De kern van solidariteit

advertisement
De kern van solidariteit
NTvG lezing
2 november 2013
Margo Trappenburg
William Godwin
1756 - 1836
Vriendschap
liefde
Utilitaristische of
chr. naastenliefde
Solidariteit
1 Onpersoonlijk
2 Begrensd
3 Deels gebaseerd op welbegrepen
eigenbelang
Solidariteit
1 Onpersoonlijk
2 Begrensd
???
3 Deels gebaseerd op welbegrepen
eigenbelang
1. Onpersoonlijk (professioneel)
Carol uit Little Britain
1. Onpersoonlijk / professioneel
Professionele hulp heeft voordelen
 Voor de professional maar ook voor de
patiënt en voor de maatschappij


Vriendelijkheid en empathie horen bij de
professionele habitus
2. Begrensde zorg
 De
huisarts uit de jaren 80 en 90
 ‘Dappere dokters’
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:B980
Weekboek Dappere Dokters
2. Begrensde zorg
 Richtlijnen
en evidence based
geneeskunde
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A5352
Stijgende zorgkosten in Nederland
OOK EEN ZAAK VAN DE ARTS
H.J.J.M. (Bart) Berden, Cees J.H.M. van Laarhoven en Gert P. Westert
2. Begrensde zorg
 De
grenzen van richtlijnen en EBM:
comorbiditeit, overbehandeling
Arie C. Nieuwenhuijzen Kruseman,
Aanpakken van overbodige zorg is niet genoeg
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A5726
3. Welbegrepen eigenbelang
De verzorgingsstaat is een dicht weefsel van relaties.
Trekken aan draden
Trekken aan draden maakt heel veel kapot.
Zorg en SES (CPB): profijt

Basisschool/VMBO
ZVW: 2100-2200
per jaar
AWBZ 1100-1000
per jaar

HBO/WO
ZVW: 1700 per
jaar
AWBZ: 400 per
jaar
CPB, De toekomst voor de zorg 2013
Zorg en SES: bijdragen
Wiemer Salverda et al. Gini country report The Netherlands,
2013, Aias, Amsterdam
Zorg en SES: offers
“Deventer zet werklozen in bij ouderenzorg”
“Als de oorspronkelijke plannen van het kabinet waren doorgegaan,
zouden mogelijk zo'n 100.000 mensen hun baan zijn kwijtgeraakt.
Door verzachting van de maatregelen in het zorgakkoord van afgelopen april
gaan er nu nog 50.000 banen verloren, zegt Abvakabo FNV.
Volgens de vakbond zijn dat er nog steeds te veel.
FNV-voorzitter Heerts zegt dat de protesten doorgaan tot het moment dat
de Eerste Kamer zich over de bezuinigingen heeft gebogen.”
Sensire ontslaat 1100 thuishulpen
Zorg en SES: offers
woonvormen per SES groep
tot 5 procent
5-10 procent
10-15 procent
15-20 procent
meer dan 20 procent
Kleinschalige woonvormen in Amsterdam, van wijken met 5% minima
naar wijken met > 20 % minima
De lasten van
vermaatschappelijking
45
40
35
30
25
percentage inwoners
20
percentage wv
15
10
5
0
tot 5 %
minima
5 tot 10 %
minima
10 tot 15 %
minima
15 tot 20 %
minima
meer dan 20
% minima
Solidariteit
1 Onpersoonlijk
1 Laat voordelen zien
2 Begrensd
2 Werk mee
3 Deels gebaseerd op 3 Kijk vanuit een zo
breed mogelijk
welbegrepen
perspectief
eigenbelang
www.margotrappenburg.nl
Download