Inhoudsopgave Deel I: GAIUS JULIUS CAESAR Gallië en zijn

advertisement
Inhoudsopgave
Kaart van Gallië
Tijdbalk met de Peristylium-auteurs
Inleidend woord
Hoe werkt het leesboek Peristylium A?
p. 1
p. 2
p. 5
p. 7
Deel I: GAIUS JULIUS CAESAR
Commentarii de bello Gallico
Een woelig leven in een woelige tijd
Het groot-Gallische nieuws - De Romeinse courant
Caesar, een uitgekookte manipulator
Gallië en zijn bewoners p. 15
p. 16
p. 18
p. 21
D.B.G. I, 1
Vertaalopdracht bij D.B.G. I, 1 (r. 1-5)
Opdrachten bij D.B.G. I,1
Drinkebroers
Caesar, een uitgekookte manipulator
De cultuur van de Kelten p. 24
p. 27
p. 28
p. 29
D.B.G. VI, 13-17 De sociale standen: D.B.G. VI, 13-14
Opdrachten bij D.B.G. VI, 13-14
Cursorische lectuur van D.B.G. VI, 14-15
Druïde: what’s in a name
Druïde: een veelzijdig beroep
De druïde: wist je dat …
Godsdienst in Gallië: D.B.G. VI, 16-17
Mensenoffers bij de Kelten
Lindow-man: ritueel slachtoffer?
Opdrachten bij D.B.G. VI, 16-17
Op onderzoek: (Mogelijke) mensenoffers bij de Kelten?
Slotbedenking bij het zesde boek
De geschiedenis van de Keltische beschaving
Oorsprong en verspreiding
Ondergang
Culturele evolutie
De Keltische taal
Het dagelijkse leven
De slag aan de Sabis Wat voorafging
De beginsituatie: D.B.G. II, 15-18
Sabis: Selle of Samber
Impedimenta en sarcinae
Een strijd met wisselende kansen: D.B.G. II, 19-26
Opdrachten bij het geheel
Caesar, een uitgekookte manipulator
Castra munire
De legerleiding
p. 23
D.B.G. II, 15-28 p. 31
p. 31
p. 36
p. 37
p. 39
p. 39
p. 40
p. 42
p. 44
p. 45
p. 48
p. 49
p. 56
p. 57
p. 57
p. 58
p. 59
p. 61
p. 62
p. 65
p. 65
p. 66
p. 69
p. 72
p. 74
p. 78
p. 79
p. 81
p. 84
9
ARLEPAL-AME_LB-inner.indb 9
4/02/14 14:36
Caesars leger in cijfers
Het Romeinse leger
De samenstelling van een legioen
De evolutie in de rekrutering van de Romeinse soldaten
Kleding en wapenuitrusting van een Romeinse soldaat
De signa
De overwinning: D.B.G. II, 27-28
Caesar, een uitgekookte manipulator
De ‘vergevingsgezindheid’ van Caesar
Opdrachten bij ‘De veldtocht tegen de Nerviërs’
p. 90
p. 91
p. 91
p. 92
p. 92
p. 94
p. 95
p. 100
p. 101
p. 102
De Gallische oorlog jaar na jaar …
p. 103
De list van Ambiorix
D.B.G. V, 28-37
p. 104
Wat voorafging
Wat te doen? D.B.G. V, 28-31
Caesar, een uitgekookte manipulator
Onderweg …: D.B.G. V, 32-35
Caesar, een uitgekookte manipulator
Vredesonderhandelingen: D.B.G. V, 36-37
Caesar, een uitgekookte manipulator
Opdrachten bij het geheel
Samenvatting van D.B.G. V, 37-52
Het zesde oorlogsjaar
Het mysterie ‘Ambiorix’
Ambiorix en Tongeren
p. 104
p. 107
p. 114
p. 116
p. 118
p. 119
p. 123
p. 124
p. 124
p. 125
p. 125
p. 126
Veelgebruikte manipulatietechnieken door Caesar: een inventaris
p. 128
Vercingetorix
D.B.G. VII, 4-89
Op onderzoek …
Wat voorafging
Vercingetorix, een leider voor Gallië: D.B.G. VII, 4
Op onderzoek: Vercingetorix door de eeuwen heen Avaricum: D.B.G. VII, 5-28
