naam/achternaam
Functie
Telefoon
Emailadres
Naam school (en locatie)
Naam leerkracht/groep
Gegevens gezin
Naam/achternaam
Straat en huisnummers
Postcode en plaats
Wijk
Godsdienst
Telefoonnummer(s)
Emailadres
Voor- en achternaam vader
Land van herkomst
Moedertaal
Taalniveau in het Nederlands
Hoogste genoten opleiding
Opleidingscategorie
Klik
Klik
Klik
Klik
Klik
hier als
hier als
hier als
hier als
hier als
u
u
u
u
u
tekst
tekst
tekst
tekst
tekst
wilt
wilt
wilt
wilt
wilt
invoeren.
invoeren.
invoeren.
invoeren.
invoeren.
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Heel laag ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Heel hoog
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
o lbo/vbo of vmbo bbl/kb
o basisond. of (v)so-mlk
o overig vo en hoger
Nederland ☐Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Land van herkomst ☐ Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Voor- en achternaam moeder
Land van herkomst
Moedertaal
Taalniveau in het Nederlands
Hoogste genoten opleiding
Opleidingscategorie
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Heel laag ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Heel hoog
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
o lbo/vbo of vmbo bbl/kb
o basisond. of (v)so-mlk
o overig vo en hoger
Nederland ☐Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Land van herkomst ☐ Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Digitaal aanmeldformulier gezinnen
B. Voorleesexpress
Enkele vragen
 Kan de voorlezer 20 keer op een vaste avond en tijd bij u thuis komen?






Ja
☐
Nee
☐
Mijn voorlezer mag zowel een man als een vrouw zijn.
☐
☐
Kunt u €12,50 betalen om mee te doen?
☐
☐
Heeft u al een keer meegedaan aan de VoorleesExpress?
☐
☐
Is er iets in het gezin dat de VoorleesExpress moet weten?
☐
☐
(Bijv. ziekte, verhuizing, gezinsuitbreiding)
Zo ja, wat?
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Maken jullie gebruik van andere hulpverlening (en)
☐
☐
( bijv.(school)maatschappelijk werk, Home start, Spel aan huis, o.i.d.)
Toelichting: Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Taal- en leesklimaat
Welke taal spreekt het gezin meestal thuis?
En welke taal nog meer?
Heeft het gezin een bibliotheekabonnement?
Zo ja, wie?
Hoe vaak gaat het gezin naar de bibliotheek?
Wordt er thuis al voorgelezen?
Zo ja, hoe vaak en door wie?
Vaste plek/moment?
En hoe gaat dat?
Zo nee, wat vinden de ouders moeilijk bij het
voorlezen?
Wat willen de ouders leren van het project?
Klik
Klik
Klik
Klik
Klik
hier als
hier als
hier als
hier als
hier als
u
u
u
u
u
tekst
tekst
tekst
tekst
tekst
wilt
wilt
wilt
wilt
wilt
invoeren.
invoeren.
invoeren.
invoeren.
invoeren.
Klik
Klik
Klik
Klik
hier als
hier als
hier als
hier als
u
u
u
u
tekst
tekst
tekst
tekst
wilt
wilt
wilt
wilt
invoeren.
invoeren.
invoeren.
invoeren.
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Kinderen tussen 2 en 8 jaar die meedoen aan de VoorleesExpress
Kind 1
Voor- en achternaam kind
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Geboortedatum
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Geslacht
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Groep en naam leerkracht
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Taalniveau in vergelijking met leeftijdsgenoten?
Heel laag ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Heel hoog
Waarom heeft hij/zij de VoorleesExpress nodig?
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Kind 2
Voor- en achternaam kind
Geboortedatum
Geslacht
Groep en naam leerkracht
Taalniveau in vergelijking met leeftijdsgenoten?
Waarom heeft hij/zij de VoorleesExpress nodig?
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Heel laag ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Heel hoog
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Digitaal aanmeldformulier gezinnen
Kind 3
Voor- en achternaam kind
Geboortedatum
Geslacht
Groep en naam leerkracht
Taalniveau in vergelijking met leeftijdsgenoten?
Waarom heeft hij/zij de VoorleesExpress nodig?
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Heel laag ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Heel hoog
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Zijn er nog andere kinderen in het gezin?
Voornaam
Geboortejaar
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Klik hier als u tekst
wilt invoeren.
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Klik hier als u tekst
wilt invoeren.
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Klik hier als u tekst
wilt invoeren.
Beschikbaarheid (kruis aan wanneer het gezin niet kan)
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
☐ 17 - 18
☐ 17 - 18
☐ 17 - 18
☐ 17 - 18
☐ 17 - 18
☐ 18 - 19
☐ 18 - 19
☐ 18 - 19
☐ 18 - 19
☐ 18 - 19
☐ 19 - 20
☐ 19 - 20
☐ 19 - 20
☐ 19 - 20
☐ 19 - 20
Geslacht
☐Jongen ☐ Meisje
☐Jongen ☐ Meisje
☐Jongen ☐ Meisje
Digitaal aanmeldformulier gezinnen
C. Geef het door
Enkele vragen
Kan de vrijwilliger 16 keer op een vaste tijd bij u thuis komen?
Kunt u 16 x naar een locatie in de buurt komen?
Mijn vrijwilliger mag zowel een man als een vrouw zijn.
Ja
☐
☐
☐
Nee
☐
☐
☐
Kunt u €12,50/ €20,- betalen om mee te doen?
☐
☐
Doet uw kind ook mee aan de Voorleesexpress?
☐
☐
Is er iets in het gezin dat Taal voor Thuis moet weten?
☐
☐
(Bijv. ziekte, verhuizing, gezinsuitbreiding)Zo ja, wat? Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Hoe vaak komt u op school?
Praat u weleens met andere ouders over school?
En hoe gaat dat?
Praat u weleens met de leerkracht van uw kind?
Hoe gaat dat?
Bent u weleens onzeker over uw taalgebruik?
Zou u het fijn vinden om samen met anderen door te
aanpakken?
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
praten over school en hoe anderen de zaken
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Cursusgegevens
Ik wil graag alleen/ in een groep de cursus volgen.
Ik ben beschikbaar voor de cursus op de volgende tijdstippen.
Voorkeuren: Geef bij voorkeur meerdere mogelijkheden:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
☐ 10 – 12
☐ 10 - 12
☐ 10 - 12
☐ 10 - 12
☐ 10 - 12
☐ 14 – 16
☐ 14 - 16
☐ 14 - 16
☐ 14 - 16
☐ 14 - 16
☐ 15 – 17
☐ 15 - 17
☐ 15 - 17
☐ 15 - 17
☐ 15 - 17
☐ 17 - 18
☐ 17 - 18
☐ 17 - 18
☐ 17 - 18
☐ 17 - 18
☐ 18 - 19
☐ 18 - 19
☐ 18 - 19
☐ 18 - 19
☐ 18 - 19
☐ 19 - 20
☐ 19 - 20
☐ 19 - 20
☐ 19 - 20
☐ 19 - 20
Overige opmerkingen: Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Eventuele bijzonderheden: Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Eventuele andere hulpvragen: Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Download