investment management - Feweb - Vrije Universiteit Amsterdam

advertisement
INVESTMENT
MANAGEMENT
www.im-vu.nl
is verder kijken
Postgraduate VU-VBA opleiding Investment Management
de opleiding
Niveau
Het
curriculum
toelating
Kosten en
inschrijving
Startdatum
September (1x per jaar)
Opleidingsduur
Parttime 2,5 jaar (2 jaar + scriptie)
Studiebelasting
Circa 10 uur per week (inclusief 3 uur college)
Tijdstip
colleges
Wekelijks, dinsdag (1e jaar) of woensdag (2e jaar)
van 19 tot 22 uur
Locatie
colleges
Vrije Universiteit , Agorazaal, 3e etage, hoofdgebouw,
De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam
Postgraduate: Master of Science (NVAO accreditatie) Modules
01. Portefeuilletheorie en asset-allocatie
02. Macro-economie en financiële markten
03. Fundamentele analyse en waardering
04. Beheer aandelenportefeuilles
05. Portefeuillebeheer vastrentende waarden
06. Alternatieve beleggingen
07. Derivaten
08. Behavioral Finance
09. Compliance en regelgeving
Toetsing
Ieder semester wordt schriftelijk getentamineerd. Daarnaast
wordt per semester een aantal cases gemaakt waar een cijfer
voor wordt gegeven.
Scriptie
De opleiding wordt afgerond met een scriptie over een praktisch
relevant onderwerp, mogelijk uit de eigen werkomgeving.
Ingangseisen
Afgerond Master of Science in relevant vakgebied, relevante
werkervaring
Kosten
2x € 7.000,- te betalen voor aanvang het 1e en 2e collegejaar
Inschrijfdatum
Uiterlijk 1 juli
2 /Postgraduate VU-VBA opleiding Investment Management
H1
de opleiding
Voor wie?/p05
Onderwijsvorm/p05
Wat komt aan bod?/p06
Waarom is deze opleiding zo interessant?/ p06
Investment Management of CFA?/p06
H2Regulering en erkenning
p09
H3Het curriculum
nader bekeken
Collegecyclus ‘Belegger in de Praktijk’/p11
01. Portefeuilletheorie en asset-allocatie/p12
02. Macro-economie en financiële markten/p12
03. Fundamentele analyse en waardering/p13
04. Beheer aandelenportefeuilles/p13
05. Portefeuillebeheer vastrentende waarden/p14
06. Alternatieve beleggingen /p14
07. Derivaten/p15
08. Behavioral Finance/p15
09. Module Compliance en Regelgeving/p16
Toetsing/p16
Scriptie/p16
H4Organisatie
Leiding en verantwoordelijkheid/p19
kerndocenten/p19
Curatorium/p19
H5Toelating
Toelatingsregeling/p20
Selectieprocedure/p20
H6kosten en Inschrijving
Kosten/p22
Inschrijving/p22
Algemene betalingsvoorwaarden/p22
Annulering/p22
Postgraduate VU-VBA opleiding Investment Management/3
H1 de opleiding
Al sinds 1999 biedt de Vrije Universiteit onder auspiciën
van de beroepsvereniging VBA Beleggingsprofessionals
de postgraduate opleiding Investment Management aan
(voorheen Financieel en Beleggingsanalist – FBA). De
afgelopen jaren zijn de verschillende segmenten van de
financiële wereld meer en meer geïntegreerd geraakt.
De opleiding heeft zich in deze periode ontwikkeld tot een
opleiding die meer omvat dan het pure financierings- en
beleggingsterrein.
Het onderwijsprogramma is door de jaren heen aangepast
aan de veranderende eisen uit de praktijk en het (post)
academische onderwijs. De kwaliteit van de opleiding is
hierdoor in de afgelopen jaren steeds verbeterd.
In februari 2010 heeft dit geleid tot de formele accreditatie
van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).
Afronding van de opleiding levert sindsdien de MSc titel op.
Voor wie?
Doordat de opleiding heel veel verschillende onderwerpen
behandelt, is de opleiding geschikt voor een uitgebreide
groep professionals:
> Financieel analisten
> Beleggingsanalisten
> Vermogensbeheerders
> Portfoliomanagers
> Professionals werkzaam in de actuariële omgeving van
verzekeraars en pensioenfondsen
> Financiële toezichthouders
> Risk managers
> Accountants
> Financiële consultants
4 /Postgraduate VU-VBA opleiding Investment Management
Studenten werken bij organisaties uit de gehele financiële
wereld, zoals banken (ABN AMRO, ING, Rabobank),
pensioenuitvoerders (APG, PGGM, Mn Services),
vermogensbeheerders (Barclays, Robeco), verzekeraars
(Achmea, Aegon, Delta Lloyd), toezichthouders (AFM,
De Nederlandsche Bank) en consultants (Ernst & Young,
Mercer, Ortec), maar ook bij bijvoorbeeld ministeries
(Economische Zaken, Financiën) en nog vele andere organisaties.
