Persoonlijke ontwikkeling

advertisement
Persoonlijke ontwikkeling
het evalueren van stage leerdoelen tijdens de derdejaars stage
Beroepsspecifieke Competenties
Competentie 1:
Bewegingsanalyse  modelanalyse
Leerdoelen:
Het verbeteren van mijn kennis met betrekking tot het begrijpen, verklaren en/of ontwikkelen
van een model (Matlab, Interactive Physics etc.)  dataverwerking.
Acties:
De beschikbare programma’s doorgronden en met test data doorlopen. Een simpel model
maken van een dagelijkse beweging en deze uitbreiden naar een complex model.
Evaluatie leerdoel aan het eind van de stage:
Ik heb zelf geen model gemaakt, maar ik heb op basis van het doen van verschillende
metingen en analyses aanbevelingen kunnen doen op de huidige software programma’s.
Het programma binnen mijn project kon ik uiteindelijk omschrijven (en aanbevelingen
geven). Kortom, een groot deel van het doel is behaald. Ik kan een programma lezen,
daarom heb ik een goed gescoord op het gebruik van Matlab.
Competentie 2:
Bewegingsanalyse  bewegingsregistratie
Leerdoelen:
Het verbeteren van mijn kennis van apparatuur waarmee bewegingsanalyses worden
gemaakt en tevens het toepassen hiervan.
Acties:
Meekijken (of werken) aan verschillende projecten waarin bewegingsregistraties worden
toegepast om zo verschillende systemen in werking te kunnen zien.
Evaluatie leerdoel aan het eind van de stage:
Ik heb gewerkt met twee verschillende meetsystemen. Deze twee (MiniMod en
MoveMonitor) kan ik goed bedienen. Beide apparaten kan ik inzetten voor het doen van
verschillende metingen. Ik heb zelf gewerkt aan de registratie van traplopen, en geholpen bij
bochtdetectie en fietsdetectie. Voor deze laatste twee heb ik enkel metingen verricht. Mijn
opgestelde doel heb ik behaald.
Competentie 3:
Testen en onderzoeken
Leerdoelen:
Het systematisch, nauwkeurig en consistent kunnen uitvoeren van een onderzoek aan de
hand van een gegeven probleem.
Acties:
Alle activiteiten volgens een vaste volgorde uitvoeren en elke gemaakte stap vastleggen,
zodat mensen buiten het onderzoek ook begrijpen wat ik heb gedaan.
Evaluatie leerdoel aan het eind van de stage:
Ik heb vele metingen uitgevoerd en voor elke meting afzonderlijk een protocol gemaakt en
gezorgd dat de protocollen onderling dezelfde structuur hadden. Hier heb ik complimenten
voor gekregen en een uitstekend behaald op mijn eindbeoordeling. Het doel is ruim behaald.
Algemene Beroepsgerichte Competenties
Competentie 1:
Communicatie
Leerdoelen:
Ik wil leren om taken binnen een team te kunnen delegeren.
Acties:
Tijdens elk overleg mondeling mijn ideeën vertellen, desnoods aan de hand van tekeningen.
Deze ideeën vervolgens niet allemaal zelf uitwerken, maar ook uitbesteden aan anderen.
Evaluatie leerdoel aan het eind van de stage:
Werk delegeren is niet van toepassing geweest, daar ik natuurlijk niet de leiding over het
project had. Ik heb wel goed aan kunnen gegeven wat ik wel en niet wilde doen. Daarnaast
heb ik complimenten gekregen voor het doorvragen en het durven uitten van mijn mening
zodra ik dacht dat het niet klopte wat er werd beweerd (natuurlijk had ik niet altijd gelijk).
Competentie 2:
ICT
Leerdoelen:
Het verdiepen van mijn kennis en vaardigheden op het gebied van verschillende
softwareprogramma’s  de standaard office pakketten etc.
Acties:
Het vastleggen van overleggen. Het maken van mindmappen en presentaties. Het
organiseren van afspraken en het bijhouden van een overzichtelijke agenda.
Evaluatie leerdoel aan het eind van de stage:
Ik ben een week zelfstandig naar Oldenburg geweest, hier heb ik alles van moeten
documenteren. Elke dag heb ik mail/bel contact gehad met het bedrijf. Daarnaast heb ik een
posterpresentatie moeten geven op school, hiervoor is een poster gemaakt. Voor het bedrijf
heb ik een presentatie gehouden over mijn werkzaamheden. Op mijn planning heb ik
uiteindelijk een uistekend behaald. Ik kan zeggen dat ik dit doel behaald heb.
