dwc_bib11mei2009 - Digitaal Wetenschapshistorisch Centrum

advertisement
Bibliografie van de Nederlandse wetenschapsgeschiedenis
DWC, editie 12 mei 2009
Redactie: Huib Zuidervaart en Ilja Nieuwland
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
B. Abbo-Tilstra, Om De Sûnens Fan it Fryske Folk. Tuberculose En Haar Bestrijding Bij Bevolking En
Veestapel in Fryslân, 1890-1940. (Leeuwarden 2002)
R. Abma, 'Frederik Buytendijk', in: ed., (Nijmegen 1998) 130-49.
E. Abraham-Van der Mark, 'Verlossing Onder Een Religieus Regiem: Ontwikkelingen in De
Zorg Voor Koeder En Kind Op Curaçao', in: ed., Gezond en wel. Vrouwen en de zorg voor gezondheid
in de twintigste eeuw (Amsterdam 1998) 213-31.
R. Aerts, 'De Wetenschappelijke Burger. Gerard Heymans En De Thema's Van Het Fin-DeSiècle', in: D. Draaisma ed., Een Laboratorium Voor De Ziel. Gerard Heymans En Het Begin Van De
Experimentele Psychologie (Groningen 1992) 27-39.
R. Aerts, 'De Wetenschappelijke Burger. Gerard Heymans En De Thema's Van Het Fin-DeSiècle', in: D. Draaisma ed., Een Laboratorium Voor De Ziel. Gerard Heymans En Het Begin Van De
Experimentele Psychologie (Groningen 1992) 27-39.
Remieg Aerts, 'Bevoegde autoriteiten. Burgerlijke intellectuelen in de negentiende eeuw. Een
groepsportret', De Negentiende Eeuw (1998) 72-95.
Remieg Aerts, 'Bevoegde autoriteiten. Burgerlijke intellectuelen in de negentiende eeuw. Een
groepsportret', De Negentiende Eeuw (1998) 72-95.
Remieg Aerts, 'Burgelijk sciëntisme? Over wetenschap en burgerlijke cultuur 1840-1880',
Geleerden en leken. De wereld van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
1840-1850 (2002) 17-31.
Alberts, Gerard, Jaren Van Berekening: Toepassingsgerichte Initiatieven in De Nederlandse
Wiskundebeoefening 1945-1960. proefschrift Universiteit van Amsterdam (Amsterdam 1998)
Gerard Alberts, 'Optimaal Regelen', in: ed., De opkomst van de informatietechnologie in Nederland
(Den Haag 1998) 102-17.
Gerard Alberts, 'Rekenen Op Hoger Plan', in: ed., De opkomst van de informatietechnologie in
Nederland (Den Haag 1998) 83-101.
Gerard Alberts, 'David van Dantzig, wiskundig omnivoor', Nieuw Archief voor Wiskunde vijfde
reeks 1 (2000) 288-93.
Gerard Alberts, 'Een eeuw wiskunde en werkelijkheid. De opkomst van het wiskundig
modelleren', Nieuw Archief voor Wiskunde 5 (2000) 59-67.
Gerard Alberts, 'Kansdroom. David van Dantzigs vroege schreden op stochastisch pad', Stator 1
(2000) 4-11.
Gerard Alberts, 'Moderne Wiskunde. Interview Met N.G. De Bruijn', in: ed., Uitbeelden in
wiskunde (Amsterdam 2000) 59-71.
Gerard Alberts, Twee Geesten Van De Wiskunde. Biografie Van David Van Dantzig. (Amsterdam 2000)
Gerard Alberts, 'Wiskundig Modelleren En De Maatschappelijke Dienstbaarheid Van De
Wiskunde Volgens Van Dantzig', in: ed., Uitbeelden in wiskunde (Amsterdam 2000) 73-87.
Gerard Alberts, 'Waarom Struiks geschiedenis van de wiskunde in het Nederlands niet
beknopt was', Euclides 76 (2000) 218-22.
Gerard Alberts, 'Historicus voor groot publiek en vakgenoten', Nieuw Archief voor Wiskunde 5
(2001) 248-50.
Gerard Alberts, 'Wiskunde en wederopbouw. Deskundigen en hun prometheïsche huiver',
De doorbraak van de experts. Wetenschap en maatschappelijke vernieuwing rond 1945.
Themanummer Gewina 24/4 (2001) 54-70.
Gerard Alberts, 'Een halve eeuw computers in Nederland. 1. Een willekeurig getal', Nieuwe
Wiskrant 22 (2002) 6—8.
Gerard Alberts, 'Hoe deskundigen wiskundigen werden', De opmars van deskundigen.
Souffleurs van de samenleving (2002) 131-46.
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Gerard Alberts, 'Jaren van berekening. J.A. Schouten, 1883-1971', Delfts Goud: leven en werken
van achttien markante hoogleraren (2002)
Gerard Alberts, 'Een halve eeuw computers in Nederland. 2. Het geluid van rekentuig', Nieuwe
Wiskrant 22 (2003) 17—23.
Gerard Alberts, E. Atzema, and J. van Maanen, 'Mathematics in the Netherlands: A Brief
Survey With an Emphasis on the Relation to Physics, 1560-1960', in: ed., A history of science in the
Netherlands. Survey, themes and reference (Leiden etc. 1999) 367-404.
Gerard Alberts, Koetsier, Teun, and Bolten, Godelieve, 'Snippers met formules', Nieuw Archief
voor Wiskunde 5 (2003) 46-50.
Gerard Alberts, and Moerdijk, Ieke, 'De geometer', Nieuw Archief voor Wiskunde 5 (2002) 52-56.
G.J.J. Aleva, and L. Krook, 'Early Reconnaissance and Cartography of Suriname', in: ed., The
history of earth sciences in Suriname (Amsterdam 1998) 175-201.
G.J.J. Aleva, and Th.E. Wong, 'History of Bauxite Exploration and Mining in Suriname', in:
ed., The history of earth sciences in Suriname (Amsterdam 1998) 275-310.
Edith Alkema, 'Het tijdschrift Isis (1872-1881) en de verspreiding van het Darwinisme onder
het grote publiek', Tijdschrift voor de geschiedenis van de geneeskund, natuurwetenschap, wiskunde en
techniek 9 (1986) 68-91.
A.J.Q. Alkemade, 'Beroemd en vergeten. J.M. Burgers. 1895-1981', Delfts Goud: leven en
werken van achttien markante hoogleraren (2002)
B. Allart, 'Perspectives on science in Dutch nineteenth-century general periodicals, or ideas on
the use of scientific education', Scientiarum historia 26 (2000) 193-200.
Allart, Barbara, "De Wetenschap Heeft ‘T Uitgemaakt". Wetenschapsbeelden in De Nederlandse
Publiekstijdschriften 1840-1900. proefschrift Universiteit Utrecht (Utrecht 2003)
H.A.M. van Alphen, 'Neurosurgery', History of neurology in the Netherlands (2002) 93-122.
Robert G.W. Anderson, 'Boerhaave to Black: The Evolution of Chemistry Teaching', Ambix 53
(2006) 237-54.
C.D. Andriesse, De Republiek Der Kerngeleerden. (Bergen (N.H.) 2000)
Anon., 'Uit het Utrechtsch Academie-Leven. Voorheen en thans, 1828-1878. Herinneringen,
opmerkingen en wenken, door een oud-student', De Gids 43 (1879) 379-03.
Anon., Onze Hoogleeraren. Portretten En Biografieën. (Rotterdam 1898)
Anon., Onze Hoogleeraren. Portretten En Biografieën. (Rotterdam 1898)
Anon., Het Honderdjarig Bestaan Van Het Natuurkundig Genootschap Te Groningen, Gevierd Op 1 En 2
Maart 1901. (Groningen 1901)
Anon., Het Honderdjarig Bestaan Van Het Natuurkundig Genootschap Te Groningen, Gevierd Op 1 En 2
Maart 1901. (Groningen 1901)
C.U. Ariens Kappers, Reiziger in Breinen. Herinneringen Van Een Hersenonderzoeker. (Amsterdam
2001)
V. Aucante, 'Descartes's Experimental Method and the Generation of Animals', in: J. E. H.
Smith ed., The Problem of Animal Generation in Early Modern Philosophy (Cambridge 2006) 65-79.
A Auteur, and Auteur, B, 'De titel van het artikel', Titel van de serie Titel van de bundel (2009)
1-101.
W. Baarda, 'Zonder titel. J.M. Tienstra', 1895-1951', Delfts Goud: leven en werken van achttien
markante hoogleraren (2002)
P. Baas, 'De VOC in Flora's lusthoven', Kennis en compagnie. De Verenigde Oost-indische
Compagnie en de moderne wetenschap (2002) 124-37.
E. (e.a.) (eds) Backer, Spanning. Geschiedenis Van De Delftse Opleiding Tot Elektrotechnisch Ingenieur.
(Delft 1998)
W. Backhuis, 'De 'Blinde Ziener van Ambon' en zijn betekenis voor het huidige marienbiologisch onderzoek', Kennis en compagnie. De Verenigde Oost-indische Compagnie en de
moderne wetenschap (2002) 138-.
Baggen, P., Vorming Door Wetenschap. Universitair Onderwijs in Nederland 1815-1960. proefschrift
Universiteit Nijmegen (Delft 1998)
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
P. Baggen, 'Technischer Vollzeitunterricht in den Niederlanden am Beispiel der
Berufsfachschulen', Themenheft Kontextualistische Technikgeschichte in den Niederlanden.
Technikgeschichte 68/2 (2001) 157-79.
A.R. Bakker, and Leguit, F.A., 'Evolution of an integrated HIS in the Netherlands',
International Journal of Medical Informatics 54 (1999) 209-24.
B. Bakker, Het Lab. (Bedum 1998)
C. (e.a.) Bakker, Delta Psychiatrisch Ziekenhuis. Negentig Jaar Psychiatrie Aan De Oude Maas. (Utrecht
1999)
C.Th. Bakker, Kapsalon, Koffie En Kritiek. Amsterdamse Verzorgingshuizen En Het Gemeentelijk
Ouderenbeleid 1947-1997. (Utrecht 1997)
C.Th. Bakker, Om De Erfenis Van Theresia Spijker. 1829-1970: Een Geschiedenis Van Het RoomschCatholyk Burger Oudevrouwenhuis Vredenburgh Te Amsterdam. (Amsterdam 1998)
C.Th. Bakker, 'Zorg Op De Grens Van Privé En Publiek: Weduwenhof En Gemeentelijk
Verzorgingshuis Voor Ouden Van Dagen, Amsterdam, 1875-1970', in: ed., Gezond en wel.
Vrouwen en de zorg voor gezondheid in de twintigste eeuw (Amsterdam 1998) 91-106.
Catharina Th. Bakker, and Leonie de Goei, Een Bron Van Zorg En Goede Werken. Geschiedenis Van De
Geestelijke Gezondheidszorg in Noord-Holland-Noord. (Amsterdam 2002)
L.F. Bakker, Nederlandse Orthopaedische Vereniging 1898-1998. De Geschie Denis Van De Orthopaedie in
Nederland. (z.p. 1998)
Nelleke Bakker, 'A harmless disease: children and neurasthenia in the Netherlands', Cultures
of neurasthenia. From Beard to the First World War (2001) 309-27.
Nelleke Bakker, 'Health and the medicalisation of advice to parents in the Netherlands,
1890-1950', Cultures of child health in Britain and the Netherlands in the twentieth century
(2003) 127-48.
R.W. Bakker, M.A.C. Lubsen-Brandsma, and A.Th.M. Verhoeven eds., Hendrik Van Deventer,
Manuale Operatien, Zynde Een Nieuw Ligt Voor Vroed-Meesters En Vroedvrouwen, Facsimile Van De
Derde Druk (Leiden 1746) 2 Delen in Cassette, I: Facsimile; Ii: Commentaar. Nieuwe Aanmerkingen, Ed.
(Houten 2001)
Baljet, B., and Oostra, R.J., 'Historical aspects of the study of malformations in the
Netherlands', American Journal of Medical Genetics 77 (1998) 91-99.
B. Baljet, 'The Painted Amsterdam Anatomy Lessons. Emblematic Or Historical Portraits?', in:
ed., Epidemics in history. Actes du 8ème colloque des conservateurs des musées d’histoire des sciences
médicales (Lyon 1998) 67-83.
B. Baljet, 'De Natuur Maakt Monsters Om Ons Te Verbazen En Zichzelf Te Vermaken.
Schetsen Uit De Wereld Van De Mythologie En Teratologie', in: ed., Gestoorde vorsten (Gent
1999) 137-64.
B. Baljet, 'Dutch Physicians and Veterinary Medicine in the Eighteenth Century', in: ed.,
Domestication of animals. Interactions between veterinary and medical sciences (Giessen 1999) 44-53.
B. Baljet, 'Dutch anatomy at the turn of the century', Scientiarum historia 26 (2000) 83-96.
P. Bangma, 'De invloed van de overheid op de gezondheidszorg van 1400 tot 1800 in
Amersfoort', Scientiarum historia 26 (2000) 9-14.
R.M.Y. Barge, 'J.A.J. Barge (1884-1952)', Erflaters van de geneeskunde. Beroemde Nederlandse
artsen beschreven door hun (2001) 138-43.
J.A. Battjes, 'Reus in de waterbouwkunde. J.Th. Thijsse, 1893-1984', Delfts Goud: leven en
werken van achttien markante hoogleraren (2002)
Danny Beckers, 'Mathematics as a way of life - a biography of the mathematician Jacob de
Gelder (1765-1848)', Nieuw archief voor wiskunde 14 (1996) 275-97.
Danny Beckers, ''Het is al Mathesis dat de klok slaat'. Genootschappen en wiskundeonderwijs
in Nederland buiten het reguliere onderwijs om (1780-1830)', De Negentiende Eeuw 22 (1998)
220-34.
Danny Beckers, '"Het is al mathesis wat de klok slaat". Genootschappen en
wiskundeonderwijs in Nederland buiten het reguliere onderwijs om (1780-1830)', De
negentiende eeuw 22 (1998) 220-34.
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Danny Beckers, 'Meetkunde als de korte en zekere weg naar kunst. Gerard de Lairesse
(1640-1711 en zijn Grondlegginge der teekenkonst', Gewina 21 (1998) 81-93.
Danny Beckers, '"Come children!" Changes in Dutch arithmetic textbooks, 1750-1850',
Paradigm 1 (1999) 18-25.
Danny Beckers, '"Mathematics our goal!" Dutch mathematical societies around 1800', Nieuw
Archief voor Wiskunde, vierde serie 17 (1999) 465-74.
Danny Beckers, 'Lagrange in the Netherlands. Dutch attempts to obtain rigor in calculus,
1797-1840', Historia Mathematica 26 (1999) 224-38.
Danny Beckers, 'P.J. Baudet (1778-1858', Euclides 75 (1999) 39-46.
Danny Beckers, '"Een braaf en leerzaam meisje". Rekenonderwijs voor Biedermeiermeisjes in
Nederland, 1800-1860', Gewina 23 (2000) 107-22.
Danny Beckers, '"My little arithmeticians!" Paedagogic ideals in Dutch mathematics
education, 1790-1840', Paedagogica Historica 36 (2000) 979-1001.
Danny Beckers, 'Positive thinking. The reception of Lacroix’s theory of negative numbers in
the Netherlands, Revue d’Histoire des Mathématiques', 6 (2000) 95-126.
Danny Beckers, '"In veel wijsheid is veel verdriet". J.W. Karsten (1775-1825', Euclides 76 (2000)
145-49.
Danny Beckers, '"Untiring labour overcomes all!" The Dutch Mathematical Society in
comparison to its various counterparts in Europe', Historia Mathematica 28 (2001) 31-47.
Danny Beckers, 'Definitely infinitesimal. Foundations of the calculus in the Netherlands,
1840-1870', Annals of science 58 (2001) 1-16.
Danny Beckers, 'Pieter Curten: Koopman Wiskundige’ [Directeur Bataafsch Genootschap,
(Rotterdam), 1767-1840.]]', in: ed., Circumspice. Various papers in and around mathematics in honor of
Arnoud C.M. van Rooij (Nijmegen 2001) 319-27.
Danny Beckers, 'Pieter Nieuwland (1764-1794). Natuurfilosoof, wiskundige en dichter', De
achttiende eeuw 33 (2001) 3-20.
Danny Beckers, 'De tritmetische lijn van P.J. Baudet. Over een 19e-eeuwse onderwijzer en een
klassiek meetkundig probleem', Euclides 77 (2002) 136-42.
Beckers, Danny, "Het Despotisme Der Mathesis". Opkomst Van De Propaedeutische Functie Van De
Wiskunde in Nederland, 1750—1850. proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen (Hilversum
2003)
Danny Beckers, 'Elementary mathematics education in the Netherlands ca. 1800 : New
challenges, changing goals.', Bulletin of the Belgian Mathematical Society Simon Stevin 13 (2006)
937-40.
Danny Beckers, and Harm Jan Smid (eds.), "Grondbeginselen Der Rekenkunde". Een Rekenboek Uit
1828, Uitgegeven Door Het Wiskundig Genootschap Mathesis Scientiarum Genitrix Te Leiden.
(Hilversum 2003)
Leo Beek, De Geschiedenis Van De Nederlandse Natuurwetenschap. (Kampen 2004) 448.
E.M. Beekman, Paradijzen Van Weleer. Koloniale Letterkunde Uit Neder Lands-Indië 1600-1950.
(Amsterdam 1998)
J.J.J.M. Beenakker, 'Dijken in Het Noorderkwartier Van Noord-Holland: De Westfriese
Omringdijk', in: ed., Holland en het water in de middeleeuwen. Strijd tegen het water en beheersing en
gebruik van het water (Hilversum 1997) 41-55.
H. van Bekkum, and J. Reedijk eds., Chemie Achter De Dijken. Uitvindingen En Uitvinders in De
Eeuw Na Van 'T Hoff. (Amsterdam 2001)
L. Belkora, 'Jacobus Kapteyn: Mastermind Without a Telescope', in: ed., Minding the heavens.
The story of our discovery of the Milky Way (Bristol and Philadelphia 2003) 206-44.
J.A. van Belzen, '"Searching for the soul": religious factors in Leendert Bouman’s development
of a "psychological psychiatry"‘', History of psychiatry 9 (1998) 303-33.
J.A. van (ed.) Belzen, Metabletica En Wetenschap. Kritische Bestandsopname Van Het Werk Van J.H. Van
Den Berg. (Rotterdam 1997)
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
J.P. van Bendeger, 'Luitzen Egbertus Jan Brouwer', in: ed., De denkers. Een intellectuele biografie
van de twintigste eeuw (Amsterdam and Antwerpen 1999) 147-55.
J. van Bennekom, Geschiedenis Van Het Zoölogisch Station En Het Nederlands Instituut Voor Onderzoek
Der Zee. (Den Burg Texel 2001)
W.S.S. van Benthem Jutting, Lotgevallen Van Het Natuurkundig Gezelschap Te Middelburg in De 19e
En 20e Eeuw. (Middelburg 1973) 15.
O.A. van den Berg-Esser, 'L.A. van den Berg: J.F.S. Esser (1877-1946)', Erflaters van de
geneeskunde. Beroemde Nederlandse artsen beschreven door hun (2001) 116-27.
Leo van Bergen, Zacht En Eervol. Lijden En Sterven in Een Grote Oorlog. (Den Haag 1999)
Leo van Bergen, 'Een poging tot samengaan van humanitarisme en pacifisme. Het Rode Kruis
en de Nederlandse beweging voor internationale vrede', Gewina 24 (2001) 142-56.
Leo van Bergen, Zacht En Eervol. Lijden En Sterven in Een Grote Oorlog. (Den Haag 2001)
Leo van Bergen, 'Gerrit Arie Lindeboom: van primus inter pares tot omstreden figuur', De
Marge. Tijdschrift voor Levensbeschouwing en Wetenschap 3 (2003) 2-10.
Leo van Bergen, 'Onverwijld en met alle beschikbare middelen. Het Nederlandsche Roode
Kruis en ‘de’ambulance voor het Vrijwillgers Legioen Nederland', Gewina 26 (2003) 77-95.
M. Berger, Hildegard of Bingen on Natural Philosophy and Medicine. (Cambridge 1999)
L.J.M. Bergmans, 'Mannoury, Significa, Wiener Kreis En Unity of Science in De Jaren Dertig',
in: ed., Uitbeelden in wiskunde (Amsterdam 2000) 21-37.
K. van Berkel, Denken Over Cultuur. Een Beschouwing Over De Samenhang in De Geschiedenis Van Idee
En Mentaliteit. (Groningen 1989)
K. v. Berkel, 'Stadsbeeld, Wereldbeeld En Natuurwetenschap in Groningen Rond 1900', in: G.
A. v. Gemert, J. Schuller tot Peursum-Meijer, A.J. Vanderjagt ed., 'Om Niet Aan Onwetendheid En
Barbarij Te Bezwijken'. Groningse Geleerden 1614-1989 (Hilversum 1989) 147-52.
K. v. Berkel, 'Het Genootschap Als Spiegel Van Twee Eeuwen Wetenschapsgeschiedenis in
Nederland', in: M. J. v. L. H. A. M. S. K. van Berkel ed., Spiegelbeeld Der Wetenschap. Het
Genootschap Ter Bevordering Van Natuur-, Genees- En Heelkunde 1790-1990 (Rotterdam 1991) 11-58.
K. van Berkel, 'Natuurwetenschap en cultureel nationalisme in negentiende-eeuws
Nederland', Tijdschrift voor Geschiedenis 104 (1991) 574-89.
K. v. Berkel, 'Dirk Huizinga Als Redacteur Van Isis (1872-1875). Een Groningse Bijdrage Aan
De Popularisering Van De Natuurwetenschap in Negentiende-Eeuws Nederland', in: H. B. W.
R. H. K. K. van Berkel ed., Nederland En Het Noorden. Opstellen Aangeboden Aan Prof. Dr. M.G. Buist
Ter Gelegenheid Van Zijn Afscheid Als Hoogleraar in De Moderne Geschiedenis Van Financiën En Bestuur
En in De Contemporaine Geschiedenis Aan De Rijksuniversiteit Te Groningen Op 25 September 1990.
(Assen & Maastricht 1991) 184-207.
K. van Berkel, 'Een ontmantelde metafoor. Over de geschiedenis van het conflict tussen geloof
en wetenschap, in het bijzonder in Nederland', Gewina 17 (1994) 57-67.
K. v. Berkel, 'De Regionale Betekenis Van De Groningse Universiteit. Een Verkenning Van Vier
Eeuwen Geschiedenis', in: ed., Rondom De Reductie. Vierhonderd Jaar Provincie Groningen 1594-1994
(Assen 1994) 185-202.
K. van Berkel, 'De beoefening van de wetenschapsgeschiedenis in Nederland in de tweede
helft van de negentiende eeuw', Gewina 18 (1995) 181-91.
K. van Berkel, Citaten Uit Het Boek Der Natuur : Opstellen Over Nederlandse Wetenschapsgeschiedenis.
(Amsterdam 1998) 335 p.
K. van Berkel, Citaten Uit Het Boek Der Natuur. Opstellen Over Nederlandse Wetenschapsgeschiedenis.
(Amsterdam 1998)
K. van Berkel, 'Bibliography to Part One', in: ed., A history of science in the Netherlands. Survey,
themes and reference (Leiden etc. 1999) 617-30.
K. van Berkel, 'De nieuwe natuur van de zeventiende eeuw', Kometen, monsters en muilezels.
Het veranderende natuurbeeld en de natuurwetenschap in de zeventiende eeuw (1999) 154-62.
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
K. v. Berkel, 'The Legacy of Stevin. A Chronological Narrative', in: A. v. H. L. P. Klaas van
Berkel ed., A History of Science in the Netherlands. Survey, Themes and Reference (Leiden, Boston &
Cologne 1999) 3-235.
K. van Berkel, 'The Legacy of Stevin. A Chronological Narrative’', in: ed., A history of science in
the Netherlands. Survey, themes and reference (Leiden etc. 1999) 3-235.
K. van Berkel, 'De Koninklijke Akademie En Het Nederlandse ‘Wetenschapsbeleid’ in
Europees Perspectief', in: ed., Het oude Instituut en de nieuwe Akademie. Overheid en
wetenschapsbeoefening omtrent het midden van de negentiende eeuw (Amsterdam 2000) 39-64.
K. van Berkel, 'Kwaliteit En Zuinigheid in Het Wetenschappelijk Onderzoek', in: ed., 1950.
Welvaart in zwart-wit (Den Haag 2000) 331-54.
K. van Berkel, 'Over het ontstaan van de twee culturen in negentiende-eeuws Europa', Spiegel
der Letteren 42 (2000) 83-96.
K. v. Berkel, 'De Koninklijke Akademie En Het Nederlandse 'Wetenschapsbeleid' in Europees
Perspectief, 1851-1876', in: K. v. Berkel ed., Het Oude Instituut En De Nieuwe Akademie. Overheid En
Wetenschapsbeoefening Omtrent Het Midden Van De Negentiende Eeuw (Amsterdam 2000) 39-64.
K. van Berkel, 'Growing astronomers for export: Dutch astronomers in the United States
before World War II', The legacy of Kapteyn. Studies on Kapteyn and the development of
modern astronomy Astrophysics and space science library ; v. 246 (2002) 151-74.
K. van Berkel, 'Landschap, natuur en nationale identiteit. Ter inleiding', Bijdragen en
mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 121/4 (2006) 597-604.
K. van Berkel, A. van Helden, and L. C Palm, A History of Science in the Netherlands : Survey, Themes,
and Reference. (Leiden & Boston 1999) xxvii, 659 p.
K. van Berkel, A. Van Helden, and L. Palm, 'General Introduction', in: K. van Berkel, A. van
Helden, and L. Palm ed., A history of science in the Netherlands. Survey, themes and reference (Leiden
etc. 1999) xiii-xxvii.
K. van Berkel, and Kruit, P.C. van der, 'Note on E.R. Paul's translation of H. HertzsprungKapteyn's biography of J.C. Kapteyn', The legacy of Kapteyn. Studies on Kapteyn and the
development of modern astronomy Astrophysics and space science library ; v. 246 (2002)
367-77.
Klaas van Berkel, 'De Hollandsche Maatschappij, de 'Archives Néerlandaises' en de
Nederlandse natuurwetenschap rond 1870', Geleerden en leken. De wereld van de
Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen 1840-1850 (2002) 59-81.
Klaas van Berkel, 'Landschap, natuur en nationale identiteit', Bijdragen en mededelingen
betreffende de geschiedenis der Nederlanden 121 (2006) 597-604.
Klaas van Berkel, 'Vóór Heimans en Thijsse - Frederik van Eeden sr. en de natuurbeleving in
negentiende-eeuws Nederland', Mededeelingen der Koninklijke Nederlandsche Akademie van
Wetenschappen, Afdeeling Letterkunde 69 (2006)
René Besemer, '"Het blijven prullen." S.R. Steinmetz en de "cultus der zwakken"‘', Skript 25
(2003) 4-19.
M.H. Besselink, 'Volkenkundige objecten in het naturaliënkabinet van de Hollandse
Maatschappij', Het verdwenen museum. Natuurhistorische verzamelingen 1750-1850 (2002)
143-54.
Marijke Besselink, 'Winkler? Nooit van gehoord', Teylers Magazijn 7 (1997) 7-8.
M. Besselink, 'Volkenkundige Objecten in Het Naturaliënkabinet Van De Hollandsche
Maatschappij', in: B. C. Sliggers, M.H. Besselink, eds. ed., Het Verdwenen Museum.
Natuurhistorische Verzamelingen 1750-1850 (Blaricum 2002) 143-54.
