DOC-1.1-jongevogelshow

advertisement
DOC-1.1-Jongevogelshow
Versie :
Verantwoordelijke:
Vervangt:
DOC-1.0-Jongevogelshow
TT Commissie / AB
Geldig m.i.v.:
10-05-2016
Aantal pag.:
2
Wat zijn baby’s of jonge vogels
Op verzoek van de leden om meer vogels op de babyshow te krijgen is besloten om in het vervolg een
jonge vogelshow te houden. Dit omdat er bij de groepen met grotere parkieten meerdere soorten zijn
die later op kleur komen en tevens zijn dat vaak soorten die pas later beginnen met de kweek.
Besloten is om te kijken naar het aantal jaren dat vogels ingezonden mogen worden naar een TT. (zie
vraagprogramma 2015-2019 website NBvV).
Hieronder een samenvatting van het vraagprogramma en hou oud de vogels mogen zijn voor een
TT(kolom jaar);
Groep Soort
Jaar
JVS
18
Kleur grasparkiet
18.001.001
Klasse
18.018.040
3
1
19
Standaard grasparkiet
19.001.001
19.018.071
3
1
20
Forpussen
20.001.001
20.010.002
3
1
21
Agaporniden
21.001.001
21.117.001
3
1
22
Catharina's
22.001.001
22.010.041
3
1
Psilopsiagon & Bolborhynchussoorten & mutanten (zie opm*)
22.020.001
22.021.065
5
2
23
Neophema
23.001.001
23.015.011
4
2
24
Valkparkieten
24.001.001
24.008.028
4
2
25
Psephotus
25.001.001
25.009.162
4
2
26
Swiften en Kakariki
26.001.001
26.004.179
4
2
27
Rosella en overige Australische parkieten
27.001.001
27.014.151
5
2
28
Halsbanden
28.001.001
28.020.006
5
2
29
Zuid-Amerikaans
29.001.001
29.026.035
5
2
30
Lori's, Hang-, Vijgparkieten EK
30.001.001
30.011.003
5
2
32
Papegaaien etc. EK
32.001.0031
32.008.031
7
2
Dit betekend dat voor de jonge vogel show (voorheen babyshow) vogels uit de groepen 18 t/m
22.010.041 mogen worden ingezonden met een ring van het huidige ringjaar (kolom JVS), voor de
overige groepen vanaf groep 22.020.001 geldt dat de vogels geringd mogen zijn met ringen van
het huidige en voorgaande kweekjaar (kolom JVS).
Opm* in groep 22 vallen o.a. ook de Citroen- en Aymara parkiet, deze mogen ingezonden
worden met ringen van 2015/2016 zie de klassenummers.
DOC-1.1-jongevogelshow.docx
Pagina 1
Keuring
De ingebrachte vogels worden per groep gekeurd volgens het Engelse systeem. Dit betekend dat alle
vogels besproken worden en de beste 7 vogels geplaatst worden van 1ste t/m 7de plek.
Voor– of na de jeugdrui
Vogels uit de klasse 18 t/m 22 worden in gedeeld in een groep voor- en na de jeugdrui.
Welke vogels vallen nu onder de groep voor de jeugdrui?
Vogels die duidelijk voor de jeugdrui zitten en duidelijke koprui vertonen zijn vogels die in aanmerking
komen te worden geplaatst voor de groep voor de jeugdrui. Een Agaporniden niet op kleur is voor de
jeugdrui. Vogels die duidelijk na de jeugdrui zijn worden geplaatst in de groep na de jeugdrui.
Tijdens de inname van de vogels kan de aanwezige keurmeester beslissen een vogel van groep te
veranderen, indien nodig. Deze beslissing is bindend.
Alle overige klasses (jonge vogels) worden ingedeeld in 1 groep, mits er duidelijk zichtbare vogels
ingezonden worden die voor de jeugdrui zijn.
Alle ingezonden vogels worden ingedeeld volgens het schema van normale en minder voorkomende
kleurslagen (MVK). Zie DOC-1-MVK.doc
Leden die vogels inzenden voor de babyshow dienen dit te doen middels het JVS inschrijfformulier.
(DOC-1.0-Inschrijfformulier JVS)
Het inschrijfgeld per ingeschreven vogel is € 1 voor volwassen leden, € 0.50 voor jeugdleden.
Het inschrijfgeld dient overgemaakt te worden op bank rekening:
Rabobank Almelo t.n.v. OPC NL54 RABO 0139 9903 56
Onder vermelding van uw naam en jongevogelshow 20**
Absente vogels mag u vervangen voor vogels uit dezelfde klasse.
De TT commissie OPC
VZ OPC
DOC-1.1-jongevogelshow.docx
Pagina 2
Download