info

advertisement
FACULTEIT INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN
TECHNOLOGIECAMPUS DE NAYER
JAN DE NAYERLAAN 5
2860 SINT-KATELIJNE-WAVER, BELGIË
Voorstel masterproef 2016-2017
Opleiding: ['elektronica-ICT']
Contactgegevens:
Bedrijf / instelling: neoScores
Contactpersoon: Peter Leclercq
Adres: Eiermarkt 20, BE-2000 Antwerp, Belgium
& Sleutelstraat 13, BE-2550 Kontich, Belgium
Tel. nummer: +32 (0) 475 485 786
e-mail: [email protected]
Onderwerp (titel):
optical music recognition
Doelstellingen:
Het onderwerp in ruime zin omvat “optical music recognition―, een manier om
bestaande (papieren of analoge) partituren te digitaliseren en om te zetten naar
musicXML. Dit is een essentiële groeipool voor neoScores om de enorme hoeveelheid
partituren wereldwijd te kunnen omtoveren tot interactieve partituren die bijvoorbeeld met
onze applicatie kunnen gelezen en gespeeld worden.
Omdat het vakdomein nogal ruim is kunnen we samen met de student/docent in kwestie
het onderwerp nauwer omschrijven. Bijvoorbeeld:
Vereiste kennisdomeinen:
"Onderzoek hoe verschillende bestaande OMR-pakketten kunnen gebundeld worden tot
één output―.
E-MAIL: [email protected]
TEL +32 15 31 69 44
2
Beschrijving:
Vaag stappenplan, te detailleren in samenspraak met de student:
- Automatiseer een 5-tal OMR tools om tegelijkertijd dezelfde pdf te “herkennen".
- Elk OMR-paket geeft zijn interpretatie van de muziek als output in de vorm van
musicXML.
- Al deze outputs vergelijken om dichter bij “de enige versie van de waarheid― te
komen.
- Eindresultaat verwerken met onze score rendering engine en de feedback ervan
terugkoppelen in het OMR proces met het oog op de ontwikkeling van een self-learning
OMR tool.
Bijkomende informatie:
Datum : 18/03/2016 0:00
Gelieve dit document terug te bezorgen voor 1 maart 2016
bij voorkeur één onderwerp per formulier
FACULTEIT INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN
TECHNOLOGIECAMPUS DE NAYER
JAN DE NAYERLAAN 5
2860 SINT-KATELIJNE-WAVER, BELGIË
E-MAIL: [email protected]
TEL +32 15 31 69 44
Download