H. Beukers, 'Een Nieuwe Werkplaats in De Geneeskunde: De Opkomst Van Laboratoria in De
Geneeskundige Faculteiten', in: R. P. W. V. C. Hakfoort ed., Werkplaatsen Van Wetenschap En
Techniek (Amsterdam 1987) 266-77.
H. Beukers, 'Het Fenomeen Hamburger: Hartog Jager Hamburger', in: G. A. v. Gemert, J.
Schuller tot Peursum-Meijer, A.J. Vanderjagt ed., 'Om Niet in Onwetendheid En Barbarij Te
Bezwijken'. Groningse Geleerden 1614-1989 (Hilversum 1989) 153-65.
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
'Rasechte Wetenschap? Het Rasbegrip Tussen Wetenschap En Politiek Voor De Tweede
Wereldoorlog', in: M. Beyen, and G. Vanpaemel ed., (Leuven 1998)
J. (ed.) Bieleman, Landbouw. Techniek in Nederland in De Twintigste Eeuw Deel 3 (Zutphen
2000) 11-233.
J.A.A.M. Biemans, 'Het chirurgijnsboek van Jan van Aalter. Over schaalvergroting en nieuwe
toepassingen bij de productie en vormgeving van het handgeschreven boek in de veertiende
eeuw', Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis 6 (1999) 67-86.
P. Bierenbroodspot, 'L. Heijermans (1873-1938)', Erflaters van de geneeskunde. Beroemde
Nederlandse artsen beschreven door hun (2001) 106-15.
J.A. Bierens de Haan, De Hollandsche Maatschappij Der Wetenschappen, 1752-1952. (Haarlem 1952)
A.I. Bierman, 'The continental parallel: the Netherlands', Pharmaceutical Historian 29 (1999)
34-37.
H Binneveld, 'The Battle Against Peace-Keeping Frustrations: Psychiatrists in the Dutch
Army', in: ed., Cultures of psychiatry and mental health care in postwar Britain and the Netherlands
(Amsterdam 1998) 241-56.
J.J. van Binsbergen, and de Knecht-Van Eekelen, A., 'Voedingsleer en ziekte in de medische
geschiedenis van de afgelopen eeuw', Nederlands tijdschrift voor geneeskunde 143 (1999) 2204-07.
Willem de Blécourt, 'De macht van de vrouwelijke hand. De feminisering van het magnetisme
rond 1900', De medische kleine geloven. Themanummer De Negentiende Eeuw 25/3 (2001)
147-60.
A. Blaauw, 'Meeting Kapteyn in the Kapteyn room', The legacy of Kapteyn. Studies on
Kapteyn and the development of modern astronomy Astrophysics and space science library ; v.
246 (2002) 1-30.
Hendrik Blauwendraat, 'Bijzondere mechanismen en bijna rechte lijnen. Fragmenten uit de
geschiedenis van de kinematica', Euclides 77 (2002) 144-49.
W. de Blécourt, 'Illegale Genezers En Neppatiënten. Over De Aantrekkingskracht Van
Onorthodoxe Vormen Van Geneeskunde Rond 1900', in: ed., De medische markt in Nederland,
1850-1950. Themanummer van Tijdschrift voor sociale geschiedenis 25 1998) 425-42.
W. de Blécourt, 'Kaartlegsters, Helderzienden En Afdrijfsters: Stedelijke Genezeressen in Het
Begin Van De Twintigste Eeuw', in: ed., Gezond en wel. Vrouwen en de zorg voor gezondheid in de
twintigste eeuw (Amsterdam 1998) 175-88.
W. de Blécourt, Het Amazonenleger. Irreguliere Genezeressen in Nederland, 1850-1930. (Amsterdam
1999)
W. de Blécourt, and Usborne, C., 'Women’s medicine, women’s culture: abortion and fortunetelling in early twentieth-century Germany and the Netherlands', Medical History 43 (1999)
376-92.
P. Bloemers, 'Hans Bloemendaal En Sjoerd Bonting', in: ed., Nijmeegse gezichten. Vijfenzeventig
jaar Katholieke Universiteit (Nijmegen 1998) 232-47.
G. Blok, '“Onze Kleine Wereld” (1945-1965)', in: ed., Gesticht in de duinen. De geschiedenis van de
provinciale psychiatrische ziekenhuizen van Noord-Holland van 1849 tot 1994 (Amsterdam 1997)
166-91.
G. Blok, 'Enkele Reis Op Z'n Retour', in: ed., Gesticht in de duinen. De geschiedenis van de provinciale
psychiatrische ziekenhuizen van Noord-Holland van 1849 tot 1994 (Amsterdam 1997) 238-67.
G. Blok, 'Proefmaatschappij in De Duinen (1918-1940)', in: ed., Gesticht in de duinen. De
geschiedenis van de provinciale psychiatrische ziekenhuizen van Noord-Holland van 1849 tot 1994
(Amsterdam 1997) 122-50.
G. Blok, 'Situaties Welker Primitiviteit Iedere Beschrijving Tart.’ (1940-1945)', in: ed., Gesticht
in de duinen. De geschiedenis van de provinciale psychiatrische ziekenhuizen van Noord-Holland van 1849
tot 1994 (Amsterdam 1997) 151-65.
G. Blok, '"Messiah of the Schizophrenes”: Jan Foudraine and Anti-Psychiatry in Holland', in:
ed., Cultures of psychiatry and mental health care in postwar Britain and the Netherlands (Amsterdam
1998) 151-67.
G. Blok, 'Een bloeiende historiografie buiten gevaar', Gewina 22 (1999) 112-13.
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
G. Blok, and J. Vijselaar, Terug Naar Endegeest. Patiënten En Hun Behande Ling in Het Psychiatrisch
Ziekenhuis Endegeest 1897-1997. (Nijmegen 1998)
Gemma Blok, 'Tall, spanking people": the idealisation of adolescents in a Dutch therapeutic
community', Cultures of child health in Britain and the Netherlands in the twentieth century
(2003) 265-85.
P. Boekholt, 'Classical Or Modern? University-Preparatory Education', in: ed., A history of science
in the Netherlands. Survey, themes and reference (Leiden etc. 1999) 279-310.
C. Boelhouwer, 'Kringen van hoge druk. H.L Waterman, 1889-1961', Delfts Goud: leven en
werken van achttien markante hoogleraren (2002)
G.H. (e.a.) (ed.) Boerrigter, De Balans Van Een Halve Eeuw Kankerbestrijding. (Houten 1999)
F. Boersma, De Patiënt Heeft Altijd Gelijk. Honderd Jaar Geneeskundige Vereniging Tot Bevordering Van
Het Ziekenhuiswezen. (Zaltbommel 2000)
K. Boersma, 'De ontwikkeling van röntgentechnologie in de beginjaren van het Philips’
Natuurkundig Laboratorium', NEHA-jaarboek 62 (1999) 291-318.
A. van den Bogaard, 'The cultural origins of the Dutch modelling practice', Science in context 12
(1999) 333-50.
A. van den Boogaard, 'Economie als wiskundige abstractie of als uitdrukking van zingeving?
Strijdende visies bij het ontstaan van het Centraal Planbureau', De doorbraak van de experts.
Wetenschap en maatschappelijke vernieuwing rond 1945. Themanummer Gewina 24/4 (2001)
37-53.
A. van den Boogaard, and Disco, C.D., 'Die Stadt als Innovationsknotenpunkt', Themenheft
Kontextualistische Technikgeschichte in den Niederlanden. Technikgeschichte 68/2 (2001)
107-32.
A.Th. Boone, Inspiratie En Zorg. Tien Jaar Gereformeerd Psychiaytrisch Ziekenhuis. (z.p. 2000)
C.D. (e.a.) Bor, 100 Jaar Amsterdamse Vrouwenkliniek. (Amsterdam 1998)
Karin van den Born, 'De droom van Dennendal', Nieuwste Tijd (2003) 46-54.
J.H. van Borssum Buisman, 'Teyler' 1778-1978. Studies En Bijdragen Over Teylers Stichting Naar
Aanleiding Van Het Tweede Eeuwfeest. (Haarlem & Antwerp 1978)
C.G. Borst, 'J.G.G. Borst (1902-1975)', Erflaters van de geneeskunde. Beroemde Nederlandse
artsen beschreven door hun (2001) 162-69.
R. de Borst, 'Het instabiele hanteerbaar. W.T. Koiter, 1914-1997', Delfts Goud: leven en werken
van achttien markante hoogleraren (2002)
David Bos, 'De godgeleerde wetenschap is thans geene magt meer, die vreemd is aan het volk.
Verwetenschappelijking en vermaatschappelijking van theologie in negentiende-eeuws
Nederland', Geleerden en leken. De wereld van de Hollandsche Maatschappij der
Wetenschappen 1840-1850 (2002) 83-96.
E.J. Bos, 'Epistolarium Voetianum, II', Nederlands archief voor kerkgeschiedenis 79 (1999) 39-73.
E.J. Bos, and (ed.), F.G.M. Broeyer, 'Epistolarum voetianum I', Nederlands archief voor
kerkgeschiedenis 79 (1998) 184-215.
H.J. Bos, 'Johann Bernoulli on exponential curves, ca. 1695. Innovation and habituation in the
transition from explicit construction to implicit functions', Nieuw archief voor wiskunde 14
(1996) 1-19.
H.J.M. Bos, 'Ludolf van Ceulen en de uitdaging van de wiskunde', Nieuw Archief voor Wiskunde
vijfde reeks 1 (2000) 259-62.
H.J.M. Bos, Redefining Geometrical Exactness: Descartes" Transformation of the Early Modern Concept of
Construction. (New York/Berlijn/Heidelberg 2001)
H.J.M. Bos, 'Uit de ivoren toren', Nieuw Archief voor Wiskunde 5 (2001) 244-47.
Henk J.M. Bos, 'Out of the ivory tower: the significance of Dirk Struik as historian of
mathematics', Historia Mathematica 29 (2002) 363-68.
Jaap Bos, 'In the margins of scientific dialogue: Evart van Dieren contra psychoanalysis',
Journal of the History of the Behavioral Sciences 38 (2002) 71-80.
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Jaap Bos, 'De querulant en zijn prooi. Evart van Dieren versus Christiaan Eijkman en de
beribericontroverse (1897-1898)', Gewina 26 (2003) 127-47.
P. Bos, 'Biochemisch 'godfather'. A.J. Kluyver, 1888-1956', Delfts Goud: leven en werken van
achttien markante hoogleraren (2002)
L. Bosch, '‘Bijgeloof en ongeloof drukken schromelijke dwalingen van ‘s menschen geest uit’.
De bestrijding van toverij en hekserij in Groningen, 1797-1830', Driemaandelijkse bladen voor taal
en volksleven in het oosten van Nederland, nieuwe serie 54 (2002) 1-34.
M. Bosch, Het Geslacht Van De Wetenschap. Vrouwen En Hoger Onderwijs in Nederland, 1878-1948.
(Amsterdam 1994)
M. Bosch, 'Women and science in the Netherlands: a Dutch case?', Science in context 15 (2002)
483-527.
Toon Bosch, Om De Macht Van Het Water. De Nationale Waterstaatsdienst Tussen Staat En
Samenleving 1798-1849. (Zaltbommel 2000)
Boschma, G., Creating Nursing Care for the Mentally Ill: Mental Health Nursing in Dutch Asylums,
1890-1920. proefschrift University of Pennsylvania 1997)
G. Boschma, 'Naar Een Professionele Psychiatrie (1884-1918)', in: ed., Gesticht in de duinen. De
geschiedenis van de provinciale psychiatrische ziekenhuizen van Noord-Holland van 1849 tot 1994
(Amsterdam 1997) 91-121.
G. Boschma, 'High ideals versus harsh reality. A historical analysis of mental health nursing in
Dutch asylums, 1890-1920', Nursing History Review 7 (1999) 127-51.
G. Boschma, 'The gender specific role of male nurses in Dutch asylums, 1890-1910',
International History of Nursing Journal 4 (1999) 13-19.
Geertje Boschma, The Rise of Mental Health Nursing. A History of Psychiatric Care in Dutch Asylums
1890-1920. (Amsterdam 2003)
H.A. Bosman-Jelgersma, and Muller, H.P., 'G. Jelgersma (1859-1942)', Erflaters van de
geneeskunde. Beroemde Nederlandse artsen beschreven door hun (2001) 82-93.
M. Bossenbroek, and J.H. Kompagnie, Het Mysterie Van De Verdwenen Bordelen. Prostitutie in
Nederland in De Negentiende Eeuw. (Amsterdam 1998)
IJ. Botke, 'Je Receuille Toujours Des Pierres. Adriaan Gillis Camper in Italië 1787-1788', in: ed.,
Ziedaar Italië. Vijf eeuwen Friezen en Groningers in Italië 1600-1950 (Leeuwarden 1998) -.
M. van Bottenburg, G. de Vries, and A. Mooij, Zorg Tussen Staat En Markt. De Maatschappelijke
Betekenis Van De Ziekenfondsraad 1949-1999. (Zutphen 1999)
M. Bouquet, 'Strangers in Paradise: An Encounter With Fossil Man At the Dutch Museum of
Natural History', in: ed., The politics of display: Museums, science, culture (Londen 1998) -.
J. Brabers, and O. Schreuder, Proeven Van Eigen Cultuur. Vijfenzeventig Jaar Katholieke Universiteit
Nijmegen 1923-1998. (Nijmegen 1998)
W.L. Braeckman, 'Een anonieme middeleeuwse alchemist-oudmaker aan het werk’ (ca. 1500)',
Verslagen and Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 113
(2003) 97-139.
W.L. Braekman, 'Kasselse verzameling zestiende-eeuwse medische recepten', Verslagen en
mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 109 (1999) 219-61.
T. Brandenburg, 'Er was eens een Nederlandse Bond van Wijkverpleegsters, 1927-1974',
Tijdschrift voor de geschiedenis der verpleegkunde 5 (1998) 4-8.
G.J. Bremer, Hora Est. Proefschriften Van Huisartsen 1900-1995. (Rotterdam 2000)
Brink, P.P.W.J. van de, ‘In Een Opslag Van Het Oog’. De Hollandse Rivierkartografie En Waterstaatszorg
in Opkomst, 1725-1754. proefschrift Universiteit Utrecht (Alphen aan den Rijn 1998)
Paul van den Brink, 'River Landscapes: The Origin and Development of the Printed River Map
in the Netherlands, 1725-1795', Imago Mundi 52 (2000) 143-57.
Herman Broers, Dokter Kolff. Kunstenaar in Hart En Nieren. (Amsterdam 2003)
Brouwer, Christine Elisabeth, Anatomische Sekse Als Uitvinding in De Botanie: Hoe Stampers
Vrouwelijke En Meeldraden Tot Mannelijke Geslachtsorganen Werden (1675-1735). proefschrift
Amsterdam University (Amsterdam 2004) 391.
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
A.A. de la Bruhèze, Fietsverkeer in Praktijk En Beleid in De Twintigste Eeuw. Overeenkomsten En
Verschillen in Fietsgebruik Tussen Amsterdam, Eindhoven, Enschede, Zuidoost-Limburg, Antwerpen,
Manchester, Kopenhagen, Hannover En Basel. (Den Haag 1999)
A.A. de la Bruhèze, and Verlaat, F., 'Fietsen en verkeersbeleid. Het fietsgebruik in negen WestEuropese steden in de twintigste eeuw', NEHA-jaarboek 62 (1999) 138-70.
J.G. de Bruijn, 'De Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen en Teylers Stichting', De
Negentiende Eeuw 2 (1978) 118-25.
J.G. de Bruijn, ed., Inventaris Van De Prijsvragen Uitgeschreven Door De Hollandsche Maatschappij Der
Wetenschappen, 1753-1917. (Groningen 1977)
A. de Bruin, and C. de Bruin, Zoekend Naar Zekerheid in Het Groene Hart. Zorgverzekeraar, Zorg En
Zekerheid 1825-2000. (Hilversum 2000)
J. de Bruin, 'De "pertinente generale caerte" van West-Friesland (1651-1654', Caert-thresoor 19
(2000) 1-5.
G.W. Bruyn, and Koehler, P.J., 'Neurological publications by Dutch authors', History of
neurology in the Netherlands (2002) 71-92.
G.W. Bruyn, and Koehler, P.J., 'The development of neurology in the Netherlands', History of
neurology in the Netherlands (2002) 13-24.
G.W. Bruyn, and Koehler, R.J., 'B. Brouwer, 1881-1949', History of neurology in the
Netherlands (2002) 299-308.
R.P.M. Bruyn, 'J.K.A. Wertheim Salomonson, 1864-1922', History of neurology in the
Netherlands (2002) 387-92.
R.P.M. Bruyn, and Bruyn, G.W., 'C.T. van Valkenburg, 1872-1962', History of neurology in the
Netherlands (2002) 367-76.
Jed Z. Buchwald, 'Huygens' Methods for Determining Optical Parameters in Birefingence',
Archive for the History of the Exact Sciences 61 (2007) 67-81.
J.W. Buisman, 'Het onweer in Nederland in godsdienst, wetenschap en kunst, 1752-1830',
Nederlands archief voor kerkgeschiedenis 78 (1998) 228-42.
H. Buiter, 'De Moderne Stad 1917-2000', in: ed., Een paradijs vol weelde. Geschiedenis van de stad
Utrecht (Utrecht 2000) 435-64; 472-501.
H. Buiter, and A.N. Hesselmans, Tegendruk. De Geschiedenis Van Vereniging Krachtwerktuigen En
Haar Bemoeienis Met De Electriciteitsvoorziening 1915-1998. (Eindhoven 1999)
Wiep van (e.a.) (ed.) Bunge, Dictionary of Seventeenth and Eighteenth Century Dutch Philosophers (2
Vol. Bristol. 2003)
Combertus Pieter Burger, Honderd Jaar Van Het Natuurkundig Genootschap Te Leeuwarden.
(Leeuwarden 1895)
P. Caljé, 'Proximity without propinquity? De verschuivende relatie tussen de stad Delft en het
polytechnisch onderwijs in de negentiende en twintigste eeuw', Gewina 24 (2001) 60-73.
K. Caminada, and van Gijn, J., 'Honderd jaar beroerten in het Nederlands tijdschrift voor
geneeskunde (1857-1956)', Nederlands tijdschrift voor geneeskunde 143 (1999) 2576-80.
F. Chareix, 'Experientia ac ratio. L'oeuvre de Christiaan Huygens', Expérience et raison', la
science chez Huygens (2003) 5-13.
F. Chareix, 'La découverte des lois du choc par Christiaan Huygens', Expérience et raison', la
science chez Huygens (2003) 15-58.
Fabian Chareix, La Philosophie Naturelle De Christiaan Huygens. Mathesis (Paris 2006) 322.
A. Charrak, 'Huygens et la théorie musicale', Expérience et raison', la science chez Huygens
(2003) 59-78.
Rob & Peter Wisse Claassen, Tweehonderd Jaar Diligentia, 1793-1993. (Den Haag 1993)
M. de Cleene, 'De Verenigde Oost-Indische Compagnie en de import van specerijen, gebruiksen sierplanten', Scientiarum historia 29 (2003) 147-66.
P. de Clerq, 'De doos van Pandora. Een herinnering aan de zijdeteelt in Nederland', Gewina 21
(1998) 95-99.
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Luis Riera Climent, Jimenez, Carlos Paradinas, and Palmero, Juan Riera, 'Nota sobre
Boerhaave en Espana', Llull. Revista de la Sociedad Espanola de Historia de las Ciencias y de las
Technicas 24 (2001) 481-94.
Matthew Cobb, 'Malpighi, Swammerdam and the colourful silkworm: replication and visual
representation in early modern science', Annals of science 59 (2002) 111-47.
Jan Jacob Cobben, and Hans de Waardt, Duivelse Bezetenheid: Beschreven Door Dokter Johannes Wier
1515-1585. (Rotterdam 2002)
M. Coesel, 'Education Through the Enjoyment of Nature. Hugo De Vries and the
Popularization of Biology', in: ed., Hugo de Vries 1848-1998. Themanummer van Acta Botanica
Neerlandica 47 1998) 491-507.
M. Coesèl, and Zevenhuizen, E., 'Op heterdaad betrapt? Hugo de Vries en zijn houding
tegenover vrouwen in de wetenschap', Gewina 23 (2000) 266-84.
Ernst Cohen, Jacobus Henricus Van 'T Hoff. Sein Leben Und Wirken. (Leipzig 1912) 638.
K.P. Companje, Anova Zorgverzekeringen Sinds 1827. De Geschiedenis Van Het Ziekenfondsbestel in
Midden-Nederland. (Twello 1999)
K.P. Companje, Convergerende Belangen. Belangenbehartiging Van De Zorgverzekeraars in Historisch
Perspectief 1900-2001. (Zeist 2001)
K.P. Companje, Ozf. Eigen Initiatief Loont. (Hengelo 2001)
K.P. Companje, and A. Kos (ed.), Jaarboek Hiz 2000/2001. Stelselwijzigingen En Basisverzekering
1940-2002. (Amsterdam 2002)
S. Contarini, 'De Hollandsche Maatschappij Der Wetenschappen Als Verbreider Van Het
Verhevene', in: W. v. d. Berg, H. Eijssens, and A. v. Kalmthout ed., Haarlemse Kringen. Vijftien
Verkenningen Naar Het Literair-Culturele Leven in Een Negentiende-Eeuwse Stad (Hilversum 1993)
47-58.
Harold J. Cook, 'Boerhaave and the flight from reason in medicine', Bulletin of the History of
Medicine 74 (2000) 221-40.
H. J. Cook, 'Global Economies and Local Knowledge in the East Indies: Jacobus Bontius
Learns the Facts of Nature', in: L. Schiebinger, and C. Swan ed., Colonial Botany: Science,
Commerce, and Politics in the Early Modern World (Philadelphia 2005) 100-18.
Harold J. Cook, Matters of Exchange: Commerce, Medicine, and Science in the Dutch Golden Age. (New
Haven 2007) 562.
J.H. Coppenhagen, Anafiem Gedoe"Iem: Overleden Joodse Artsen Uit Nederland 1940-1945. (Rotterdam
2000)
E.H.P. Cordfunke, Een Romantisch Geleerde. Jacobus Henricus Van "T Hoff. (Amsterdam 2001)
R. Coronel, 'S. Senior Coronel (1827-1892)', Erflaters van de geneeskunde. Beroemde
Nederlandse artsen beschreven door hun (2001) 52-63.
Anne J. Cox, 'Confusion and clarification: Albert Einstein and Walther Nernst's Heat
Theorem, 1911-1916', Studies in the History and Philosophy of Modern Physics 37 (2006) 101-14.
E. Crist, 'The ethological constitution of animals as natural objects: the technical writings of
Konrad Lorenz and Nikolaas Tinbergen', Biology and philosophy 13 (1998) 61-102.
R. van Daalen, 'Honderd Jaar Vrouwen En Gezondheidsdeskundigen', in: ed., Gezond en wel.
Vrouwen en de zorg voor gezondheid in de twintigste eeuw (Amsterdam 1998) 15-29.
R. van Daalen, 'Verloskundige Oefeningen: Een Student in Leiden, 1919', in: ed., Gezond en wel.
Vrouwen en de zorg voor gezondheid in de twintigste eeuw (Amsterdam 1998) 205-12.
R. van Daalen, and M. Gijswijt-Hofstra, 'Inleiding: Vrouwen En De Zorg Voor Gezondheid in
Nederland, 1898-1998', in: ed., Gezond en wel. Vrouwen en de zorg voor gezondheid in de twintigste
eeuw (Amsterdam 1998) 7-12.
R. van Daalen, and Verbeek-Heida, P., 'Patiënten en huisartsen op de medische markt:
Nederland na de Tweede Wereldoorlog', Medische antropologie 10 (1998) 117-33.
L. Dalderup, 'Wetenschapsvoorlichting en wetenschapsbeleid in Nederland 1950-2000', Van
verlichten naar verleiden. Wetenschapsvoorlichting in Nederland 1950-2000. Themanummer
Gewina 23/3 (2000) 165-92.
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Dirk van Dalen, Mystic, Geometer and Intuitionist. The Life of L.E.J. Brouwer. Deel I: The Dawning
Revolution. (Oxford 1999)
Dirk van Dalen, L.E.J. Brouwer (1881-1966), Een Biografie. Het Heldere Licht Der Wiskunde.
(Amsterdam 2001)
Dirk van (ed.) Dalen, L.E.J. Brouwer En De Grondslagen Van De Wiskunde. (Utrecht 2001)
Dorien Daling, 'De tweede gouden eeuw: pater Stein s.j. (1871-1951)', Gewina 26 (2003) 96-114.
H. Danner, 'Een Provinciale Zorg (1884-1940)', in: ed., Gesticht in de duinen. De geschiedenis van de
provinciale psychiatrische ziekenhuizen van Noord-Holland van 1849 tot 1994 (Amsterdam 1997) 74-90.
David van Dantzig, 'Wiskunde, Maatschappelijke Betekenis’ [Manuscript Van Van Dantzig
Uit 1953]', in: ed., Uitbeelden in wiskunde (Amsterdam 2000) 89-98.
M. Daru, 'Hygiënisering En Moralisering Van De Gezondheidszorg', in: ed., Gezond en wel.
Vrouwen en de zorg voor gezondheid in de twintigste eeuw (Amsterdam 1998) 31-51.
M. Daru, 'Wens- en schrikbeelden van poep en poepverwijdering. Theorie en praktijk van de
"Kwestie der Faecaliën" in de 19e eeuw’', Medische antropologie 11 (1999) 19-37.
Charles Darwin, De Afstamming Van De Mens En Selectie in Relatie Tot Sekse. (Amsterdam 2002)
L. & J.W.G. Jansing Dasberg, Meer Kennis Meer Kans. Het Nederlandse Onderwijs 1843-1914.
(Haarlem 1978)
C.A. Davids, 'Historici, ingenieurs en techniek. Over de relatie tussen techniekgeschiedenis en
algemene geschiedenis', B.M.G.N. 113 (1998) 202-07.
C.A. Davids, 'Patents and patentees in the Dutch Republic, 1580-1720', History and technology 16
(1999) 263-83.
C.A. Davids, 'Patents and patentees in the Dutch Republic, 1580-1720', History and technology 16
(2000) 263-83.
C.A. Davids, 'Amsterdam as a Centre of Learning in the Golden Age of the Dutch Republic,
1580-1700', in: ed., Urban achievement in early modern Europe. Golden ages in Antwerp, Amsterdam and
London (Cambridge 2001) 305-25.
Karel Davids, 'De aartsvader der deskundigen: Jan Hendrik van Swinden tussen wetenschap,
politiek en maatschappij', De opmars van deskundigen. Souffleurs van de samenleving (2002)
33-43.
M. Davids, and J.L. van Zanden, 'A Reluctant State and Its Enterprises. State-Owned
Enterprises in the Netherlands in the ‘Long’ 20th Century', in: ed., The rise and fall of stateowned enterprise in the western world (Cambridge 2000) 253-72.
W. de Blécourt, Frank Huisman, and H. van der Velden, 'De Medische Markt in Nederland,
1850-1950', in: ed., De medische markt in Nederland, 1850-1950. Themanummer van Tijdschrift voor
sociale geschiedenis 25 1998) 361-82.
P. de Clercq, 'The Instruments of Science: The Market and the Makers', in: ed., A history of
science in the Netherlands. Survey, themes and reference (Leiden etc. 1999) 332-47.
A. de Knecht-van Eekelen, 'The Debate About Acclimatization in the Dutch East Indies,
1840-1860', in: ed., Medical geography in historical perspective (Londen 2000) 70-85.
P. de Rooy, 'The Natural Selection of Evolutionary Theory: Darwinism in the Netherlands
1850-1900', in: ed., Hugo de Vries 1848-1998. Themanummer van Acta Botanica Neerlandica 47 1998)
419-25.