Onderwijsvorm
De collegeblokken in de eerste twee jaren beslaan acht
weken en bestaan uit:
> Hoorcolleges. In de hoorcolleges wordt de “body of
knowledge” behandeld. De theorie wordt afgewisseld
met toepassingen in de praktijk.
> Eén of twee casuscolleges. In het casuscollege wordt
een case besproken die betrekking heeft op de in de
hoorcolleges behandelde theorie. Deze case wordt
individueel dan wel in groepsverband uitgewerkt.
> In een aantal gevallen een computerpracticum.
De computerpractica worden gebruikt om een aantal
opdrachten uit te werken die betrekking hebben op de
lesstof van het blok.
Postgraduate VU-VBA opleiding Investment Management/5
Wat komt aan bod?
De opleiding behandelt een breed scala aan onderwerpen
uit de financiële en beleggingspraktijk, zoals:
> Portefeuilletheorie en asset-allocatie: hoe moet ik sparen
en beleggen gedurende de levenscyclus?
> Macro-economie toegespitst op de beleggingspraktijk,
zoals conjunctuurcyclus, groeitheorie, valutamarkten en
het monetair beleid van centrale banken
> Fundamentele Analyse en Waardering: effectieve analyse
om de “echte” economische situatie van een organisatie
bloot te leggen, wat is de fundamentele waarde van
ondernemingen, onroerend goed en andere assets?
> Beheer aandelenportefeuilles: leer de “black box” van
kwantitatieve beleggingsstrategieën te doorgronden.
> Portefeuillebeheer vastrentende waarden: hoe maak ik
vastrentende producten inzichtelijk en gebruik ik ze in
beleggingsstrategieën?
> Alternatieve Beleggingen: wat zijn de belangrijkste
karakteristieken en wat is de toegevoegde waarde van
alternatieve beleggingen?
> Derivaten: toepassing, prijsvorming en risicomanagement
> Behavioral Finance: hoe beïnvloeden individuele waarden
en gedrag financiële beslissingen in het bijzonder en de
financiële markten in het bijzonder.
> Actuele wet- en regelgeving ten aanzien van zorgplicht,
marktmisbruik en voorkennis.
6 /Postgraduate VU-VBA opleiding Investment Management
Investment Management
CFA
Toelatings–
eisen
> Afgeronde Master of Science in relevante
studierichting
> Level I: HBO / bachelor
> Level II en III: respectievelijk geslaagd
voor level I en II
Taal
> Colleges en tentamens grotendeels in het
Nederlands
> Literatuur Engelstalig
> Colleges in het Nederlands
> Literatuur, oefenstof en examens
Engelstalig
Wijze van
college geven
> Interactieve colleges
> Afwisseling theorie en praktijk
> Praktijkopdrachten (actueel en toepasbaar)
> Behandeling theorie
> Examentraining
Duur van de
opleiding
Minimaal 2,5 jaar inclusief scriptie en (her)
tentamens
Minimaal 3 jaar, duurt vaak langer,
doordat er bij level II en III slechts 1
examen per jaar is
Toetsing
Gespreid over het jaar: 2 tentamens per
semester (met mogelijkheid tot herkansing)
Piekbelasting door uitgebreid examen
1-2 maal per jaar
Oriëntatie
> Postacademisch
> Wetenschappelijke beroepsopleiding
> Post-hbo
> Amerikaans
Dynamiek van
het programma
Hoog, doordat de VU zelf zorg draagt voor
de ontwikkeling van het curriculum, wordt
er continu ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen in theorie en praktijk en zijn de colleges
en de literatuur altijd actueel. De opleiding
appelleert aan de eigen ervaring en inbreng in
de colleges en is hierdoor minder ‘schools’.
Lager, afhankelijk van de ontwikkelingen
binnen het CFA Institute.
Waarom is deze opleiding
zo interessant?
> Unieke opleiding: qua duur, niveau en diepgang.
> Nationale en internationale erkenning: afronding geeft
recht op de Master of Science titel, inschrijving in het
VBA register (titel RBA: register beleggingsanalist) en de
senior registers van het DSI.
> Internationaal is de opleiding erkend door de EFFAS.
> Uitgebreide carrièremogelijkheden: met dit diploma heeft
u een streepje voor bij (interne) sollicitaties.
