kort cv Loes Gabriels

advertisement
Prof. Loes Gabriëls is burgerlijk ingenieur en psychiater en doctoreerde in 2004 op
het onderwerp “elektrische hersenstimulatie bij therapie refractaire obsessieve
compulsieve stoornis”. Momenteel combineert ze onderzoek naar de toepassing van
diepe hersenstimulatie bij therapieresistente psychiatrische stoornissen met klinisch
werk als kliniekhoofd van de polikliniek angst en depressie in het UZ Gasthuisberg.
Ze is actief lid van de multidisciplinaire interuniversitaire commissie voor
neurochirurgische ingrepen bij psychiatrische stoornissen en van de werkgroep
rond neuromodulatie en diepe hersenstimulatie van de “World Federation of
Societies of Biological Psychiatry (WFSBP)”.
Loes Gabriëls
Pagina 1
Download