D.R. de Vletter, 'The Geological and Mining Sevice (Gmd) of Suriname', in: ed., The history of
earth sciences in Suriname (Amsterdam 1998) 397-416.
D.R. de Vletter, 'The Quest for Diamonds in Suriname', in: ed., The history of earth sciences in
Suriname (Amsterdam 1998) 351-65.
D.R. de Vletter, G.J.J. Aleva, and S.B. Kroonenberg, 'Research Into the Precambrium of
Suriname', in: ed., The history of earth sciences in Suriname (Amsterdam 1998) 15-63.
D.R. de Vletter, and A.L. Hakstege, 'The Search for Gold in Suriname', in: ed., The history of
earth sciences in Suriname (Amsterdam 1998) 311-49.
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
D.R. de Vletter, A.L. Hakstege, E.H. Dahlberg, J.F. Holtrop, and A.J. van Loon, 'Exploration
and Exploitation of Solid Minerals in Suriname', in: ed., The history of earth sciences in Suriname
(Amsterdam 1998) 251-74.
M. Degenaar, 'John Locke en de zeventiende-eeuwse Nederlandse geneeskunde', Gewina 24
(2001) 1-17.
E. Dekker, 'Jacobus C. Kapteyn (1851-1922)', in: A. J. Kox, M. Chamalaun ed., Van Stevin Tot
Lorentz. Portretten Van Nederlandse Natuurwetenschappers (Amsterdam 1980) 177-92.
Kees Dekker, René van Woudenberg, and Gijsbert van den Brink, Omhoog Kijken in Nederland: Over
Geloven in De Wetenschap. (Kampen 2007)
R.M. Dekker, 'Sexuality, elites, and court life in the late seventeenth century. The diaries of
Constantijn Huygens jr.', Eighteenth Century Life 23 (1999) 94-109.
Kris Delcroit, and van Houdt, Toon, 'Botany, patronage and community in early eighteenthcentury Holland. The correspondence, 1735-1738, between Carolus Linnaeus and Johannes
Bartsch', Lias 26 (1999) 233-83.
Dirk van Delft, 'De blauwe jongens: de opleiding tot instrumentmaker in het natuurkundig
laboratorium van Heike Kamerlingh Onnes', Gewina 25 (2002) 137-53.
Dirk van Delft, '"Daarom haten zij mij"', De Gids: nieuwe vaderlandse letteroefeningen 169 (2006)
1010-19.
Dirk van Delft, 'Albert Einstein in Leiden', Physics Today 59 (2006) 57-63.
Dirk van Delft, 'Een venster uit de Kaukasus', De Gids: nieuwe vaderlandse letteroefeningen 169
(2006)
Dirk van Delft, 'Een onbekende brief van Einstein', Nederlands tijdschrift voor natuurkunde 73
(2007) 296-98.
Dirk van Delft, 'Facilitating Leiden's Cold : The International Association of Refrigeration and
the Internationalisation of Heike Kamerlingh Onnes's Cryogenic Laboratory', Centaurus 49
(2007) 227-45.
Dirk van Delft, 'Zero-Point Energy: The Case of the Leiden Low-Temperature Laboratory of
Heike Kamerlingh Onnes', Annals of Science 65 (2008) 339-62.
Marieke van Delft, 'Leenregisters van wetenschappelijke bibliotheken in de negentiende
eeuw. Een nieuwe bron voor onderzoek naar gebruikers', De Negentiende Eeuw 24 (2000)
262-76.
C.C. Delprat, De Wording En De Geschiedenis Van Het Genootschap Ter Bevordering Van Natuur-,
Genees- En Heelkunde Te Amsterdam. (Amsterdam 1916)
L. Demaitre, 'Domesticity in Middle Dutch "Secrets of Men and Women"', Social History of
Medicine 14 (2001) 1-26.
F. Depuydt, and Decruynaere, L., 'De Vlaanderen-kaarten van Mercator en Ortelius: in welke
mate zijn ze metrisch nauwkeurig', Caert-thresoor 20 (2001) 13-19.
M. Derksen, 'Herkenbare rebellie. Psychologie en common sense in het werk van Piet Vroon',
Feit & Fictie 4 (1999) 56-66.
Jozef T. Devreese, and Guido vanden Berghe, "Wonder En is Gheen Wonder". De Geniale Wereld Van
Simon Stevin 1548-1620. (Leuven 2003)
D.A. Dewsbury, 'Rhetorical strategies in the presentation of ethology and comparative
psychology in magazines after World War II', Science in context 10 (1997) 367-86.
M. Dierikx, Blauw in De Lucht. Koninklijke Luchtvaart Maatschappij,1919-1999. (Den Haag 1999)
J. van Dijck, 'Het Digitale Kadaver', in: ed., De verbeelding van het lijk. Essays over de dood in de
geneeskunde (Nijmegen 1998) 25-45.
J. van Dijck, 'Plastinatie. Het anatomisch lichaam als postmoderne kunst', Feit & Fictie 4 (1999)
20-37.
José van Dijck, Het Transparante Lichaam. Medische Visualisering in Media En Cultuur. (Amsterdam
2001)
Dijksterhuis, F.J., Lenses and Waves. Christiaan Huygens and the Mathematical Science of Optics in the
Seventeenth Century. proefschrift Twente 1999)
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
F.J. Dijksterhuis, 'Titan en Christiaan. Huygens in werk en leven', De biografie als genre in de
wetenschapsgeschiedenis. Themanummer Gewina 23/1 (2001) 5668.
M. Dijkstra, and Meijman, F.J., 'Het bevolkingsonderzoek op tuberculose: een virus tot
maatschappelijk debat?', Geschiedenis van de medische publiekscommunicatie.
Themanummer Gewina 25 nr. 4 (2002) 241-59.
W. van Dinter, Klooster En Sanatoria Te Gennep. (Gennep 2000)
Wladimir Dobber, and Cees Paul (ed.), Cornelis Corneliszoon Van Uitgeest. Uitvinder Aan De Basis
Van De Gouden Eeuw. (Zutphen 2002)
Leen Dorsman, 'De stad Utrecht en de dreigende opheffing van haar academie in 1849', Gewina
24 (2001) 116-25.
Leen Dorsman, 'Leermeesters: een vergeten categorie', Tijdschrift voor Geschiedenis 119 (2006)
454-67.
Bret J. Lalumia Doyle, 'The Logic of Descartes' Scientific Method in the 'Rules'', Dissertation
Abstracts International A 67 (2006) 207.
D. Draaisma, 'Genezing van gene zijde. Het spiritisme als medische tegenbeweging', Spiegel
der Letteren 42 (2000) 116-33.
A. Dral, De Geschiedenis Van Het Zoölogisch Station Der Nederlandse Dierkun Dige Vereniging 1876-1945.
(z.p. 1998)
A. van Drenth, and F. de Haan, The Rise of Caring Power. Elizabeth Fry and Josephine Butler in Britain
and the Netherlands. (Amsterdam 1999)
H. van Driel, and F. de Goey, Rotterdam Cargo Handling Technology 1870-2000. (Zutphen 2000)
H. vanand J.W. Schot Driel, 'Regime-transformatie in de Rotterdamse graanoverslag', NEHAjaarboek voor Economische, Bedrijfs- en Techniekgeschiedenis 64 (2001) 286-318.
Mat Drummen, Cornelis de Jager, and Hugo van Woerden (eds), Evolutie in Weer- En
Sterrenkunde: 100 Jaar Nederlands Onderzoek. (Utrecht 2001)
P. van Drunen, and H.J. Conradi, Bezielde Wetenschap. Een Halve Eeuw Nederlandse Psychologie in
Vijf Portretten. (Assen 1998)
Steffen Ducheyne, 'Joan Baptista van Helmont and the Question of Experimental
Modernism', Physis 42 (2005) 305-32.
Steffen Ducheyne, 'Virtuosi at Work: Historical-Philosophical Essays on Causality and
Methodology in the Natural Philosophy of Galile0, Huygens and Newton', Dissertation
Abstracts International C 67 (2006) 1032.
J. Bosmans (e.a.) ed., Biografisch Woordenboek Van Nederland. (Den Haag 2001)
Constance van Eeden, The Scientific Family Tree of David Van Dantzig. (Amsterdam 2000)
F. Egmond, 'Natuulijke historie en savoir proletaire‚', Kometen, monsters en muilezels. Het
veranderende natuurbeeld en de natuurwetenschap in de zeventiende eeuw (1999) 35-51.
Florike Egmond, Een Bekende Scheveninger. Adriaen Coenen En Zijn Visboeck Van 1578.
(Scheveningen 1997)
Florike Egmond, and Peter Mason (ed.), Het Walvisboek. Walvissen En Andere Zeewezens Beschreven
Door Adriaen Coenen in 1585. Met Abstractaar Door Kees Lankester. (Zutphen 2003)
Marco van Egmond, '"We waren toen toch een soort rebellenclubje": een interview met de
oprichters van Caert-thresoor', Twintig jaar Caert-thresoor. Jubileumnummer Caert-thresoor
20/4 (2001) 83-91.
Marco van Egmond, 'Twintig jaar Caert-thresoor in cijfers: portret van een jubilerend
tijdschrift', Twintig jaar Caert-thresoor. Jubileumnummer Caert-thresoor 20/4 (2001) 92-97.
Florike van Egmont, 'The Clusius Project: Carolus Clusius and Sixteenth-Century Botany in
the Context of the New Cultural History of Science', Berichte zur Wissenschaftsgeschichte 30 (2007)
66-68.
J. van Eijnatten, 'Hypochondrische ziel. Lichaam en geest in De ziekte der geleerden van
Willem Bilderdijk (1807)', De negentiende eeuw 22 (1998) 185-205.
J. Eijt, Zorgen in Gods Naam. Ursulinen Van Bergen, 1898-1998. (Hilversum 1998)
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
P. Eling, 'Jacobus Schroeder van der Kolk (1797-1862): his resistance against materialism', Brain
and cognition 37 (1998) 308-37.
P. Eling, 'G. Jelgersma, 1859-1942', History of neurology in the Netherlands (2002) 325-34.
P. Eling, 'R. Magnus, 1873-1927', History of neurology in the Netherlands (2002) 343-51.
P. Eling, and Koehler, P.J., 'Academie chairs', History of neurology in the Netherlands (2002)
25-36.
Elsen, J. van den, Monsters, Demonen En Occulte Krachten. De Journalistieke Perceptie Van Magische En
Wonderbaarlijke Verschijnselen in De Vroege Verlichting 1684-1727. proefschrift Universiteit
Nijmegen (Nijmegen 2003)
Z. van den Elsen, 'De Rotterdamse sympathiekwestie (1696-1697): de coëxistentie van
natuurwetenschap en toverij', Geschiedenis van de Wijsbegeerte in Nederland. Documentatieblad van
de Werkgroep Sassen 11 (2000) 97-117.
E.P. van Emmerik, 'Van 't Hoff receives the Nobel Prize in Stockholm, a biographical sketch',
Van 't Hoff and the emergence of Chemical Thermodynamics. Centennial of the first Nobel
Prize for chemistry, 1901-2001. An annotated translation with comments of L'équilibre
chimique dans les systèmes gazeux ou dissous a l'état dilué. Published in 1885 in the Archives
Néerlandaises des Sciences excates et naturelles. Translated and annotated by the working
committee on thermodynamics, section chemistry in context (2001) 169-87.
E.P. van Emmerik, 'Van 't Hoff's chemical affinity: a reconstruction', Van 't Hoff and the
emergence of Chemical Thermodynamics. Centennial of the first Nobel Prize for chemistry,
1901-2001. An annotated translation with comments of L'équilibre chimique dans les systèmes
gazeux ou dissous a l'état dilué. Published in 1885 in the Archives Néerlandaises des Sciences
excates et naturelles. Translated and annotated by the working committee on
thermodynamics, section chemistry in context (2001) 257-75.
L. van Empelen, G.P.J. Verbong, and A.N. Hesselmans, 'Die Entwicklung Des Holländischen
Stromnetzes Von 1939 Bis 1950 Und Der Verbund Mit Dem Rwe', in: ed., Elektrizitätswirtschaft
zwischen Umwelt, Technik und Politik. Aspekte aus 100 Jahren RWE-Geschichte, 1898-1998. Freiberger
Forschungshefte D 204 1999) 167-94.
J. van den Ende, 'De Computerrevolutie', in: ed., De opkomst van de informatietechnologie in
Nederland (Den Haag 1998) 180-87.
J. van den Ende, and Kemp, R., 'Technological transformations in history: how the computer
regime grew out of existing computing regimes', Research Policy 28 (1999) 833-51.
J. van den Ende, Wijnberg, N., and de Wit, O., 'De invloed van systematic en scientific
management op de besluitvorming in ondernemingen. Twee cases uit de financiële sector',
Tijdschrift voor Management en Organisatie 3 (1999) 7-25.
D. Erasmus, Lof Der Geneeskunde. (Rotterdam 1998)
W.T. van Est, 'David Van Dantzig. Wendbaar Meesterschap', in: ed., Uitbeelden in wiskunde
(Amsterdam 2000) 1-19.
S. van Everdingen, 'G. Vrolik (1775-1859)', Erflaters van de geneeskunde. Beroemde
Nederlandse artsen beschreven door hun (2001) 30-41.
Patricia Faasse, Zuiver Om De Wetenschap. De Akademie En Haar Levenswetenschap Pe Lijke Instituten.
(Amsterdam 1999)
Patricia Faasse, Zuiver Om De Wetenschap. De Akademie En Haar Levenswetenschappelijke Instituten.
Bijdragen Tot De Geschiedenis Van De Koninklijke Akademie Van Wetenschappen, 4
(Amsterdam 1999)
J. Faber, 'C.J. van Nieuwenburg over organisatie van wetenschappelijk technisch werk',
Gewina 21 (1998) 15-29.
J. Faber, 'Wetenschappelijke kennisverwerving en diversificatie: Noury and van der Lande,
1900-1965', Scientiarum historia 26 (2000) 217-30.
Faber, J., Kennisverwerving in De Nederlandse Industrie 1870-1970. proefschrift VU Amsterdam
(Amsterdam 2001)
Sjoerd Faber, and Ruller, Sibo van, 'Judicial Statistics before 1850', The statistical mind in a
pre-statistical era: The Netherlands 1750-1850 (2002) 279-97.
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
M. Feast, 'Kapteyn and South Africa', The legacy of Kapteyn. Studies on Kapteyn and the
development of modern astronomy Astrophysics and space science library ; v. 246 (2002)
109-27.
A.M. Feld, and J.H. Rombach, Tot Aanmoediging Der Weetlust. Twee Eeuwen Natuur- En Letterkundig
Genootschap 'Physica'. (Alkmaar 1982)
F.P. & G. ten Doesschate Fischer, Franciscus Cornelis Donders. (Assen 1958)
A. Fix, 'Bekker and Bayle on comets', Geschiedenis van de Wijsbegeerte in Nederland.
Documentatieblad van de Werkgroep Sassen 11 (2001) 81-96.
Abraham C. Flipse, 'Against the Science-Religion Conflict: the Genesis of a Calvinist Faculty
in the Netherlands in the Early Twentieth Century', Annals of Science 65 (2008) 363-91.
Abraham C. Flipse, 'Against the Science-Religion Conflict: the Genesis of a Calvinist Science
Faculty in the Netherlands in the Early Twentieth Century', Annals of Science 65 (2008) 363-92.
H. Folgering, and van Schayk, C.P., 'Longziekten en sociale geneeskunde, 75 jaar', TSG.
Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 76 (1998) 170-74.
Jan Fontijn, 'Biologisch utopisme. Het darwinisme van Frederik van Eeden', De Negentiende
Eeuw 17 (1993) 33-45.
J.D. van Foreest, 'Pieter van Foreest (1521-1597)', Erflaters van de geneeskunde. Beroemde
Nederlandse artsen beschreven door hun (2001) 8-15.
Marian Fournier, Early Microscopes. A Descriptive Catalogue. (Leiden 2003)
J.A.M. Frederiks, 'F. Grewel, 1898-1973', History of neurology in the Netherlands (2002) 319-23.
J.A.M. Frederiks, 'Neuropsychology', History of neurology in the Netherlands (2002) 259-67.
J.A.M. Frederiks, and Blomjous, A.A.M., 'A. Biemand, i902-i973', History of neurology in the
Netherlands (2002) 283-89.
J.A.M. Frederiks, G.W. Bruyn, and P. Eling (eds.), History of Neurology in the Netherlands.
(Amsterdam 2002)
N. Freijsen, 'Pioniers zonder opvolgers. De moeizame ontwikkeling van de Nederlandse
plantenecologie', Gewina 25 (2002) 87-98.
Blok G., and Vijselaar, J., 'Het ontstaan van de psychiatrische verpleegkundige opleiding,
1890-1919', Tijdschrift voor de geschiedenis der verpleegkunde 4 (1997) 4-11.
,G.W. Bruyn, and Teepen, J.L.J.M., 'Neuropathology', History of neurology in the Netherlands
(2002) 165-75.
B.P.A. Gales, 'Delfstoffen', in: ed., Techniek in Nederland in de twintigste eeuw deel 2 (Zutphen 2000)
17-112.
R. van Gelder, 'Arken van Noach. Dieren op de schepen van de VOC', Kometen, monsters en
muilezels. Het veranderende natuurbeeld en de natuurwetenschap in de zeventiende eeuw
(1999) 35-51.
Benedino Gemelli, Isaac Beeckman. Atomista E Lettore Critico Di Lucrezio. 2002)
Benedino Gemelli, Isaac Beeckman. Atomista E Lettore Critico Di Lucrezio. (Roma 2002)
Rob H. van Gent, 'De hemelatlas van Andreas Cellarius: het meesterwerk van een vergeten
Hollandse kosmograaf', Caert-thresoor 19 (2000) 9-25.
J. van Gerwen, and M.H.D. van Leeuwen (ed.), Studies Over Zekerheidsarrange Menten. Risico"S,
Risicobe Strij Ding En Verzekeringen in Nederland Vanaf De Middeleeuwen. (Amsterdam 1998)
H. Geurts, 'De twintigste eeuw, de gouden eeuw voor de meteorologie', Uit de lucht gegrepen.
Geschiedenis van de weerkunde in Nederland Mededeling 302 (2003) 30-38.
L. Giebels, 'Waterkrijg en wie keert het water? De maatschappelijke discussie rond de
verhoging van de Lekdijk Bovendams in 1880', NEHA-jaarboek 61 (1998) 226-50.
Bart Gielen, '"Stjub". Hoofdmijnarts Vossenaar en stoflongen als beroepsziekte', Skript 25
(2003) 4-19.
Annelies van Gijsen, Joost Balbian En De Steen Der Wijzen: De Alchemistische Nalatenschap Van Een
Zestiende-Eeuwse Arts. Antwerpse Studies Over Nederlandse Literatuurgeschiedenis (Leuven
2004) 258.
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
M. Gijswijt-Hofstra, 'Introduction: Cultures of Psychiatry and Mental Health Care in Postwar
Britain and the Netherlands', in: ed., Cultures of psychiatry and mental health care in postwar Britain
and the Netherlands (Amsterdam 1998) 29-42.
M. Gijswijt-Hofstra, Biographies of Remedies. Drugs, Medicines and Contraceptives in Dutch and AngloAmerican Healing Cultures. (Amsterdam 2002)
M. Gijswijt-Hofstra, B.P. Levack, R. Porter, and B. Ankarloo, 'Witchcraft and Magic in Europe:
The Eighteenth and Nineteenth Centuries', in: ed., (London 1999)
M. Gijswijt-Hofstra, and A.H. van Otterloo, '“Alternatieve Geneeswijzen”: Vrouwelijke
Genezers En Patiënten in De Twintigste Eeuw', in: ed., Gezond en wel. Vrouwen en de zorg voor
gezondheid in de twintigste eeuw (Amsterdam 1998) 155-74.
Marijke Gijswijt-Hofstra, 'Homeopathie rond 1900: een klein geloof?', De medische kleine
geloven. Themanummer De Negentiende Eeuw 25/3 (2001) 173-85.
Marijke Gijswijt-Hofstra, 'In search of Dutch neurasthenics from the 1880s to the early-1920s',
Cultures of neurasthenia. From Beard to the First World War (2001) 279-308.
Cultures of child health in Britain and the Netherlands in the twentieth century (2003)
G. Gilmore, 'Surveys and star counts: the Kapteyn legacy', The legacy of Kapteyn. Studies on
Kapteyn and the development of modern astronomy Astrophysics and space science library ; v.
246 (2002) 265-76.
O. Gingerich, 'Kapteyn, Shapley, and their universe', The legacy of Kapteyn. Studies on
Kapteyn and the development of modern astronomy Astrophysics and space science library ; v.
246 (2002) 191-211.
L. de Goei, 'The Dutch Mental Hygiene Movement 1924-1960', in: ed., Cultures of psychiatry and
mental health care in postwar Britain and the Netherlands (Amsterdam 1998) 61-78.
Goei, Leonie de, De Psychohygiënisten. Psychiatrie, Cultuurkritiek En De Beweging Voor Geestelijke
Volksgezondheid in Nederland, 1924-1970. proefschrift Universiteit van Amsterdam (Nijmegen
2001)
F. Goffree, M. van Hoorn, and B. Zwaneveld eds., Honderd Jaar Wiskunde-Onderwijs. (Leusden
2000)
Fred Goffree, 'Wiskundedidactiek in Nederland. De opbrengst.', Nieuw Archief voor Wiskunde
5/3 (2002) 333-46.
Fred Goffree, 'Wiskundedidactiek in Nederland. Een halve eeuw onderzoek', Nieuw Archief
voor Wiskunde 5 (2002) 233-43.
Loes Gompes, and Merel Migtelijn, Spiegel Van Amsterdam: Geschiedenis Van Felix Meritis.
(Amsterdam 2007)
M. van Goor, 'De wederopbouw van Nederland en de organisatie van wetenschappelijk
onderzoek', Scientiarum historia 26 (2000) 201-16.
Geoffrey Gorham, 'Descartes on Time and Duration', Early Science and Medicine 12 (2007) 28-54.
Jeroen Goudeau, and Sarah-Jane Jaeggi-Woodhouse, Nicolaus Goldmann (1611-1665) En De
Wiskundige Architectuurwetenschap. (Groningen 2005) 669.
N.B. Goudzwaard, Gezondheidszorg Als Kunde En Kunst. Genezen, Verplegen En Geestelijk Verzorgen
Van De Zieke Als "Totale Mens" Op De Weg Naar Samen Hang En Samenwerking. (Rotterdam 1998)
Th. Gras, 'Kruisverenigingen en vervoer', Tijdschrift voor de geschiedenis der verpleegkunde 4 (1997)
4-12.
P. Radelet-de Grave, 'L'univers selon Huygens, le connu et l'imaginé', Expérience et raison', la
science chez Huygens (2003) 79-112.
F. Gribnau, 'Huub Lammers', in: ed., Nijmeegse gezichten. Vijfenzeventig jaar Katholieke Universiteit
(Nijmegen 1998) 180-91.
F.M.M. Griffioen, '"Het is noodzakelijk dat de vrouwelijke artsen zich aaneensluiten".
Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen, 1933-1998', Nederlands tijdschrift voor
geneeskunde 143 (1999) 1161-66.
J. Groen, 'Hydrogeological Investigations in Suriname', in: ed., The history of earth sciences in
Suriname (Amsterdam 1998) 129-74.
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
K.S. Grooss, 'De organisatie van de gezondheidszorg in de zeventiende-eeuwse noordelijke
Nederlanden', Theater van leven en dood: gezondheid en ziekte in de Gouden Eeuw
Mededeling 301 (2003) 15-21.
A.W. Grootendorst, 'Professor dr Rehuel Lobatto (6 juni 1797-9 februari 1866)', Delfia
Batavorum. Historisch Jaarboek voor Delft (1997) 121-28.
A.W. Grootendorst, 'De kegelsneden bij Jan de Witt', Nieuw Archief voor Wiskunde 17 (1999)
409-25.
Albert W. (ed.) Grootendorst, Jan De Witt"S Elementa Curvarum Linearum Liber Primus. (New York/
Berlijn/Heidelberg 2000)
Albert W. (ed.) Grootendorst, Jan De Witt: Elementa Curvarum Linearum Liber Secundus.
(Amsterdam: CWI 2003)
Ido de Haan, 'Vigorous, pure and vulnerable: child health and citizenship in the Netherlands
since the end of the nineteenth century', Cultures of child health in Britain and the
Netherlands in the twentieth century (2003) 31-60.
D. ter Haar, Master of Modern Physics. The Scientific Contributions of H.A. Kramers. (Princeton 1998)
G.L. de Haas-Lorentz, H.A. Lorentz. Impressions of His Life and Work. (Amsterdam 1957) 172.
Haas, Reinder de, Het Natuurkundig Genootschap in Leeuwarden, 1792-1815. proefschrift
(Leeuwarden 1990)
L. Hacquebord, and Bruyns, W.F.J. Mörzer, 'Nederlandse en Belgische wetenschappelijke
poolreizen van na 1875. Een overzicht', Scientiarum historia 26 (2000) 161-71.
A.L. Hakstege, 'Exploration and Exploitation of Industrial Minerals in Suriname', in: ed., The
history of earth sciences in Suriname (Amsterdam 1998) 367-75.
A.A.G. van Ham, and M.J. van Lieburg, Bibliography of the History of Dutch Medicine and Pharmacy
1900-1991. (Rotterdam 2002)
W. van der Ham, Heersen En Beheersen. Rijkswaterstaat in De Twintigste Eeuw. (Zaltbommel 1999)
Gerhard T. Haneveld, and Paul C. van Royen, Vrij Van Zichtbare Gebreken. De Medische Zorg Bij De
Nederlandse Zeemacht in De Negentiende Eeuw. (Amsterdam 2001)
A.J. Hanou, Sluiers Van Isis. Johannes Klinker Als Voorvechter Van De Verlichting, in De Vrijmetselarij En
Andere Nederlandse Genootschappen, 1790-1845. (Deventer 1988)
J. (ed.) Harskamp, Dissertatio Medica Inauguralis. Leyden Medical Disserta Tions in the British Library,
1593-1746. Catalogue of a Sloane-Inspired Collection. (London 1997)
P.D. Hart, Utrecht En De Cholera 1832-1910. (Utrecht 1990)
P.D. "t Hart, Teneinde Het Voortwoekeren Van Allerlei Kwalen Te Voorkomen. (Utrecht 1999)
Piet "t Hart, Gerard Pouw, and Ronald Rommes, Gepokt En Gemazeld: Gids Voor Historisch
Onderzoek Naar Ziekte En Gezondheid in De Provincie Utrecht. (Utrecht 2002)
Kurt Hawlitschek, 'Niederländische Mathematik und Technik. Ihr Einfluss auf Ulm im 17.
Jahrhundert', Ulm und Oberschwaben. Zeitschrift für Geschichte und Kunst 51 (2000) 23-41.
J.J. (e.a.) Heeren, Klinische Chemie in Nederland. 50 Jaar Nvkc (1947-1997). (Utrecht 1997)
Bart van Heerikhuizen, 'Sociaal evolutionisme in de vormende jaren van de sociologie, in het
bijzonder in Nederland', Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 27 (2000) 82-95.
Heide, Janneke van der, Haeckel in Nederland. Een Peiling Van De Wetenschappelijke Cultuur Rond
1900. proefschrift Groningen University (Groningen 2000) 131.
Janneke van der Heide, 'Haeckel in Holland. Nederlandse correspondentie van een Duits
darwinist en monist', Gewina 25 (2002) 99-112.
