Doorstroming van energie in het hele lichaam

advertisement
VOETREFLEXZONETHERAPIE
Doorstroming van
energie in het hele lichaam
Wist u dat op uw voeten een landkaart van uw lichaam te vinden is? Voetreflexzonetherapie gebruikt deze
landkaart om de doorstroming van de energie in het lichaam te bevorderen. De natuurlijke geneeswijze, die
duizenden jaren oud is, helpt bij uiteenlopende klachten. Ook als u geen klachten heeft is een behandeling
heilzaam, want voetreflexzonetherapie werkt preventief en is zeer ontspannend.
14 AMSTELRING PLUS+
HEEFT U VRAGEN OVER ÉÉN VAN DE CURSUSSEN, DIENSTEN OF ARTIKELEN UIT DIT BLAD? WILT U MEER INFORMATIE?
Op onze voeten bevinden zich reflexpunten
de voetzool. De eerste keer behandel ik alle
op een andere manier baat bij een behande-
die corresponderen met allerlei organen en
reflexpunten en voel hoe de klant daarop
ling. Het is heilzaam voor mensen van alle
delen van ons lichaam. De voetreflexthera-
reageert. Na afloop van deze sessie bespre-
leeftijden en kan ook worden toegepast
peut weet precies hoe zij deze punten kan
ken we welke punten gevoelig zijn en wat dit
tijdens de zwangerschap.’
behandelen om een gewenst effect te berei-
betekent. Zo laat ik als het ware de voeten
Goed om te weten is dat de meeste zorgver-
ken. De natuurlijke geneeswijze is gebaseerd
vertellen over het hele lijf.’ Bij de tweede
zekeraars voetreflexzonetherapie in de aan-
op oeroude oosterse kennis. Zo’n vijfduizend
sessie vraagt Lies Kerkstra hoe het lichaam
vullende verzekering hebben opgenomen.
jaar geleden werden er in India en China al
op de eerste behandeling heeft gereageerd.
U kunt in zo’n geval de behandeling groten-
mensen behandeld door druk uit te oefenen
Daarna gaat de klant weer op de behandel­
deels vergoed krijgen. Informeer hiervoor bij
op bepaalde punten op de voeten.
tafel liggen. Deze keer werkt de therapeut
uw verzekering.
‘Voetreflexzonetherapie kan allerlei klachten
langer en gerichter op bepaalde reflexpunten.
verhelpen of verminderen’, zegt Lies Kerkstra,
een van de voetreflextherapeuten die bij
BEWUSTWORDING
Amstelring Ledenservice is aangesloten. ‘Zo
Na ongeveer drie behandelingen weet u of
heeft het onder andere een positief effect
voetreflexzonetherapie wat voor u is en of
op hoofdpijn, rugpijn, klachten rondom de
het voor u werkt.
spijsvertering, slaapproblemen en stress. Ik
‘Tijdens alle behandelingen besteed ik ook
heb ook veel klanten die geen klachten heb-
aandacht aan het psychische aspect van
ben. Zij komen omdat een voetreflexologie-
lichamelijke klachten’, vertelt Lies Kerkstra.
behandeling een weldaad is voor lichaam en
‘Heeft u bijvoorbeeld last van obstipatie, dan
geest. En het heeft een preventieve werking
heeft dat vaak te maken met de stagnatie van
op gezondheidsklachten, omdat de voetre-
energie in de dikke darm. De dikke darm heeft
flexologie ervoor zorgt dat de energie in het
volgens de oosterse geneeswijzen te maken
hele lichaam weer beter gaat stromen.’
met loslaten. Daarover praat ik met de klant,
zodat er een proces van bewustwording op
ZORGVULDIGE OPBOUW
gang kan komen. Ook sta ik alle behandelin-
Komt u met een klacht bij de voetreflexzone-
gen stil bij ademhaling en ontspanning. Ik ad-
therapeut, dan zult u ervaren dat zij in drie
viseer klanten altijd na afloop een paar glazen
sessies al veel kan bereiken. De intensiteit
water te drinken. Afvalstoffen die tijdens de
van de behandeling wordt zorgvuldig opge-
behandeling in het lichaam zijn vrijgekomen
bouwd. Tijdens de eerste behandeling neemt
kunnen zo goed worden afgevoerd.’
de therapeut een anamnese af waarbij zij niet
Natuurlijk bent u vrij om na de eerste drie
alleen uw klachten noteert, maar ook kijkt
sessies de behandeling voort te zetten. Lies
naar uw achtergrond, leefwijze en omgeving.
Kerkstra vertelt dat zij klanten heeft die elke
Lies Kerkstra: ‘Bij voetreflexzonetherapie
maand terugkomen voor een soort ‘onder-
kijken we altijd naar de totale mens. Daarom
houdsbeurt’. Er zijn ook mensen die een af-
voeren we tijdens de eerste behandeling een
spraak met haar maken wanneer zij bepaalde
uitvoerig gesprek. Vervolgens gaat de klant
klachten hebben of deze aan voelen komen.
op de bank liggen en behandel ik de voet
‘Voetreflexzonetherapie is maatwerk’, besluit
door met mijn duim druk uit te oefenen op
zij. ‘Ieder mens is anders en elk lichaam heeft
BEZOEK DE WEBSITE WWW.AMSTELRINGLEDENSERVICE.NL OF BEL MET 0900-1866
Gratis
kennismaking
Van 21 tot en met 26 september 2015
is het de Internationale week van de
Reflexologie. De voetreflextherapeuten
die bij Amstelring zijn aangesloten
geven tijdens deze week gratis korte
behandelingen aan mensen die willen
kennismaken met voetreflexzonetherapie. Wanneer u zich hiervoor opgeeft
brengt Amstelring Ledenservice u in contact met een therapeut bij u in de buurt.
De behandelingen vinden uitsluitend
plaats in de desbetreffende praktijk. Er
is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Dus geef u snel op, want vol is vol.
Let op: bij een gratis kennismakings­
behandeling vervalt het ledenvoordeel.
Prijs: per uur vanaf € 49,00
Duur:
1 uur
Ledenvoordeel:
A-, B-, C-leden eerste 3 consulten
€ 6,- korting.
VOLG ONS OOK OP FACEBOOK
AMSTELRING PLUS+ 15
Download