2.3 Master in de psychologie: schijf 1

advertisement
BACHELOR IN DE ERGOTHERAPIE
PRECEDENTENLIJST VRIJSTELLINGEN
1
Inleiding
2
2
Instelling: UgenT
3
2.1
2.2
2.3
3
4
5
Revalidatie wetenschappen en kinesitherapie: schijf 1
Revalidatie wetenschappen en kinesitherapie: schijf 2
Master in de psychologie: schijf 1
Precedentenlijst vrijstellingen bachelor ergotherapie
1
© Arteveldehogeschool
1 INLEIDING
Vrijstellingen kunnen worden bekomen op basis van de credits die U heeft behaald in een
vorige opleiding.
In dit document vindt U een overzicht van mogelijke vrijstellingen. Om een vrijstelling te
kunnen krijgen, moet men minimaal 10/20 behaald hebben.
De aanvraagprocedure verloopt als volgt:
Op basis van uw origineel puntenrapport of creditbewijzen toont U aan voor wgelke
vakken U een credit heeft behaald.
Voor elk van de vakken die in aanmerking komen voor het bekomen van een vrijstelling,
dient U de ECTS fiche van dit vak in alsook de inhoudstafel van de overeenkomstige
cursus.
Deze documenten dient U samen in met het aanvraagformulier voor vrijstellingen.
Op basis van deze gegevens wordt beslist voor welke vakken U voor vrijstelling in
aanmerking komt voor de eerste schijf Bachelor Ergotherapie.
Een schriftelijke neerslag of motivatie tot vrijstelling van uwentwege kan uw aanvraag tot
vrijstelling verduidelijken.
Tot de bevestiging is het nodig alle lessen te volgen.
Voor vakken uit de tweede en derde schijf ergotherapie worden geen vrijstellingen
toegekend aan studenten die nog geen bachelordiploma hebben behaald.
Voor studenten die reeds een bachelordiploma hebben behaald is er een aangepast
vrijstellingsbeleid dat individueel wordt toegepast.
De student is verantwoordelijk voor de volledigheid van zijn aanvraag. Hoe meer
gegevens wij hebben hoe beter wij kunnen beoordelen welke kennis reeds is verworven.
Het aanvraagformulier vindt U ook op de arteveldewebsite onder kansrijk studeren.
Hilde Vandevyvere en Ann Van de Velde
Trajectbeheerders Ergotherapie
Precedentenlijst vrijstellingen bachelor ergotherapie
2
© Arteveldehogeschool
2 INSTELLING: UGENT
Mocht het curriculum aan Ugent zijn gewijzigd dan kunnen deze precedenten herzien
worden.
2.1
Revalidatie wetenschappen en kinesitherapie: schijf 1
Credits behaald in de opleiding
Revaki
Vrijstelling in de opleiding
bachelor ergotherapie
Schijf
SP
1
3
1
3
1
3
Cytologie en histologie
OLOD:Definiëren van het
menselijk handelen:
En
Functionele anatomie:
extremiteiten en romp

LE Functionele anatomie van de
romp miv cytologie
En
Biomechanica met inbegrip van
fysica
Cytologie en histologie
En

OLOD: Evidence based en
methodisch werken als
adviesverlener inleiding
Algemeen menselijke fysiologie
LE Functionele anatomie
(splanchnologie)
Functionele anatomie:
extremiteiten en romp
OLOD: Evidenced based
plannen als behandelaarinleiding

LE Functionele anatomie van het
onderste lidmaat en bovenste
lidmaat
Precedentenlijst vrijstellingen bachelor ergotherapie
3
© Arteveldehogeschool
OLOD: Profilering als
ergotherapeut-inleiding
LE: Sociale Psychologie
Psychologie en
gedragsmanagement
1
OLOD: Inleidende begrippen in
de ergotherapie

1
LE Psychologie
1
OLOD: Evidence based plannen
als behandelaar -inleiding
3
LE: Algemene en klinische
psychologie
Levensbeschouwelijke ,
maatschappelijke en ethische
aspecten in de gezondheidszorg
 OLOD: Religie en Zingeving

2.2
3
Totaal
17
Revalidatie wetenschappen en kinesitherapie: schijf 2
Credits behaald in de opleiding
Revaki
Vrijstelling in de opleiding
bachelor ergotherapie
Neurowetenschappen
OLOD: Wetenschappelijke
ingesteldheid -inleiding
EN

LE: Neuro-anatomie met
inbegrip van de zintuigen
Schijf
SP
1
3
Motorische controle en leren
Precedentenlijst vrijstellingen bachelor ergotherapie
4
© Arteveldehogeschool
OLOD: Inleidende begrippen in
de ergotherapie
LE Methodologie van het
wetenschappelijk onderzoek
Methodologie van het
Wetenschappelijk Onderzoek


2.3
1
1
OLOD: Wetenschappelijke
ingesteldheid -inleiding
LE: Wetenschappelijk Redeneren
1
LE: Statistiek
1
Totaal
6
Master in de psychologie: schijf 1
Credits behaald in de opleiding
psychologie
Vrijstelling in de opleiding
bachelor ergotherapie
Schijf
SP
OLOD: Inleidende begrippen in
de ergotherapie
1
LE: psychologie
1
Algemene psychologie (8sp)
OLOD: Evidence based plannen
als behandelaar 1
3
LE: Algemene en klinische
psychologie
OLOD: inleidende begrippen in
de ergotherapie
Methodologie (5sp)
LE: Methodologie van het
wetenschappelijk onderzoek
1
1
OLOD: wetenschappelijke
ingesteldheid inleiding
1
LE: wetenschappelijk redeneren
Ontwikkelingspsychologie
( 6sp)
Precedentenlijst vrijstellingen bachelor ergotherapie
OLOD:
LE: Normaal ontwikkeling
3
1
OLOD:
5
© Arteveldehogeschool
LE: Psychologie van de
levensloop
OLOD:
Sociale psychologie (4sp)
2
1
1
1
1
1
1
LE sociale psychologie
OLOD:
Sociologie (3sp)
LE sociologie
OLOD:
Statistiek (8sp)
LE: statistiek

Precedentenlijst vrijstellingen bachelor ergotherapie
Totaal
6
14
© Arteveldehogeschool
Download