> Direct toepasbaar in de praktijk: studenten ervaren dit als
een groot voordeel. Dat wordt nog eens versterkt doordat
de docenten beschikken over uitgebreide academische én
praktische ervaring.
> Toegang tot een uitgebreid netwerk van ervaren
beleggingsprofessionals en managers binnen de
financiële wereld, o.a. de leden (circa 1400) van de
VBA Beleggingsprofessionals.
Investment Management of CFA?
De VU biedt naast Investment Management ook het CFA
programma aan. Dit programma is gericht op het behalen
van de CFA-examens (levels I, II en III) en bestaat uit
wekelijks klassikaal onderwijs en gerichte examentraining.
Of u voor Investment Management of CFA kiest, ligt voor een
groot deel ook aan uw persoonlijke situatie en voorkeur.
Investment Management onderscheidt zich van het CFA
programma door een aantal kenmerken.
Meer informatie over de CFA-opleiding
aan de VU vindt u op www.cfavu.com of in
de brochure die kan worden aangevraagd
bij het secretariaat (zie achterzijde van
deze brochure).
Postgraduate VU-VBA opleiding Investment Management/7
H2Regulering
en erkenning
Het onderwijsprogramma is door de jaren heen aangepast
aan de eisen uit de praktijk en het (post) academische
onderwijs. De kwaliteit van de opleiding is hierdoor in de
afgelopen jaren steeds verbeterd. In februari 2010 heeft
dit geleid tot de formele accreditatie van de NederlandsVlaamse accreditatie organisatie (NVAO).
Het voltooien van de opleiding geeft nu recht op:
> officiële Master of Science-titel (MSc) geaccrediteerd door
de NVAO
> inschrijving in het register van de VBA en het voeren van
de titel RBA (Register Beleggingsanalist)
> inschrijving in de registers ‘senior beleggingsadviseur’,
‘senior vermogensbeheerder’ en ’senior beleggingsanalist’ van het Dutch Securities Institute (DSI).
Ook internationaal is de opleiding erkend. De EFFAS (The
European Federation of Financial Analysts Societies) heeft
de opleiding geaccrediteerd waardoor u naast het behalen
van de RBA titel het CEFA (Certified European Financial
Analyst) diploma ontvangt.
8 /Postgraduate VU-VBA opleiding Investment Management
aan het woord
Oud-student Coert Barents
“Na mijn opleiding Econometrie heb ik bij diverse
banken gewerkt. Na een aantal jaar wilde ik me verder
ontwikkelen en heb toen gekozen voor de postgraduate
VU-VBA opleiding Investment Management (heette
toen nog FBA) aan de Vrije Universiteit. Het praktische
karakter in combinatie met het academische niveau
spraken mij het meeste aan. Daarnaast bood de
opleiding mij ook nieuwe carrièremogelijkheden. Op
dit moment werk ik als Risk & Performance Analyst bij
Kempen Capital Management. De opleiding Investment
Management staat uitstekend bekend en biedt tal van
carrièremogelijkheden. Ik raad deze opleiding dan ook
van harte aan.”
Postgraduate VU-VBA opleiding Investment Management/9
H3 Het curriculum nader bekeken
Het curriculum
Collegecyclus / Belegger in de Praktijk / deel1
Jaar 1
01. Portefeuilletheorie en asset-allocatie
02. Macro-economie en financiële markten
03. Fundamentele analyse en waardering
04. Beheer aandelenportefeuilles
Collegecyclus / Belegger in de Praktijk / deel 2
Jaar 2
05. Portefeuillebeheer vastrentende waarden
06. Alternatieve beleggingen
07. Derivaten
08. Behavioral Finance
09. Compliance en regelgeving
Collegecyclus / Belegger in de Praktijk / deel 3
De opleiding heeft als doelstelling haar studenten op te
leiden tot allround beleggingsdeskundigen die in staat zijn
om beleggingsvraagstukken zelfstandig, in beleggingsteams
of in multidisciplinaire teams te analyseren en op te lossen.
Na voltooiing van de opleiding is de student in staat om
ongestructureerde (beleggings)vraagstukken en situaties op
een gestructureerde wetenschappelijke wijze te analyseren
en in een oplossingskader te plaatsen. Daarnaast weet
hij het belang van de verschillende onderdelen van het
probleem en de oplossing op waarde te schatten en dit over
te brengen aan belanghebbenden.
De eerste twee basisjaren van de opleiding bestaan uit
negen onderwijsblokken en de Collegecyclus ‘Belegger
in de Praktijk’. In het laatste deel van de opleiding ligt de
nadruk op het in grote mate zelfstandig schrijven van een
scriptie.
