Geloof - Tropenmuseum Junior

advertisement
LEEFREGELS
Bij les: Waar geloof jij allemaal in?
Elke godsdienst kent leefregels die
vertellen wat goed is en wat slecht.
Het zijn richtlijnen voor het leven.
Bekijk de leefregels van de Islam, het Jodendom en het Christendom.
Beantwoord de volgende vragen:
Geen rente heffen of genieten
Ik ben jouw Heer


Je mag god niet namaken

Je mag Mijn naam niet zomaar
voor alles gebruiken
Niet liegen


Gehoorzaam zijn aan je ouders

Niet doden
Je moet je houden aan de

Geloven in 1 God en niemand
Je mag niet liegen
sabbat, de rustdag




anders aanbidden

Je hebt respect voor je
moeder en vader
Je mag geen andere
Geloven in de Engelen, de

Geen overspel plegen
goden aanbidden
Boeken, de Profeten en het Lot



1. Bij welk geloof horen de
leefregels?
2. Welke leefregels zijn bij alle
geloven hetzelfde?
Geef deze een kleur.
3. Welke vijf vind jij het meest
belangrijk?
Mijn top 5
1.
2.
3.
4.
5.
Je mag niet doden

Je mag 6 dagen in de week
werken maar op zondag niet

Je moet trouw zijn aan
je partner voor het leven

Je mag nooit stelen

Ben niet jaloers op anderen

Je mag niet scheiden en
Je mag het bezit van een wees
je mag niet vreemdgaan

niet aan jezelf toe-eigenen
Je mag niet te jaloers zijn






Je mag niet met de
naam god vloeken
Je mag geen andere

Je mag niet roddelen en geen
goden aanbidden

leugens vertellen over iemand
anders
Geen valse getuigenis

afleggen
Je moet respect hebben

voor je ouders

Je mag niemand vermoorden
Je mag niet stelen


Niet stelen

ZIEZO MAROKKO
WERKBLAD
>2
Download