H.G. Heijmans, Wetenschap Tussen Universiteit En Industrie. De Experimentele Natuurkunde in
Utrecht Onder W.H. Julius En L.S. Ornstein, 1896-1940. Nieuwe Nederlandse Bijdragen Tot De
Geschiedenis Der Geneeskunde En Der Natuurwetenschappen (Rotterdam 1994) 241.
Teun van Heiningen, 'Sebald Justinus Brugmans’ strijd tegen de hospitaalversterving', Gewina
26 (2003) 216-33.
Anne C. Helden, and van Gent, Rob H., 'The lens production by Christiaan and Constantijn
Huygens', Annals of science 56 (1999) 69-79.
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Anne C. van Helden, Science in the Provinces. A Descriptive Catalogue of the "Deventer" Collection.
(Leiden 2002)
Ton van Helvoort, '"Purifying" science: E.C. Slater and postwar biochemistry in the
Netherlands', History of Science 41 (2003) 1-34.
P.A. Henderikx, 'De Ontginningen En De Zorg Voor Afwatering En Dijken in Het HollandsUtrechtse Veengebied (Tiende Tot Dertiende Eeuw)', in: ed., Holland en het water in de
middeleeuwen. Strijd tegen het water en beheersing en gebruik van het water (Hilversum 1997) 57-70.
H.J.E. Hermans, and Schmidt, S.H., 'Een blinde fietsenmaker in het Stedelijk.
Tentoonstelling en congres 'Arbeid voor Onvolwaardigen' in 1928', Geschiedenis van de
medische publiekscommunicatie. Themanummer Gewina 25 nr. 4 (2002) 226-40.
Hesseling, D.E., Gnomes in the Fog. The Reception of Brouwer’s Intuitionism in the 1920s. proefschrift
Utrecht 1999)
G. van Heteren, 'De Hoogste Tijd Voor Een Nieuwe Golf? Over De Onvoltooid Verleden Tijd
Van Het Medische Emancipatie-Debat', in: ed., Gezond en wel. Vrouwen en de zorg voor gezondheid
in de twintigste eeuw (Amsterdam 1998) 233-52.
P. van der Heyden, 'The 'lost letters' of J.C. Kapteyn', The legacy of Kapteyn. Studies on
Kapteyn and the development of modern astronomy Astrophysics and space science library ; v.
246 (2002) 31-52.
W. Hiddinga, 'Verloskunde in Nederland: Vroedvrouwen En De Thuisbevalling', in: ed.,
Gezond en wel. Vrouwen en de zorg voor gezondheid in de twintigste eeuw (Amsterdam 1998) 189-204.
J. B. Hochstrasser, 'The Conquest of Spice and the Dutch Colonial Imaginary: Seen and
Unseen in the Visual Culture of Trade', in: L. Schiebinger, and C. Swan ed., Colonial Botany:
Science, Commerce, and Politics in the Early Modern World (Philadelphia 2005) 169-86.
J.P. Hogendijk, 'Book 1 of Jan de Witt’s Elementa curvarum linearum', Nieuw Archief voor
Wiskunde 17 (1999) 453-63.
L.A.H. Hogenhuis, 'G.G.J. Rademaker, 1887-1957', History of neurology in the Netherlands
(2002) 353-60.
L.A.H. Hogenhuis, 'J.G. Dusser de Barenne,1885-1940', History of neurology in the
Netherlands (2002) 309-17.
C.M. Hogenstijn, Van Rosmolen Tot Chemische Specialiteiten. De Geschiede Nis Van Noury and Van Der
Lande En De Beide Betrokken Families. (Deventer 1998)
E. Homburg, 'Pollution and the Dutch Chemical Industry: The Turning Point of the 1850s',
in: ed., The chemical industry in Europe, 1850-1914: industrial growth, pollution and professionalization
(Dordrecht 1998) 165-81.
E. Homburg, 'Chemie', in: ed., Techniek in Nederland in de twintigste eeuw deel 2 (Zutphen 2000)
269-407.
Ernst Homburg, 'Over de waarde van het behoud van industriële archieven: het
Zinkwitarchief in perspectief geplaatst', Uit Eijsdens Verleden 89 (2001) 7-13.
Ernst Homburg, Speuren Op De Tast. Een Historische Kijk Op Industriële En Universitaire Research.
2003)
E. Honma, 'Beeckman’s natural philosophy', Historia scientiarum 5 (1996) 225-47.
Otto W. Hoogerhuis, Baren Op Beveland. Vruchtbaarheid En Zuigelingensterfte in Goes En Omliggende
Dorpen Gedurende De 19e Eeuw. (Wageningen 2003)
A.T. de Hoop, 'Wisselende stromen en krijtformules. G.J. Elias, 1879-1951', Delfts Goud: leven
en werken van achttien markante hoogleraren (2002)
Marijn van Hoorn, 'De prijsvragen en Verhandelingen van Teylers Tweede Genootschap
1779-1886 (II): natuurwetenschappen', Teylers Magazijn 11 (1986) 4-9.
Marijn van Hoorn, 'The physics laboratory of the Teyler Foundation (Haarlem) under
professor H.A. Lorentz, 1909-1928', Bulletin of the Scientific Instrument Society 59 (1998) 14-21.
G. J. Hooykaas, 'Thorbecke, Het Instituut En De Akademie', in: K. v. Berkel ed., Het Oude
Instituut En De Nieuwe Akademie. Overheid En Wetenschapsbeoefening Omtrent Het Midden Van De
Negentiende Eeuw (Amsterdam 2000) 11-38.
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
R. Hooykaas, 'De Natuurwetenschap in 'De Eeuw Der Genootschappen'', in: H. A. M. K. v. B.
Snelders ed., Natuurwetenschappen Van Renaissance Tot Darwin(18) (The Hague 1981) 131-67.
K. Horstman, 'Om Het Beheer Van De Arbeidsongeschiktheid. Het Politieke Debat Over De
Ongevallenwet En Het Wel En Wee Van Een Medische Markt', in: ed., De medische markt in
Nederland, 1850-1950. Themanummer van Tijdschrift voor sociale geschiedenis 25 1998) 383-406.
Klasien Horstman, Public Bodies Private Lives. The Historical Construction of Life Insurance, Health
Risks, and Citizenship in the Netherlands 1880-1920. (Rotterdam 2001)
H.H. Houtzager, 'De leden van de Leidse zaterdagclub', Scientiarum historia 28 (2002) 47-61.
H.L. Houtzager, 'Het tijdgebonden experiment van Reinier de Graaf in de ontwikkeling van
het voortplantingsonderzoek. Een beknopt overzicht', De zeventiende eeuw 17 (2001) 40-49.
Hans Houtzager, and Michiel Jonker, De Snijkunst Verbeeld: Delftse Anatomische Lessen Nader
Belicht: Beschrijving Van De Vier Delftse Anatomische Lessen En Een Overzicht Van De Gezondheidszorg in
Delft En Haar Beoefenaren in De Zeventiende En Achttiende Eeuw. (Delft en Zwolle 2002)
E.S. Houwaart, De Hygiënisten. Artsen, Staat En Volksgezondheid in Nederland 1840-1890. (Groningen
1991)
E.S. Houwaart, 'Medische Techniek', in: ed., Techniek in Nederland in de twintigste eeuw deel 4
(Zutphen 2001) 153-280.
E. Hueting, Sociaal-Verpleegkundigen En Tuberculosebestrijding. Een Beroep in Historisch Perspectief.
(Maarssen 1998)
S. Huigen, 'Beschaafde en onbeschaafde wilden. Wetenschappelijke reisverslagen over ZuidAfrika', Feit & Fictie 6 (2001) 82-95.
F. Huisman, 'Heiligen, Dokters En Patiënten: Geneeskunde Tussen Wetenschap En Praktijk',
in: B. Theunissen, Casper Hakfoort, etc. ed., Newtons God En Mendels Bastaarden. Nieuwe Visies Op
'Helden Van De Wetenschap' (Amsterdam and Leuven 1997) 199-221.
Frank Huisman, 'Van Bedreiging Tot Bondgenoot. De Transformatie Van De Farmaceutische
Industrie in Nederland, 1880-1940', in: ed., De medische markt in Nederland, 1850-1950.
Themanummer van Tijdschrift voor sociale geschiedenis 25 1998) 443-78.
F. Huisman, 'Medicine and Health Care in the Netherlands, 1500-1800', in: A. v. H. L. P. Klaas
van Berkel ed., A History of Science in the Netherlands. Survey, Themes and Reference (Leiden, Boston
& Cologne 1999) 239-78.
Frank Huisman, 'Medisch-historisch onderzoek in Nederland: een momentopname', Gewina
22 (1999) 240-42.
Frank Huisman, 'Shaping the medical market. On the construction of quackery and folk
medicine in Dutch historiography', Medical History 43 (1999) 359-75.
Frank Huisman, 'Patiëntbeelden in een moderniserende samenleving: Nederland, 1880-1920',
Geschiedenis van de medische publiekscommunicatie. Themanummer Gewina 25 nr. 4 (2002)
210-25.
Frank Huisman, 'Wie geneest? De strijd om culturele autoriteit in de Nederlandse
gezondheidszorg', De opmars van deskundigen. Souffleurs van de samenleving (2002) 99-118.
Frank Huisman, 'Itinerant Dentists and Patent Remedies in the Dutch Republic', in: ed.,
Dental practice in Europe at the end of the 18th Century (Amsterdam and New York 2003) 285-330.
Frank Huisman, and Velde, H. te, 'Op zoek naar nieuwe vormen in wetenschap en politiek. De
'medische' kleine geloven', De medische kleine geloven. Themanummer De Negentiende
Eeuw 25/3 (2001) 129-36.
Frank Huisman, and Vos, R., 'Farmacie: wetenschap, industrie en markt', Farmacie:
wetenschap, industrie en markt. De Nederlandse farmaceutische industrie in de negentiende
en twintigste eeuw. Themanummer van Gewina 22 (1999) 5-11.
F. Huisman, 'Human Frailty Versus God’s Omnipotence: The Meaning of the Miracle of the
Black Leg', in: K. W. Zimmerman ed., (Maarssen 1998) 43-60.
Tim Huisman, Een Theater Voor De Anatomie. Het Leidse Theatrum Anatomicum 1594-1821. (Leiden
2002)
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Tim Huisman, 'De lessen van Caecilia. Het stedelijk gasthuis en de universiteit', Theater van
leven en dood: gezondheid en ziekte in de Gouden Eeuw Mededeling 301 (2003) 7-12.
Tim Huisman, 'Tentoonstellingscatalogus', Theater van leven en dood: gezondheid en ziekte
in de Gouden Eeuw Mededeling 301 (2003)
E. Huizenga, 'Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Flebotomie en hematoscopie in enkele
middelnederlandse traktaten', Queeste 5 (1998) 32-57.
E. Huizenga, 'Middelnederlandse chirurgieën en hun maatschappelijke context. Een
introductie op het belang van oud-Nederlandse, medische teksten', Literatuur 16 (1999) 273-83.
Erwin Huizenga, Tussen Autoriteit En Empirie. De Middelnederlandse Chirurgieën in De Veertiende En
Vijftiende Eeuw En Hun Maatschappelijke Context. (Hilversum 2003)
E. Huizinga, 'De diepe kloof. Over het onderscheid tussen ideaal en realiteit van de
middeleeuwse chirurg, in het bijzonder in de Nederlanden', Millennium 14 (2000) 58-85.
E. Huizinga, 'Een decennium van artes-studies. Bibliografisch overzicht van publicaties over
artes-literatuur sinds 1980, met nadruk op de medioneerlandistiek', Verslagen en Mededelingen
van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 111 (2001) 99-164.
M. Hulspas, 'De kunst en kitsch van de wetenschap', Groniek 32 (1998) 7-17.
J. J. Hutter, 'Nederlandse Laboratoria 1860-1940, Een Kwantitatief Overzicht', in: R. P. W. V. C.
Hakfoort ed., Werkplaatsen Van Wetenschap En Techniek (Amsterdam 1987) 150-74.
V. Icke, 'Zeilen door het heelal', Kennis en compagnie. De Verenigde Oost-indische
Compagnie en de moderne wetenschap (2002) 15-20.
A.A. Idema, Oud Nieuws. Groninger Geneeskundige Verenigingen in De Negentiende Eeuw. (Groningen
1998)
W.T. Sullivan III, 'Kapteyn's influence on the style and content of twentieth century Dutch
astronomy', The legacy of Kapteyn. Studies on Kapteyn and the development of modern
astronomy Astrophysics and space science library ; v. 246 (2002) 229-63.
F. Inklaar, 'Geestelijke Marshallhulp in werking: de mechaniek van ‘Amerikanisering’.
Bedrijfskadertraining in Nederland 1947-1955', Groniek 34 (1999) 41-50.
H. Israëls, and A. Mooij, Aan De Achtergracht. Honderd Jaar Ggandgd Amsterdam. (Amsterdam 2001)
Margareth C. Jacob, and Sturkenboom, Dorothée, 'A women’s scientific society in the west.
The late eigtheenth-century assimilation of science', Isis 94 (2003) 216-52.
G. Jaeger, 'The Ehrenfest classification of phase transitions: introduction and evolution',
Archive for the history of exact sciences 53 (1998) 51-81.
H.W.A. Jans, and Stumpel, A.R.J., 'Verleden, heden en toekomst van de medische
milieukunde in een notedop', TSG. Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 76 (1998) 89-97.
R. Jansen-Sieben, 'Mittelniederländische Kochbücher: medizinisch oder kulinarisch?',
Würzburger medizinhistorische Mitteilungen 16 (1997) 191-202.
R. Jansen-Sieben, 'Het Maagtractaat Van Nicolaas Van Goudriaan', in: ed., Medizin in der
Geschichte, Philologie und Ethnologie. Festschrift für Gundolf Keil (Würzburg 2003) 275-88.
Corjo J.H. Jansen, 'The Teaching of Statistics in the Eighteenth Century at the Law Faculties of
the United Provinces', The statistical mind in a pre-statistical era: The Netherlands 1750-1850
(2002) 149-70.
F.G.I. Jennekens, 'Neuromuscular diseases', De medische kleine geloven. Themanummer De
Negentiende Eeuw 25/3 (2001) 241-58.
William B. Jensen, 'Erasmus on Alchemy', Bulletin for the History of Chemistry 31 (2006) 58-65.
G & H. de Vries Jensma, Veranderingen in Het Hoger Onderwijs in Nederland Tussen 1815 En 1940.
(Hilversum 1997)
Charles Jeurgens, 'Statistics as an Instrument in the Struggle against Water 1700-1850', The
statistical mind in a pre-statistical era: The Netherlands 1750-1850 (2002) 299-318.
S. Johnston, Bruyns, W.F.J. Mörzer, Deiman, J.C., and Hooijmaijers, H., 'The Anton Mensing
Scientific Instrument Project. Final Report', Bulletin of the Scientific Instrument Society 79 (2003)
28-32.
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Ad de Jong, and Mijnhardt, Wijnand, 'Het genootschapsonderzoek in Nederland', De
Negentiende Eeuw 7 (1983) 253-59.
E. de Jong, and Mulder, M., 'De komst van vrouwen in de heelkunde in Nederland',
Scientiarum historia 26 (2000) 123-29.
H.W. de Jong, 'Remedie of pijnstiller? De werking van combinatiebewegingen in de
farmaceutische industrie', Farmacie: wetenschap, industrie en markt. De Nederlandse
farmaceutische industrie in de negentiende en twintigste eeuw. Themanummer van Gewina
22 (1999) 46-58.
J. L. d. Jong, 'Saints, Surgery, and Salvation', in: K. W. Zimmerman ed., One Leg in the Grave. The
Miracle of the Transplantation of the Black Leg By the Saints Cosmas and Damian (Maarssen 1998)
29-42.
Kai de Jong, and van Lunteren, Frans, 'Fokkers "greep in de verte". Nederlandse fysica en
filosofie in het interbellum', Gewina 26 (2003) 1-21.
E.J. Jonkman, 'Clinical neurophysiology', History of neurology in the Netherlands (2002)
193-215.
E. Jorink, 'Van omineuze tot glorieuze tekens. Veranderende opvattingen over kometen',
Kometen, monsters en muilezels. Het veranderende natuurbeeld en de natuurwetenschap in
de zeventiende eeuw (1999) 89-104.
E. Jorink, '‘Alle Bedenckelijcke Curieusheden’. Delftse Verzamelingen En De Ontwikkeling
Van De Natuurwetenschap in De Zeventiende Eeuw', in: ed., Schatten in Delft. Burgers verzamelen
1600-1750 (Zwolle en Delft 2002) 101-25.
E. Jorink, Egmond, F., and Vermij, R.H., 'Het veranderende wereldbeeld en de
wetenschappelijke revolutie', Kometen, monsters en muilezels. Het veranderende
natuurbeeld en de natuurwetenschap in de zeventiende eeuw (1999) 7-20.
Eric Jorink, Wetenschap En Wereldbeeld in De Gouden Eeuw. (Hilversum 1999)
Eric Jorink, Wetenschap En Wereldbeeld in De Gouden Eeuw. Zeven Provinciënreeks (Hilversum
1999)
Eric Jorink, '“Outside God, There is Nothing”: Swammerdam, Spinoza, and the Janus-Face of
the Early Dutch Enlightenment', in: ed., The early Enlightenment in the Dutch Republic, 1650-1750
(Leiden and Boston 2003) 81-107.
Eric Jorink, Het 'Boeck Der Natuere': Nederlandse Geleerden En De Wonderen Van Gods Schepping,
1575-1175. (Leiden 2006)
Eric Jorink, 'Stand van zaken - Alles hangt met alles samen> Enige opmerkingen over de
achttiende-eeuwse verzamelcultuur in de Republiek', De Achttiende Eeuw: documentatieblad van
de Werkgroep Achttiende Eeuw 39 (2007) 42-51.
J.J. van Loghem jr, and Noordaa, J. van der, 'J.J. van Loghem (1878-1968)', Erflaters van de
geneeskunde. Beroemde Nederlandse artsen beschreven door hun (2001) 128-37.
Alice Juch, De Medisch Specialisten in De Nederlandse Gezondheidszorg. Hun Manifestatie En
Consolidatie, 1890-1941. Nieuwe Nederlandse Bijdragen Tot De Geschiedenis Der Geneeskunde
En Der Natuurwetenschappen (Rotterdam 1997) 415.
D.J. van der Kaa, and Y. de Roo, De Leden Van De Koninklijke Nederlandse Akademie Van
Wetenschappen. Een Demografisch Perspectief: 1808 Tot 2008. Bijdragen Tot De Geschiedenis Van De
Koninklijke Akademie Van Wetenschappen, 8 (Amsterdam 2008) 422.
A. B. G. M. v. Kalmthout, D. J. Snoep, and B. J. M. Speet, 'Onderwijs, Wetenschap, Drukkers En
Musea', in: ed., Deugd Boven Geweld. Een Geschiedenis Van Haarlem, 1245-1995 (Hilversum 1995)
385-408.
A. van Kammen, 'Beijerinck’s contribution to the virus concept: an introduction', Archives of
Virology suppl. 15 (1999) 1-8.
H. Kamminga, 'Credit and Resistance: Eijkman and the Transformation of Beri-Beri Into a
Vitamin Deficiency Disease', in: ed., From physico-theology to bio-technology: essays in the social and
cultural history of biosciences: a Festschrift for Mikulas Teich (Amsterdam 1998) 232-54.
J. C Kapteyn, Pieter C. van der Kruit, and Klaas van Berkel, The Legacy of J.C. Kapteyn : Studies on
Kapteyn and the Development of Modern Astronomy. (Dordrecht ; Boston, MA 2000) xviii, 382 p.
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
B. Keizer, 'De Dood in Het Medisch Curriculum', in: ed., De verbeelding van het lijk. Essays over de
dood in de geneeskunde (Nijmegen 1998) 59-67.
R. Kemp, Schot, J., and Hoogsma, R., 'Regime shifts through processes of niche formation.
The approach of strategic niche management', Technology analysis and strategic management 10
(1998) 175-95.
M. Kemperdink, Het Verloren Paradijs. De Nederlandse Literatuur En Cultuur Van Het Fin De Siècle.
(Amsterdam 2001)
M.G. Kemperink, '"Excelsior" is het devies van de natuur. Darwinisme in de Nederlandse
roman (1860-1885)', Nederlandse letterkunde 3 (1998) 97-126.
M.G. Kemperink, 'Jungle en paradijs. Darwinisme in de Nederlandse roman (1885-1910)',
Nederlandse letterkunde 4 (1999) 1-36.
James Kennedy, Een Weloverwogen Dood. De Opkomst Van Euthanasie in Nederland. (Amsterdam
2001)
A.H.M. Kerkhoff, Raadsbesluiten Als Remedie. Openbare Gezondheidszorg in Zwolle En De Regio IjsselVecht 1900-1995. (Rotterdam 2001)
P. Kerklaan, Smid, T., van Mechelen, W., and Houwaart, E.S., 'IV. ‘Nabeschouwing over de
risque professionel verzekering van beroepsziekten op grond van de Ongevallenwet
1901-1967)', Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde (2003) 425-32.
P. Kerklaan, T. Smid, W. van Mechelen, and Houwaart, E.S., 'De stempel van de arbeid. II. De
totstandkoming van de risque professionel verzekering van beroepsziekten op grond van de
Ongevallenwet 1901-1929)', Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde (2003) 410-16.
P. Kerklaan, T. Smid, W. van Mechelen, and Houwaart, E.S., 'III. ‘Uitbreiding van de risque
professionel verzekering van beroepsziekten op grond van de Ongevallenwet 1929-1967)',
Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde (2003) 417-24.
Keyser, 'Tuition and training', History of neurology in the Netherlands (2002) 63-70.
A. Keyser, and Bruyn, G.W., 'C.U. Ariëns Kappers, 1877-1946', History of neurology in the
Netherlands (2002) 269-81.
Jur Kingma, 'De rollen omgekeerd. Engels-Nederlandse technische samenwerking bij de
aanleg van het Noordzeekanaal', Holland 34 (2002) 80-94.
T.D. Kinman, 'Kapteyn and the selected areas: a personal perspective', The legacy of Kapteyn.
Studies on Kapteyn and the development of modern astronomy Astrophysics and space
science library ; v. 246 (2002) 212-28.
A.Y. Kipnis, 'Early chemical thermodynamics: its duality embodied in Van 't Hoff and Gibbs',
Van 't Hoff and the emergence of Chemical Thermodynamics. Centennial of the first Nobel
Prize for chemistry, 1901-2001. An annotated translation with comments of L'équilibre
chimique dans les systèmes gazeux ou dissous a l'état dilué. Published in 1885 in the Archives
Néerlandaises des Sciences excates et naturelles. Translated and annotated by the working
committee on thermodynamics, section chemistry in context (2001) 212-42.
M. Kirejczyk, 'Parliamentary cultures and human embryos. The Dutch and British debates
compared', Social Studies of Science 29 (1999) 889-912.
N. Klazinga, and Schepers, R., 'Opkomst en ondergang van medische beroepen in de
Nederlandse gezondheidszorg', TSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen 77 (1999) 253-56.
P.W. (e.a.) Klein, Een Beeld Van Een Academie. Mensen En Momenten Uit De Geschiedenis Van Het
Koninklijk Instituut En De Koninklijke Nederlandse Academie Van Wetenschappen 1808-1998.
(Amsterdam 1998)
P.W. (m.m.v. M.A.V. Klein-Meijer) Klein, De Stichting Blindenhulp 1899-1999 Een Patroon Van
Verande Ring. (Den Haag 1999)
Paul M.M. Klep, 'Historical Perspective on Statistics and Measurement in the Netherlands
1750-1850', The statistical mind in a pre-statistical era: The Netherlands 1750-1850 (2002)
29-69.
Paul M.M. Klep, and Ida H. Stamhuis (eds.), The Statistical Mind in a Pre-Statistical Era. The
Netherlands 1750-1850. (Amsterdam 2002)
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Paul M.M. Klep, and Stamhuis, Ida H., 'Introduction', The statistical mind in a pre-statistical
era: The Netherlands 1750-1850 (2002) 13-28.
Paul M.M. Klep, and Verheusden, Astrid, 'The Batavian Statistical Revolution in the
Netherlands 1798-1802', The statistical mind in a pre-statistical era: The Netherlands
1750-1850 (2002) 217-40.
W. Klever, 'Spinozisme in het geding tussen Hulsius, Braunius en Bernoullius. Een Gronings
debat anno 1702', De zeventiende eeuw 16 (2000) 118-35.
Dick (e.a.) (ed. Klingens, Een Eeuw Bottema 1901-1992. Een Eeuw Meetkunde! (z.p. 2002)
Amanda Kluveld, Reis Door De Hel Der Onschuldigen. De Expres Sieve Politiek Van De Nederland Se
Anti-Vivisectionisten, 1890-1940. (Maastricht 1999)
Amanda Kluveld, 'Felix Ortt. De kleine geloven als brug tussen wetenschap en geloof', De
medische kleine geloven. Themanummer De Negentiende Eeuw 25/3 (2001) 137-46.
N. Kluveld, 'Anti-Vivisectionisme En Feminisme: De Strijd Van Marie Jungius Tegen “Een
Kwaad Dat Uit De Samenleving Moet Verdwijnen”', in: ed., Gezond en wel. Vrouwen en de zorg
voor gezondheid in de twintigste eeuw (Amsterdam 1998) 141-54.
H. Knap, Forschungsstelle Langeveld. Duits Afluisterstation in Bezet Nederland. (Amsterdam 1998)
A. de Knecht-Van Eekelen, "Hemofilie, Een Ziekte in Beweging". De Geschiedenis Van De Van Creveld
Kliniek. (Utrecht 1998)
A. d. Knegt-Van Eekelen, 'Een Fysiologische Geneeskunde', in: D. d. Moulin ed., Kracht En Stof.
De Introductie Van Moderne Natuurwetenschappelijke Denkwijzen in De Geneeskunde (Amsterdam
1985) 20-32.
P.J. Knegtmans, Een Kwetsbaar Centrum Van De Geest. De Universiteit Van Amsterdam Tussen 1935 En
1950. (Amsterdam 1998)
P. J. Knegtmans, 'De Stad Van Geleerdheid. Hoger Onderwijs En Wetenschap', in: e. Martha
Bakker et al. ed., Amsterdam in De Tweede Gouden Eeuw (Bussum 2000) 350-77.
P. J. Knegtmans, 'Tot Nut En Eer Van Amsterdam', in: e. P.J. Knegtmans & Anne Kox ed., Tot
Nut En Eer Van De Stad. Wetenschappelijk Onderzoek Aan De Universiteit Van Amsterdam (Amsterdam
2000) 7-20.
Peter Jan Knegtmans, 'Het elan van een hoofdstedelijke universiteit: De Universiteit van
Amsterdam', Gewina 24 (2001) 85-96.
Hans & Willem F. Heinemeijer Knippenberg, Het Begin Van De Ruimtelijke Wetenschappen Aan De
Universiteit Van Amsterdam: De Eerste Leerstoel Aardrijkskunde (1877-1907) En Zijn Bekleder, C.M. Kan.
(Amsterdam 1997)
R. Knoeff, 'The making of a Calvinist chemist. Hermann Boerhaave, God, fire and truth',
Ambix 48 (2001) 102-11.
Rina Knoeff, Herman Boerhaave (1668-173s) Calvinist Chemist and Physician. (Amsterdam 2002)
Rina Knoeff, 'Over "het kunstige, toch verderfelyke gestel". Een cultuurhistorische
interpretatie van Bidloos anatomische atlas', Gewina 26 (2003) 189-202.
Rina Knoeff, 'Chemistry, Mechanics and the Making of Anatomical Knowledge: Boerhaave vs.
Ruysch on the Nature of the Glands', Ambix 53 (2006) 201-19.
Rina Knoeff, 'Renaissance Magic and Mysticism', Nature 441 (2006) 152.