Collegecyclus ‘Belegger
in de Praktijk’
De cyclus bestaat uit een introductieweekend aan het begin
van de opleiding, bijeenkomsten aan het eind van het eerste
jaar en afsluitende bijeenkomsten aan het einde van het
tweede jaar. Belegger in de Praktijk bestaat uit drie onderdelen
en dient daarmee diverse doelen.
De colleges ´Econometrie en Statistiek voor Beleggingsprofessionals´ gelden als voorbereiding op de colleges voor
de post-graduate opleiding Investment Management. In het
verleden is gebleken dat de kwantitatieve onderdelen van de
opleiding een hindernis vormen voor veel studenten. Deze
colleges van 2 halve dagen zijn er op gericht de noodzakelijke
kwantitatieve basis te leggen voor de rest van de opleiding.
Het tweede onderdeel is “Investment Beliefs”, Dit is een
interactief college, waarbij studenten in groepen de diepere
onderliggende beleggingsovertuigingen van hun eigen
organisatie (of die van hun collega) zullen bespreken en
bediscussiëren. Actuele kennis over de geleerde theorieën,
methoden en technieken zal in dit discussie college gebruikt
worden en diverse aspecten komen hierbij samen.
Tenslotte wordt er aandacht besteed aan het scriptieproces.
Doelstelling is om de keuze van het scriptieonderwerp al
voor het einde van het tweede jaar te hebben gemaakt.
Tijdens de bijeenkomsten van de cyclus zullen de studenten
hun beoogde onderwerp en plan van aanpak aan elkaar en
aan enkele docenten presenteren.
Scriptie
10 /Postgraduate VU-VBA opleiding Investment Management
Postgraduate VU-VBA opleiding Investment Management/11
01. Portefeuilletheorie en
asset-allocatie
02. Macro-economie en
financiële markten
03. Fundamentele analyse en
waardering
04. Beheer aandelenporte­
feuilles
Na de bepaling van doelstellingen, preferenties en
randvoorwaarden van de belegger is de asset-allocatie
meestal de eerste stap in het vermogensbeheerproces.
Onder asset-allocatie verstaan we de verdeling van het
beheerde vermogen over (grote) groepen van vermogenstitels als bijvoorbeeld aandelen, obligaties en onroerend
goed. In dit blok wordt uitvoerig ingegaan op de wijze
waarop een asset-allocatie in theorie en in de praktijk kan
worden bepaald. Hiertoe is kennis van de portefeuilletheorie
onontbeerlijk.
Het blok macro-economie wordt gegeven met de beleggingspraktijk als invalshoek, met andere woorden macro-economie
ten dienste van de belegger. Er zal in dit blok een sterke link
worden gelegd tussen de theorie en de praktijk.
De ontwikkeling van de belangrijkste economische theorieën
wordt geplaatst in de eigen historische context, waardoor
duidelijk wordt welk probleem iedere theorie trachtte op te
lossen. Daarnaast is er aandacht voor specifieke onderwerpen
die vooral voor de beleggingspraktijk van groot belang zijn. Te
denken valt aan de conjunctuurcyclus, financiële crises, stabilisatiebeleid van overheden, groeitheorie, valutamarkten en
het monetair beleid van centrale banken. Hierbij wordt zoveel
mogelijk een link gelegd met de beleggingspraktijk.
In deze module wordt de student bekend gemaakt met
fundamentele analyse. Er is aandacht voor methoden
en technieken die hem uiteindelijk in staat te stellen
bedrijven en aandelen op een correcte wijze te waarderen.
De basistechnieken van Financial Statement Analysis
worden kort behandeld waarna ze in de bredere context
van strategie en waardering van een onderneming
worden geplaatst. In een brede context wordt zo geleerd
verschillende methoden te identificeren, te begrijpen en
aan te passen of een vergelijking te kunnen maken. Er
wordt daarmee gekeken naar de principes voor bedrijfsinvesteringen en financieringsbeslissingen maar ook naar
waardering bij fusies en overnames. Tenslotte wordt
er gekeken naar de rol van portfolio management, hoe
kunnen processen optimaal worden ingericht en de beste
rendementen worden behaald? De insteek is dit blok is
daarmee een praktische: het geleerde kan gebruikt worden
bij Portfolio Management en Corporate Finance beslissingen.
In dit blok wordt ingegaan op de resultaten van academisch
onderzoek naar het beleggen in aandelen, met een sterkte
focus op de manier waarop die inzichten in de praktijk
kunnen worden benut door beleggers. Er wordt begonnen
bij de basis: begrippen, feiten, cijfers en historisch
perspectief. Vervolgens wordt de theorie achter actief
beleggen besproken aan de hand van het boek van Grinold
en Kahn. Ook worden de belangrijkste anomalieën die
zijn gedocumenteerd voor aandelenmarkten, waaronder
de “value”, “momentum” en “low-volatility” anomalieën.