Van Cenabum tot Avaricum
Hoe het Avaricum verging
Van Avaricum tot Gergovia
Alesia (1): D.B.G. VII, 69-71
Van Gergovia tot Alesia
Een noodkreet klinkt over Gallië
Een dodelijke gordel rond Alesia
Alesia (2): D.B.G. VII, 75-78
Een Gallisch ontzettingsleger
Dertig dagen later
Alesia (3): D.B.G. VII, 79-89
Hoop en wanhoop in Alesia
Vae victis
Op onderzoek: Vercingetorix door een andere bril bekeken
Hoe het verder afliep
p. 133
p. 134
p. 135
p. 136
p. 139
p. 140
p. 140
p. 142
p. 144
p. 145
p. 145
p. 147
p. 149
p. 150
p. 150
p. 150
p. 156
p. 156
p. 157
p. 159
p. 159
10
ARLEPAL-AME_LB-inner.indb 10
4/02/14 14:36
DEEL II: GAIUS SALLUSTIUS CRISPUS
Vers van de pers
p. 162
Gaius Sallustius Crispus
Archaïsmen
Lucius Sergius Catilina
Karakterschets van Catilina
p. 164
p. 167
p. 168
Cat., 5
Opdrachten bij Cat., 5
Lucius Cornelius Sulla
p. 170
p. 173
p.174
Het verval der Romeinse zeden
Cat., 6-13
p. 176
Catilina en zijn aanhang
Cat., 14-16
p. 178
Een zootje ongeregeld: Cat., 14
Gravitas
Catilina, geen doetje: Cat., 15
Van kwaad tot erger: Cat., 16
Opdrachten bij Cat., 14-16
Opbouwprincipes die Sallustius graag gebruikt
Actualisering
Een document: Cesare Lombroso
Het begin van de samenzwering
p. 178
p. 180
p. 182
p. 184
p. 186
p.187
p.188
p. 189
Cat., 17-22
De eerste samenkomst: Cat., 17
De toespraak van Catilina: Cat., 20
Op onderzoek
Opdrachten bij Cat., 20
Het pessimisme achter het populisme
De eerste reacties: Cat., 21
Een lugubere eed: Cat., 22
Nawerking De krachtmeting: Catilina versus Cicero
Verraad bij Catilina: Cat., 23
Catilina doet verwoed verder: Cat., 24
Hectische dagen: Cat., 27
Een manische periode
Een aanslag op Cicero: Cat., 28
Het Senātus Consúltum Últimum: Cat., 29
De stad in angst: Cat., 31 (1)
Cicero aan zet: Cat., 31 (2)
Oorlog: Cat., 32
Opdrachten bij het geheel
Actualisering: psychologische analyse
p. 192
p. 192
p. 195
p. 204
p. 204
p. 206
p. 207
p. 210
p. 212
Cat., 23-32
p. 214
p. 214
p. 217
p. 220
p.221
p. 222
p. 224
p. 226
p. 228
p. 230
p. 231
p. 233
11
ARLEPAL-AME_LB-inner.indb 11
4/02/14 14:36
Een cruciale rol voor de Allobrogen
Cat., 40-55
Een gemakkelijke prooi: Cat., 40
Twijfel: Cat., 41
Ondertussen in Rome: Cat., 43
Undercover: Cat., 44
De Milviusbrug: Cat., 45
Een dubbel gevoel bij Cicero: Cat., 46
Reactie bij het volk: Cat., 48
De terechtstelling: Cat., 55
Opdrachten bij het geheel
Het einde van de samenzwering
p. 238
p. 239
p. 242
p. 244
p. 246
p. 248
p. 250
p. 252
p. 252
p. 256
Cat., 59-61
p. 260
Ten strijde!: Cat., 59
Tot ter dood …: Cat., 60
Na de veldslag: Cat., 61
De kunst van het vertalen Cat., 61
Nawerking Opdrachten bij het geheel
p. 260
p. 264
p. 266
p. 268
p. 270
p. 271
Op onderzoek
Tot slot
Taaleigen van Sallustius (TS)
Kaart van Italië
p. 272
p.273
p. 275
p.276
12
ARLEPAL-AME_LB-inner.indb 12
4/02/14 14:36
Download