A. Knoop, and K. Schuiringa, Door Allen Voor Allen, Een Heerlijk Streven! Een Kleine Geschiedenis Van
Het Kruiswerk in Nederland. (Arnhem 1998)
P.J. Koehler, 'C. Winkler, 1855-1941', History of neurology in the Netherlands (2002) 393-401-.
P.J. Koehler, 'The extra-academie centres', History of neurology in the Netherlands (2002)
37-51.
P.J. Koehler, and Bruyn, G.W., 'De behandeling van migraine in Nederland in het begin van de
20e eeuw', Nederlands tijdschrift voor geneeskunde 142 (1998) 2009-13.
Teun Koetsier, 'Arthur Schopenhauer and L.E.J. Brouwer, a Comparison', in: ed., Combined
proceedings for the 6th and 7th Midwest history of mathematics conferences 1999) 272-90.
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Teun Koetsier, 'Simon Stevin (1548-1620) and Windmills: The Unity of Theory and Practice',
in: ed., Proceedings of the tenth world congress on the theory of machines and mechanisms, University of
Oulu, Finland, 20-24 June dl. I (Oulu 1999) 69-74.
J.J.J. Kokkedee, 'Een alpinist in de quantummechanica. R. Kronig, 1904-1987', Delfts Goud:
leven en werken van achttien markante hoogleraren (2002)
B.H. Kolster, ''Een 'gentleman-scientist'. W.G. Burgers, 1897-1988', Delfts Goud: leven en
werken van achttien markante hoogleraren (2002)
Luuc Kooijmans, Gevaarlijke Kennis: Inzicht En Angst in De Dagen Van Jan Swammerdam.
(Amsterdam 2007)
Kool, M., Die Conste Vanden Getale. Een Studie Over Nederlandstalige Rekenboeken Uit De Vijftiende En
Zestiende Eeuw, Met Een Glossarium Van Rekenkundige Termen. proefschrift Universiteit Utrecht
(Hilversum 1999)
P.A. Koolmees, 'Dirk Frederik Van Esveld: De Maatschappelijke Betekenis Van Een Veelzijdig
Veterinair', in: ed., Beroep op de wetenschap. Utrechtse geleerden tussen universiteit en samenleving
1850-1940 (Utrecht 1999) 120-35.
J.K. van der Korst, Een Dokter Van Formaat. Gerard Van Swieten, Lijfarts Van Keizerin Maria Theresia.
(Amsterdam 2003)
A. J. Kox, 'Hendrik a. Lorentz (1853-1928)', in: A. J. Kox, M. Chamalaun ed., Van Stevin Tot
Lorentz. Portretten Van Nederlandse Natuurwetenschappers (Amsterdam 1980) 221-36.
A. J. Kox, 'Johannes D. Van Der Waals (1837-1923)', in: A. J. Kox, M. Chamalaun ed., Van Stevin
Tot Lorentz. Portretten Van Nederlandse Natuurwetenschappers (Amsterdam 1980) 149-62.
A. J. Kox, 'Hendrik Antoon Lorentz En De 'Tweede Gouden Eeuw'', in: M. B. e. G. J. v. S.
Herman Beliën ed., In De Vaart Der Volkeren. Nederlanders Rond 1900 (Amsterdam 1998) 197-213.
H. Kragh, ''Van 't Hoff and the transition from thermochemistry to chemical
thermodynamics', Van 't Hoff and the emergence of Chemical Thermodynamics. Centennial
of the first Nobel Prize for chemistry, 1901-2001. An annotated translation with comments of
L'équilibre chimique dans les systèmes gazeux ou dissous a l'état dilué. Published in 1885 in
the Archives Néerlandaises des Sciences excates et naturelles. Translated and annotated by the
working committee on thermodynamics, section chemistry in context (2001) 191-211.
S. Kremers, 'Theo Rutten', in: ed., Nijmeegse gezichten. Vijfenzeventig jaar Katholieke Universiteit
(Nijmegen 1998) 118-29.
Conny (ed. Kristel, Binnenskamers. Terugkeer En Opvang Na De Tweede Wereldoorlog (Besluitvorming).
(Amsterdam 2002)
Conny (ed. Kristel, Polderschouw. Terugkeer En Opvang Na De Tweede Wereldoorlog (Regionale
Verschillen). (Amsterdam 2002)
J. de Kroon, Omzien Naar De Psyche. Een Kritisch-Historische Benadering Van De Psychiatrie.
(Amsterdam 1999)
Henri Krop, 'Philosophia naturalis in the Dutch Republic: physics and philosophy during the
Enlightenment', Geschiedenis van de Wijsbegeerte in Nederland. Documentatieblad van de Werkgroep
Sassen 12 (2001) 121-32.
K. Kruisheer, De Dokter, Dat Ben Ik! 65 Jaar Vereniging Van Nederlandse Vrouwelijke Artsen. (Zutphen
1998)
P. Kruit, and Kool-Tijssen, D.J.J., 'Van meter naar micron. J.B. Ie Poole, 1917-1993', Delfts Goud:
leven en werken van achttien markante hoogleraren (2002)
P.C. van der Kruit, 'The Milky Way compared to external galaxies', The legacy of Kapteyn.
Studies on Kapteyn and the development of modern astronomy Astrophysics and space
science library ; v. 246 (2002) 299-323.
B. Kruithof, 'Wetgeving of marktordening? Apothekers en drogisten in het Interbellum',
Farmacie: wetenschap, industrie en markt. De Nederlandse farmaceutische industrie in de
negentiende en twintigste eeuw. Themanummer van Gewina 22 (1999) 35-45.
W. Krul, 'Wetenschappelijke specialisatie en gemeenschappelijke cultuur. Humaniora en
natuurwetenschappen in de Groningse rectoraatsredes uit het laatste kwart van de
negentiende eeuw', Spiegel der Letteren 42 (2000) 97-115.
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
W. E. Krul, 'Archiefwetenschap of Cultuurgeschiedenis? P.J. Blok En De Groningse Leerstoel
Voor Geschiedenis in 1905', in: H. B. W. R. H. K. K. van Berkel ed., Nederland En Het Noorden.
Opstellen Aangeboden Aan Prof. Dr. M.G. Buist Ter Gelegenheid Van Zijn Afscheid Als Hoogleraar in De
Moderne Geschiedenis Van Financiën En Bestuur En in De Contemporaine Geschiedenis Aan De
Rijksuniversiteit Te Groningen Op 25 September 1990. (Assen & Maastricht 1991) 208-23.
W. E. Krul, 'Kapteyn and Groningen: A Portrait', in: P. C. v. d. Kruit, and K. v. Berkel ed., The
Legacy of J.C. Kapteyn : Studies on Kapteyn and the Development of Modern Astronomy (Dordrecht 2000)
53-78.
W.E. Krul, 'Kapteyn and Groningen: a portrait', The legacy of Kapteyn. Studies on Kapteyn
and the development of modern astronomy Astrophysics and space science library ; v. 246
(2002) 53-77.
Hans Kruuk, Niko"S Nature. The Life of Niko Tinbergen and His Science of Animal Behaviour. (Oxford
2003)
Henk Kubbinga, De Molecularisering Van Het Wereldbeeld (2 Delen). (Hilversum 2005) 1034.
P.J. Kuijjer, 'Geschiedenis van het genezen. De wondhechting', Nederlands tijdschrift voor
geneeskunde 142 (1998) 473-79.
C. Kwa, 'Evolutie Van De Evolutiegedachte', in: ed., De evolutie de baas. Oude en nieuwe visies op
soortvorming en gentechnologie (Amsterdam 1998) 33-47.
P. H. Kylstra, 'Franciscus C. Donders (1818-1889)', in: A. J. Kox, M. Chamalaun ed., Van Stevin
Tot Lorentz. Portretten Van Nederlandse Natuurwetenschappers (Amsterdam 1980) 135-48.
M. Lürsen, Mulder, H., and Lieshout, M., 'Kronkelpaden en afslagen. Ontwikkelingen in en
om wetenschapswinkels', Van verlichten naar verleiden. Wetenschapsvoorlichting in
Nederland 1950-2000. Themanummer Gewina 23/3 (2000) 207-13.
J.A.C. Lagaaij, and G.P.J. Verbong, Kerntechniek in Nederland (1945-1974). (Eindhoven 1998)
J.A.C. Lagaaij, and Verbong, G.P.J., 'Different visions of power. The introduction of nuclear
power in the Netherlands 1955-1970', Centaurus 41 (1999) 37-63.
K.J. Laider, 'Van 't Hoff and the birth of chemical dynamics', Van 't Hoff and the emergence of
Chemical Thermodynamics. Centennial of the first Nobel Prize for chemistry, 1901-2001. An
annotated translation with comments of L'équilibre chimique dans les systèmes gazeux ou
dissous a l'état dilué. Published in 1885 in the Archives Néerlandaises des Sciences excates et
naturelles. Translated and annotated by the working committee on thermodynamics, section
chemistry in context (2001) 243-55.
H. N. d. Lang, 'Heike Kamerlingh Onnes (1853-1926)', in: A. J. Kox, M. Chamalaun ed., Van
Stevin Tot Lorentz. Portretten Van Nederlandse Natuurwetenschappers (Amsterdam 1980) 203-20.
J.J. de (ed.) Lange, Maar Het Kan Nog Beter: Vijftig Jaar Nederlandse Vereni Ging Voor Anesthesiologie.
(Maarssen 1998)
E.G. de Langen, 'CD. de Langen (1887-1967)', Erflaters van de geneeskunde. Beroemde
Nederlandse artsen beschreven door hun (2001) 144-53.
A.Th. Lantink-Ferguson, 'Drie tandwielsystemen voor een maankalender', Gewina 22 (1999)
195-220.
H. Leertouwer, Lieburg, M.J.van, Post, D., and Groothoff, J.W., 'De medische afdeling bij de
Arbeidsinspectie van 1911 tot 1940', Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde (2003) 483-91.
Karl de Leeuw, 'Johann Friedrich Euler (1741-1800): mathematician and cryptologist at the
court of the Dutch stadholder William V', Cryptologia 25 (2001) 256-74.
M. de (e.a.) Leeuw, "Van Oppasser Naar Verpleegkundige". (Maarssen 1997)
M. Leidelmeijer, 'Technologiebeleid en wetenschappelijk onderzoek voor de Javasuikerindustrie tijdens het Kultuurstelsel (1830-1870)', Gewina 21 (1998) 205-15.
D. van Lente, 'Dutch Conflicts: The Intellectual and Practical Application of a Foreign
Technology', in: ed., The intellectual appropriation of technology. Discourses on modernity, 1900-1939
(Cambridge (Mass.) 1998) 188-223.
D. van Lente, 'Innovation in paper making: the Netherlands 1750-1850', History and technology
14 (1998) 201-24.
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
D. van Lente, 'Machines and the order of the harbour: the debate about the introduction of
grain unloaders in Rotterdam, 1905-1907', International review of social history 43 (1998) 79-109.
J.M.H. Levelt Sengers, How Fluids Unmix. Discoveries By the School of Van Der Waals En Kamerlingh
Onnes. (Amsterdam 2002)
M.J. van Lieburg, 'Geneeskunde en medische professie in het genootschapswezen van
Nederland in de eerste helft van de negentiende eeuw', De Negentiende Eeuw 7 (1983) 123-45.
M.J. van Lieburg, Het Bataafsch Genootschap Der Proefondervindelijke Wijsbegeerte Te Rotterdam,
1769-1984. Een Bibliografisch En Documenterend Overzicht. (Amsterdam 1985)
M. J. v. Lieburg, 'De Ontwikkeling Van Het Klinisch-Diagnostisch Laboratorium in Nederland
Tot Omstreeks 1925', in: R. P. W. V. C. Hakfoort ed., Werkplaatsen Van Wetenschap En Techniek
(Amsterdam 1987) 278-318.
M.J. van Lieburg, 'Bevorderlijk Voor De Kunst En Nuttig Voor De Maatschappij'. De Geschiedenis Van
Het Genootschap Ter Bevordering Van Heel- En Verloskunde (1857-1929) En Van Het Amsterdams
Geneeskundig Genootschap (1925-1988). Nieuwe Nederlandse Bijdragen Tot De Geschiedenis Der
Geneeskunde En Der Natuurwetenschappen (Amsterdam 1988)
M. J. v. Lieburg, 'Het Genootschap En De Ontwikkeling Van De Genees-, Heel- En
Verloskunde (1790-1890)', in: M. J. v. L. H. A. M. S. K. van Berkel ed., Spiegelbeeld Der Wetenschap.
Het Genootschap Ter Bevordering Van Natuur-, Genees- En Heelkunde 1790-1990 (Rotterdam 1991)
59-118.
M.J. van Lieburg, 'De wortels van de huidige medische wetenschap. Het vertoog over de
wetenschappelijke identiteit van de geneeskunde rond 1900', 2001 (1998)
M.J. van Lieburg, "De Juiste Dingen Goed Doen". De Geschiedenis Van Het Sint Clara Ziekenhuis Te
Rotterdam 1949-1999. (Rotterdam 1999)
M.J. van Lieburg, "T is Geen Baan, "T is Een Bestaan. Het Sociale En Economische Leven Van De
Medische Beroepsbeoefenaren in Nederland Weerspie Geld in 75 Jaar Vvaa. (Rotterdam 1999)
M.J. van Lieburg, In Het Belang Van Wetenschap En Kunst. Een Beknopte Geschiedenis Van De
Koninklijke Nederlandsche Maatschappij Tot Bevordering Der Geneeskunst. (Rotterdam 1999)
M.J. van Lieburg, 'De academisering van het medisch beroep en de ontwikkeling van het
genootschapswezen in Nederland gedurende de 19e eeuw', (19xx)
M.J. van Lieburg, "Met Het Beste Wat Men Heeft En Kent". De Geschiedenis Van Het Diakonessenhuis
Utrecht 1844-1999. (Kampen 2000)
M.J. van Lieburg, Nieuw Licht Op Hendrik Van Deventer (1651-1724). Erasmus Medical Historical
Papers (Rotterdam 2002) 120.
M.J. van Lieburg, Nieuw Licht Op Hendrik Van Deventer (1651-1724). (Rotterdam 2002)
M.J. van Lieburg, Vijf Eeuwen Medisch Onderwijs, Onderzoek En Patiëntenzorg in Rotterdam : Het
Erasmus Mc in Historisch Perspectief. (Rotterdam 2003)
M.J. van Lieburg, 'Genealogie en geneeskunde in Nederland - een historische verkenning en
praktische handreiking', Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 60 (2006) 5-27.
M.J. van Lieburg, and E.M. Krijgsman (ed.), Een Eeuw Thuiszorg in Rotterdam 1901-2001.
(Rotterdam 2001)
M.J. van (ed.) Lieburg, Een Eeuw Consultatiebureau in Nederland 1901-2001: Facetten Van De MedischPreventieve Zorg Aan Zuigelingen En Peuters in Verleden En Heden. (Rotterdam 2001)
W. von Lieshout, 'Ton Vendrick', in: ed., Nijmeegse gezichten. Vijfenzeventig jaar Katholieke
Universiteit (Nijmegen 1998) 170-79.
G.A. Lindeboom, Geschiedenis Van De Medische Wetenschap in Nederland. (Bussum 1972)
J. te Lintelo, and Pieters, T., 'Halcion: de lotgevallen van de ‘"Dutch Hysteria"‘', Pharmaceutisch
Weekblad 41 (2003) 1600-05.
H.W. Lintsen, 'Concepts for the Study of Innovation: Evaluation of the Dutch Shipbuilding
Industry in Historical Perspective', in: ed., Frutta di mare. Evolution and revolution in the maritime
world in the 19th and 20th centuries. Proceedings of the Second International Congress of Maritime History
(Amsterdam 1998) 115-23.
H.W. (e.a.) Lintsen, Twee Eeuwen Rijkswaterstaat. (Zaltbommel 1998)
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
H.W. (ed.) Lintsen, Research Tussen Vetkool En Zoetstof. Zestig Jaar Dsm Research 1940-2000.
(Zutphen 2000)
Harry Lintsen, and Vermij, Rienk, 'Ingenieurs en het streven naar technocratie', De opmars
van deskundigen. Souffleurs van de samenleving (2002) 89-98.
F.H. van Lunteren, 'Buys Ballot: Het Succes En De Gebreken Van Een Bevlogen Generalist', in:
ed., Beroep op de wetenschap. Utrechtse geleerden tussen universiteit en samenleving 1850-1940 (Utrecht
1999) 136-53.
F.H. van Lunteren, 'Bosscha’s leerboek en Van der Waals’ proefschrift: aantrekkende krachten
in Den Haag', Gewina 23 (2000) 247-65.
F.H. van Lunteren, 'Buys Ballot en het KNMI', Uit de lucht gegrepen. Geschiedenis van de
weerkunde in Nederland Mededeling 302 (2003) 20-29.
F. H. v. Lunteren, 'Wetenschap Voor Het Vaderland. J.D. Van Der Waals En De Afdeling
Natuurkunde', in: K. v. Berkel ed., De Akademie En De Tweede Gouden Eeuw (Amsterdam 2004)
43-106.
F.H. van Lunteren, Theunissen, L.T.G., and Vermij, R.H., 'Inleiding: de maatschappelijke rol
van experts in historisch perspectief', De opmars van deskundigen. Souffleurs van de
samenleving (2002) 9-21.
Lunteren, Frans van. "Fysica En Fin-De-Siècle Cultuur." Paper presented at the Balans en
Perspectief. Verbeelding en analyse: over ideëenvorming, Utrecht, 1989.
Frans van Lunteren, 'De oprichting van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut:
Humboldtiaanse wetenschap, internationale samenwerking en praktisch nut', Gewina 21
(1998) 216-43.
Frans van Lunteren, 'De oprichting van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut:
Humboldtiaanse wetenschap, internationale samenwerking en praktisch nut', Gewina 21
(1998) 216-43.
Frans van Lunteren, 'Natuurkunde en democratie', Gewina 21 (1998) 100-03.
Frans van Lunteren, 'Geïnstitutionaliseerde deskundigheid: Buys Ballot en het KNMI', De
opmars van deskundigen. Souffleurs van de samenleving (2002) 59-73.
Ch. Lüthy, 'David Gorlaeus’ Atomism, Or: The Marriage of Protestant Metaphysics With
Italian Natural Philosophy', in: ed., Late medieval and early modern corpuscular matter theories
(Leiden 2001) 245-90.
Christoph Lüthy, De Draad Van Ariadne: Een Pleidooi Voor De Wetenschapsgeschiedenis. (Nijmegen
2007)
A.M. Luyendijk-Elshout, 'Een strijd over het begrip "ziekte" in het Nederlandsch tijdschrift
voor geneeskunde, 1863', Nederlands tijdschrift voor geneeskunde 143 (1999) 2567-70.
Jan van Maanen, 'Cardinael in de geschiedenis van de wiskunde', Nieuw Archief voor Wiskunde 5
(2003) 51-55.
J.G.S.J. van (e.a.) (ed.) Maarseveen, A Century Rounded Up. Reflections on the History of the Central
Bureau of Statistics in the Netherlands. (Voorburg 1999)
Maas, A.J.P., Atomisme En Individualisme. De Amsterdamse Natuurkunde Tussen 1877 En 1940.
proefschrift Universiteit van Amsterdam (Hilversum 2001)
A.J.P. Maas, 'Tachtigers in de wetenschap. Een nieuwe kijk op het ontstaan van de ‘Tweede
Gouden Eeuw’ in de Nederlandse natuurwetenschap', Tijdschrift voor Geschiedenis 114 (2001)
354-76; 583-586.
Ad Maas, 'Over zwoegers en zeloten. J.D. van der Waals en veranderingen in het
studentenleven, 1877-1900', Gewina 22 (1999) 65-82.
A. Maas, 'De Amsterdamse Fysica En De 'Tweede Gouden Eeuw', 1877-1900', in: e. P.J.
Knegtmans & Anne Kox ed., Tot Nut En Eer Van De Stad. Wetenschappelijk Onderzoek Aan De
Universiteit Van Amsterdam (Amsterdam 2000) 41-66.
Ad Maas, 'Nationale wetenschap en het dagelijks leven (Reaction to Willink 2001)', Tijdschrift
voor Geschiedenis 114/4 (2001) 586.
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Ad Maas, 'Tachtigers in de wetenschap. Een nieuwe kijk op het ontstaan van de 'Tweede
Gouden Eeuw' in de Nederlandse natuurwetenschap', Tijdschrift voor Geschiedenis 114 (2001)
354-76.
Ad Maas, 'Crommelins elitaire instrumenten', Nederlands tijdschrift voor natuurkunde 73 (2007)
184-87.
G.J.R. Maat, 'Scheurbuik 'De nieuwe ziekte die pleegt te heerschen op de schepen der
Hollanders, Bataven of Westfriezen', Kennis en compagnie. De Verenigde Oost-indische
Compagnie en de moderne wetenschap (2002) 117-23.
Maat, H., Science Cultivating Practice. A History of Agricultural Science in the Netherlands and Its
Colonies 1863-1986. proefschrift Universiteit Wageningen 2001)
J.P. (e.a.) Mackenbach, 'Sociaal-economische gezondheidsverschillen als thema in het
volksgezondheidsonderzoek in Nederland, circa 1850-1995', TSG. Tijdschrift voor
gezondheidswetenschappen 76 (1998) 24-28.
J.M.A. Maenen, 'De invoering van het metrieke apothekersgewicht', Gewina 22 (1999) 58-61
keywords =.
Maenen, J.M.A., De Invoering Van Het Metrieke Stelsel in Nederland Tussen 1793 En 18s0. Aspekten Van
Een Beschavingsproces. proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen (Nijmegen 2002)
O. Magnus, Rudolf Magnus. Physiologist and Pharmacologist 1873-1927. A Biography. (Amsterdam,
Dordrecht enz. 2002)
N. Malcolm, 'Six unknown letters from Mersenne to Vegelin', De zeventiende eeuw (2001) 95-122.
Mans, I., Zin Der Zotheid: Vijf Eeuwen Cultuurgeschiedenis Van Zotten, Onnozelen En Zwakzinnigen.
proefschrift Universiteit Utrecht (Amsterdam 1998)
Hilary Marl, and Gijswijt-Hofstra, and Marijke, 'Cultures of child health in Britain and the
Netherlands in the twentieth century', Cultures of child health in Britain and the
Netherlands in the twentieth century (2003) 7-30.
D.C. Mehos, 'Natuurhistorische verzamelingen en het Amsterdamse culturele leven in Artis
1838-1881', Het verdwenen museum. Natuurhistorische verzamelingen 1750-1850 (2002)
187-202.
Mehos, Donna Christine, Science Displayed: Nation and Nature At the Amsterdam Zoo Artis.
proefschrift University of Pennsylvania (Philadelphia 1997)
D. C. Mehos, 'The Rise of Serious Science At the Amsterdam Zoo Artis', in: L. Dittrich, D. v.
Engelhardt, and A. Rieke-Müller ed., Die Kulturgeschichte Des Zoos (Berlin 2001) 109-15.
D. C. Mehos, 'Het Naturaliënkabinet Van De Hollandsche Maatschappij Der Wetenschappen',
in: B. C. Sliggers, M.H. Besselink, eds. ed., Het Verdwenen Museum. Natuurhistorische
Verzamelingen 1750-1850 (Blaricum 2002) 187-202.
M.C. Meijer, Race and Aesthetics in the Antropology of Petrus Camper (1722-1789). (Amsterdam /
Atlanta 1999)
Rob Meijer, '"Eene goede lytografische drukkery by het topografisch bureau"‘', Caert-thresoor 19
(2000) 93-104.
F.J. Meijman, 'Het medische verhaal en plein public', Geschiedenis van de medische
publiekscommunicatie. Themanummer Gewina 25 nr. 4 (2002) 187-90.
H. Meinardi, 'Epileptology', History of neurology in the Netherlands (2002) 221-40.
S.B.J. Menken, and W. Scharloo, 'Het Leven in Evolutionair Perspectief', in: ed., De evolutie de
baas. Oude en nieuwe visies op soortvorming en gentechnologie (Amsterdam 1998) 79-99.
N. Mens, and A. Tijhuis, De Architectuur Van Het Ziekenhuis. Transformaties in De Naoorlogse
Ziekenhuisbouw in Nederland. (Rotterdam 1999)
P. van Mensch, 'Tussen object en samenleving. 25 Jaar musea van natuurwetenschap en
techniek in Nederland', Van verlichten naar verleiden. Wetenschapsvoorlichting in Nederland
1950-2000. Themanummer Gewina 23/3 (2000) 193-206.
F. Meulenberg, ''Amice, ga je gang, maar maak het niet te moeilijk'. De wetenschapsrubriek
van Pierre Vinken in Vrij Nederland: 1959-1963', Geschiedenis van de medische
publiekscommunicatie. Themanummer Gewina 25 nr. 4 (2002) 75-288.
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
P.H. Meurer, 'De jonge Nicolaes van Geelkercken', Caert-thresoor 20 (2001) 41-47.
K. von Meÿenn, 'Hendrik Antoon Lorentz (1853-1928)', in: ed., Die grossen Physiker (2 dln)
(München 1997) 83-103.
W.W. Mijnhardt, 'Het Nederlandse genootschap in de achttiende en vroege negentiende
eeuw', De Negentiende Eeuw 7 (1983) 76-101.
W.W. Mijnhardt, 'Wetenschapsbevordering onder het Ancien Régime: het Zeeuwsch
Genootschap der Wetenschappen 1765-1794', Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch
Genootschap der Wetenschappen 1985 (1985) 1-94.
W.W. Mijnhardt, Tot Heil Van 'T Menschdom. Culturele Genootschappen in Nederland, 1750-1815.
(Amsterdam 1987)
W. W. Mijnhardt, ''Het Volk Van Nederland Eischt Verlichting': Franse Hervormingsijver En
Nederlandse Wetenschapsbeoefening', in: W. P. Gerritsen ed., Het Koninklijk Instituut (1808-1851)
En De Bevordering Van Wetenschap En Kunst (Amsterdam 1997) 11-38.
Wijnand Mijnhardt, 'Verlichtingsidealen', De Gids: nieuwe vaderlandse letteroefeningen 169 (2006)
817-20.
Wijnand Mijnhardt, and Cook, Harold J., 'Dutch Commerce and the Origins of Modern
Science - Matters of Exchange: Commerce, Medicine, and Science', Isis 98 (2007) 809-12.
Herman Jan Moeshart, Een Miskend Geneesheer : Dr. J.K. Van Den Broek En De Overdracht Van Kennis
Van Westerse Technologie in Japan, 1853-1857. (Amsterdam 2003)
D. Moffie, 'L. Bolk, 1866-1930', History of neurology in the Netherlands (2002) 291-97.
Mok, R.J.M., In De Ban Van Het Ras. Aardrijkskunde Tussen Wetenschap En Samenleving, 1876-1992.
proefschrift Universiteit van Amsterdam (Amsterdam 1999)
Leo Molenaar, Marcel Minnaert Astrofysicus 1893-1970. De Rok Van Het Universum. (Amsterdam
2003)
J.B. Molewater, Bezorgd door Henk Eijssens, "Hoe Zal Het Met Mij Afloopen". Het
Studentendagboek Van 1833-1835 Van Jan Bastiaan Molewater. (Hilver sum 1999)
L.C.M. Moll, 'H.G.J.M. Kuypers, 1925-1989', History of neurology in the Netherlands (2002)
335-42.
G. (e.a.) Mom, Schiphol: Haven, Station En Knooppunt Sinds 1916. (Zutphen 1999)
A. Mooij, 'Roddels, ruzie, achterklap. Veranderende omgangsvormen in de medische
beroepsgroep', Gewina 21 (1998) 30-37.