In de colleges wordt ook een vertaalslag gemaakt van
de rendementvoorspellingen naar een daadwerkelijke
portefeuille, rekening houdend met praktische fricties zoals
transactiekosten en randvoorwaarden die door de klant
worden opgelegd. Er wordt een koppeling gemaakt naar de
praktijk door naar prestaties van fondsen te kijken, hiermee
worden de opgedane inzichten toegepast. Tenslotte worden
ook de meest recente ontwikkelingen in het vakgebied,
zoals ‘smart beta’ beleggen, behandeld.
Belangrijke aandachtspunten:
> Basisbegrippen Financial Statement Analysis
> Corporate Governance
> Corporate Finance; Capital budgeting
> Waarderen van bedrijven en aandelen
> Fusies en overnames
> Value investing
Belangrijke aandachtspunten:
> Theoretische basis voor actief beleggen
> Anomalieën in aandelenmarkten
> Implementatie van theorie naar praktijk
> Evaluatie van prestaties van beleggingsfondsen
> Recente trends
Belangrijke aandachtspunten:
> Wat is asset-allocatie en wat is het (relatieve) belang?
> Portefeuilletheorie: verwachte nutstheorie en het
mean-variance (MV) model
> Praktische implementatieproblemen van het MV-model
> Asset-allocatie en de beleggingshorizon
> Schattingsrisico, Bayesiaanse oplossing, Black &
Litterman model
> Asset and Liability Management (ALM)
> Rebalancing
12 /Postgraduate VU-VBA opleiding Investment Management
Belangrijke aandachtspunten:
> De belangrijke stromingen binnen de economische
theorie, hoe deze geleid hebben tot wijzigingen in
economisch (monetair en fiscaal) beleid en de knelpunten
waar dit beleid op stuitte
> Oorzaken en verloop van de conjunctuurcyclus en hoe
van deze kennis gebruik gemaakt kan worden in de
beleggingspraktijk
> Het belang van macro-economische cijfers die
maan­delijks worden gepubliceerd
> De trendmatige (potentiële) groei van een economie en de
oorzaken en consequenties hiervan
> Werking van monetair en fiscaal beleid
> Interactie tussen financiële crises, kapitaalmarkten en
reële economie
> Opvattingen, doelstellingen en beleid van centrale banken
Postgraduate VU-VBA opleiding Investment Management/13
05. Portefeuillebeheer
vastrentende waarden
Een belangrijk deel van de portefeuilles van institutionele en particuliere beleggers bestaat nog steeds uit
vastrentende waarden. De portefeuilles bevatten al lang niet
meer alleen de traditionele staatsobligaties. Een veelheid
aan verschillende vastrentende producten zoals credits,
high yield obligaties, emerging market debt, asset backed
securities en recent ook allerhande combinaties hiervan,
kenmerken de moderne portefeuille.
Het kunnen managen van de risico’s en rendementen van
dergelijke portefeuilles vereist dan ook een grondige kennis
van rente, krediet, en liquiditeitsrisico’s en de wijze waarop
deze samenhangen in portefeuilleverband.
Belangrijke aandachtspunten:
> De risico- en rendementkenmerken en waardering van de
genoemde soorten vastrentende beleggingsproducten en
strategieën
> De risico- en rendementkenmerken van de portefeuilles
die de belegger in de praktijk kan tegenkomen
> De verschillende rentemarktomstandigheden op de
kapitaalmarkt en de manier waarop deze modelmatig
kunnen worden nagebootst
> De plaats van vastrentende waarden in het beleggingsproces waarbinnen de besluitvorming over beleggingsbeslissingen wordt geïnitieerd, voorbereid en gecontroleerd
> Vaardigheid om op deze gebieden kennis te verzamelen, te
analyseren en te verwerken in oplossingen voor praktijkof theoriegerelateerde problemen
14 /Postgraduate VU-VBA opleiding Investment Management
06. Alternatieve beleggingen
07. Derivaten
08. Behavioral Finance
De laatste jaren is het belang van alternatieve beleggingen
in de portefeuilles van institutionele beleggers sterk
toegenomen. Het gaat hierbij om beleggingen als hedge
funds, grondstoffen, onroerend goed en private equity. In
dit blok zal worden begonnen met een overzicht van de
markt voor alternatieve beleggingen en een analyse van de
toegevoegde waarde van alternatieve beleggingen binnen de
asset allocatie van institutionele beleggers.
