Wat is een Angio-Seal™? 2 Leefregels na een

advertisement
U bent gekatheteriseerd en/of gedotterd en er is een Angio-Seal™ in de lies
geplaatst. Deze folder geeft u informatie over de leefregels na het plaatsen van
een Angio-Seal™.
Wat is een Angio-Seal™?
Angio-Seal™ is een systeem om het bloedvat na aanprikken af te sluiten door
middel van een plugje. Het bloedvat hoeft dan niet te worden afgedrukt en er is
minder kans op een nabloeding.
Aan de binnenkant van het bloedvat wordt een soort ankertje geplaatst. Aan de
buitenkant van het bloedvat komt een soort sponsje. Deze combinatie zorgt er
Wat is een Angio-Seal™?
Leefregels na een Angio-Seal™
Complicaties
Vragen
2
3
4
4
voor dat het bloedvat afgesloten wordt. Het ‘ankertje’ en ‘sponsje’ lossen binnen
90 dagen vanzelf op.
U krijgt een kaartje mee waar dit op vermeld staat. Dit kaartje draagt u
gedurende 90 dagen bij u en bij ziekenhuisopname laat u het zien. De reden
hiervoor is dat binnen deze termijn niet op dezelfde plaats in het bloedvat geprikt
mag worden.
Afbeelding: Zo ziet een Angio-Seal™ er uit.
1
Leefregels na het plaatsen van een Angio-Seal™ in de lies
2
Leefregels na een Angio-Seal™
Complicaties
Op de afdeling
Zoals bij bijna alle onderzoeken kunnen er complicaties optreden. Neem contact
Als u op de afdeling komt heeft u eerst bedrust. Als er gedotterd is en/of een
op met de Spoedeisende Hulp als:
stent is geplaatst heeft u twee uur bedrust. Als de bloedvaten alleen onderzocht
zijn, dan heeft u één uur bedrust. De verpleegkundige controleert in deze tijd
U koorts krijgt (38°C of hoger)
regelmatig de bloeddruk en de insteekopening in de lies.
De lies erg gevoelig/pijnlijk is
Er een zwelling in de lies optreedt
Het is belangrijk dat u uw been gestrekt houdt en als u moet hoesten of niezen
De lies rood verkleurt en erg warm aanvoelt
een lichte druk met de hand op de pleister uitoefent, dit in verband met
Uw been gevoelloos of pijnlijk aanvoelt.
nabloeden.
U huiduitslag heeft.
De insteekopening in de lies na gaat bloeden. Een beetje nasijpelen is niet
De verpleegkundige vertelt u wanneer u weer uit bed mag en geeft u het
erg, u kunt een bloeding herkennen aan het pompsgewijs bloeden.
patiëntenkaartje van de Angio-Seal™.
Als u twijfelt: neem gerust contact op.
Naar huis
De arts bespreekt met u wanneer u weer naar huis mag.
Vragen
Als u naar huis gaat is het belangrijk de volgende leefregels in acht te nemen:
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, neem dan gerust contact op
met de Spoedeisende Hulp op telefoonnummer (0512) 588 146.
Op de dag van ontslag mag u nog niet autorijden.
De eerste 3-4 dagen na ontslag is het verstandig om niet zwaarder te tillen
dan 5kg en niet te persen.
U mag thuis alleen douchen.
Vermijd een bad gedurende 3-4 dagen of totdat de huid volledig genezen is,
dit in verband met infectiegevaar.
De pleister mag u de volgende dag verwijderen. Maak hierna de huid
schoon met water en milde zeep, droog het voorzichtig af en breng
eventueel een nieuwe pleister aan tot de huid volledig genezen is.
De patiëntenkaart houdt u 90 dagen bij u.
3
Leefregels na het plaatsen van een Angio-Seal™ in de lies
4
Download