A. Mooij, De Polsslag Van De Stad. 350 Jaar Academische Geneeskunde in Amsterdam. (Amsterdam
1999)
Annet Mooij, Doctors of Amsterdam: Patient Care, Medical Training and Research (1650-2000).
(Amsterdam 2002)
Annet Mooij, Doctors of Amsterdam: Patient Care, Medical Training and Research (1650-2000).
(Amsterdam 2007) 458.
E. de Moor, 'Wat wilde Tatiana Ehrenfest-Afanassjewa?', Euclides 75 (1999) 117-23.
E. de Moor, 'Euclides’ moeilijkste eeuw', Euclides 76 (2000) 290-302.
G. Mormino, 'Christiaan Huygens E Il Problema Della Comunicazione Scientifica', in: ed., Le
forme della comunicazione scientifica (Milaan 1998) -.
G. Mormino, 'Le rôle de Dieu dans l'oeuvre scientifique et philosophique de Christiaan
Huygens', Expérience et raison', la science chez Huygens (2003) 113-33.
G. Mormino, 'Sur quelques problèmes éditoriaux concernant l'oeuvre de Christiaan
Huygens', Expérience et raison', la science chez Huygens (2003) 145-51.
G. Mormino, and Chareix, F., 'Bibliographie huguenienne', Expérience et raison', la science
chez Huygens (2003) 153-90.
W.F.J. Mörzer Bruyns, Konst Der Stuurlieden. Stuurmanskunst En Maritieme Cartografie in Acht
Portretten, 1540-2000. (Amsterdam & Zutphen 2001)
W.F.J. Mörzer Bruyns, 'Naar de veilige haven: een beknopte geschiedenis van de navigatie
sinds de zeventiende eeuw', Kartografisch tijdschrift 28 (2002) 16-22.
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Willem F.J. Mörzer Bruyns, Schip Recht Door Zee. De Octant in De Republiek in De Achttiende Eeuw.
Amsterdam. 2003)
Ruth Mourik, 'Deskundigheid in de wei', De opmars van deskundigen. Souffleurs van de
samenleving (2002) 161-75.
José Mouthaan, 'The appearance of a strange kind of sea worm at the Dutch coast, 1731-1735',
Dutch Crossing 27 (2003) 3-22.
Ernst Mulder, 'De maat van het verstand. Deskundige adviezen over de intelligentie', De
opmars van deskundigen. Souffleurs van de samenleving (2002) 119-29.
Ernst Mulder, and Heyting, F., 'The Dutch curve: the introduction and reception of
intelligence testing in the Netherlands, 1908-1940', Journal of the History of the Behavioral Sciences
34 (1998) 349-66.
H.J. van Munster, and de Lange (ed.), J., 'Het dagboek van het detachement "Rotterdam" van
het 5e depot compagnie geneeskundige troepen van 10 t/m 23 mei 1940', Nederlands Militair
Geneeskundig Tijdschrift (2003) 83-95.
H. Muntendam, 'P. Muntendam (1901-1986)', Erflaters van de geneeskunde. Beroemde
Nederlandse artsen beschreven door hun (2001) 154-61.
Ton Neelissen, Het Tomeloze Leven Van Johannes Esser. Grondlegger Van De Plastische Chirurgie. (z.p.
2002)
M. Niël, 'De perspectivische ruimteweergave van het Gezicht in vogelvlucht op Amsterdam
van Cornelis Anthonisz', Caert-thresoor 19 (2000) 107-13.
E. Nijhof, Honderd Jaar Geleide Innovatie. De Nederlandse Grafische Industrie in De 20ste Eeuw.
(Amstelveen 2001)
D. Noordam, and S.Th. Carilho, 'The History of Soil Survey in Suriname', in: ed., The history of
earth sciences in Suriname (Amsterdam 1998) 119-27.
D. Noordam, and S.Th. Carilho, 'The Soil Survey Department (Dbk) of Suriname', in: ed., The
history of earth sciences in Suriname (Amsterdam 1998) 431-42.
Jan van den Noort, Blokken Op De Bres. Geschiedenis Van Planning En Bouw Van Het Nieuwe
Academisch Ziekenhuis Groningen (1967-1997). (Groningen 1999)
Jan van den Noort, De Hand in Eigen Boezem. Waterkwaliteit in Het Hoogheemraadschap Van Delfland
1888-2003. (Delft 2003)
T. van Nouhuys, 'Copernicus als randverschijnsel: de kometen van 1577 en 1618 en het
wereldbeeld in de Nederlanden', Scientiarum historia 24 (1998) 17-38.
Nouhuys, Tabitta van, The Age of Two-Faced Janus. The Comets of 1577 and 1618 and the Decline of the
Aristotelian World View in the Netherlands. proefschrift Universiteit Leiden (Leiden 1998)
J. Nuchelmans, 'Dries Van Melsen', in: ed., Nijmeegse gezichten. Vijfenzeventig jaar Katholieke
Universiteit (Nijmegen 1998) 160-69.
Liesbet (e.a.) (ed.) Nys, De Zieke Natie. (Groningen 2002)
A. Oderwald, 'De Dood in De Geneeskunde: Leren Van Romans', in: ed., De verbeelding van het
lijk. Essays over de dood in de geneeskunde (Nijmegen 1998) 68-85.
A. Oderwald, 'Nederlandse En in Het Nederlands Vertaalde Ziekteromans: Een Keuze', in:
ed., De verbeelding van het lijk. Essays over de dood in de geneeskunde (Nijmegen 1998) 86-91.
A. Oderwald, and H. Groenewegen, '‘Denkend Aan De Dood’ En ‘Kunstenaars Op De
Snijzaal’', in: ed., De verbeelding van het lijk. Essays over de dood in de geneeskunde (Nijmegen 1998)
7-10.
Oers, R. van, Dutch Town Planning Overseas During Voc and Wic Rule (1600-1800). proefschrift Delft
(Zutphen 2000)
Ron van Oers, 'Stadsplanning en het behoud van VOC-structuren', Kennis en compagnie. De
Verenigde Oost-indische Compagnie en de moderne wetenschap (2002) 21-34.
C.S. Oldenburg-Ebbers, 'Catalogues of Gardens in the Enlightenment', in: ed., Science and the
visual image in the Enlightenment (Canton (Mass. 2000) 213-26.
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
R. Oldenziel, 'Gender and scientific management. Women and the history of the
International Institute for Industrial Relations, 1922-1946', Journal of Management History 6
(1999)
R. Oldenziel, 'Huishouden', in: ed., Techniek in Nederland in de twintigste eeuw deel 4 (Zutphen
2001) 11-148.
R. Oldenziel, and C. Bouw, Schoon Genoeg. Huisvrouwen En Huishoudtechnologie in Nederland
1898-1998. (Nijmegen 1998)
Kasper van Ommen, and Bos, Henk, 'De Bibliotheca mathematica van Bierens de Haan', Nieuw
Archief voor Wiskunde 5 (2003) 242-51.
J.H. Oort, 'Non-light emitting matter in the stellar system' (public lecture of 1926; P.C. van der
Kruit, ed.)', The legacy of Kapteyn. Studies on Kapteyn and the development of modern
astronomy Astrophysics and space science library ; v. 246 (2002) 345-65.
E. van Oost, 'Computers in De Jaren Vijftig: Pionieren En Debatteren', in: ed., De opkomst van de
informatietechnologie in Nederland (Den Haag 1998) 118-35.
E. van Oost, 'De Opkomst Van Een Nieuw Vakgebied', in: ed., De opkomst van de
informatietechnologie in Nederland (Den Haag 1998) 160-71.
E. van Oost, 'De Wortels Van De Informatietechnologie', in: ed., De opkomst van de
informatietechnologie in Nederland (Den Haag 1998) 10-17.
E. van Oost, 'Toepassingen Van Computers: Een Nieuw Avontuur', in: ed., De opkomst van de
informatietechnologie in Nederland (Den Haag 1998) 136-59.
E. van Oost, J. van den Ende, and G. Alberts, 'Continuïteit En Verandering in De Aanloop Tot
Informatica', in: ed., De opkomst van de informatietechnologie in Nederland (Den Haag 1998) 172-79.
J. (ed.) Oosterhof, Bruggen in Nederland 1800-1940. (Utrecht 1997)
H. Oosterhuis, and S. Wolters, 'The Changing Professional Identity of the Dutch Psychiatrist
1960-1970', in: ed., Cultures of psychiatry and mental health care in postwar Britain and the
Netherlands (Amsterdam 1998) 203-20.
R.J. (e.a.) Oostra, 'Congenital anomalies in the teratological collection of the Museum Vrolik
in Amsterdam, the Netherlands', American Journal of Medical Genetics (1998) #.
Opsporing Bezocht. Een Tentoonstelling Waarin U Zelf Een Misdaad Oplost. (Leiden 1998)
F.J. Ormeling sr., 'De residentiekaarten van Java en Madoera', Caert-thresoor 19 (2000) 45-49.
Willem Otterspeer, and Berkel, Klaas van, 'Boeken - De zoete ergernis die Huizinga heet', Ons
Erfdeel 49 (2006) 781-82.
E.M. van der Ouderaa, 'Becker’s Sons rembalans type 1G', Meten & Wegen 122 (2002) 2777-84.
E.M. van der Ouderaa, 'Twee balansen van Westphal', Meten & Wegen 123 (2003) 2920-25.
N. Oudshoorn, 'Laqueur en Organon. Het universitaire laboratorium en de farmaceutische
industrie in Nederland', Farmacie: wetenschap, industrie en markt. De Nederlandse
farmaceutische industrie in de negentiende en twintigste eeuw. Themanummer van Gewina
22 (1999) 12-22.
P. van Overbeeke, Kachels, Geisers En Fornuizen. Keuzeprocessen En Energieverbruik in Nederlandse
Huishoudens 1920-1975. (Eindhoven (TU) 2001)
R. Overman, Studenten Op Spreekuur. Zestig Jaar Zorg Voor Studenten Door Het Bureau
Studentenartsen/Huisartsen Oude Turfmarkt Van De Universiteit Van Amsterdam 1938-1998.
(Amsterdam 2001)
L. Palm, 'Literature on the History of Science, Medicine and Technology as an Academic
Discipline in the Netherlands', in: ed., A history of science in the Netherlands. Survey, themes and
reference (Leiden etc. 1999) 631-43.
L.C. (ed.) Palm, Alle De Brieven Van Antoni Van Leeuwenhoek Dl. 15. (Lisse 1999)
O. Paris, 'Een moderne apotheker in Gouda', Pharmaceutisch Weekblad 134 (1999) 1260-62.
B. Pasveer, and Akrich, M., 'Hoe lichamen circuleren. Over definities van het zwangere
lichaam, medische technologie en de toekomst van de thuisbevalling', Tijdschrift voor
genderstudies 1 (1998) 47-55.
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
C. de Pater, 'Leven en werk van Petrus van Musschenbroek', Erfgoed van Industrie en Techniek 8
(1999) 4-18.
R.K. Pel, 'R.K. Pel (1852-1919)', Erflaters van de geneeskunde. Beroemde Nederlandse artsen
beschreven door hun (2001) 64-73.
P.G.M.G. Perneel, Het Beroepsjournaal Van Dr. J.F.Ph. Hers, Arts Te Oud-Beijerland (1881-1915), Een
Reconstructie Van Een Plattelandspraktijk Omstreeks 1900. (Rotterdam 2000)
M. Perryman, 'Modern astrometry', The legacy of Kapteyn. Studies on Kapteyn and the
development of modern astronomy Astrophysics and space science library ; v. 246 (2002)
277-98.
Peters, Marion, 'Mercator Sapiens' (De Wijze Koopman): Het Wereldwijde Onderzoek Van Nicolaes
Witsen (1641-1717), Burgemeester En Voc-Bewindhebber Van Amsterdam. proefschrift RUG (Groningen
2008)
F.F.J.M. Pieters, and Winthagen, D., 'Maria Sibylla Merian, naturalist and artist (1647-1717): a
commemoration on the occasion of the 350th anniversary of her birth', Archives of Natural
History 26 (1999) 1-18.
F.J.J.M. Pieters, 'Het schatrijke naturaliënkabinet van stadhouder Willem V onder directoraat
van topverzamelaar Arnout Vosmaer', Het verdwenen museum. Natuurhistorische
verzamelingen 1750-1850 (2002) 19-44.
T. Pieters, M. te Hennepe, and M. de Lange, Pillen and Psyche: Culturele Eb- En Vloedbewegingen.
Medicamenteus Ingrijpen in De Psyche. (Den Haag 2002)
Pieters, Toine, Biology Meets Drug Development. The Biography of a ‘Miracle Drug’, the Interferons.
proefschrift Maastricht (z.p. 1999)
Toine Pieters, 'Hoogtijdagen voor pillen en psyche', Natuur en Techniek 70 (2002) 64-67.
Toine Pieters, 'Psyche cosmetisch ‘opleuken’', Psy 9 (2002) 20-21.
G. Pley, 'Ahasverus Voorhoeve. Predikant en diaconessenvader (1) en (2)', Tijdschrift voor de
geschiedenis der verpleegkunde 3 (1996) nr. 1, 4-10 ;nr. 4, 4-11.
J. Poelstra, 'Liefdewerk Oud Papier: Een Eeuw Uitvoerend Huishoudelijk Werk', in: ed.,
Gezond en wel. Vrouwen en de zorg voor gezondheid in de twintigste eeuw (Amsterdam 1998) 53-71.
J. Polman, and Zorn, H., 'Honderd jaar HTW [Handleiding Technische Werkzaamheden', De
Hollandse cirkel 4 (2002) 2-6.
Hans Pols, 'Geloof, hoop en psychologie: Hoe mentale hygiëne geestelijke volksgezondheid
werd', Groniek 155 (2002) 180-94.
H. Pols, 'Psychological Knowledge in a Colonial Context: Theories of the 'Native Mind' in the
Former Dutch East Indies', in: P. Hegarty ed., Getting Dirty: Psychology's History of Power 2007)
111-31.
F. van Poppel, and van der Heijden, C., 'Les effets controversés de l’adduction d’eau sur la
santé des populations: bilan des recherches et expérimentation sur une ville des Pays-Bas
(Tilburg)', Annales de démografie historique (1997) 157-204.
F.W.A. van Poppel, De "Statistieke Ontleding Van De Dooden": Een Spraakzame Bron? (Nijmegen
1999)
Frans W.A. van Poppel, and Dijk, Jitse P. van, 'The Beginning of Health Statistics 1750-1870',
The statistical mind in a pre-statistical era: The Netherlands 1750-1850 (2002) 241-77.
C.J. Posy, 'Brouwer versus Hilbert: 1907-1928', Science in context 11 (1998) 291-325.
Emmanuel Poulle, 'L’horloge planetaire d’Henri Arnault de Zwolle', Scientiarum historia 28
(2002) 31-46.
H. Prenen, 'Kees Majoor', in: ed., Nijmeegse gezichten. Vijfenzeventig jaar Katholieke Universiteit
(Nijmegen 1998) 192-201.
H.N.A. Priem, 'Isotope Geochronological Reseach in Suriname', in: ed., The history of earth
sciences in Suriname (Amsterdam 1998) 65-72.
Y. Prins, 'Een vooruitstrevend Gronings arts. Dr. Romke de Waard (1863-1940)', Jaarboek van het
Centraal Bureau voor Genealogie 53 (1999) 110-53.
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Marius van der Put, 'On the work of Hendrik W. Lenstra, jr.', Nieuw archief voor wiskunde 14
(1996) 20-32.
Lewis & Susan Sheets-Pyenson Pyenson, Empire of Reason. Exact Sciences in Indonesia, 1840-1940.
Brill's Studies in Intellectual History (Leiden etc. 1989)
Hugo Röling, 'De voordelen van het vegetarisme voor de gezondheid. Argumentatie en
propaganda in De vegetarische bode', De medische kleine geloven. Themanummer De
Negentiende Eeuw 25/3 (2001) 161-72.
Hugo Röling, 'The problem of sex education in the Netherlands in the twentieth century',
Cultures of child health in Britain and the Netherlands in the twentieth century (2003)
243-63.
R. van Raak, 'Een conservatieve camarilla op het Loo. Gerrit Jan Mulder en het conservatisme
in Nederland', Theoretische geschiedenis 26 (1999) 103-19.
Ronald van Raak, In Naam Van Het Volkmaakte. Conservatisme in De Negentiende Eeuw Van Gerrit Jan
Mulder Tot Jan Heemskerk Azn. (Amsterdam 2001)
Ronald van Raak, In Naam Van Het Volmaakte. Conservatisme in Nederland in De Negentiende Eeuw
Van Gerrit Jan Mulder Tot Jan Heemskerk Azn. (Amsterdam 2001)
Alexis Raat, 'Het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie in Leiden in de 19e eeuw', De
Negentiende Eeuw 1 (1977) 31-35.
Alexis & Peter van Zonneveld Raat, 'Genootschapsleven in Nederland, 1800-1850', De
Negentiende Eeuw 7 (1983) 73-75.
M. Ramaker, 'In de ban van de beet. De malaria-epidemie in de stad Groningen in 1826',
Gronings historisch jaarboek # (1998) 66-81.
P.J. Ramberg, and Somsen, G.J., 'The young J.H. van ‘t Hoff: the background to the publication
of his 1874 pamphlet on the tetrahedral carbon atom, together with a new English
translation', Annals of science 58 (2001) 51-74.
Nico Randeraad, 'The Dutch Paths to Statistics 1815-1830', The statistical mind in a prestatistical era: The Netherlands 1750-1850 (2002) 99-123.
I.Q. Regteren van Altena, and P.J. van Thiel, De Portret-Galerij Van De Universiteit Van Amsterdam En
Haar Stichter Gerard Van Papenbroeck. In Opdracht Van De Historische Commissie Der Universiteit
Beschreven Door I.Q. Van Regteren Altena En P.J.J. Van Thiel. (Amsterdam 1964) 387.
W.O. Renier, 'Child neurology', History of neurology in the Netherlands (2002) 217-20.
W. Resida, 'De werkzaamheden van landmeter J. Ruijsch Adriaansz. in Gelderland in
1576-1578', Caert-thresoor 18 (1999) 77-80.
J. Reynaert, 'Over medische kennis in de late Middeleeuwen. De middelnederlandse vertaling
van Lanfrancs Chirurgia magna', Millennium 13 (1999) 21-30.
J. Reynaert, 'Der vrouwen heimelijckeit als secundaire bron in de Zuid-Nederlandse
bewerking van de ‘Chirurgia magna’ van Lanfranc van Milaan', Verslagen en Mededelingen van de
Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 111 (2001) 165-88.
Jolanda Mulder de Ridder, 'Eise Eisinga and his planetarium', Journal of astronomical history and
heritage 5 (2002) 65-87.
P.J.A.N. Rietbergen, 'Geleerden en bestuurders — geleerde bestuurders?', Nieuw Archief voor
Wiskunde 17 (1999) 427-38.
Rijk, T. de, Het Elektrische Huis. Vormgeving En Acceptatie Van Elektrische Huishoudelijke Apparaten in
Nederland. proefschrift Universiteit Delft (Delft 1998)
B. Rinsema, 'Brocades & Stheeman. Van apotheker-fabrikant tot farmaceutische industrie',
Farmacie: wetenschap, industrie en markt. De Nederlandse farmaceutische industrie in de
negentiende en twintigste eeuw. Themanummer van Gewina 22 (1999) 23-33.
T.J. Rinsema, 'De Nederlandse apotheker en het nationaal-socialisme', Kring voor de Geschiedenis
van de Pharmacie in de Benelux 46 (1997) 42-47.
T.J. Rinsema, '"‘Stoffen die daarin niet behoren aanwezig te zijn". De andere analyses van
apotheker Knoppers', Pharmaceutisch weekblad 133 (1998) 1287-89.
T.J. Rinsema, 'Inpakken en wegwezen!', Pharmaceutisch weekblad 133 (1998) 821-22.
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
T.J. Rinsema, 'Receptenboek apotheker Brocades teruggevonden', Pharmaceutisch weekblad 133
(1998) 1942.
T.J. Rinsema, '"Ik ben zo benauwd". Dood door kwakzalversmiddelen', Pharmaceutisch
Weekblad 134 (1999) 1716-18.
P.B. (e.a.) Robben, 'Beroepsvorming in tweevoud: de klinisch geriater en de verpleeghuisarts
1945-1990', Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 30 (1999) 55-63.
Lissa Roberts, 'Going Dutch: Situating Science in the Dutch Enlightenment', in: ed., The
sciences in enlightened Europe (Chicago 1999) 350-88.
Lissa Roberts, 'Science becomes electric. Dutch interaction with the electrical machine during
the eighteenth century', Isis 90 (1999) 680-714.
Lissa Roberts, 'Models: The Third Dimension of Science (review)', Technology and Culture 47
(2006) 468-69.
Lissa Roberts, 'P.J. Kasteleyn and the 'Oeconomics' of Dutch Chemistry', Ambix 53 (2006)
255-75.
Lissa Roberts, 'Sarah Lowengard's The Creation of Color in Eighteenth-Century Europe',
Technology and Culture 48 (2007) 831-35.
Lissa Roberts, and Knoeff, Rina, 'The Places of Chemistry in Eighteenth-century Great Britain
and The Netherlands', Ambix 53 (2006) 197-200.
N. Robotti, and Pastorino, F., 'Zeeman’s discovery and the mass of the electron', Annals of
science 55 (1998) 161-83.
René Röell, 'Het Lamarckisme van J.A. Bierens de Haan (1883-1958)', Tijdschrift voor de
geschiedenis van de geneeskund, natuurwetenschap, wiskunde en techniek 12 (1989) 131-48.
Bert van de Roemer, 'God en het rariteitenkabinet. Het religieuze motief van NoordNederlandse rariteitenverzamelaars eind zeventiende en begin achttiende eeuw', Theoretische
geschiedenis 25 (1998) 242-55.
Christine J. von Ronnen, Inventaris Teylers Stichting Te Haarlem. Rijksarchief Utrecht (Utrecht
1978) 231.
H.G.M. Rooijmans, 99 Jaar Tussen Wal En Schip. Geschiedenis Van De Leidse Universitaire Psychiatrie
(1899-1998). (Houten 1998)
R. Root-Bernstein, 'Van 't Hoff on imagination and genius', Van 't Hoff and the emergence of
Chemical Thermodynamics. Centennial of the first Nobel Prize for chemistry, 1901-2001. An
annotated translation with comments of L'équilibre chimique dans les systèmes gazeux ou
dissous a l'état dilué. Published in 1885 in the Archives Néerlandaises des Sciences excates et
naturelles. Translated and annotated by the working committee on thermodynamics, section
chemistry in context (2001) 295-307.
J. Rotmans, R. Kemp, M. van Asselt, F. Geels, G. Verbong, and K. Molendijk, Transities and
Transitiemanagement. De Casus Van Een Emissiearme Energievoorziening. (Maastricht 2000)
H. van Ruler, 'Waren er muilezels op de zesde dag? Descartes, Voetius en de zeventiendeeeuwse methodenstrijd', Kometen, monsters en muilezels. Het veranderende natuurbeeld en
de natuurwetenschap in de zeventiende eeuw (1999) 121-32.
Han van Ruler, 'Minds, forms and spirits. The nature of Cartesian disenchantment', Journal of
the History of Ideas 61 (2000) 381-95.
J.C.C. Rupp, 'Het theatrum anatomicum: publiekscommunicatief fossiel of 'archetype'',
Geschiedenis van de medische publiekscommunicatie. Themanummer Gewina 25 nr. 4 (2002)
191-209.
A.M.G. Rutten, 'De doos van Pandora. Drinkbaar goud voor zwarte slaven. De
geneesmiddelenfabricatie op Curaçao in 1707 en de Hallese piëtisten', Gewina 21 (1998) 126-30.
A.M.G. Rutten, Dutch Transatlantic Medicine in the Eighteenth Century Under the Cover of the West
Indies Company. (Rotterdam 2000)
A.M.G. Rutten, Magische Kruiden in De Antilliaanse Folklore. Etnofarmacie Van Het Caribisch Gebied.
(Rotterdam 2003)
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
A.M.G. Rutten, and van Eps, L.W. Statius, 'Vergiftiging met toxische planten op Curaçao in
1766', Nederlands tijdschrift voor geneeskunde 142 (1998) 2796-279.
Jeroen Salman, Populair Drukwerk in De Gouden Eeuw. De Almanak Als Lectuur En Handelswaar.
(Zutphen 1999)
P. Samara, 'De politieke filosofie van Simon Stevin', Geschiedenis van de Wijsbegeerte in Nederland.
Documentatieblad van de Werkgroep Sassen 11 (2000) 21-49.
K. Schaapveld, 'Doorbraken in preventie in de afgelopen eeuw', Nederlands tijdschrift voor
geneeskunde 143 (1999) 1876-80.
Martin J. (ed.) Schalij, Einthoven 2002: 100 Years of Electrocardiography. (Leiden 2002)
R.M.J. Schepers, and Hermans, H.E.G.M., 'The medical profession and alternative medicine in
the Netherlands: its history and recent developments', Social Science and Medicine 48 (1999)
343-51.
A. Schierbeek, Grepen Uit De Geschiedenis Van De Natuurkundige Maatschappij Diligentia, 1793-1943.
(Den Haag 1943)
P. Schierbeek, 'An Outline of the Surinam Mining Legislation', in: ed., The history of earth
sciences in Suriname (Amsterdam 1998) 237-49.
M. Schilder, and M. Lebouille, 'Inleiding', in: ed., De evolutie de baas. Oude en nieuwe visies op
soortvorming en gentechnologie (Amsterdam 1998) 9-10.
Hans (e.a.) Schippers, Heilzaam Vlechtwerk. Biomedische Technologie Aan De Technische Universiteit
Eindhoven En De Universiteit Maastricht. (Eindhoven 2002)
Hans Schippers, met bijdragen van Eddy Houwaart en Joep Hulskamp; H. Lintsen (ed.),
Heilzaam Vlechtwerk. Biomedische Technologie Aan De Technische Universiteit Eindhoven En De
Universiteit Maastricht. (Eindhoven 2002)
E. Schliesser, 'Een kaart van Visscher en de grote globe van Blaeu in de bewijsvoering van een
proef met slingeruurwerken van Huygens', Caert-thresoor 19 (2000) 51-55.
M. Schmidt, 'Kapteyn's [m, log r) table and cosmology', The legacy of Kapteyn. Studies on
Kapteyn and the development of modern astronomy Astrophysics and space science library ; v.
246 (2002) 325-35.
P. Schnabel, 'Dutch Psychiatry After World War Ii: An Overview', in: ed., Cultures of psychiatry
and mental health care in postwar Britain and the Netherlands (Amsterdam 1998) 29-42.
Peter Scholliers, [email protected] in.Be En.Nl. Internetreeks De Muis and De Muze, Geschiedenis En
Volkscultuur in Vlaaderen En Nederland in De 21e Eeuw 1: Industriële Archeologie. (Brussel 2002)
B. Scholz, 'De rol van “ervaring” in het werk van de zeventiende-eeuwse bergmeester en
alchemist Goossen van Vreeswijck (1626-ca.1689)', Kometen, monsters en muilezels. Het
veranderende natuurbeeld en de natuurwetenschap in de zeventiende eeuw (1999) 73-87.
Louis M. (ed.) Schoonhoven, Rudolf Magnus, Physiologist and Pharmacologist 1873-1927. A Biography
By Otto Magnus. (Amsterdam 2002)
J. Schot, 'The usefulness of evolutionary models for explaining innovation. The case of the
Netherlands in the nineteenth century', History and technology 14 (1998) 173-201.
