Fietsenwerkplaats - Vrijwilligerswerk Gelderland

advertisement
Tweede Walstraat 19
6511 LN Nijmegen
tel: 024-3294250
[email protected]
www.stichtinggast.nl
Stichting Gast zoekt voor ondersteuning in de fietswerkplaats een begeleider bij
de cursus fietsreparaties.
Minimaal 1 dagdeel per week.
Ruim een jaar heeft Gast een eigen fietswerkplaats. Hier bieden we twee keer per week een
cursus fietsreparatie aan. We knappen met een klein groepje vluchtelingen oude krakkebakken
op. Daarnaast is er ook nog een Open Fietswerkplaats. Hier kunnen asielzoekers onder
begeleiding zelf aan hun eigen fiets sleutelen.
Technische kennis van fietsen en goed kunnen samenwerken zijn vereisten.
We bieden goede begeleiding en een enerverende werkplek.
Het gaat om een vrijwillige functie, Gast kan geen financiële vergoedingen bieden. Je komt
echter wel te werken bij een idealistische, inspirerende organisatie, die veel ruimte geeft aan
eigen initiatieven. Binnen Gast bestaat een hartelijke, saamhorige sfeer met actieve en
strijdbare vrijwilligers.
Meer informatie over de functie:
Clem Bongers, adviseur, 024 3231668, [email protected]
Hans Hendrickx, begeleider, [email protected]
Stichting Gast helpt asielzoekers die in ernstige problemen zijn geraakt of dreigen te raken en die in
de reguliere opvang en hulpverlening niet of onvoldoende geholpen worden. Tevens probeert de
stichting de mentaliteit en de politieke ontwikkelingen te beïnvloeden ten einde een breder,
maatschappelijk draagvlak te creëren voor menswaardige opvang van vluchtelingen.
Gast helpt mensen die nog perspectieven hebben om in Nederland te kunnen blijven, bijvoorbeeld:
vluchtelingen bij wie in de procedures fouten zijn gemaakt, mensen die om humanitaire redenen niet
teruggestuurd kunnen worden en mensen die om medische redenen niet weg kunnen. Stichting Gast
geeft hen onderdak en leefgeld, juridische hulp en bereidt de weg door het medische circuit.
Gast draait vrijwel geheel op vrijwilligers en krijgt veel hulp en sympathie van de Nijmeegse
bevolking. Allerlei instellingen, kerken, hulpverleners, krakers, studenten, gemeentelijke instanties en
gewone Nijmegenaren zetten zich in voor onze vluchtelingen. Sommigen als donateur, anderen als
vrijwilliger. De hulp varieert van het geven van onderdak tot het verlenen van medische hulp, het
geven van voedsel tot het vervoer naar ziekenhuizen.
Download