Persoonsgebonden Competenties
Competentie 1:
Sociaal & communicatief functioneren  assertiviteit
Leerdoelen:
Ik wil leren om mezelf meer assertief op te stellen. Ik wil leren om binnen een team mijn
mening te kunnen geven en op mensen af te stappen als ik er zelf niet uit kom.
Acties:
Het leggen van meerdere contacten op het stage adres  lobbyen. Het actief deelnemen
binnen een overleg en/of vergadering. Vragen om kritiek.
Evaluatie leerdoel aan het eind van de stage:
Zoals al eerder is vermeld, heb ik mijn in de loop van de stage steeds meer assertief
opgesteld. Bij de beoordeling heb ik complimenten gekregen voor het geven van mijn
mening, ook als ik iets vertelde waarvan ik wist dat het ontvangen zou worden als ‘slecht
nieuws.’ Ik heb mijn verslag tussentijds laten beoordelen. Ik kan echter nog steeds groeien
op dit vlak. Tijdens de lunch stap ik nog niet snel op een ‘onbekende’ af en ik wacht nog te
lang met hulp vragen of vragen om een ander klusje.
Competentie 2:
Initiatief & aanpassingsvermogen
Leerdoelen:
Ik wil leren om meer out of the box te handelen en denken.
Acties:
Een bedachte oplossing niet zomaar als “de” oplossing zien. Als een ander met een (betere)
oplossing komt hierin mee kunnen gaan, en als ik zelf een andere (betere) oplossing weet
dan zelf het initiatief tonen.
Evaluatie leerdoel aan het eind van de stage:
Ik heb veel gediscussieerd omdat ik een genoemde oplossing vaak helemaal wilde begrijpen
en soms een heel ander beeld ervan in mijn hoofd had. Dit heeft gezorgd dat een oplossing
nooit direct werd toegepast, maar vaak nog een keer extra werd doorlopen. Natuurlijk had ik
niet altijd gelijk, maar zodra ik de andere oplossing begreep kon ik me hier goed in vinden.
Uiteindelijk vind ik dat ook dit doel is behaald. Ik heb zelf initiatief getoond en ik heb ook
andere oplossing uitgewerkt.
Leerervaringen anders dan de eerder beschreven leerdoelen
Adviseren, voorlichten, coördineren en begeleiden:
Ik ben zelfstandig een week naar Oldenburg (Duitsland) geweest om hier met
masterstudenten een validatiestudie op te zetten. Hierbij heb ik hun moeten leren hoe ze het
meetapparatuur diende te gebruiken en waar een meetprotocol (onder de omstandigheden
van hun onderzoek) aan dient te voldoen.
Initiatief en aanpassingsvermogen:
Zoals hierboven is genoemd ben ik zelfstandig naar Oldenburg vertrokken voor een week. Ik
wist van tevoren niet wat ik daar zou tegenkomen. Ik overnachte hier in een jeugdherberg op
een meerpersoonskamer. Ik ben als het ware in het diepe gesprongen, maar wist mij
‘uitstekend te manifesteren’ om mijn begeleider te quoten.
Engels (en een beetje Duits):
Door de samenwerking met Duitsland heb ik veel moeten communiceren in het Engels. Dit
heeft zeker in mijn voordeel gewerkt. Mijn uitspraak is nog steeds gebrekkig, maar ik hoef in
een gesprek niet meer lang naar voren te zoeken. Op papier weer ik mezelf ook beter uit te
drukken, doordat mijn woordenschat weer is gegroeid. Tevens is mijn Duits ook weer
opgehaald.
Samenvatting beoordeling door stageadres
Bewegingsanalyse:
Testen & onderzoeken:
Adviseren & voorlichten:
Coördineren & begeleiden:
Communicatie:
ICT:
Management:
Sociaal & communicatief functioneren:
Initiatief & aanpassingsvermogen:
Reflectie:
Zelfstandig:
Goed
Goed
Uitstekend
Uitstekend
Goed
Goed
Uitstekend
Voldoende
Goed
Goed
Uitstekend
“Karen was een plezierige, slimme, zelfstandige, kritische, gestructureerde, gedetailleerde,
nauwkeurige stagiair. De stap die ze nu aan het zetten is naar de Master Human Movement
Sciences, lijkt ons een verstandige keus en zal ze naar onze verwachtingen zonder
problemen halen. Aan de hand van wat Karen deze stage heeft laten zien, behoort een
research werkplek zeker tot haar mogelijkheden.”
“Wij denken aan een afronding met lof (onder voorbehoud dat de presentatie op school net
zo goed gaat als de presentatie op het bedrijf en dat het verslag door de stagebegeleider
vanuit school positief, wat wij niet anders verwachten, beoordeeld wordt)”
Download