Versnipperd links Politieke sociologie en filosofie van het

advertisement
VLAAMS MARXISTISCH TIJDSCHRIFT
HERFST 2013
vmt 47 3
JAARGANG
Versnipperd links
Politieke sociologie en filosofie van het Zuiden
Keynes en Marx
Luc Ferry over de liefde
NUMMER
COLOFON
Hoofdredacteur André Mommen
Eindredacteur Guy Quintelier
Redactieraad Rudolf Boehm, Koenraad Bogaert, Bart Buseyne, Gilly Coene, Eric Corijn, Widukind De Ridder, Brecht De Smet, Bart De Sutter, Jan De
Vos, Koen Dille, Jan Dumolyn, René Erker, Roger Jacobs, Peter Tom Jones, Sonja Lavaert, Johan Moyaert, Hélène Passtoors, Jaak Perquy, Laurenc
Petrone, Kitty Roggeman, Jan Rommel, Wouter Ryckbosch, Pieter Saey, Jasper Schaaf, Marc Vandepitte, Bart van der Steen, Sjaak van der Velden
Louis Van Geyt, Jelle Versieren, Ruud Welten, Jos Wolles
Werkten mee aan dit nummer Hugo Buyssens, Willy Coolsaet, Brecht De Smet, Koen Dille, Ruddy Doom, Jan Hertogen, Achille Mbembe, André
Mommen, Adriane Nunes Ferreira, Leonardo Padura Fuentes, Hélène Passtoors, Guy Quintelier, Pierre Reman, Michael Roberts, Wouter Ryckbosc
Vincent Scheltiens, Louis Van Geyt, Michel Vanhoorne, Jelle Versieren, John Weeks, Jos Wolles
Redactiesecretariaat Imavo vzw, t.a.v. Guy Quintelier, Rijsenbergstraat 92, 9000 Gent
tel.: 09 245 13 27 I e-mail: [email protected] I www.imavo.be
Het VMT verschijnt viermaal per jaar.
Omslagontwerp Rudi De Rechter
Lay-out Anne-Sophie Beeckman (sjabloon) — Guy Quintelier
De redactie verwelkomt voorstellen ter publicatie.
Overname van artikelen uit het Vlaams Marxistisch Tijdschrift is enkel toegelaten mits voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever.
Verantwoordelijke uitgever Guy Quintelier, Rijsenbergstraat 92, 9000 GENT
Imavo
instituut voor
maatschappijkritische actie
vorming en onderzoek
inhoud
STANDPUNT
3 Het wankele imperium I André Mommen
BINNENLANDSE CONFLICTEN
Versnipperd links: een terugblik I Vincent Scheltiens
Waar “nestelt” links voornamelijk, en wanneer scoort het meestal? I Louis Van Geyt
Een brief I Michel Vanhoorne
Van de olifant en de muis die samen langs zanderige wegen trokken I Vincent Scheltiens
Boekbespreking: José Gotovitch, “Du communisme et et des communistes en Belgiques” I André Mommen
ce
n,
6
13
17
18
21
ch,
MONDIALE CONFLICTEN
23 Brazil: the carnival is over I Michael Roberts
28 ‘Eppur si muove’ in Cuba I Leonardo Padura Fuentes
POLITIEKE SOCIOLOGIE EN FILOSOFIE VAN HET ZUIDEN
33 Theory from the antipodes I Achille Mbembe
40 Politieke sociologie van het Globale Zuiden I Ruddy Doom
50
58
65
77
88
JOHN MAYNARD KEYNES
“Attacking the Citadel”: de eerste Keynes wereldconferentie te Izmir (Turkije) I André Mommen
Marx, Keynes and the Economics of the 99% I John Weeks
De verleiding van het keynesianisme: de Sovjeteconomen contra Keynes I André Mommen
A Post Keynesian recuperation of the “Autonomy of Macroeconomics” I Adriane Nunes Ferreira
Keynesian economics in the DSGE trap I Michael Roberts
91 AANKONDIGING: Book presentation Tartu
POLITIEKE ECONOMIE
92 De relatie tussen waarden en prijzen in een fictieve economie met eenvoudige reproductie I Hugo Buyssens
KOPSTUKKEN FILOSOFIE
128 Over de liefde. Of hoe Luc Ferry een tweede humanisme ziet aanbreken I Willy Coolsaet
BOEKBESPREKING
144 Sami Zemni (red.): “Het Midden-Oosten: The times they are a-changin’” I Jelle Versieren
INGEZONDEN BRIEF
146 Enkele aantekeningen bij zorg I Jan Hertogen
IN MEMORIAM MICHEL CAPRON
147 Michel Capron, sociaal en economisch kroniekschrijver I Pierre Reman
148 In memoriam Michel Capron I André Mommen
DE LAATSTE COLUMN
150 Nul komma twee I Koen Dille
OVER AUTEURS EN VERTALERS
152 Over auteurs en vertalers
Download