TTIP Persmededeling

advertisement
Persmededeling
Trans-Atlantische akkoorden : het Belgische middenveld vraagt een
opschorting van de onderhandelingen
Brussel, 4 mei 2015 - Een brede coalitie van Belgische middenveldorganisaties heeft zich vandaag
uitgesproken tegen de trans-Atlantische handels- en investeringsakkoorden (TTIP met de VS en
CETA met Canada) in hun huidige vorm. Zij vraagt de opschorting van de onderhandelingen op
basis van het huidige onderhandelingsmandaat.
Vakbonden, mutualiteiten, consumentenorganisaties, milieu- en ontwikkelingsorganisaties uit beide
landsdelen spreken zich vandaag eensgezind uit: de trans-Atlantische akkoorden houden teveel risico
in voor de arbeidsrechten, de gezondheidszorg, de consumentenbescherming, het milieu en de
democratische besluitvorming. TTIP heeft ook een negatieve impact op de handel vanuit de
ontwikkelingslanden. De aangekondigde economische voordelen zijn verre van zeker. Gedegen
studies verwachten zelfs eerder jobverlies.
Voor Ivo Mechels, directeur bij Test-Aankoop, is het essentieel dat de hoge mate van
consumentenbescherming, die er momenteel op vele vlakken in de EU bestaat niet wordt aangetast.
“Eén sprekend voorbeeld: in de EU mogen in cosmetica meer dan 1300 scheikundige stoffen niet
worden gebruikt, in de VS zijn dit er maar 11. Wie gelooft dat deze kloof ooit kan overbrugd worden
zonder aantasting van de EU-normen is naïef."
Jean Hermesse, secretaris-generaal bij de ‘Landsbond der Christelijke Mutualiteiten’ en
woordvoerder van het ‘Nationaal Intermutualistisch College’, vraagt in naam van alle Belgische
mutualiteiten dat publieke diensten en diensten van algemeen belang, in het bijzonder de
ziekteverzekering en de gezondheidszorgdiensten, uitgesloten worden van het handelsakkoord. “In
het geneesmiddelenbeleid moet het belang van de patiënt centraal staan en we vragen absolute
garanties voor het respecteren van het gezondheids- en preventiebeleid. Alleen dat kan de toegang
tot een betaalbare kwalitatieve gezondheidszorg voor iedereen garanderen.”
De vakbonden zijn verontrust over de impact op de tewerkstelling. “Meerdere studies spreken de
positieve effecten tegen op de groei en de tewerkstelling die de Commissie heeft beloofd. België kan
bij de verliezers behoren. Sommige studies voorzien voor ons land een netto verlies van
tienduizenden jobs en een verlies van 4.800 euro per tewerkgestelde tussen nu en 2025. Bovendien
plaatst TTIP Europese en Amerikaanse arbeiders in een meer diepgaande vrijhandelszone met meer
concurrentie”, stelt Philippe Van Muylder (FGTB).
“Voor de Noord-Zuidbeweging zijn er meerdere problemen met deze akkoorden”, zegt 11.11.11
directeur Bogdan Vanden Berghe: “Allereerst is er het externe arbitragesysteem ISDS, dat al
meermaals gebruikt werd om regelgeving in ontwikkelingslanden onder druk te zetten. Dit systeem
tot de wereldwijde norm maken is geen goede zaak voor duurzame ontwikkeling. We maken ons ook
zorgen over het weinig democratische karakter van het handelsbeleid. Er gebeurt te veel achter de
schermen. En tenslotte is er de economische impact op ontwikkelingslanden. Voor een – nog niet
bewezen - Europese winst van amper 0,05% kan TTIP in sommige Afrikaanse landen zorgen voor een
daling van het inkomen tot 7%.”
Ook Vera Dua, voorzitter van BBL maakt zich zorgen: “TTIP gaat niet alleen over handel, het is een
regelrechte aanval op het milieu. Het verdrag betekent de onvermijdelijke verlaging van onze
milieunormen, terwijl Europa nu juist moet inzetten op maximale bescherming van onze
leefomgeving en van de volksgezondheid en volop moet gaan voor vergroening van de economie.
Het is dan ook geen goed teken dat de Europese Commissie de Amerikanen nu al probeert te paaien
met minder strenge regels voor de zeer vervuilende brandstof uit teerzand.”
Gezien de vele schaduwzijden vraagt het middenveld de opschorting van de TTIP-onderhandelingen
op basis van het huidige mandaat. De onderhandelingen mogen maar hervat worden binnen
duidelijke krijtlijnen zoals de uitsluiting van de investeerder-staat geschillenregeling (ISDS).
Onze organisaties willen ook een eerste duidelijk politiek signaal: de verwerping van CETA. Wij
vragen onze politieke besluitvormers om de ondertekening en de ratificatie van dit handels- en
investeringsakkoord met Canada te weigeren. Dit akkoord kan inderdaad al voor het einde van het
jaar worden voorgelegd aan de regeringen en parlementen.
Lijst van deelnemende organisaties :
ABVV, ACV, ACLVB, Christelijk Mutualiteiten, Liberale Mutualiteiten, Neutrale Mutualiteiten,
Socialistische Mutualiteiten, Solidaris, CNCD-11.11.11, 11.11.11, Greenpeace, Bond Beter Leefmilieu,
Inter-Environnement Wallonie, Test-Aankoop, Test-Achats,
Perscontacten :
-
Thomas Miessen (ACV) [email protected] +32 472 96 00 70
Jean-Pierre Descan (CM) [email protected] +32 476 28 02 62
Hendrik Van Poele (11.11.11) [email protected] +32 497 48 19 51
Ivo Mechels (Test Aankoop) [email protected] +32 496 57 13 05
Rob Buurman (BBL) [email protected] +32 487 66 58 57
Gina Heyrman (ABVV) [email protected] +32 470 810 493
Download