Vervolgens worden de belangrijkste beleggingscategorieën
binnen alternatieve beleggingen besproken, te weten
grondstoffen, hedge funds, private equity en onroerend
goed. De focus zal daarbij liggen op de specifieke karakteristieken van deze beleggingscategorieën (inclusief
de gehanteerde instrumenten en strategieën) en de
consequenties voor risk budgeting, risk management en
performance analyse.
Kennis van derivaten vormt een niet meer weg te denken
onderdeel van het moderne beleggen. Naast het traditionele
gebruik van plain-vanilla derivaten zoals forwards/futures
op valuta’s en aandelen/obligatie indices en put- en
callopties op beursgenoteerde ondernemingen, vormen
derivaten vaak een belangrijk onderdeel van beleggingsproducten. Zo bevatten moderne hypotheken en levensverzekeringproducten vaak een variëteit aan opties en
hebben financiële producten als garantie- en clickfondsen
een omvangrijke derivatencomponent. Daarnaast spelen
forwards/futures en opties een steeds belangrijkere rol
in het managen van de belangrijkste marktrisico’s van
beleggingsportefeuilles van institutionele beleggers.
In de colleges zal nader worden ingegaan op nieuwere,
complexere derivatenstructuren (de zogenaamde ‘exotische’
derivaten). Dit kan echter pas geschieden na grondig inzicht
te hebben verkregen in de werking en prijsvorming (wat
is de ‘fair’ prijs?) van plain-vanilla derivaten. De nadruk in
het blok ligt op derivaten van aandelen maar er zal tevens
aandacht worden geschonken aan derivaten geschreven op
valuta’s, obligaties, rentes en swaps. Naast de prijsvorming
van derivaten zal ook worden ingegaan op het managen van
de verschillende marktrisico’s met behulp van derivaten.
Vaak wordt aangenomen dat beleggers rationeel handelen
en dat financiele markten efficient zijn. In de dagelijkse
praktijk blijkt dat toch wat genuanceerder te liggen. In
dit blok komt deze discrepantie aan de orde. Daarbij
wordt gebruik gemaakt van moderne inzichten uit o.a. de
psychologie. Besproken zal worden hoe Behavioral Finance
de traditionele kennis van Finance aanvult. Onderzocht
wordt hoe individuele houdingen en gedragingen inwerken
op financiele beslissingen en de markt in het algemeen.
De insteek is eerder gebaseerd op conceptuele kennis dan
op mathematische modellen.
Belangrijke aandachtspunten:
> De markt van alternatieve beleggingen
> Risico- en performance analyse van hedge fund
strategieën
> Het beheer van private equity portefeuilles
> Het beheer van onroerend goed portefeuilles
Belangrijke aandachtspunten:
> Behavioral Foundations of Economics and Finance
> Behavioral Factors and Financial Markets
> Behavioral Corporate Finance
> Behavioral Investing and Trading Strategies
> Psychologie van beleggers
> Behavioral Asset Management
Belangrijke aandachtspunten:
> Werking en prijsvorming van forwards, futures en swaps
> Werking en prijsvorming van plain vanilla opties
> Werking en prijsvorming van exotische derivaten
> De opbouw van gestructureerde (nieuwe) producten
> Riskmanagementstrategieën met derivaten
Postgraduate VU-VBA opleiding Investment Management/15
09. Module Compliance
en Regelgeving
In toenemende mate wordt de financiële sector
geconfronteerd met wet- en regelgeving. Met de introductie
van de nieuwe Wet op het financieel toezicht (Wft) en
de Europese beleggingsrichtlijn Markets in Financial
instruments Directive (MiFID) zullen bestaande wetten en
regels verder aangescherpt worden. Deze module bestaat
uit twee onderdelen: 1) zorgplicht en 2) marktmisbruik.
Er bestaan verschillende wetten en regels ten aanzien van
zorgplicht waaraan financiële ondernemingen zich dienen
te houden ten opzichte van hun cliënten. Hoe in de praktijk
met deze wetten en regels wordt omgesprongen komt
uitgebreid aan bod.
Bij het onderdeel marktmisbruik komen vragen aan bod
zoals: welke risico’s lopen beleggingsprofessionals bij hun
handelingen? Kunnen beursorders zomaar aangenomen
worden en hoe moeten deze gemeld worden? Voorts zal er
aandacht worden besteed aan voorkennis en marktmanipulatie.
Belangrijke aandachtspunten:
> Actuele wet- en regelgeving ten aanzien van zorgplicht
> Actuele wet- en regelgeving ten aanzien van
marktmisbruik en voorkennis
> Het correct interpreteren van de wet- en regelgeving naar
concrete werksituaties
> Het voorzien van potentiële conflicten in de werksituatie
met de wet- of regelgeving
> De wijze waarop consumenten kunnen procederen
> Het lezen van relevante jurisprudentie en hieruit gedragsregels destilleren
16 /Postgraduate VU-VBA opleiding Investment Management
Toetsing
De kennis van de student wordt op drie manieren getoetst:
> Tentamens: elk semester wordt afgesloten met twee
tentamens (één tentamen per onderwijsblok). De
tentamens vinden plaats in januari en juni. Van alle
tentamens wordt ongeveer 3 maanden na de eerste keer
een herkansing aangeboden.
