Gebruik HA registratie in EMPHASIS

advertisement
Gebruik HA registratie in
EMPHASIS
Niet-specifieke lichamelijke
symptomen in relatie tot
werkelijke en beleefde
blootstelling aan EMV en
onderliggende mechanismen;
Een multidisciplinaire
benadering.
Een ZONMW Project
Amersfoort, 18 maart, 2014
Belangen Spreker
(potentiële)
belangenverstrengeling
Geen
 RIVM Project
 Gefinancierd door ZONMW
 Samenwerking met Universiteit Utrecht (IRAS),
NIVEL, RIGO, Internationale klankbordgroep
Amersfoort, 18 maart, 2014
Doel van EMPHASIS:
 Het bestuderen van blootstelling aan EMV en psychische factoren
als determinanten van niet-specifieke lichamelijke symptomen.
Kern vragen:
1) Hoe vaak komen lichamelijke symptomen voor in relatie tot
werkelijke en beleefde blootstelling aan EMV?
2) Wat is de rol van psychologische factoren in de relatie tussen
blootstelling aan EMV en gezondheidsklachten?
Amersfoort, 18 maart, 2014
STUDIE FASEN
Fase 1) Een PILOT onderzoek onder 3600 deelnemers van een
onderzoek in 2006
Fase 2) Een dwarsdoorsnede onderzoek (N= bruto 12600 bij
geschatte respons van 50%) ter bestudering van de relatie tussen
blootstelling aan EMV en psychologische factoren en symptomen
Fase 3) Analyse van huisartsgegevens in relatie tot blootstelling aan
EMV met behulp van activiteiten -blootstelling matrix
Fase 4) Combinatie van fase 2 en 3 door integratie van
blootstellingschattingen op individueel en buurt niveau als
voorspellers van gezondheidsklachten.
Amersfoort, 18 maart, 2014
SAMPLING fase 2
12600
Onderzoeksgebieden geselecteerd op basis van base station
kaarten en registratie data van HA. Achteraf werden
schattingen gemaakt van blootstelling op basis van ECOLOG
model (geografisch) en activiteiten patronen (individueel) en
gebruik van apparaten.
Amersfoort, 18 maart, 2014
Selectie Huisartspraktijken
per stedelijkheidsgraad
Amersfoort, 18 maart, 2014
Stratificatie op basis van blootstelling
●
●
●
●
●
type antenne
hoogte antenne
uitgezonden vermogen
afstand tot antenne
Extra:
– datum in bedrijf
– bundelbreedte
– stralingshoek
– etc
Amersfoort, 18 maart, 2014
Terug Naar Nivel
PC6 Huisnummer Toev.
Regio:
1,2,3,4,5
1 tm 5
Stedelijkheid
1 t/m 5
+/-13.000 adressen
Amersfoort, 18 maart, 2014
Blootstelling:
1 tm 3
Verdere werving via geselecteerde huisartspraktijken
Amersfoort, 18 maart, 2014
Belangrijkste Voordelen LINH
● HA diagnose is de GOUDEN STANDAARD om zelfgerapporteerde
symptomen en diagnostische instrumenten te toetsen op geldigheid
(validatie).
● De data reflecteren alledaagse praktijk en verbeteren daarmee
kwaliteit en ecologische validiteit van onderzoek;
● Verbeteren toepasbaarheid/generalisererbaarheid van resultaten.
● Verbeteren de link tussen onderzoek en primaire gezondheidszorg.
● Respons in vragenlijst onderzoek is vaak laag: Samenwerking met
de huisartsen heeft bij ons onderzoek een respons van 50%
opgeleverd
● Strikte privacy regels.
Amersfoort, 18 maart, 2014
Belangrijkste Beperkingen LINH
● Mogelijk niet alle niet specifieke klachten door de HA geregistreerd
of andere ICT code = Onderschatting van de prevalentie van HA
geregistreerde niet specifieke symptomen.
● De definitie van het tijd interval (episode’s) is erg belangrijk bij de
evaluatie van HA geregistreerde niet specifieke symptomen:
mogelijk eerder of later toch een diagnose = Onder- of
overschatting van de prevalentie.
● Van specifieke patiëntgroepen, (o.a. hypersensitief voor milieufactoren) is bekend dat ze de voorkeur geven aan alternatieve
geneeswijzen = Onderschatting van de prevalentie van niet
specifieke klachten in de primaire gezondheidszorg.
Amersfoort, 18 maart, 2014
Samenhang zelfgerapporteerd symptomen en HA
registratie per gevoeligheid
Amersfoort, 18 maart, 2014
Upcoming
1. Nederlandstalig Artikel (Huisarts,
Medisch Contact en/of NTSG?)
2. Promotie Christos Baliatsas
(oktober?)
3. Ondersteuning (huis)artsen bij
verbeteren van de hulpverlening
aan electrogevoeligen
(factsheet, checklist?)
Amersfoort, 18 maart, 2014
TEAM
● Christos Baliatsas (IRAS, UU AIO)
● Irene van Kamp (RIVM,
Projectleider, co-promotor)
● Joris Ijzermans (NIVEL, copromotor)
● Erik Lebret (RIVM/IRAS, Promotor)
● John Bolte (RIVM)
● Gert Kelfkens (RIVM)
● Maarten Schipper (RIVM)
● Oscar Breugelmans (RIVM)
● Kees Leidelmeijer (RIGO: adviseur)
Amersfoort, 18 maart, 2014
Dank voor uw aandacht!
Amersfoort, 18 maart, 2014
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412
011002807
http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1471-245811-421.pdf
http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1471-245811-421.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S00223
99914000506
Zelfgerapporteerd & HA geregistreerde NSPS
Self-reported NSPS
Corresponding ICPC code(s)
Fatigue/tiredness
Abdominal/stomach pain
A04
D01 – D02, D06
Nausea
D09
Diarrhea or constipation
D11 – D12
Eye symptoms
F01 – F02
Ear symptoms
H01 – H03, H13
Heart palpitations/awareness
K04
Neck or shoulder symptoms
L01, L08
Back pain
L02 – L03
Pain/pressure in chest and heart
L04, K01 – K03
region
Arm/elbow/hand/wrist
L09 – L12
symptoms
Leg/hip/knee/foot symptoms
L13 – L15, L17
Pain in muscles
L18
Headache
N01 – N02
Tingling of fingers, feet or toes
N05
Dizziness or feeling light-headed
Sleep problems
Memory or concentration
problems
N17
P06
Shortness of breath
R02 – R04, R29
Cough
R05
Nasal symptoms
R07
Skin symptoms
S01, S06
– S07
Amersfoort,
18 maart, 2014
T07 – T08
Weight change
P20
Download