Zakelijke brief - HUISARTSPRAKTIJK SCHRAM

advertisement
Huisartspraktijk Schram
Verzetstraat 45
7671 GH Vriezenveen
Tel 0546-561325
Plaats, Datum
Betreft: Elektronische uitwisseling van uw gegevens ( Opt-in)
Geachte mevrouw/meneer,
In deze brief wil ik uw aandacht vragen voor de noodzaak om aan te geven of u uw patiëntengegevens
elektronisch beschikbaar wilt stellen voor de huisartsenpost, apotheek en specialist. Of dit niet wilt.
Wat betekent dit?
Door de huisarts worden uw patiëntengegevens bijgehouden. Als u hulp van een andere (huis)arts nodig
heeft, en u heeft toestemming gegeven voor elektronische gegevens uitwisseling, kan de andere arts in
uw dossier zien welke medicijnen u gebruikt, waar u allergisch voor bent en waar u de laatste 2 jaar voor
behandeld bent. Uw huisarts, uw apotheek, de huisartsenpost en het ziekenhuis werken samen door uw
patiëntengegevens indien nodig via een beveiligde verbinding via de computer aan elkaar beschikbaar te
stellen. Op deze manier kan medische zorg altijd, met de juiste informatie over u als patiënt, worden
gegeven.
Om uw gegevens te kunnen laten raadplegen door andere zorgverleners moet u met ingang van 1
januari 2013 schriftelijk toestemming geven;
- Kinderen vanaf 16 jaar en volwassen: tekenen zelf
- Kinderen van 12 tot 16: tekenen zelf en een ouder/verzorger tekent mee
- Kinderen tot 12: ouder/verzorger tekent voor het kind
Ook als u geen toestemming geeft, dan ontvang ik graag het ingevulde formulier zo spoedig, maar voor
eind 2012 retour. Overigens kunt u een verleende toestemming altijd weer intrekken.
Als bijlage bij deze brief treft u toestemmingsformulieren aan die u volledig ingevuld en ondertekend bij
de assistente kunt inleveren of op kunt sturen in de bijgevoegde antwoord envelop. Meer formulieren
kunt u bij de assistente op de huisartsenpraktijk ophalen of downloaden vanaf de website www.vzvz.nl.
Als u meer informatie wilt kunt u in de huisartsenpraktijk een informatiefolder ophalen of de website
van www.vzvz.nl bezoeken.
Ik ga er vanuit u voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd contact
met de assistente opnemen. Leest u ook de achterkant van deze brief.
Met vriendelijke groet,
H.C.F. Schram
Uw huisarts
Deze brief is automatisch gegenereerd door uw huisartsenpraktijk en daarom niet ondertekend.
Inzien van uw patiëntengegevens op de huisartsenpost, apotheek en ziekenhuis
Voor het inzien van uw dossier op de huisartsenpost, de apotheek en het ziekenhuis is het nodig dat u
toestemming aan uw huisarts geeft om uw patiëntengegevens elektronisch ter inzage beschikbaar te
stellen.
Hieronder treft u een korte uitleg over het elektronisch beschikbaar stellen van uw gegevens.
Goede medische zorg
Ziekte, een blessure of ongeval komen vaak onverwacht. Daardoor kunt u zomaar in de spreekkamer
van een andere (huis)arts, een onbekende apotheek of bij de huisartsenpost terecht komen. Dan is het
goed als de zorgverlener snel en gemakkelijk uw belangrijkste patiëntengegevens kan inzien. Een arts
kan dan bijvoorbeeld nagaan welke medicijnen u gebruikt of waarvoor u allergisch bent. Zo krijgt u
direct de juiste zorg. Daarom willen zorgverleners (zoals huisartsen, apotheken, huisartsenpost en
ziekenhuizen) graag patiëntengegevens met elkaar kunnen delen, voor een completer beeld van uw
medische situatie. Een beveiligd netwerk zorgt voor snelle en juiste uitwisseling van de informatie.
Uw zorgverlener stelt uw patiëntengegevens alleen elektronisch beschikbaar als u daar vooraf
toestemming voor geeft. En andere zorgverleners mogen deze alleen raadplegen als zij de gegevens bij
de zorgverlening aan u nodig hebben.
Noodzakelijke gegevens
Alleen de noodzakelijke patiëntengegevens worden beschikbaar gesteld als u toestemming geeft.
Hierbij gaat het om personalia (naam, adres, geboortedatum, leeftijd en geslacht). Dan weet een
zorgverlener zeker dat de gegevens bij u horen. Daarnaast gaat het om belangrijke gegevens over uw
gezondheid, bijvoorbeeld medicijngegevens, allergieën, waar u de laatste 2 jaar voor behandeld bent,
laboratoriumwaarden en uitslagen van onderzoeken.
Goed beveiligd
Uw gegevens zijn goed beveiligd. Als u toestemming geeft, zijn uw patiëntengegevens op te vragen via
een beveiligd netwerk, dat hiervoor speciaal is ingericht. Dit netwerk heet “Infrastructuur voor
zorgcommunicatie”. Alleen zorgverleners, zoals huisartsen, apothekers en medisch specialisten, maken
gebruik van dit netwerk. Zorgverzekeraars, werkgevers en bedrijfsartsen kunnen niet bij uw
patiëntengegevens. Bovendien moeten zorgverleners die patiëntengegevens beschikbaar stellen of
raadplegen en de “Infrastructuur voor zorgcommunicatie” gebruiken aan strenge eisen voldoen.
Meer informatie vindt u op de website www.vzvz.nl/Informatiepunt
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards