Ergotherapie

advertisement
Ergotherapie
Ergotherapie is er voor u, wanneer u
problemen ondervindt bij dagelijkse
activiteiten.
Als gevolg van ziekte, door ouder worden of na een ongeval
kunt u moeite krijgen met het uitvoeren van praktische
handelingen. De ergotherapeut onderzoekt samen met u of er
mogelijkheden zijn om de activiteiten die nu niet meer of
minder goed gaan, weer mogelijk te maken.
De ergotherapeut heeft als doel u zo zelfstandig mogelijk te
laten functioneren uw woon-, werk– en leefomgeving. Uw
vragen en wensen zijn uitganspunt voor de behandeling
Dagelijkse activiteiten
Heeft u bijvoorbeeld problemen met :
 Opstaan vanuit een stoel, het bed of toilet
 Lang staan, lopen of traplopen
 Het aan- en uittrekken van kleding
 Het nemen van een douche of bad
 Het vasthouden van een kopje of bestek
 Huishoudelijke werkzaamheden
 Schrijven, telefoneren, computergebruik
 Vrijetijdsbesteding, hobby’s of vervoer
 Het aanvragen van voorzieningen
Dan kan ergotherapie uitkomst bieden!
Ergotherapie en dementie
Bij een lichte tot matige dementie kan ergotherapie ook
uitkomst bieden. Vaak is het goed mogelijk om uw activiteiten
uit te blijven voeren of weer op te pakken.
Uw mantelzorger wordt betrokken en is een belangrijke
schakel in de therapie.
De behandeling
Het is mogelijk de therapie bij u
thuis in uw vertrouwde omgeving te
krijgen of daar waar dat nodig is.
De behandeling kan bestaan uit:

Het opnieuw aanleren van een activiteit of het aanleren van een
activiteit op een andere manier.

De activiteit leren uitvoeren met een hulpmiddel of aanpassing.

Het geven van advies aan zorgverleners of mantelzorgers, over hoe
zij u zo goed mogelijk kunnen helpen of ondersteunen bij het
uitvoeren van een activiteit.

Adviseren over aanpassingen in uw woning,

Adviseren over het meest geschikte hulpmiddel voor u.

Adviseren over het verdelen van uw energie gedurende de dag.
Vergoeding
Ergotherapie wordt vanuit het basispakket van de ziektekostenverzekering voor maximaal 10 uur per jaar vergoed. Sommige
verzekeringen vergoeden meer. Wij adviseren u, uw polis na te kijken
of te bellen met uw zorgverzekeraar.
Een verwijzing van uw huisarts of specialist is nodig.
Contact
Voor verdere informatie kunt u altijd bellen of mailen. Wij zijn van
maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur bereikbaar via:
Telefoon Den Helder :
0223-536440
Telefoon Texel :
06-41450441
E-mail :
[email protected]
Drs. F. Bijlweg 4
1784 MC Den Helder
Jeanette Voskuil
Kelly Molenaar
Lisanne Laan
Wij staan ingeschreven in het
kwaliteitsregister paramedici.
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards