10-312bvdh _Doel NL_ 100406 Website Bio - Gerrit Zalm

advertisement
Gerrit Zalm
Geboortedatum: 6 mei 1952
Nationaliteit: Nederlandse
Gerrit Zalm trad op 23 december 2008 toe tot de Raad van Bestuur van ABN AMRO Bank in de rol van
vice-voorzitter. Op 28 februari 2009 werd hij benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur. Op 1 april
2010 werd hij in dezelfde positie benoemd bij ABN AMRO Group en Fortis Bank Nederland.
Hij begon zijn loopbaan in 1975 als medewerker op het bureau Economische Aangelegenheden van de
afdeling Begrotingsvoorbereiding van het Ministerie van Financiën. In 1977 werd hij hoofd van dat bureau
en in 1978 werd hij benoemd tot hoofd van de gehele afdeling. In 1981 volgde de benoeming tot
plaatsvervangend directeur Begrotingszaken, tevens hoofd van de afdeling Begrotingsvoorbereiding.
Twee jaar later werd hij plaatsvervangend directeur Algemene Economische Politiek op het Ministerie van
Economische Zaken en in 1985 werd hij benoemd tot directeur.
Vanaf 1988 was Gerrit Zalm werkzaam bij het Centraal Planbureau, eerst als onderdirecteur en later als
directeur. In 1990 werd hij tevens bijzonder hoogleraar Economische Politiek aan de Vrije Universiteit te
Amsterdam.
Van 1994 tot 2002 was hij minister van Financiën in het Eerste en Tweede Kabinet-Kok. In 2002-2003
was hij lid van de Tweede Kamer en voorzitter van de fractie van de VVD. Van 2003 tot 2007 was hij
wederom minister van Financiën en tevens vice-minister-president in het Tweede en Derde KabinetBalkenende.
Nadat hij in 2007 uit de Nederlandse regering stapte, was hij tot december 2007 hoofdeconoom bij DSB
Bank en daarna tot januari 2009 financieel directeur.
.
In 2009 werd hij voorzitter van het Transitieteam van ABN AMRO en Fortis Bank Nederland dat
verantwoordelijk is voor de integratie.
Opleiding:
Economie (1975), Vrije Universiteit Amsterdam
Eredoctoraat Economie (2008), Vrije Universiteit Amsterdam
Nevenfuncties:
• Voorzitter Trustees, IASC Foundation
• Voorzitter Adviesraad "Wigo-4it", een samenwerkingsverband van de sociale diensten van de vier
grootste steden in Nederland
• Voorzitter Klankbordgroep "Project Verkenningen Ministerie van Defensie"
• Voorzitter Raad van Toezicht, Nederlands Dans Theater
• Erelid van de VVD
1
Download