1 Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Gemeente Amersfoort Volgvel

advertisement
Postbus 4000
3800 EA Amersfoort
Telefoon 14 033
www.amersfoort.nl
Wethouder
Economie, Ruimtelijke Ontwikkeling, Duurzaamheid en Innovatie
Aan
Uw brief/kenmerk
Ons kenmerk
DIR/WW/MIL/MC/5099974
Onderwerp
Datum
Amersfoortse duurzaamheidsprijs voor
profielwerkstukken
29 oktober 2015
Geachte heer/mevrouw,
De Gemeente Amersfoort werkt aan een duurzame stad, waar ook toekomstige generaties fijn kunnen
wonen en werken. Bedrijven, organisaties en inwoners van de stad werken samen om dit mogelijk te
maken. Juist omdat het over de nieuwe generaties gaat is het onderwijs hierbij een onmisbare schakel, want
de leerlingen van nu zijn de beslissers van de toekomst. Voor het schooljaar 2015-2016 organiseert de
gemeente Amersfoort samen met de Rotaryclub Amersfoort Stad de Amersfoortse duurzaamheidsprijs
voor profielwerkstukken. Deze vindt voor de derde keer plaats. Doet uw school ook (weer) mee?
Ieder jaar maken honderden Amersfoortse HAVO- en VWO-scholieren in hun laatste schooljaar een
profielwerkstuk. Wij vragen u om uw leerlingen te stimuleren hun profielwerkstukken in te sturen voor
deze duurzaamheidsprijs. Duurzaamheid is natuurlijk een brede definitie, dus naast technische innovatie
komen ook naar sociale en economische onderwerpen (people, profit & planet) in aanmerking.
Uit alle inzendingen kiest een deskundige jury het meest duurzame profielwerkstuk. In april 2016 maken
we tijdens een bijeenkomst de winnaar bekend.. De jury is een brede maatschappelijke vertegenwoordiging
van overheid, bedrijfsleven en een kennisinstelling. De prijs is natuurlijk de erkenning en positieve
aandacht voor de leerling, de school en het onderwerp duurzaamheid. Maar voor de leerling zelf stellen we
ook een prijs ter beschikking. Om in aanmerking te komen voor de prijs, houden leerlingen op deze
bijeenkomst een korte pitch tegenover de jury.
Leerlingen kunnen bij het maken van hun profielwerkstuk over duurzaamheid ook een beroep doen op
ondersteuning. Experts uit ons netwerk zijn graag bereid om tijd en kennis te investeren; we verzorgen
graag een passende koppeling met specialisten van de gemeente Amersfoort of aan experts uit het
Amersfoortse bedrijfsleven.
Wat vragen wij van u?
Inlichtingen bij
M.A. Fafara
(033) 469 56 02
Bezoekadres
Schothorsterlaan 21
Amersfoort
Volgvel
1
Gemeente Amersfoort
DIR/WW/MIL/MC/5099974
Graag horen wij van u of er op uw school leerlingen zijn die hun profielwerkstuk maken over energie en /of
duurzaamheid. Zij komen in aanmerking voor deze wedstrijd. Iemand van de gemeente of de Rotary neemt
dan binnen twee weken contact op met uw school. Heeft u vragen, of heeft u nu al profielwerkstukken die
in aanmerking komen, neemt u dan contact op met Magda Fafara, adviseur milieucommunicatie van de
gemeente Amersfoort (06-52535576, [email protected]) of met Steve Keyner
([email protected]) van Rotaryclub Amersfoort Stad.
Met vriendelijke groet,
Wethouder Y. Kemmerling,
Economie, Duurzaamheid en Innovatie
Download