J. Schot, and H. (e.a.) Lintsen, Techniek in Nederland in De Twintigste Eeuw. Techniek in
Ontwikkeling. Waterstaat. Kantoor En Informatietechnologie. (Zutphen 1998)
J.W. Schot, 'Kontextualistische Technikgeschichte in den Niederlanden', Themenheft
Kontextualistische Technikgeschichte in den Niederlanden. Technikgeschichte 68/2 (2001)
93-106.
D. Schoute, De Geschiedenis Van Het Natuurkundig Gezelschap Te Middelburg. (Middelburg 1923) 34.
Margret Schuchard, Bernhard Varenius (1622-1650). (Leiden 2007)
V. Schüller, 'Christiaan Huygens (1629-1695)', in: ed., Die grossen Physiker (2 dln) (München 1997)
185-93.
G. Schwartz, 'Leren Van Lijken', in: ed., De verbeelding van het lijk. Essays over de dood in de
geneeskunde (Nijmegen 1998) 11-24.
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
C. Schweikardt, 'More than just a propagandist for tea: religious argument and advice on a
healthy life in the work of the Dutch physician Cornelis Bontekoe (1647-1685)', Medical History
47 (2003) 357-68.
Chr. Schweikardt, 'Die Vorstellungen und initiativen von Professor Jacob Mulder', Gewina 21
(1998) 81-94.
Albertus Seba, and Irmgard Müsch (e.a.) red., Cabinet of Natural Curiosities. The Complete Plates in
Colour, 1734-1765. (Keulen 2001)
Sens, Angelie, Mensaap, Heiden, Slaaf. Nederlandse Visies Op De Wereld Rond 1800. proefschrift
Nijmegen (Den Haag 2001)
Wolter Seuntjes, 'Damp, walm en rook. Luchtige hartstochten in de literatuur van de
zeventiende eeuw', De zeventiende eeuw 19 (2003) 169-80.
T.P. Sevensma, Nederlandse Helden Der Wetenschap. Levensschetsen Van Negen Nobelprijswinnaars.
Hoogtepnten Van Wetenschappelijken Arbeid in Nederland. (Amsterdam 1946)
Pat Shipman, The Man Who Found the Missing Link. Eugène Dubois and His Lifelong Quest to Prove
Darwin Right. (New York 2001)
Pat Shipman, The Man Who Found the Missing Link. The Extraordinary Life of Eugene Dubois.
(London 2001)
E.M. Sieperda-Staab, '"Is geresolveerd van JA". Het ontstaan van het Haarlemse Collegium
Medicopharmaceuticum', Holland 30 (1998) 142-61.
E.M. Sieperda-Staab, 'Dr Petrus de Sonnaville (1765-1837): bestuurder, stadsarts van Alkmaar,
dijkgraaf van de Schermer', Holland 33 (2001) 257-76.
G. Sierksma, and Sierksma, W., 'The great leap to the infinitely small. Johan Bernoulli:
mathematician and philosopher', Annals of science 56 (1999) 433-49.
C.A.J. Simons, 'Vader van de technische optica. A.C.S. van Heel, 1899-1966', Delfts Goud: leven
en werken van achttien markante hoogleraren (2002)
N.J. Singels, Uit De Geschiedenis Van Het P.U.G. (Provinciaal Utrechtsch Genootschap) 1773-1923.
(Utrecht 1923)
W. R. d. Sitter, 'Kapteyn and De Sitter: A Rare and Special Teacher-Student and Coach-Player
Relationship', in: P. C. v. d. Kruit, and K. v. Berkel ed., The Legacy of J.C. Kapteyn : Studies on Kapteyn
and the Development of Modern Astronomy (Dordrecht 2000) 79-108.
W.R. de Sitter, 'Kapteyn and De Sitter: a rare and special teacher-student and coach-player
relationship', The legacy of Kapteyn. Studies on Kapteyn and the development of modern
astronomy Astrophysics and space science library ; v. 246 (2002) 79-108.
Matthijs H. Sitters, 'Sybrandt Hansz Cardinael (1578—1647), meester in de meet-kunde', Nieuw
Archief voor Wiskunde 5 (2003) 309-16.
A.J. Six, 'N. Tulp (1593-1674)', Erflaters van de geneeskunde. Beroemde Nederlandse artsen
beschreven door hun (2001) 16-29.
B.C. Sliggers, 'Het naturaliënkabinet van de Hollandse Maatschappij der Wetenschappen
1759-1866', Het verdwenen museum. Natuurhistorische verzamelingen 1750-1850 (2002)
45-142.
B.C. Sliggers, 'Van individu tot instituut. De opkomst van institutionele verzamelingen', Het
verdwenen museum. Natuurhistorische verzamelingen 1750-1850 (2002) 7-18.
B. C. Sliggers, 'Van Individu Tot Instituut. De Opkomst Van Institutionele Verzamelingen', in:
B. C. Sliggers, M.H. Besselink, eds. ed., Het Verdwenen Museum. Natuurhistorische Verzamelingen
1750-1850 (Blaricum 2002) 7-18.
Jessica Slijkhuis, 'Neurasthenia as Pandora's box? "Zenuwachtigheid" and Dutch psychiatry
around 1900', Cultures of neurasthenia. From Beard to the First World War (2001) 257-78.
Jessica Slijkhuis, 'Recht van spreken in het spreken van recht: Nederlandse psychiaters en het
strafrecht rond 1900', De opmars van deskundigen. Souffleurs van de samenleving (2002)
75-87.
E. Slowik, 'Huygens’ center-of-mass space-reference frame: constructing a Cartesian dynamics
in the wake of Newton’s De gravitatione argument', Synthese 112 (1997) 247-69.
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
G. A. R. d. Smet, 'Vlaamsche Wetenschappelijke Congressen', in: R. d. Schryver ed., Nieuwe
Encyclopedie Van De Vlaamsche Beweging. Deel 4: R-Z (Tielt 1998) 3438-40.
H.J. Smid, 'Wiskundeonderwijs in de negentiende eeuw. Een omstreden succes-verhaal', De
negentiende eeuw 22 (1998) 209-19.
H.J. Smid, 'De Betekenis Van David Van Dantzig Voor Het Onderwijs in De Wiskunde', in: ed.,
Uitbeelden in wiskunde (Amsterdam 2000) 39-57.
Harm Jan Smid, 'Wiskundeonderwijs in de negentiende eeuw. Een omstreden succesverhaal',
De Negentiende Eeuw 22 (1998) 209-19.
P. Smit, 'Hugo De Vries (1848-1935)', in: A. J. Kox, M. Chamalaun ed., Van Stevin Tot Lorentz.
Portretten Van Nederlandse Natuurwetenschappers (Amsterdam 1980) 163-76.
P.H. Smith, 'Science and taste. Painting, passions and the New Philosophy in seventeenthcentury Leiden', Isis 90 (1999) 421-61.
R.W. Smith, 'Kapteyn and cosmology', The legacy of Kapteyn. Studies on Kapteyn and the
development of modern astronomy Astrophysics and space science library ; v. 246 (2002)
175-90.
H. A. M. Snelders, 'Jacobus H. Van 'T Hoff', in: A. J. Kox, M. Chamalaun ed., Van Stevin Tot
Lorentz. Portretten Van Nederlandse Natuurwetenschappers (Amsterdam 1980) 193-202.
H. A. M. Snelders, 'Romantiek En 'Naturphilosophie' En De Anorganische
Natuurwetenschappen 1797-1840', in: H. A. M. K. v. B. Snelders ed., Natuurwetenschappen Van
Renaissance Tot Darwin(18) (The Hague 1981) 168-92.
H.A.M. Snelders, 'De natuurwetenschappen in de lokale wetenschappelijke genootschappen
uit de eerste helft van de negentiende eeuw', De Negentiende Eeuw 7 (1983) 102-22.
H.A.M. Snelders, 'De schei- en natuurkunde aan de Utrechtse universiteit in de negentiende
eeuw', Tijdschrift voor de geschiedenis van de geneeskund, natuurwetenschap, wiskunde en techniek 7
(1984) 32-48.
H. A. M. Snelders, 'Chemische Laboratoria in De Negentiende Eeuw', in: R. P. W. V. C.
Hakfoort ed., Werkplaatsen Van Wetenschap En Techniek (Amsterdam 1987) 204-15.
H.A.M. Snelders, 'De natuurwetenschappen', De Negentiende Eeuw 11 (1987) 121-27.
H.A.M. Snelders, 'Natuurwetenschappelijke vaktijdschriften rond 1837', De Negentiende Eeuw
12 (1988) 67-80.
H.A.M. Snelders, 'Gerrit Jan Mulders bemoeienissen met het natuurwetenschappelijk
onderzoek in Nederlands Indië', Tijdschrift voor de geschiedenis van de geneeskunde,
natuurwetenschap, wiskunde en techniek 13 (1990) 253-64.
H. A. M. Snelders, 'Het Genootschap En De Ontwikkeling Van De Natuurwetenschappen Na
1870', in: M. J. v. L. H. A. M. S. K. van Berkel ed., Spiegelbeeld Der Wetenschap. Het Genootschap Ter
Bevordering Van Natuur-, Genees- En Heelkunde 1790-1990 (Rotterdam 1991) 119-56.
H.A.M. Snelders, 'J.H. van 't Hoff en 'de toepassing der physische scheikunde in de medische
wetenschappen'', Gewina 16 (1993) 18-35.
H.A.M. Snelders, Wetenschap En Intuïtie. Het Duitse Romantisch-Speculatief Natuuronderzoek Rond
1800. Bronnen Van De Europese Cultuur (Baarn 1994) 212.
H.A.M. Snelders, 'De houding van Nederlandse rooms-katholieken tegenover de
natuurwetenschappen in de tweede helft van de negentiende eeuw', Gewina 17 (1994) 97-111.
H.A.M. Snelders, 'Het Instituut, De Akademie En De Natuurwetenschappen, 1840-1860', in:
ed., Het oude Instituut en de nieuwe Akademie. Overheid en wetenschapsbeoefening omtrent het midden
van de negentiende eeuw (Amsterdam 2000) 65-89.
H. A. M. Snelders, 'Het Instituut, De Akademie En De Natuurwetenschappen, 1840-1860', in:
K. v. Berkel ed., Het Oude Instituut En De Nieuwe Akademie. Overheid En Wetenschapsbeoefening
Omtrent Het Midden Van De Negentiende Eeuw (Amsterdam 2000) 65-90.
H. A. M. Snelders, 'Een Halve Eeuw Scheikunde Aan De Universiteit Van Amsterdam,
1877-1927', in: e. P.J. Knegtmans & Anne Kox ed., Tot Nut En Eer Van De Stad. Wetenschappelijk
Onderzoek Aan De Universiteit Van Amsterdam (Amsterdam 2000) 21-40.
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
H. A. M. Snelders, C.J.E. Schuurman, 'Christophorus H.D. Buys Ballot (1817-1890)', in: A. J.
Kox, M. Chamalaun ed., Van Stevin Tot Lorentz. Portretten Van Nederlandse Natuurwetenschappers
(Amsterdam 1980) 123-34.
S. Snelders, 'Lsd and the Dualism Between Medical and Social Theories of Mental Illness', in:
ed., Cultures of psychiatry and mental health care in postwar Britain and the Netherlands (Amsterdam
1998) 103-20.
Snelders, S.A.M., Lsd En De Psychiatrie in Nederland. proefschrift Vrije Universiteit: Amsterdam
1999)
Stephen Snelders, 'LSD therapy in Dutch psychiatry: changing socio-political settings and
medical sets', Medical History (2002) 221-40.
Stephen Snelders, Meijman, Frans J., and Pieters, Toine, 'Heredity and Alcoholism in the
Medical Sphere: The Netherlands, 1850-1900', Medical History 51 (2007) 219-36.
H. Snijders, 'Internet als stoommachine van de eenentwintigste eeuw', Van verlichten naar
verleiden. Wetenschapsvoorlichting in Nederland 1950-2000. Themanummer Gewina 23/3
(2000) 240-42.
F. van Soeren, Doctores, Meesters, Apothecars En Artsen. Feiten Uit De Zaanse Geneeskunde in De 19e
Eeuw. (Wormerveer 1998)
G. Somsen, 'Waardevolle wetenschap. Bespiegelingen over natuurwetenschap, moraal en
samenleving in de aanloop naar de doorbraakbeweging', De doorbraak van de experts.
Wetenschap en maatschappelijke vernieuwing rond 1945. Themanummer Gewina 24/4 (2001)
19-36.
Somsen, G.J., "Wetenschappelijk Onderzoek En Algemeen Belang". De Chemie Van H.R. Kruyt
(1882-1959). proefschrift Universiteit Utrecht (Delft 1998)
G.J. Somsen, 'Hooge School En Maatschappij: Hugo Kruyt En Het Ideaal Van Wetenschap
Voor De Samenleving', in: ed., Beroep op de wetenschap. Utrechtse geleerden tussen universiteit en
samenleving 1850-1940 (Utrecht 1999) 76-86.
Geert Somsen, 'Hooge School en Maatschappij. H.R. Kruyt en het ideaal van wetenschap voor
de samenleving', Gewina 17 (1994) 162-76.
E. van Spiegel, 'Een sterk afwijkend wiskundig patroon. R. Timman, 1917-1975', Delfts Goud:
leven en werken van achttien markante hoogleraren (2002)
F. Spier, 'Het Grootschalige Verleden in Het Hedendaagse Leven', in: ed., De evolutie de baas.
Oude en nieuwe visies op soortvorming en gentechnologie (Amsterdam 1998) 11-31.
D. van der Most van Spijk, 'The Netherlands Society of Neurology', History of neurology in
the Netherlands (2002) 53-61.
D. Spreeuwers, 'Van fabrieksdokter tot arbo -arts: de geschiedenis van de
bedrijfsgezondheidszorg in Nederland', Groniek nr. 147, jg. 33 (1999) 203-12.
Ida H. Stamhuis, 'Radeloos, redeloos, noch reddeloos: Jan de Witts lijfrenteberekening rond
het rampjaar', Nieuw Archief voor Wiskunde 17 (1999) 439-52.
Ida H. Stamhuis, 'An Unbridgeable Gap between Two Approaches to statistics', The statistical
mind in a pre-statistical era: The Netherlands 1750-1850 (2002) 71-98.
Ida H. Stamhuis, 'Sources of Information of Dutch University Statisticians after 1800', The
statistical mind in a pre-statistical era: The Netherlands 1750-1850 (2002) 193-216.
Ida H. Stamhuis, 'The Differentiation of Statistics and Political Economy: the Teaching of
Kluit and Vissering', The statistical mind in a pre-statistical era: The Netherlands 1750-1850
(2002) 171-91.
Ida H. Stamhuis, 'Vereeniging voor de Statistiek (VVS). Een gezelschap van juristen', Statori 2
(2002) 13-17.
Ida H. Stamhuis, 'Rehuel Lobatto (1797—1866', Stator 4 (2003) 15 - 20.
Ida H. Stamhuis, 'The reactions on Hugo de Vries’s Intracellular pangenesis; the discussion
with August Weismann', Journal of the History of Biology 36 (2003) 119-52.
Ida H. Stamhuis, 'A Nineteenth-Century Statistical Society that Abandoned Statistics',
Centaurus 49 (2007) 307-36.
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Ida H. Stamhuis, Meijer, O.G., and Zevenhuizen, E.J.A., 'Hugo de Vries on heredity, 1889-1903.
Statistics, Mendelian laws, pangenes, mutations', Isis 90 (1999) 238-67.
Ida H. Stamhuis, and Monsen, Arve, 'Kristine Bonnevie, Tine Tammes and Elisabeth
Schiemann in Early Genetics : Emerging Chances for a University Career for Women', Journal
of the History of Biology 40 (2007) 427-66.
Klaus Staubermann, 'Science Sights in Utrecht', Physical Perspective 8 (2006) 214-21.
J. Steggerda, 'Chris Aarts', in: ed., Nijmeegse gezichten. Vijfenzeventig jaar Katholieke Universiteit
(Nijmegen 1998) 202-11.
J.W. Stenvers, 'H.W. Stenvers, 1889-1973', History of neurology in the Netherlands (2002)
361-66.
Simon Stevin, Het Burgherlick Leven and Anhangh. (Utrecht 2001)
B.J. Stokvis, F.C. Donders, 1818-1889. (Amsterdam 1891) 33.
P.R.D. Stokvis, '‘Huisvrouwelijke arbeid’. Technologie en tijdsbesparing sinds het
interbellum', Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 28 (2001) 350-76.
P. J. v. Strien, 'Gerard Heymans (1857-1930). Grondlegger Van De Psychologie in Nederland',
in: G. A. v. Gemert, J. Schuller tot Peursum-Meijer, A.J. Vanderjagt ed., 'Om Niet in Onwetendheid
En Barbarij Te Bezwijken'. Groningse Geleerden 1614-1989 (Hilversum 1989) 167-86.
P.J. van Strien, 'Psychotechnics in the Netherlands', Revista de Historica de la Psicologia 19 (1998)
121-41.
Dirk Struik, 'Honderdjaarslezing', Nieuw Archief voor Wiskunde 5 (2001) 226-33.
D.F. Swaab, 'L.I. Swaab (1908-1997)', Erflaters van de geneeskunde. Beroemde Nederlandse
artsen beschreven door hun (2001) 170-77.
C. Swan, 'Collecting Naturalia in the Shadow of Early Modern Dutch Trade', in: L.
Schiebinger, and C. Swan ed., Colonial Botany: Science, Commerce, and Politics in the Early Modern
World (Philadelphia 2005) 223-36.
V. Sweet, 'Hildegard of Bingen and the greening of medieval medicine', Bulletin of the History of
Medicine 73 (1999) 381-403.
V. Taselaar, 'Het kind in de groei. De houding van Nederlandse artsen ten opzichte van de
lichaamsontwikkeling van het kind, 1860-1965', Groniek nr. 148, jg. 33 (1999) 307-24.
J. Tersteeg, De Levensschets Van Geert Reinders, 1737-1815. (Winsum 1998)
E. den Tex, Een Voorspel Van De Moderne Vulkaankunde in West-Europa Met Nadruk Op De Republiek
Der Verenigde Nederlanden. (Amsterdam 1998)
B. Theunissen, 'The Scientific and Social Context of Hugo De Vries’ Mutationstheorie', in:
ed., Hugo de Vries 1848-1998. Themanummer van Acta Botanica Neerlandica 47 1998) 475-89.
B. Theunissen, 'F.C. Donders En De Wetenschappelijke Bril', in: ed., Beroep op de wetenschap.
Utrechtse geleerden tussen universiteit en samenleving 1850-1940 (Utrecht 1999) 64-75.
B. Theunissen, 'Pieter Harting: Wetenschap Voor De Natie', in: ed., Beroep op de wetenschap.
Utrechtse geleerden tussen universiteit en samenleving 1850-1940 (Utrecht 1999) 52-62.
Bert Theunissen, 'Zuivere wetenschap en praktisch nut. Visies op de maatschappelijke
betekenis van wetenschappelijk onderzoek rond 1900', Gewina 17 (1994) 141-44.
Bert Theunissen, ''Een warm hart en een koel hoofd'. Pieter Harting over wetenschap, de natie
en de vooruitgang', Tijdschrift voor Geschiedenis 110 (1995) 473-98.
Bert Theunissen, 'Biologie en Bildung: Jan van der Hoeven (1802-1868)', Gewina 21 (1998)
108-26.
Bert Theunissen, 'Journals of the history of science in the Netherlands', Nuncius 32 (1998)
197-210.
Bert Theunissen, ''Mannen van karakter'. Gerrit Jan Mulder over de taak van de universiteit',
Tijdschrift voor Geschiedenis 112 (1999) 47-63.
Bert Theunissen, '"Mannen van karakter". Gerrit Jan Mulder over de taak van de universiteit',
Tijdschrift voor Geschiedenis 112 (1999) 47-63.
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Bert Theunissen, "Nut En Nog Eens Nut". Wetenschapsbeelden Van Nederlandse Natuuronderzoekers,
1800-1900. (Hilversum 2000)
Bert Theunissen, Nut En Nog Eens Nut. Wetenschapsbeelden Van Nederlandse Natuuronderzoekers
1800-1900. (Hilversum 2000)
Bert Theunissen, 'Turning refraction into a science: F.C. Donders’ ‘scientific reform’ of lens
prescription', Studies in the History and Philosophy of the Biological and Biomedical Sciences 31 (2000)
557-78.
Bert Theunissen, 'Wetenschapsbeelden en de Hollandsche Maatschappij', Geleerden en leken.
De wereld van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen 1840-1850 (2002) 33-46.
'Microstoria of biografie? Over de betekenis van het leven van Johannes Groenevelt', De
biografie als genre in de wetenschapsgeschiedenis. Themanummer Gewina 23/1 (2001) 43-55.
Bert Theunissen, and Klomp, H., 'H.A. Lorentz’ visie op wetenschap', Gewina 21 (1998) 1-14.
Bartje Abbo Tilstra, Om De Sünes Fan it Fryske Folk: Tuberculose En Haar Bestrijding Bij Bevolking En
Veestapel in Fryslan, 1890-1940. (Leeuwarden 2002)
Peter Tindemans, Alexander Verrijn-Stuart, and Rob Visser (eds.), The Future of the Sciences and
Humanities. Four Analytical Essays and a Critical Debate on the Future of Scholastic Endeavour.
(Amsterdam 2002)
Jo Tollebeek, 'De zuigkracht van het medium: historici als televisiedeskundigen', De opmars
van deskundigen. Souffleurs van de samenleving (2002) 177-91.
Tonkens, E., Het Zelfontplooiingsregime. De Actualiteit Van Dennendal in De Jaren Zestig. proefschrift
Nijmegen: Amsterdam 1999)
A.S. Travis, H.G. Schröter, E. Homburg, and P.J.T. Morris (eds), Determinants in the Evolution of
the European Chemical Industry (1900-1939): New Techno Logies, Political Frameworks, Markets, and
Companies. (Dordrecht 1998)
J.B.M.Z. Trimbos, 'K. Trimbos (1920-1988)', Erflaters van de geneeskunde. Beroemde
Nederlandse artsen beschreven door hun (2001) 178-85.
E.-J. Tuininga, 'Sturing van wetenschap en technologie, 1965-2000', Van verlichten naar
verleiden. Wetenschapsvoorlichting in Nederland 1950-2000. Themanummer Gewina 23/3
(2000) 214-27.
L.J.M. Tummers, 'Een tijdloze idealist. M.J. Grandpré Molière, 1883-1972', Delfts Goud: leven
en werken van achttien markante hoogleraren (2002)
Paul van Ulsen, E.W. Beth Als Logicus. (Amsterdam 2000)
J. Uttien, Pieters, T., and Meijman, F.J., ''Margriet weet raad op nervositeit'. Medische
betekenistoekenning aan 'levensmoeilijkheden' in het vrouwenblad Margriet 1950-1960',
Geschiedenis van de medische publiekscommunicatie. Themanummer Gewina 25 nr. 4 (2002)
260-74.
J. Valk, and Wilmink, T.T., 'Neuroradiology', History of neurology in the Netherlands (2002)
177-92.
Loes van der Valk, 'De ziekenfondskwestie rond 1840: een Amsterdams of een nationaal
probleem?', Gewina 26 (2003) 22-39.
Valk, Th.W. de, Het Milieu Tot Besluit. Een Evaluatie Van De Nederlandse Regeling MilieuEffectrapportage. proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam (Amsterdam 1997)
K. van Berkel, 'Descartes’ Debt to Beeckman. Inspiration, Cooperation, Conflict', in: ed.,
Descartes’ natural philosophy (Londen/New York 2000) 46-59.
K. van Berkel, '‘Seecker Instrument Om Verre Te Sien’. Rondom De Geboorteacte Van De
Telescoop', in: ed., Nederland in de wereld. Opstellen bij honderd jaar Rijks Geschiedkundige Publicatiën
(Den Haag 2002) 187-200.
K. van Berkel, A. Van Helden, and L.C. Palm, 'Biographies', in: ed., A history of science in the
Netherlands. Survey, themes and reference (Leiden etc. 1999) 407-611.
H. van den Ende, 'Hugo De Vries and the Plasmolysis Method', in: ed., Hugo de Vries 1848-1998.
Themanummer van Acta Botanica Neerlandica 47 1998) 465-73.
A.H. van Otterloo, 'Voeding', in: ed., Techniek in Nederland in de twintigste eeuw deel 3 (Zutphen
2000) 235-373.
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
J.P. Vandenbroucke, 'De opkomst van medische statistiek en epidemiologie in het klinisch
wetenschappelijk onderzoek van de afgelopen eeuw', Nederlands tijdschrift voor geneeskunde 143
(1999) 2625-28.
Geert Vanpaemel, 'Multi- en interdisciplinariteit in de Nederlandse wetenschapsgeschiedenis
van de Gouden Eeuw', De zeventiende eeuw 14 (1998) 268-77.
Geert Vanpaemel, 'Het getal regeert de wereld: Adolphe Quetelet en de wetten van de
samenleving', De opmars van deskundigen. Souffleurs van de samenleving (2002) 45-57.
F.R. van Veen, 'Een heerlijk veld van gesteenten. G.A.F. Molengraaff, 1860-1942', Delfts Goud:
leven en werken van achttien markante hoogleraren (2002)
Joop C. van Veen, 'Tiberius Cornelis Winkler 100 jaar geleden overleden', Teylers Magazijn 7
(1997) 9-11.
A.J. Veenendaal jr., De Ijzeren Weg in Een Land Vol Water. Beknopte Geschiedenis Van De Spoorwegen in
Nederland 1834-1958. (Amsterdam 1998)
J. Veenhof, 'Honderd Jaar Theologie Aan De Vrije Universiteit', in: W. J. Wierenga ed.,
Wetenschap En Rekenschap 1880-1980. Een Eeuw Wetenschapsbeoefening En Wetenschapsbeschouwing
Aan De Vrije Universiteit (Kampen 1980) 44-104.
A.J.J. van de Velde, Het Vlaamsch Natuur- En Geneeskundig Congres Van Zijn Oorsprong in 1897 Tot
1944. Historische Schets. (Antwerpen & Utrecht 1944) 130.
H. van der Velden, 'Groot of Klein: De Opbouw Van Het Nederlandse Ziekenhuiswezen,
1890-1950', in: ed., De medische markt in Nederland, 1850-1950. Themanummer van Tijdschrift voor
sociale geschiedenis 25 1998) 407-24.
A.M. van de Ven, 'Het Natuurkundig genootschap Wessel Knoops te Arnhem', Bijdragen en
mededelingen vereniging Gelre 89 (1998) 165-94.
Aad van de Ven, 'Het natuurkundig genootschap Wessel Knoops te Arnhem', Bijdragen en
mededelingen van de Vereniging Gelre LXXXIX (1998) 165-94.
P. Verbeek-Heida, 'Vrouwen En De Zorg Voor Geneesmiddelen, 1898-1998', in: ed., Gezond en
wel. Vrouwen en de zorg voor gezondheid in de twintigste eeuw (Amsterdam 1998) 107-21.
Th. Verbeek, 'The Invention of Nature: Descartes and Regius', in: ed., Descartes’ natural
philosophy (London 2000) 149-67.
G.P.J. Verbong, 'Wind power in the Netherlands 1970-1995', Centaurus 41 (1999) 137-60.
G.P.J. Verbong, 'Energie', in: ed., Techniek in Nederland in de twintigste eeuw deel 2 (Zutphen 2000)
113-268.
G.P.J. Verbong, van Empelen, L., and Hesselmans, A.N., 'De ontwikkeling van het Nederlandse
koppelnet tijdens de tweede wereldoorlog', NEHA-jaarboek 61 (1998) 277-309.
G.P.J. (e.a.) Verbong, Een Kwestie Van Lange Adem. De Geschiedenis Van Duurzame Energie in
Nederland. (Boxtel 2001)
J. Verhoog, 75 Jaar Organon (1923-1998). (Oss and Noordwijk 1998)
R.H. Vermij, 'Johannes Lulofs als vertegenwoordiger van het newtonianisme in de
Republiek', Gewina 22 (1999) 136-50.
