(55+) in Overvecht (Utrecht) 1-9-2009 t/m 17-5-2010

advertisement
NHG-kaderopleiding Ouderengeneeskunde, kwaliteitsproject fase 2
Opheffen van vitamine D deficiëntie bij ouderen (55+) in
Overvecht (Utrecht)
1-9-2009 t/m 17-5-2010
Margot Tuijp
Inleiding
In september 2009 is een project van start gegaan in de Huisartsenkliniek Overvecht (4400 patiënten, 5 part time werkende huisartsen) om met
name bij 2 doelgroepen vitamine D te bepalen en een eventuele vit D deficiëntie op te heffen.
Een van deze doelgroepen was de groep ouderen (55+). Dit was voor mij de aanleiding om dit als onderwerp te kiezen van mijn
kwaliteitsproject.
Doel van dit kwaliteitsproject: Bewerkstelligen van een gedragsverandering bij huisartsen en ouderen, zodat beide groepen zich bewuster
worden van de noodzaak en voordelen van een gezonde vitamine D spiegel.
Bewerkstelligen van een goede vitamine D spiegel bij ouderen.
Methode
Er is een gezamenlijke kernboodschap geformuleerd. 3 peilers: voeding, zonlicht, suppletie.
Er is een richtlijnkaart opgesteld voor de huisartsen. De diëtist heeft een voedingsadvies opgesteld.
Onder redactie van de medewerkster van de GG&GD is gezamenlijk een folder opgesteld.
Samen met de GG&GD zijn voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd.
Vanuit het FTO is een suppletieschema opgesteld met colecalciferol-preparaten die vergoed worden.
Richtlijnkaart, voedingsadvies, folder en suppletieschema zijn begin februari ook aangeboden aan alle
huisartsen in de HAGRO, hun medewerking is gevraagd. 6 huisartsen hebben deze toegezegd.
De huisartsen zijn aangemoedigd om bij bepaalde klachten en bepaalde risicogroepen laagdrempelig
vitamine D te bepalen en dit zoveel mogelijk ook te combineren met bloedonderzoek voor andere aandoeningen zoals diabetes en hypertensie.
Na start suppletie ( bij aangetoonde deficientie) werd zoveel mogelijk na 3 maanden een controle bepaling geadviseerd.
Resultaten
Tabel 1 en 2 betreffen de Huisartsenkliniek Overvecht. Tabel 3 alle praktijken in de Hagro die cijfers geleverd hebben.
Tabel 1: 184 personen, 214 uitslagen
m+v
55+
55-64
65-74
75-84
85-94
50150
30
33
22
30-50
23
26
20-30
17
0-20
3
Tabel 2: 140 vrouwen, 167 uitslagen
v
55+
55-64
65-74
75-84
85-94
6
24
23
18
26
7
16
18
13
5
1
15
1
1
0
2
Tabel 3: HAGRO 203 personen, 222 uitslagen.
m+v
55+
55-64
65-74
75-84
85-94
5
30
34
26
6
22
5
23
29
29
9
12
4
1
18
15
5
3
1
1
0
3
1
1
1
Huisartsenkliniek Overvecht:
1- 9-2009 t/m 17-5-2010 214 vitamine D bepalingen bij 184 personen (55+).
16-12-2008 t/m 31-8-2009 59 vitamine D bepalingen (55+)
De periode na 1-9-2009 vertoont een stijging van 362% ten opzichte van de voorafgaande periode van dezelfde duur.
Alle leeftijden: 1-1-2008 t/m 17- 5- 2010 610 personen, 790 uitslagen.
Paars 2.
Alle leeftijden: 1-1-2000 t/m 31-12-2007 (1ste bepaling dec-2004) 60 pers., 73 uitslagen.
55+
1-1-2000 t/m 31-12-2007
29 uitslagen.
Voorbeeld: Mw B-F, 61 jaar, van Turkse afkomst
had de volgende vitamine D uitslagen:
3-4-2009 15,9 nmol/l
29-9-2009 26,2
5-1-2010 71,8
6-4-2010 81,2
Paars : Vit D3
Groen : VitD3
Geel : Vit D3
Oranje: Vit D3
Rood : Vit D3
Groen 226. Geel 296. Oranje 204. Rood 62.
Groen 10. Geel 12. Oranje 27. Rood 24.
Groen 7. Geel 7. Oranje 7. Rood 8.
> 150 nmol/l, < 160 nmol/l.
>= 50 nmol/l, <= 150 nmol/l
>= 30 nmol/l, < 50 nm ol/l
>= 20 nmol/l, < 30 nmol/l
< 20 nmol/l.
Conclusie
Collega huisartsen zijn beslist te motiveren om vitamine D bij patiënten te bepalen en te suppleren.
Het is de moeite waard om bij ouderen vitamine D individueel in te stellen zoals bijvoorbeeld bij hypothyreoidie,
dit leidt sneller tot voldoende bloedspiegels : het groene gebied 50-150 nmol/l.
Suppletie mbv colecalciferoldrank FNA of colecalciferolcapsules 2800 IE geeft snellere suppletie dan door
tabletten van 400 IE. Beide toedieningsvormen worden door de zorgverzekeraars vergoed.
Voorlichting zowel op individueel niveau ( diëtist, huisarts, POH, praktijkassistente) als op groepsniveau
(medewerker GG&GD, huisarts en diëtist) wordt zeer aangeraden. De patiënten tonen zich geinteresseerd!
Met hartelijke dank aan allen die meegewerkt hebben en aan de cursusleiding van de Kaderopleiding
Ouderengeneeskunde.
Download