Uitleg van de drie website`s

advertisement
Uitleg en gebruik van de drie websites (en Sibelius)
Het koor Zingen&Zo heeft de beschikking over drie websites: een voor iedereen toegankelijke
website en twee die alleen opengesteld zijn voor de leden.



De voor iedereen toegankelijke website is te vinden via www.zingenenzo.nl (‘Voor de
Schermen’). Hierop staat algemene informatie over het koor, wat voor koor het is, welk
repertoire er wordt gezongen, foto’s van optredens etc.
Korenwereld is de website die alleen toegankelijk is voor de leden. Op deze site staat o.a. de
agenda, kunnen berichten worden geplaatst, partituren gezet etc. Deze site is bedoeld als
communicatiemiddel naar de koorleden en dient daarom regelmatig (wekelijks) bekeken te
worden.
De tweede, eveneens alleen voor leden toegankelijke, website is te vinden op de algemene
site www.zingenenzo.nl (‘Achter de Schermen’): onder het kopje Leden kan worden ingelogd
op deze website. Alles wat op Korenwereld wordt geplaatst, komt ook op deze website en is
in die zin dan ook te beschouwen als het archief van het koor. Belangrijker misschien is dat
hier ook alle teksten, partituren en oefenbestandjes te vinden zijn. Bij de uitleg van het
gebruik van deze site wordt aparte aandacht besteed aan het programma Sibelius, het
programma dat een partituur omzet in een partituur met geluid.
Kortom, iedere website heeft z’n eigen functie! Hieronder volgt een duidelijke uitleg waarvoor de
drie sites zijn en hoe deze kunnen worden gebruikt:
1. www.zingenenzo.nl
(Voor de Schermen)
Deze site is voor alle belangstellenden toegankelijk
(deze wordt ‘Voor de Schermen’ genoemd).
2. www.korenwereld.nl
Deze site is, zoals gezegd, met een persoonlijke inlog, alleen toegankelijk voor leden.
Inloggen:
- ga naar Tabblad: Naar uw koor
- type onder Gebruikersnaam je e-mailadres en onder Wachtwoord je wachtwoord (deze krijg
je per mail van de beheerder Korenwereld)
De leden hebben verschillende bevoegdheden, afhankelijk van hun eventuele functie binnen het
koor.
De belangrijkste informatie, die geldt voor alle leden, staat hieronder vermeld. Een aantal tabbladen
spreekt voor zich. Op elke pagina staat een Help-tabblad.
Koorpagina
Januari 2014
-
Algemeen:
Activiteitenkalender (=Agenda): naast de repetities zijn hier ook de optredens, vakanties en
uitjes, etc. te zien.
- Berichten (nieuws): aankondigingen nieuwe muziekstukken, mededelingen bestuur, etc.
- Organisatie: welk lid zit in welke groep, bekleedt welke functie, worden getoond met de erbij
behorende contactgegevens.
- Overzicht jarigen: als je je geboortedatum doorgegeven hebt aan de beheerder van
Korenwereld.
- Leden: overzicht van de leden met contactgegevens. Foto wordt geplaatst als je een foto hebt
gestuurd naar de beheerder Korenwereld.
- Agenda: uitgebreide agenda.
- Stukken: hier worden bijvoorbeeld partituren, informatie m.b.t. optredens en ander nieuws op
gezet.
-
Lidmaatschap
-
Inschrijfgegevens: gegevens hoe je als lid geregistreerd staat. In ‘Bericht aan
ledenadministratie’ kun je een wijzigingen/toevoeging doorgeven.
Contributie: wordt niet gebruikt.
Absentie: overzicht van je afwezigheid, wordt door je stemgroepleider bijgehouden.
Wijzig wachtwoord: wachtwoord wijzigen in een door jezelf gekozen wachtwoord.
Stemgroeplid
-
Email Koor: hiermee kun je een e-mail aan het hele koor versturen:
-
Groep:
kies: Iedereen, behalve oud-leden
-
: hiermee kun je een mail versturen naar je eigen stemgroep.
en
: kun je een mail versturen naar een andere (stem)groep.
mail en contactgegevens per lid van de (stem)groep
je kunt ook een bestand (Stukken) voor je stemgroep uploaden, dit bestand is dan alleen
voor jouw stemgroep zichtbaar:
NB: om e-mail te kunnen versturen moet er altijd een mailprogramma op de PC geïnstalleerd zijn
(bijvoorbeeld Windows Live Mail, Outlook Express, Mozilla, Thunderbird, e.d.).
Als je alleen gebruik maakt van webmail, kan er via Korenwereld geen mail verstuurd worden.
3. www.zingenenzo.nl/Achterdeschermen.htm
Deze site is, met een algemene koor-inlog, eveneens alleen toegankelijk voor leden. Wat op
Korenwereld staat wordt ook op ‘Achter de Schermen’ gezet en hier blijft het een aantal jaren op
staan.
Inloggen via de openbare website www.zingenenzo.nl , dan naar
De inlogcodes (naam en wachtwoord) krijg je van je stemgroepleider. Klik daarna op Bevestigen.
Tip: sla ‘Achter de schermen’ op in je Favorieten/Bladwijzers, dan hoef je niet steeds in te loggen.
Januari 2014
Voor deze site geldt: als er iets vet gedrukt staat, is daaraan informatie gekoppeld. Als je hierop
klikt (wordt oranje), opent het bestand dat je kunt afdrukken of beluisteren e.d. Dit kan een
(oefen)bestandje zijn, maar ook een (youtube)link, e-mailadres of website.
hiermee opent ‘Achter de Schermen’.
Hier staat alles op wat nodig is voor de repetities en het oefenen:
Partituur en Tekst: spreken voor zich.
Sibelius: is een programma dat een partituur om kan zetten in een partituur met een melodieafspeelfunctie. Per stemgroep is er een bestand van de melodie waardoor er thuis geoefend kan
worden. Op de volgende pagina meer over Sibelius.
Sibelius MP3: alleen het geluid van Sibelius, je kunt dit ook bv op je smartphone of mp3 speler
zetten.
Partij: oefenbestandjes die op de repetitie zijn opgenomen.
&Zo-gedeelte: ‘choreografie’.
Inspiratie: meestal gekoppeld aan een youtube-uitvoering.
hier staan (bovenaan) o.a. de formulieren en informatie die steeds gebruikt
worden en daaronder allerlei informatie en bijvoorbeeld stukken van de Algemene
Ledenvergaderingen (ALV’s).
hier staan foto’s en filmpjes die alleen door de leden te zien zijn.
de bovenste drie zijn gekoppeld aan een e-mailadres (watwilikkwijt@ is aan
iemand van het bestuur gekoppeld); de onderste twee zijn gekoppeld aan de
twee andere websites.
Sibelius
Sibelius is een programma dat gebruikt wordt om een partituur om te zetten in een partituur met
geluid, zodat elke partij te beluisteren is. Dit beluisteren gaat via internet en kan alleen via ‘Achter
de Schermen’ geopend worden.
Om de partijen thuis af te kunnen spelen moet de gratis ‘Sibelius Scorch plugin’ gedownload en
geïnstalleerd worden. Hiervoor zijn verschillende procedures voor Internet Explorer en Firefox, zie
Sibelius Scorch downloaden en installeren
1. partij wordt afgespeeld
2. afspeelsnelheid vertragen of versnellen: sleep het schuifje
3. opslaan
4. afdrukken
(niet alle functies werken bij de verschillende Sibelius-bestandjes).
naar links of rechts
Vragen en/of opmerkingen
Korenwereld
Zingenenzo ‘Voor+Achter’
Sibelius
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Januari 2014
Download