> Schriftelijke opdrachten: naast de schriftelijke tentamens
wordt per blok een beoordeling gegeven voor een
geschreven opdracht.
Scriptie
locatie
Alle reguliere colleges vinden plaats op de Vrije
Universiteit in de Agorazalen. In deze speciale zalen van
het Harvard-type wordt de onderlinge betrokkenheid
tussen docenten en deelnemers vergroot en wordt de
participatie van deelnemers maximaal ondersteund.
Een aantal middag- en weekendbijeenkomsten zullen
niet op de Vrije Universiteit zelf plaats vinden maar
extern worden georganiseerd op een nader bekend
te maken locatie. Het betreft hier bijvoorbeeld de
introductie bijeenkomsten.
Het schrijven van de scriptie vindt plaats na het afronden
van de twee collegejaren. De keuze van het onderwerp
wordt in overleg bepaald. Doel is om de tijdens de opleiding
opgedane kennis te gebruiken om een probleem te
behandelen op het vakgebied “Beleggen”. De begeleiding
vindt plaats door (kern) docenten die thuis zijn op het terrein
van het gekozen onderwerp. In een aantal bijeenkomsten
zal aandacht worden besteed aan de inhoud en voortgang
van de scripties.
Postgraduate VU-VBA opleiding Investment Management/17
H4Organisatie
Leiding en verantwoordelijkheid
Curatorium
De opleiding maakt deel uit van de VU School of Finance
& Risk Managment. De eindverantwoordelijkheid van
de opleiding berust bij de Faculteit der Economische
Wetenschappen en Bedrijfskunde van de Vrije Universiteit.
De dagelijkse leiding is in handen van Prof. dr. T. B. M.
Steenkamp en Prof. dr. P.A. Stork die zorg dragen voor de
inhoudelijke programmering.
Drs. E. Erbé is verantwoordelijk voor de operationele gang
van zaken.
Het curatorium houdt toezicht op het kwaliteitsniveau
van de opleiding en adviseert daarover aan de leiding
van de opleiding. Zowel de VBA (Beroepsvereniging van
Beleggingsprofessionals) als de financiële en de universitaire wereld zijn vertegenwoordigd in het curatorium.
De leden zijn:
> Prof. dr. R.A.H. van der Meer (voorzitter)
voormalig lid raad van bestuur Fortis, hoogleraar
Beleggingsleer en Vermogensbeheer Rijksuniversiteit
Groningen
> Dr. F.J. Ballendux - voormalig directielid Mercer
Investment Consulting
> Prof. dr. M. van der Nat - hoogleraar Treasury
Management Vrije Universiteit
> Prof. dr. A.M.H. Slager RBA – TiasNimbas Business
School, Universiteit van Tilburg - voorzitter VBA bestuur
> Drs. R.W.F. van Tets - voormalig lid, thans adviseur, Raad
van Bestuur ABN AMRO
> A. Otto RBA - directeur Delta Lloyd Asset Management
kerndocenten
VU School of
Finance & Risk
Management
De opleiding is een onderdeel van de VU School of
Finance & Risk Management. De VU streeft er naar
binnen de school fundamenteel onderzoek, toegepast
onderzoek en opleidingen op alle gebieden van de
financiële discipline onder te brengen. Naast de
postgraduate programma’s worden dagopleidingen
op bachelor- en masterniveau aangeboden en zijn er
promotietrajecten. De school werkt samen met de VU
Postgraduate School for Executive and Professional
Education.
18 /Postgraduate VU-VBA opleiding Investment Management
> Prof. dr. T.B.M. Steenkamp - Executive Vice President,
Investment Solutions & Research Robeco
> Dr. D. Blitz - Head Quantitative Equity Research Robeco
> Prof. dr. P.A. Stork – Vrije Universiteit Amsterdam en
Duisenberg School of Finance
> Drs. A.J.C. de Ruiter – Chief Investment Officer Stichting
Pensioenfonds TNO
> Dr. F. Brouwer – Vrije Universiteit
> Dr. A.J.C.C.M. Loonen – directeur Private Planning Bank
Insinger de Beaufort N.V.
> Drs. H. de Jong – Chief Economist – ABN AMRO Bank N.V.
