Oproep U of uw naaste heeft een levensbedreigende ziekte. Wat

advertisement
Oproep
U of uw naaste heeft een levensbedreigende ziekte. Wat verwacht u van uw
zorgverleners?
De NFK zoekt mensen met een levensbedreigende ziekte en/of hun mantelzorgers die deel willen
nemen aan een groepsgesprek om zicht te krijgen op wat belangrijk is in de samenwerking,
afstemming, coördinatie en continuïteit van zorg bij een levensbedreigende ziekte. Deel uw ervaring
en mening en laat weten over welke vaardigheden een goede zorgverlener moet beschikken.
In opdracht van het ministerie van VWS, is het UMC St Radboud samen met een grote landelijke
werkgroep gestart met het onderzoeksproject ‘Competentiebeschrijvingen palliatieve zorg’ of te wel
vaardigheden van zorgverleners in de zorg voor mensen die niet meer beter kunnen worden maar
wel in behandeling zijn voor hun klachten. Het uiteindelijke doel hiervan is het verbeteren van de
opleiding van zorgverleners (artsen, verpleegkundigen en anderen). De onderzoekers vinden het van
groot belang om ook de wensen en verwachtingen van patiënten en hun naasten mee te nemen.
Daartoe organiseert NFK enkele groepsgesprekken om onderwerpen als coördinatie en
samenwerking tussen zorgverleners te bespreken. Er zal apart een groepsgesprek voor mensen met
de ziekte en één voor naasten / mantelzorgers plaatsvinden. De gesprekken zullen plaatsvinden in de
periode april - mei 2012.
Aanmelden
We willen u uitnodigen deel te nemen aan één van deze bijeenkomsten. Door mee te denken over de
ideale samenwerking tussen zorgverleners draagt u bij aan de kwaliteit van hun opleiding. De
vaardigheden van de afgestudeerden zullen uiteindelijk beter aansluiten op de wensen van patiënten
en ten goede komen aan de zorg.
Meld u snel aan, bij voorkeur voor 31 maart!
Voor vragen en aanmelding, kunt u contact opnemen met Alies Snijders, beleidsmedewerker NFK, email: [email protected] of telefoon: 030 – 291 60 98.
Download