Neo-Darwinisme

advertisement
Evolutionair Denken
Inhoud en opbouw van de cursus
evolutionair…denken… ??
?
Darwin: evolutie door natuurlijke selectie
• Afstamming met verandering
• Mechanisme: Natuurlijke selectie (variatie, selectie, reproductie)
• ‘Survival of the fittest’
Darwin: evolutie door natuurlijke selectie
Verklaring voor: - aangepast zijn van organismen aan de omgeving
- ontwikkeling van verschillende levensvormen in de tijd
‘top down’: ontwerper
‘bottom up’: geen ontwerper
Keerpunt!
Copernicus
Darwin
Darwinisme in andere disciplines
• Voorwaarden voor natuurlijke selectie:
- variatie
- selectie
- reproductie
• Universeel Darwinisme?
Daniel Dennet
Evolutionair denken: psychologie
Bijv: verschillen tussen mannen en vrouwen?
Evolutionair denken: taal
hoe ontstaan en veranderen talen?
Evolutionair denken: cultuur
Culturele evolutie: geleidelijke ontwikkeling.
Darwiniaanse evolutie?
?
Doel van de cursus
• Kritisch toepassen van evolutionair denken in verschillende disciplines:
- Biologie, Psychologie, Economie
- Taal, Sociologie, Cultuur
- Wetenschapsfilosofie
• In hoeverre is Darwins evolutietheorie
(universeel) toepasbaar?
• Aan de hand van:
- werkgroepen & hoorcolleges
- boek ‘Evolutionair Denken’
- excursie naar Burgers’ Zoo
- computerpractica (populatiegenetica en game theory)
- reader
- 2 deeltoetsen (biologie; overige disciplines)
- essay
Economie
Biologie
Prof.dr. Steph Menken
Hoofddocent
(evolutiebioloog)
Prof. dr. Joep Sonnemans
(gedragseconoom)
Psychologie
Dr. Annemie Ploeger Prof. dr. Jan van Hooff
(psychologe)
(etholoog)
Sociologie
Wetenschapsfilosofie
dr. Bernard Kruithof
(socioloog)
dr. Chris Buskes
(filosoof)
Taal
Prof. dr. Wolfram Hinzen
(filosoof en linguïst)
Cultuur
drs. Steije Hofhuis
(historicus)
tutoren
Matthijs Vlaar
(coördinator cursus)
Steije Hofhuis
de leidraad...
…door filosoof Chris Buskes
“Meer dan Copernicus, Newton, Galilei en Einstein heeft Darwin de
kijk op onszelf en op de wereld radikaal en onomkeerbaar veranderd”
VRAGEN?
Download