Postgraduate VU-VBA opleiding Investment Management/19
H5Toelating
20 /Postgraduate VU-VBA opleiding Investment Management
toelatingsregeling
Selectieprocedure
De toelatingsregeling van de opleiding is geregeld in
de “Toelatingsregeling Postgraduate VU-VBA opleiding
Investment Management”. De belangrijkste bepalingen zijn
hieronder samengevat:
> Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een doctoraal/
Master of Science diploma van een geaccrediteerde
universiteit.
> Ze moeten aantoonbaar de volgende vakken met
voldoende resultaat hebben afgesloten: corporate finance,
investments, financial en management accounting,
economics en wiskunde en statistiek. Deze vakken kunnen
worden gekarakteriseerd door standaardliteratuur die is
beschreven in de toelatingsregeling van de opleiding.
> Geïnteresseerden met een doctoraal/Master of Science
diploma en aantoonbare kennis van bovenstaande vakken
zijn in principe zonder deficiënties toelaatbaar.
> Indien aantoonbare kennis in één of meerdere van de
genoemde vakken ontbreekt, maar de kandidaat wel in
bezit is van een doctoraal/Master of Science diploma,
dan beoordeelt de programmaleiding of het niveau van
kennis en ervaring van de betrokkene zodanig is dat
een succesvolle deelname verwacht mag worden. De
kandidaat wordt in de meeste gevallen door de programmaleiding uitgenodigd voor een intakegesprek. Op basis
van dit intake gesprek kunnen aanvullende eisen worden
gesteld voor toelating.
De volgende criteria spelen een belangrijke rol indien
selectie noodzakelijk is:
> Aanwezige praktijkervaring
> Functie die tijdens de opleiding wordt vervuld
> Studieprestaties in voorgaande opleidingen
> Samenstelling van de totale groep rekening houdend met
opleiding, leeftijd, ervaring, functie en werkgever
> Tot de opleiding worden maximaal 45 studenten per
cursusjaar toegelaten
Voor de selectie geldt de volgende procedure:
> Aanmelding d.m.v. het inschrijfformulier
> Programmaleiding stelt vast of aan de vooropleidingseisen
is voldaan
> Indien noodzakelijk een gesprek met de programmaleiding
> Vaststelling selectie door de selectiecommissie; eventuele
nadere gesprekken met kandidaat
> Beslissing curatorium op voordracht opleidingsbestuur
welke kandidaten tot het nieuwe cursusjaar worden
toegelaten
Postgraduate VU-VBA opleiding Investment Management/21
H6kosten en
Inschrijving
Algemene betalingsvoorwaarden
Het collegejaar loopt van september tot juni. De inschrijving
voor de opleiding is telkens voor één collegejaar. De hoogte
van collegegelden wordt jaarlijks per opleiding vastgesteld.
Door inschrijving verplicht u zich tot het betalen van
collegegeld.
Annulering
Eventuele afmelding dient altijd schriftelijk te geschieden.
Indien de afmelding is ontvangen vóór 1 september zal
- indien van toepassing - het reeds betaalde collegegeld
worden gerestitueerd.
Indien de afmelding is ontvangen vóór 1 januari van het
betreffende collegejaar, is de helft van het collegegeld
verschuldigd. Indien van toepassing zal de helft van het
reeds betaalde collegegeld worden gerestitueerd.
Bij afmeldingen ná 31 december van het betreffende
collegejaar vindt geen restitutie plaats.
Diploma’s worden alleen verstrekt als aan alle betalingsverplichtingen is voldaan.
Inschrijving kan digitaal, via www.im-vu.nl of per post en
moet de volgende bijlagen bevatten:
> 2 pasfoto’s
> Kopieën/scans relevante diploma’s met cijferlijsten
> Curriculum Vitae / LET OP: een gewaarmerkte kopie van
uw diploma zal worden opgevraagd.
Na ontvangst van de inschrijving volgt een schriftelijke
bevestiging en wordt, indien nodig, op korte termijn een
datum voor een toelatingsgesprek vastgelegd. Uiterlijk 1
augustus wordt er beslist over definitieve toelating.
22 /Postgraduate VU-VBA opleiding Investment Management
Indien afgeweken wordt van de algemene betalingsvoorwaarden kunnen administratiekosten in rekening gebracht
worden.
Postgraduate VU-VBA opleiding Investment Management/23
Meer informatie
Drs. Emiel Erbé
t (020) 598 61 18
f (020) 598 60 65
[email protected]
www.im-vu.nl
VU School of Finance & Risk Management
Postgraduate VU-VBA opleiding Investment
Management
De Boelelaan 1105, kamer 6 A - 55
1081 HV Amsterdam
De opleiding wordt aangeboden onder auspiciën
van de VBA Beleggingsprofessionals.
Download