Algemene voorwaarden

advertisement
Algemene voorwaarden Groepsaccommodatie Beemsterkamer
Algemene voorwaarden
Betalingsvoorwaarden
De kosten dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan zoals vermeld op de factuur. Voor zover de
verschuldigde bedragen door De Beemsterkamer niet zijn ontvangen behouden wij ons het recht voor
wijzigingen in de reservering aan te brengen.
Wanneer een reservering is gemaakt, dan geldt voor betaling van die reservering het navolgende:
 Het totale arrangementbedrag inclusief borg dient ten minste 1 maand voor de aanvangsdatum
te zijn betaald aan De Beemsterkamer.
Annuleringsvoorwaarden
Wanneer een reservering is gemaakt, dan geldt voor annulering van die reservering het navolgende:
 Bij annulering binnen 2 tot 1 maand voor de begindatum van uw verblijf bent u gehouden
75% van het totale arrangementbedrag te betalen;
 Bij annulering binnen 1 maand voor de begindatum van uw verblijf bent u gehouden 100%
van het totale arrangementbedrag te betalen.
De Beemsterkamer behoudt zich het recht voor om een reservering te annuleren indien er, naar de
mening van De Beemsterkamer, daar reden toe is zonder recht op enige vorm van schadevergoeding of
het aanbieden van een alternatief. De al voldane kosten zullen teruggestort worden.
Tenzij anders is overeengekomen is De Beemsterkamer gerechtigd om de reservering als vervallen te
beschouwen wanneer de gast zich niet op de eerste gereserveerde dag om 20 uur heeft gemeld.
Aantal personen
In geval van calamiteit is het voor ons noodzakelijk om te weten wie er in De Beemsterkamer
verblijven. Het is daarom niet toegestaan om met meer dan het opgegeven aantal personen in De
Beemsterkamer te verblijven/overnachten. Bij de reservering is het daarom van belang dat wordt
opgegeven hoeveel personen er zullen overnachten.
Aankomst en vertrek
De Beemsterkamer is op de dag van aankomst vanaf 15 uur beschikbaar. Indien u eerder arriveert,
kunt u uw bagage bij ons in bewaring geven. Uitchecken op zondag graag voor 15 uur; op maandag en
vrijdagochtend graag voor 10 uur. Tijdens uw verblijf kunt u uw auto gratis parkeren op het terrein
van De Beemsterkamer.
Afsluiten van De Beemsterkamer
Om onaangenaamheden te voorkomen verzoeken wij u De Beemsterkamer steeds zorgvuldig af te
sluiten.
Huisdieren
Huisdieren zijn in De Beemsterkamer niet toegestaan.
Brandalarm
Indien de brandweer onnodig moet uitrukken, wordt de borgsom niet teruggestort. De kosten voor het
uitrukken van de brandweer dient door u te worden voldaan.
Schade
U bent aansprakelijk voor alle schade die tijdens uw verblijf aan gebouwen en inventaris wordt
toegebracht. De Beemsterkamer is niet aansprakelijk voor schade door diefstal, ongevallen, etc. van
uw eigendommen.
-1-
Algemene voorwaarden Groepsaccommodatie Beemsterkamer
Schoonmaak
Wij vragen u de kamers zelf schoon te houden en opgeruimd achter te laten. Uit milieu-oogpunt
worden handdoeken een keer per twee dagen verschoond. Beddengoed wordt eens per week
verschoond.
Roken
Het is verboden in De Beemsterkamer te roken. Wij verzoeken u het roken buiten te beperken tot de
daartoe gecreëerde gelegenheid. Wij verzoeken u vriendelijk buiten geen sigaretten en andere
rookwaar op de grond achter te laten maar hiervoor de buitenasbak te gebruiken. Mocht de brandweer
moeten uitrukken omdat het brandalarm afgaat wegens roken, dan zal de borgsom niet worden
terugbetaald.
De Beemsterkamer huisregels
In De Beemsterkamer is het verboden om te roken. Er is buiten gelegenheid gecreëerd om te roken.
Tevens mogen er geen kaarsen en/of waxinelichtjes worden gebrand. Eventuele rook- en/of
brandschade veroorzaakt door rookwaar/kaarsen/waxinelichtjes evenals het uitrukken van de
brandweer zal op de gast verhaald worden.
Alle normale omgangsvormen van thuis gelden ook voor De Beemsterkamer.
Er mag alleen geslapen worden in de slaapkamers. De bedden mogen niet van slaapkamer naar
slaapkamer gesleept worden in verband met het mogelijk beschadigen van bedden en deurkozijnen.
Er mag geen eten en drinken genuttigd worden in de slaapkamers
De dakramen dienen gesloten te worden.
Laat de algemene ruimte netjes achter:
- Vuilniszakken buiten in de container;
- Eventuele vuile afwas in de vaatwasmachine;
- Koelkast/vriezer leeg;
- Aanrecht schoon achterlaten.
De Beemsterkamer is gerechtigd op ieder moment zonder opzegtermijn het verstrekken van de
accommodatie aan een gast te beëindigen wanneer de gast de huisregels bij herhaling overtreedt, dan
wel zich zodanig anders gedraagt dat de orde en de rust in de accommodatie en/of de normale
exploitatie ervan kan worden of wordt verstoord. De gast dient dan alsdan op eerste verzoek het hotel
te verlaten. De Beemsterkamer mag alleen hiertoe overgaan wanneer de aard en ernst van de door de
gast begane overtredingen daartoe naar het redelijk oordeel van De Beemsterkamer voldoende
aanleiding geven.
Sleutelgeld/Borgsom
Voorafgaand aan uw verblijf dient een borgsom van € 300,- te worden betaald. Dit bedrag wordt na
uw verblijf en na inspectie en goedkeuring van De Beemsterkamer binnen twee weken na verblijf op
uw rekening teruggestort.
Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.
-2-
Download