R.H. Vermij, 'Nieuwe wijn in oude zakken? Iets over plaats en functie van genootschappen in
de maatschappij van het ancien régime', Tijdschrift voor Geschiedenis 112 (1999) 24-46.
R.H. Vermij, 'Science and Belief in Dutch History', in: ed., A history of science in the Netherlands.
Survey, themes and reference (Leiden etc. 1999) 311-31.
R.H. Vermij, 'Dirk Santvoort, een achttiende-eeuwse materialist', Geschiedenis van de
Wijsbegeerte in Nederland. Documentatieblad van de Werkgroep Sassen 11 (2000) 61-80.
R.H. Vermij, 'Gedwongen tempo. De lopende band in Nederland tot de Tweede
Wereldoorlog', NEHA-jaarboek 64 (2001) 227-57.
R.H. Vermij, The Calvinist Copernicans. The Reception of the New Astronomy in the Dutch Republic,
1575-1750. (Amsterdam 2002)
R.H. Vermij, 'The formation of the Newtonian philosophy: the case of the Amsterdam
mathematical amateurs', British Journal for the History of Science 36 (2003) 183-200.
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Rienk Vermij, 'Waarom werd Philips Lansbergen copernicaan?', Scientiarum Historia 24 (1998)
39-64.
R. Vermij, 'Science and Belief in Dutch History', in: A. v. H. L. P. Klaas van Berkel ed., A History
of Science in the Netherlands. Survey, Themes and Reference (Leiden, Boston & Cologne 1999) 332-47.
Rienk Vermij, 'De vroegmoderne wiskundige als proto-deskundige', De opmars van
deskundigen. Souffleurs van de samenleving (2002) 23-31.
Rienk Vermij, 'Albertus Leoninus (1543-1614) and Copernicus's "Third Motion" of the Earth',
Journal for the History of Astronomy 37 (2006) 101-08.
Rienk Vermij, 'Stand van zaken - Wat was Verlichting?', De Achttiende Eeuw: documentatieblad van
de Werkgroep Achttiende Eeuw 38 (2006) 93-103.
A. Verruijt, 'Monsters van de ondergrond. A.S. Keverling Buisman, 1890-1944', Delfts Goud:
leven en werken van achttien markante hoogleraren (2002)
A.H. Versteeg, 'The History of Prehistoric Archeological Research in Suriname', in: ed., The
history of earth sciences in Suriname (Amsterdam 1998) 203-34.
J. Vijselaar, '“Vrijheid, Gelijkheid En Broederschap” (1965-1985)', in: ed., Gesticht in de duinen. De
geschiedenis van de provinciale psychiatrische ziekenhuizen van Noord-Holland van 1849 tot 1994
(Amsterdam 1997) 192-237.
J. Vijselaar, 'Een Enkele Reis Meerenberg (1800-1849)', in: ed., Gesticht in de duinen. De
geschiedenis van de provinciale psychiatrische ziekenhuizen van Noord-Holland van 1849 tot 1994
(Amsterdam 1997) 13-40.
J. Vijselaar, 'Epiloog', in: ed., Gesticht in de duinen. De geschiedenis van de provinciale psychiatrische
ziekenhuizen van Noord-Holland van 1849 tot 1994 (Amsterdam 1997) 268-81.
J. Vijselaar, 'Zeden, Zelfbeheersing En Genezing (1849-1884)', in: ed., Gesticht in de duinen. De
geschiedenis van de provinciale psychiatrische ziekenhuizen van Noord-Holland van 1849 tot 1994
(Amsterdam 1997) 41-73.
Vijselaar, Joost, De Magnetische Geest. Het Dierlijk Magnetisme, 1770-1830. proefschrift Utrecht (z.p.
1999)
Joost Vijselaar, De Magnetische Geest. Het Dierlijk Magnetisme 1770-1830. (Nijmegen 2001)
Joost Vijselaar, 'Neurasthenia in the Netherlands', Cultures of neurasthenia. From Beard to
the First World War (2001) 239-55.
J. Vis, 'Alkmaarse stadsdoctoren in de zestiende eeuw', Gewina 21 (1998) 65-80.
J. Vis, Onder Uw Bescherming. De Katholieken En Hun Ziekenzorg in Amster Dam. Gedenkboek
Verschenen Bij Het Honderdjarig Bestaan Van Het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Te Amsterdam, 1898-1998.
(Amsterdam 1998)
J.C. (ed.) Visser, Het Huis Der Getallen. De Institutionele Geschiedenis Van Het Centraal Bureau Voor De
Statistiek En De Centrale Commissie Voor De Statistiek. (Amsterdam 1999)
R.P.W. Visser, 'De Utrechtse zoölogie rond 1900: van morfologie naar vergelijkende
fysiologie', Tijdschrift voor de geschiedenis van de geneeskund, natuurwetenschap, wiskunde en techniek 7
(1984) 49-59.
R. P. W. Visser, 'Het 'Nederlandsch Natuur- En Geneeskundig Congres' Over De Relatie
Natuurwetenschap En Samenleving, 1887-1900', in: J. J. Kloek, & W.W. Mijnhardt ed., Balans
En Perspectief Van De Nederlandse Cultuurgeschiedenis (Amsterdam & Atlanta, GA 1991) 37-48.
R.P.W. Visser, 'Van afwijzing naar aanpassing: Nederlandse gereformeerden over Darwins
evolutietheorie, 1900-1960', Gewina 17 (1994) 112-72.
R. P. W. Visser, 'De Eerste Klasse Van Het Koninklijk Instituut: De Natuurwetenschappen
Tussen Nut En Geleerdheid', in: W. P. Gerritsen ed., Het Koninklijk Instituut (1808-1851) En De
Bevordering Van Wetenschap En Kunst (Amsterdam 1997) 39-60.
R. P. W. Visser, 'Het Rijksmuseum Van Natuurlijke Historie in De 19e Eeuw', in: B. C. Sliggers,
M.H. Besselink, eds. ed., Het Verdwenen Museum. Natuurhistorische Verzamelingen 1750-1850
(Blaricum 2002) 175-86.
R.W.P. Visser, 'Het Rijksmuseum van natuurlijke historie in de 19de eeuw', Het verdwenen
museum. Natuurhistorische verzamelingen 1750-1850 (2002) 175-86.
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Rob Visser, 'De prijsvragen van de Hollandsche Maatschappij 1840-1880', Geleerden en leken.
De wereld van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen 1840-1850 (2002) 47-57.
C. Vlas, Hulpbetoon En Afwering. Het Friese Groene Kruis 1901-1980. (Franeker 2001)
I. Vledder, Houwaart, E., and Homburg, E., 'Particuliere laboratoria in Nederland. Deel I:
opkomst en bloei, 1865-1914', NEHA-jaarboek 62 (1999) 249-90.
Vleuten, E. van der, Electifying Denmark. A Summetrical History of Central and Decentral Electricity
Supply Until 1970. proefschrift Aarhus 1998)
E. van der Vleuten, 'Op het spoor van de Nederlandse netwerkmaatschappij. Transformaties
in techniek, maatschappij en natuur in de twintigste eeuw', Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis
27 (2001) 336-62.
Eric van der Vleuten, 'In search of the networked nation. Transforming technology, society
and nature in the Netherlands during the twentieth century', European Review of History 10
(2003) 59-78.
K. Vlierman, 'De Middeleeuwse Kogge: Scheepsarcheologische Vondsten in Het
Zuiderzeegebied', in: ed., Holland en het water in de middeleeuwen. Strijd tegen het water en
beheersing en gebruik van het water (Hilversum 1997) 71-95.
A. Vogels, 'Nemo artifex nascitur: het zeventiende-eeuwse receptenboek van Jacoba van Veen
(1635 - na 1687)', De zeventiende eeuw 18 (2002) 99-114.
J. Voogd, 'Neuroanatomy', History of neurology in the Netherlands (2002) 123-64.
J. Voogd, and Marani, E., 'W.J.C. Verhaart, 1889-1983', History of neurology in the Netherlands
(2002) 377-86.
S. Voormolen, 'Gentechnologie, De Biologische Revolutie', in: ed., De evolutie de baas. Oude en
nieuwe visies op soortvorming en gentechnologie (Amsterdam 1998) 101-21.
D.H. De Vorkin, 'Internationalism, Kapteyn and the Dutch pipeline', The legacy of Kapteyn.
Studies on Kapteyn and the development of modern astronomy Astrophysics and space
science library ; v. 246 (2002) 129-50.
J. Vossen, 'Joseph Prick', in: ed., Nijmeegse gezichten. Vijfenzeventig jaar Katholieke Universiteit
(Nijmegen 1998) 130-39.
B o u d i e n d e V r i e s, 'L e e r z a a m v e r m a a k ? E n k e l e g e l e e r d e e n v e r s t r o o i e n d e
genootschapsbibliotheken in de negentiende en twintigste eeuw', De Negentiende Eeuw 24
(2001) 247-61.
Vries, H. de. "Hoogleraren Aan De Nederlandse Universiteiten Van 1815-1940. Producenten En
Consumenten Van De Cultuur Van Het Hoger Onderwijs." Paper presented at the Balans en
Perspectief. Verbeelding en analyse: over ideëenvorming, Utrecht, 1989.
C.W.D. Vrijland, 'Nóg een herinnering aan Professor Dubois', Teylers Magazijn 38 (1993) 14.
Hornix W.J., and S.H.W.M. Mannaerts ed., Van "T Hoff and the Emergence of Chemical
Thermodynamics. (Delft 2001)
H. de Waardt, 'De konijntjes van Winkler. De scheiding tussen de leerstoelen neurologie en
psychiatrie in Nederland', Gewina 24 (2001) 157-68.
J. Wachelder, 'Natuurlijke historie als lagere schoolvak', Theoretische geschiedenis 25 (1998) 112-32.
J. Wachelder, 'De 'Duitse Universiteit': Idee En Geschiedenis', in: B. Theunissen, Casper
Hakfoort, etc. ed., Newtons God En Mendels Bastaarden. Nieuwe Visies Op 'Helden Van De
Wetenschap' (Amsterdam and Leuven 1997) 171-98.
Joseph. C. M. Wachelder, Universiteit Tussen Vorming En Opleiding. De Modernisering Van De
Nederlandse Universiteiten in De Negentiende Eeuw. (Hilversum 1992) 313.
Joseph. C. M. Wachelder, 'De universiteit en de stad, 1800-2000: nabeschouwing', Gewina 24
(2001) 126-37.
J. Wagenaar, 'A.A. Hijmans van den Bergh (1869-1943)', Erflaters van de geneeskunde.
Beroemde Nederlandse artsen beschreven door hun (2001) 94-105.
K.J.J. Waldeck, Ambulances in Beeld (1945-1975), Van Ziekenwagen Tot Ambulance. (z.p. 1999)
Ruth Weber, 'De medische wereld over 'de vrouw'', De Negentiende Eeuw 6 (1982) 2-20.
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
C. Weeber, 'Puntdak of plat dak. J.H. van den Broek. 1898-1978', Delfts Goud: leven en werken
van achttien markante hoogleraren (2002)
Weijers, 'The Dennendal Experiment, 1969-1974: The Legacy of a Tolerant Educative
Culture', in: ed., Cultures of psychiatry and mental health care in postwar Britain and the Netherlands
(Amsterdam 1998) 169-83.
I an E. Tonkens Weijers, 'Religious traditions in the care of people with learning disabilities in
the Netherlands in the nineteenth century', Social History of Medicine 12 (1999) 351-69.
Ido Weijers, 'Mulock Houwer's "education for responsibility": a chapter from the Dutch
history of institutional upbringing', Cultures of child health in Britain and the Netherlands
in the twentieth century (2003) 169-88.
O. Weijers, 'De binnenhuisarchitecten van de verzorgingsstaat. Menswetenschappers en
doorbraak', De doorbraak van de experts. Wetenschap en maatschappelijke vernieuwing rond
1945. Themanummer Gewina 24/4 (2001) 8-18.
H.J. Wennink, De Ongelukkige Relatie Tussen Maatschappij En Geestelijke Gezondheidszorg. Een
Bezinning Op 25 Jaar Rumoer in De (Sociale) Psychiatrie. (Maarssen 1998)
Arnold Wentholt, and Leendert Aardoom, In Kaart Gebracht Met Kapmes En Kompas : Met Het
Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap Op Expeditie Tussen 1873 En 1960 ; [Verscheen Ter
Gelegenheid Van Het 130-Jarig Bestaan Van Het Knag Bij De Gelijknamige Tentoonstelling]. (Heerlen
2003) 382 S.
Lies Wesseling, 'Deskundige waarschuwingen tegen deskundigen: een gemeenplaats uit de
psychologiserende opvoedingsvoorlichting', De opmars van deskundigen. Souffleurs van de
samenleving (2002) 147-60.
J. van Wetering, '“Dan Ben Je Een Vrouw in Dit Land!” Creools-Surinaamse Vrouwen in
Nederland', in: ed., Gezond en wel. Vrouwen en de zorg voor gezondheid in de twintigste eeuw
(Amsterdam 1998) 73-89.
F. Wetzels, 'Onbekwame geneesheren in Abdera', Mededelingen van de Stichting Jacob Campo
Weyerman 22 (1999) 161-66.
Helena Weyers, Euthanasie: Het Proces Van Rechtsverandering. (Groningen 2002)
Ineke Widdershoven-Heerding, Geneeskunde Als Wetenschap. Wetenschapsidealen in De Nederlandse
Geneeskunde Van 1840 Tot 1870. (Heerlen 2000)
N. Wiedenhof, 'Wetenschaps- en techniekvoorlichting op zoek naar balans tussen Apollo en
Dionysos', Van verlichten naar verleiden. Wetenschapsvoorlichting in Nederland 1950-2000.
Themanummer Gewina 23/3 (2000) 228-39.
N. Wiegman, 'Jeltje de Bosch Kemper (1836-1916) op de bres voor beschaafde onbemiddelde
vrouwen', Tijdschrift voor de geschiedenis der verpleegkunde 3 (1996) 8-10.
N. Wiegman, 'The origins of modern nursing in the Netherlands', Nursing history review 3
(1996) 83-97.
N. Wiegman, '“De Verpleegster Zij in De Eerste Plaats Vrouw Van Karakter”:
Ziekenverpleging Als Vrouwenzaak (1898-1998)', in: ed., Gezond en wel. Vrouwen en de zorg voor
gezondheid in de twintigste eeuw (Amsterdam 1998) 125-40.
N. Wiegman, 'De ziekenverpleging tijdens de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid,
1898', Tijdschrift voor de geschiedenis der verpleegkunde 5 (1998) 12-15.
M. Wielema, 'Science and Philosophy in the Netherlands', in: ed., A history of science in the
Netherlands. Survey, themes and reference (Leiden etc. 1999) 348-66.
Joris Wieringa, De Leraar Van Europa: Hermannus Boerhaave (1668-1738). (Leiden 2002)
W. J. Wieringa, 'De Vrije Universiteit Als Bijzondere Instelling - 1880-1980', in: M. v. O. W. J.
Wieringa ed., Wetenschap En Rekenschap 1880-1980. Een Eeuw Wetenschapsbeoefening En
Wetenschapsbeschouwing Aan De Vrije Universiteit (Kampen 1980) 11-43.
Gerhardt Wiesenfeldt, 'Politische Ikonographie von Wissenschaft: Die Abbildung von Teylers
‘ungemein grosser Elektrisiermachine', NTM. Internationale Zeitschrift für Gescbichte und Ethik der
Naturwissenschaften, Technik und Medizin 10 (2002) 222-33.
Edu Wijdeveld, 'Omzien in verwondering', Euclides 78 (2003) 218—25.
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
M. van Wijhe, 'Narcose: de stand van zaken in Nederland rond de eeuwwisseling 1900',
Scientiarum historia 26 (2000) 109-16.
Wijnen-Sponselee, R., Het Wit-Gele Kruis in Noord-Brabant 1916-1974. Intermediair Tussen Medische
Verworvenheid En Sociale Acceptatie. proefschrift KU Brabant (Tilburg 1997)
Wilde, I. de, Nieuwe Deelgenoten in De Wetenschap. Vrouwelijke Studenten En Docenten Aan De
Rijksuniversiteit Groningen 1871-1919. proefschrift Universiteit van Amsterdam (Assen 1998)
Inge de Wilde, Liebes Fräulein Schiemann. Brieven Van Jantina Tammes Aan Elisabeth Schiemann,
1921-1934. (Groningen 2002)
Rein de Wilde, 'De waarde van kennis: een nawoord', De opmars van deskundigen. Souffleurs
van de samenleving (2002) 193-97.
J. Willems, 'VVan verlichten naar verleiden. Inleiding', Van verlichten naar verleiden.
Wetenschapsvoorlichting in Nederland 1950-2000. Themanummer Gewina 23/3 (2000)
162-64.
C. Willemsen, De Belofte Van Het Hiernumaals. Zeventig Jaar Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg
in Het Gewest Breda 1929-1999. (Nijmegen 2001)
Willink, Bastiaan, Burgerlijk Sciëntisme En Wetenschappelijk Toponderzoek. Sociale Grondslagen Van
Nationale Bloeiperioden in De Negentiende-Eeuwse Bètawetenschappen. proefschrift Universiteit van
Amsterdam (Amsterdam 1988)
Bastiaan Willink, 'Origins of the Second Golden Age of Dutch Science after 1860: Intended
and Unintended Consequences of Educational Reform', Social Studies of Science 21 (1991) 503-26.
Bastiaan Willink, 'On the structure of a Scientific Golden Age. Social Change, University
Investments and Germany's Discontinuous Rise to 19th Century Scientific Hegemony',
Berichte zur Wissenschaftsgeschichte 19 (1996) 35-49.
Bastiaan Willink, De Tweede Gouden Eeuw. Nederland En De Nobelprijzen Voor Natuurwetenschappen
1870-1940. (Amsterdam 1998)
Bastiaan Willink, 'Een nieuwe kijk op het ontstaan van de 'Tweede Gouden Eeuw' in de
Nederlandse natuurwetenschap?', Tijdschrift voor Geschiedenis 114/4 (2001) 583-86.
Kaat (ed.) Wils, Het Lichaam (M/V). (Leuven 2001)
Thiemo Wind, 'Stadsmusicus van Nieuw-Meeghen. Goosen van Vreeswijck en zijn "NieuwMeegsche fluyten lourier crans"', Spiegel historiael 38 (2003) 372-78.
Marc Wingens, 'De VU en Amsterdam, 1880-1945', Gewina 24 (2001) 74-84.
M. Winkler, 'C. Winkler (1855-1941)', Erflaters van de geneeskunde. Beroemde Nederlandse
artsen beschreven door hun (2001) 74-81.
P.J. van de Winter, 'De eerste halve eeuw van de Grote of Heren Sociëteit te Groningen',
Groninger Volksalmanak (1967) 42-62.
O de Wit, and J. van den Ende, 'Het Kantoor in Een Stroomversnelling Na De Tweede
Wereldoorlog', in: ed., De opkomst van de informatietechnologie in Nederland (Den Haag 1998)
66-83.
O. de Wit, Bruhèze, A. Albert de la, and Berendsen, M., 'Ausgehandelter Konsum¬†: Die
Verbreitung der modernen Küche, des Kofferradios und des Snack Food in den
Niederlanden', Themenheft Kontextualistische Technikgeschichte in den Niederlanden.
Technikgeschichte 68/2 (2001) 133-55.
O. de Wit, and J. van den Ende, 'De Gemechaniseerde Administratie 1880-1940', in: ed., De
opkomst van de informatietechnologie in Nederland (Den Haag 1998) 18-65.
Wit, Onno de, Telefonie in Nederland 1877-1940. proefschrift Universiteit Delft (Delft 1998)
Witt, Johan de, Albert W. Grootendorst, and Miente Bakker, (eds.) Jan De Witt's "Elementa
Curvarum Linearum, Liber Primus". Sources and Studies in the History of Mathematics and Physical
Sciences. New York: Springer, 2000.
H. Wittenberg, 'Een leven gewijd aan de luchtvaart. H.J. van der Maas, 1899-1987', Delfts
Goud: leven en werken van achttien markante hoogleraren (2002)
M. Witter, 'De Waarde Van Het Stoffelijk Overschot in Het Anatomisch Onderwijs', in: ed., De
verbeelding van het lijk. Essays over de dood in de geneeskunde (Nijmegen 1998) 46-58.
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
D.A. Wittop Koning, Geneeskunde En Farmacie in De Nederlandse Politieke Prent, 1632-1932.
(Haarlem 1979)
R. Wolf, Een Doolhof Van Eeuwen. Zeven Eeuwen Ziekenzorg in "S-Hertogen Bosch: Van Groot
Ziekengasthuis Tot Bosch Medicentrum 1274-1999. (Nijmegen 1999)
R. Wolf, Het St. Antonius Ziekenhuis Te Utrecht/Nieuwegein 1910-2000. (Nijmegen 2000)
J. (e.a.) Wolleswinkel-van den Bosch, 'Mortality decline in the Netherlands in the period
1850-1992: a turning point analysis', Social science and medicine 47 (1998) 429-43.
N. Wolloch, 'Christiaan Huygens’ attitude toward animals', Journal of the History of Ideas 61
(2000) 415-32.
L. Woltjer, 'Kapteyn's unfortunate universe', The legacy of Kapteyn. Studies on Kapteyn and
the development of modern astronomy Astrophysics and space science library ; v. 246 (2002)
337-44.
Th.E. Wong, 'Geological Bibliography of Suriname', in: ed., The history of earth sciences in
Suriname (Amsterdam 1998) 443-75.
Th.E. Wong, 'Hydrocarbon Exploration and Exploitation in Suriname', in: ed., The history of
earth sciences in Suriname (Amsterdam 1998) 377-93.
R.E. van der Woude, and W. van der Schuit, Oude Tradities, Nieuwe Ambities. 200 Jaar Academisch
Ziekenhuis Groningen. (z.p. 1998)
Rolf van der Woude, '"De gezondste stad van Nederland?" Hygiëne, drinkwatervoorziening
en stadsreiniging in Leeuwarden in de 19e eeuw', Leeuwarder Historische Reeks III (1992) 143-85.
Th.E. Wrong, L. Krook, and J.I.S. Zonneveld, 'Investigations in the Coastal Plain and Offshore
Area of Suriname', in: ed., The history of earth sciences in Suriname (Amsterdam 1998) 73-100.
J.G. Yoder, 'The letters of Christiaan Huygens', Expérience et raison', la science chez Huygens
(2003) 135-43.
Joella Yoder, 'The Archives of Christiaan Huygens and His Editors', in: ed., Archives of the
scientific revolution. The formation and exchange of ideas in seventeenth-century Europe (Woodbridge
and Rochester 1998) 91-107.
Zandvliet, C.J., Mapping for Money. Maps, Plans and Topographic Paintings and Their Role in Dutch
Overseas Expansion During the 16th and 17th Centuries. proefschrift Universiteit Utrecht
(Amsterdam 1998)
E. Zevenhuizen, 'Hugo De Vries: Schakel Tussen Darwin En Mendel', in: ed., De evolutie de baas.
Oude en nieuwe visies op soortvorming en gentechnologie (Amsterdam 1998) 49-77.
E. Zevenhuizen, 'Keeping and scrapping. The story of a Mendelian lecture plate of Hugo de
Vries', Annals of science 17 (2000) 329-53.
E.J.A. Zevenhuizen, 'Hugo De Vries 1848-1998', in: ed., Hugo de Vries 1848-1998. Themanummer
van Acta Botanica Neerlandica 47 1998) 409-17.
E.J.A. Zevenhuizen, 'The Heriditary Statistics of Hugo De Vries', in: ed., Hugo de Vries 1848-1998.
Themanummer van Acta Botanica Neerlandica 47 1998) 427-63.
K. W. Zimmerman, 'Introduction', in: K. W. Zimmerman ed., (Maarssen 1998) 18-28.
H. van Zon, 'Hinder maar geen hinderwet. De mijnen en het milieu', NEHA-jaarboek 62 (1999)
319-50.
H. van Zon, 'Rampspoeden in zicht. Milieucrises en crisisgevoelens (1860-1950)', Groniek 32
(1999) 395-407.
Henk van Zon, Geschiedenis En Duurzame Ontwikkeling. Duurzame Ontwikkeling in Historisch
Perspectief. Enkele Verkenningen. (Nijmegen 2002)
J.I.S. Zonneveld, and L. Krook, 'Geomorphological Investigations in the Interior of
Suriname', in: ed., The history of earth sciences in Suriname (Amsterdam 1998) 101-18.
J.I.S. Zonneveld, and A.L. van Loon, 'Aerial Reconnaissance and the Central Bureau for Aerial
Mapping (Cbl) in Suriname', in: ed., The history of earth sciences in Suriname (Amsterdam 1998)
417-30.
R. Zott, 'J.H. van 't Hoff: His way to Berlin', Van 't Hoff and the emergence of Chemical
Thermodynamics. Centennial of the first Nobel Prize for chemistry, 1901-2001. An annotated
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
translation with comments of L'équilibre chimique dans les systèmes gazeux ou dissous a
l'état dilué. Published in 1885 in the Archives Néerlandaises des Sciences excates et naturelles.
Translated and annotated by the working committee on thermodynamics, section chemistry
in context (2001) 277-93.
Huib J. Zuidervaart, 'Het archief van het Natuurkundig Gezelschap (1780-1980)', (1980)
Zuidervaart, Huib J., Van "Konstgenoten" En Hemelse Fenomenen. Nederlandse Sterrenkunde in De
Achttiende Eeuw. proefschrift Universiteit Utrecht (Rotterdam 1999)
Huib J. Zuidervaart, 'Early quantification of scientific knowledge: Nicolaas Struyck
(1686-1769) as a collector of empirical data', The statistical mind in a pre-statistical era: The
Netherlands 1750-1850 (2002) 125-48.
H. J. Zuidervaart, 'Het Kabinet Der Natuurlijke Zeldzaamheden Van Het Zeeuwsch
Genootschap Der Wetenschappen 1771-1869', in: B. C. Sliggers, M.H. Besselink, eds. ed., Het
Verdwenen Museum. Natuurhistorische Verzamelingen 1750-1850 (Blaricum 2002) 155-74.
Huib J. Zuidervaart, '"Zo’n mooie machine, waarvan de kwaliteit door alle astronomen wordt
erkend." Een biografie van een vrijwel niet gebruikte telescoop', Gewina 26 (2003) 148-65.
Huib J. Zuidervaart, 'Het begin van de instrumentele meteorologie in Nederland', Uit de
lucht gegrepen. Geschiedenis van de weerkunde in Nederland Mededeling 302 (2003) 12-19.
Huib J. Zuidervaart, 'An eighteenth-century medical-meteorological society in the
Netherlands : an investigation of early organization, instrumentation and quantification.
Part 2',
The British Journal for the History of ScienceThe British Journal for the History of Science 39 (2006)
49-66.
Huib J. Zuidervaart, '"A Plague to the Learned World" : Pieter Gabry, F.R.S.(1715-1770) and His
Use of Natural Philosophy to Gain Prestige and Social Status', History of Science 45 (2007)
287-326.
H. Zwaardemaker, Voetstappen Onzer Wetenschap. Feestrede Ter Gelegenheid Van Het 25-Jarig Bestaan
Der Vereeniging "Het Nederlandsch Natuur- En Geneeskundig Congres". (Amsterdam 1912)
W.R. van Zwet, 'David Van Dantzig En De Ontwikkeling Van De Stochastiek in Nederland', in:
ed., Uitbeelden in wiskunde (Amsterdam 2000) 99-121.
Download