Pandemie - Mexicaanse griep

advertisement
Denk vooruit! - Pandemieën
Intro
In deze les leer je meer over pandemieën,
wereldwijde besmettelijke ziekten.
Je kijkt naar de mogelijke gevolgen, de
maatregelen die je kunt nemen en de keuzes die je
soms moet maken.
Pandemie - Wat is dat?
Een epidemie wordt veroorzaakt door een besmettelijke ziekte die zich snel uitbreidt. Er zijn
een aantal ziektes die heel besmettelijk zijn en een epidimie kunnen veroorzaken, zoals griep.
Griep is een een besmettelijke ziekte die zich vaak snel door het land verspreidt. Als in het land
of een regio meer dan een ‘normaal’ aantal mensen tegelijk griep of griepachtige symptomen
heeft, dan spreken we van een epidemie. Een griepepidemie wordt ook wel griepgolf genoemd
en komt vrijwel ieder jaar voor tussen november en april.
In de geschiedenis zijn epedimieën geweest die miljoenen mensenlevens hebben geëist.
Bekende voorbeelden zijn de pest, pokken en tyfus.
Een pandemie is een epidemie die zich in minstens drie werelddelen verspreidt. Hieronder zie
je een filmpje over een pandemie die al meer dan 25 jaar miljoenen levens heeft geëist op de
hele wereld.
Vul in:
Hoe
groter
kleiner
de mensenbal, hoe
sneller
langzamer
hij rolt en hoe
meer
minder
slachtoffers.
Om welke ziekte gaat het?
Vind je de mensenbal een goed symbool voor de epidemie? Leg uit waarom wel of
niet.
Andere pandemieën
Je hebt net gezien dat AIDS ook een epidemie is die al vele levens in verschillende werelddelen
heeft gekost.
Hoeveel doden heeft de AIDS pandemie al gekost? Kijk op Wikipedia.
Noem nog twee andere grote pandemieën.
Bij AIDS sterven veel van de besmette mensen. Er zijn ook pandemieën waar veel mensen ziek
van worden en relatief weinig mensen sterven. Bekijk de eerste drie minuten van dit filmpje.
Volg de volgende link om het beeldfragment te bekijken
In welk jaar is dit filmpje gemaakt?
Hoe wordt de Mexicaanse griep overgedragen?
Meerdere antwoorden zijn mogelijk
niezen
sex
zoenen
hoesten
wondjes
deurknoppen aanraken
Pandemie - Mexicaanse griep
De Mexicaanse griep treft veel meer mensen dan een ziekte als AIDS. Gelukkig is de griep een
stuk minder dodelijk. Bekijk het filmpje.
Waarom moet je niet naar de dokter met Mexicaanse griep?
Een gewone griep treft ongeveer 1 op de 100 Nederlanders.
Hoeveel mensen kan de Mexicaanse griep treffen volgens het filmpje?
ongeveer 3 keer zoveel
ongeveer 10 keer zoveel
ongeveer 30 keer zoveel
ongeveer 50 keer zoveel
Pandemie - De gevolgen
De overheid is bang dat er te veel mensen tegelijk ziek worden. Wat zou dat tot gevolg
hebben?...
Wat gebeurt er als 1 op de 3 mensen ziek is in de gezondheidszorg?
Wat gebeurt er als 1 op de 3 mensen ziek is bij de politie?
Wat gebeurt er als 1 op de 3 mensen ziek is in het goederenvervoer?
Als er niet genoeg in de winkels ligt, zullen mensen misschien gaan hamsteren.
Kijk op Wikipedia. Wat is er tegen hamsteren? Tip
Geen paniek
Mondkapjes en zakdoekjes
Het is dus belangrijk om te zorgen dat er niet veel mensen ziek worden. Voor de mensen zelf
maar ook omdat anderers heel veel dingen fout gaan in de maatschappij doordat het werk niet
gedaan wordt.
Lees dit artikel.
Is het een goed idee om iedereen mondkapjes te geven? Licht je antwoord toe.
Bekijk dit filmpje.
Hoe kun je beter op je hygiëne te letten?
Geen paniek - Hype of griep
In het vorige filmpje zegt de plaatsvervangend directeur dat ze geen paniek wil veroorzaken.
Toch is het belangrijk om de pandemie serieus te nemen.
Kiezen: wel iets doen of afwachten. Zo'n moeilijk twijfelgeval noem je een dilemma.
De overheid worstelt ook steeds met dat dilemma: Als de griep meevalt krijg je het verwijt dat
je de pandemie hebt overdreven. Als de griep tegenvalt krijg je het verwijt dat je te weinig
hebt gedaan. Maar het is nu eenmaal onvoorspelbaar hoe een nieuwe griepvorm zich gaat
ontwikkelen.
Je kent dat wel: iedereen heeft het erover, het journaal gaat bijna alleen nog maar over de
dreigende epiemie, maar in jouw omgeving valt het nog allemaal reuze mee...; het lijkt wel een
hype om praten over griep.
Zoek op Google naar griep + hype.
Zoek twee artikelen. Eén waarin de griep als een hype wordt gezien. En één waarin
de griep niet als een hype wordt gezien. Kopieer de links hieronder.
Hype:
Geen hype:
En wat vind jij? Hype of niet? Licht je antwoord toe.
Geen paniek - Vaccineren
Wat moet de overheid doen? Welke beslissingen moeten ze nemen in het dilemma dat je net
hebt bestudeerd?
Om een beslissing te kunnen nemen laat de overheid zich adviseren door wetenschappelijk
instituten zoals het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en de WHO
(Wereldgezondheidsorganisatie). Op basis van hun adviezen kan de overheid bijvoorbeeld
beslissen te vaccineren. Door vaccinatie hebben mensen veel minder kans om een virus op te
lopen. Toch zijn er mensen die liever geen vaccinatie krijgen.
In 2009 kregen meisjes van 12 een uitnodiging om zich in te enten tegen HPV, het virus dat
baarmoederhalskanker veroorzaakt. Bekijk het filmpje.
Wat is voor sommige meisjes reden om zich niet in te enten?
Er zijn zelfs speciale sites die meisjes proberen over te halen om zich niet in te enten. Kijk
maar eens hier. Kijk ook naar de reacties onder het artikel.
Kies twee heel verschillende meningen uit. Kopieer ze hieronder.
Vóór vaccineren:
Tegen vaccineren:
En wat zou jij doen?
Vaccineren
Niet vaccineren
Eerst meer informatie zoeken
Stel je voor - Quarantaine
Stel je voor...
Je bent op vakantie en krijgt de griep. Daarom mag je je hotel niet meer uit. Met een moeilijk
woord heet dat: je moet in quarantaine (spreek uit: karrantenne).
Overdreven of niet? Leg uit.
Stel je voor - Vliegverbod
Stel je voor...
Je staat op het punt om drie weken op vakantie te gaan. Krijg je net de griep.
Lees dit artikel.
Overdreven of niet? Leg uit.
Stel je voor - School dicht
Stel je voor...
Je fietst vrolijk naar school, maar komt voor een dichte deur. Er zit een briefje op het raam:
Gesloten omdat er te veel griepgevallen zijn.
Overdreven of niet? Leg uit.
Dilemma - Discussie
Je hebt gezien dat er een aantal dilemma's zijn
hoe je het best om kunt gaan met besmettelijke
ziekten.
Je krijgt nu een aantal stellingen te zien. Breng je
stem uit en wacht even totdat alle leerlingen van
de klas hebben gestemd. Daarna ga je met de klas
een discussie voeren over de uitslag.
Dilemma's - Poll

De overheid weet het best wat goed voor je is. Ik laat me zonder meer vaccineren als zij
zeggen dat dat nodig is.





helemaal mee eens
mee oneens
mee eens
helemaal mee oneens
weet niet
Poll 2

Als ik griep heb zoen ik gewoon met mijn vriend(in).





helemaal mee oneens
mee oneens
weet niet
mee eens
helemaal mee eens
Poll 3
Stel je voor: steeds meer mensen worden ziek. Veel mensen slaan in de supermarkt alvast een
voorraad in voor het geval zij ook ziek worden. De schappen worden steeds leger, ook al omdat
de supermarkt slecht bevoorraad wordt: veel vrachtwagenchauffeurs zijn ziek.
Sla jij ook aan het hamsteren?

Als iedereen hamstert, hamster ik ook.





mee eens
helemaal mee oneens
helemaal mee eens
weet niet
mee oneens
Dilemma's - Discussie
Wacht even tot iedereen gestemd heeft.
Presenteer dan de uitslag met behulp van een beamer of smartboard. Bespreek nu klassikaal
de uitslag. Laat steeds een leerling beginnen die het met een stelling helemaal eens of oneens
is. Daarna mogen anderen reageren.
Laat iedereen argumenten geven voor zijn keuze en bespreek de gevolgen van de keuzes.
Wijs een gespreksleider aan.
Bepaal vooraf hoeveel tijd je hebt en zorg dat alle drie stellingen aan bod komen.
Bespreek een voor een de drie stellingen.
Kijk nog eens naar de drie stellingen
1. De overheid weet het best wat goed voor je is.
2. Als ik de Mexicaanse griep heb, kan ik gewoon met mijn vriend(in) zoenen.
3. Als iedereen hamstert, hamster ik ook.
Schrijf hier een kort verslag van de discussie.
Download