Workshop Spaans: Leesvaardigheid oefenen

advertisement
Workshop Spaans: Leesvaardigheid oefenen
Tips om leesvaardigheid te oefenen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Voor het lezen
Manieren van lezen
Hoe ga je lezen?
Onbekende woorden
Woordenboek gebruik
Oriëntatie
Vragen bij het examen

Voor het lezen:
Voordat je gaat lezen, ga je je eerst een beeld vormen van de tekst. Met wat voor soort tekst heb je
te maken? Is het een advertentie, een ingezonden stuk, een artikel, enzovoort?




Kijk naar de titel van de tekst.
Kijk naar de plaatjes die bij de tekst staan.
Kijk naar de tussenkopjes (de zinnen die schuinsgedrukt, vetgedrukt of groter gedrukt staan).
Kijk naar de opdracht die bij de tekst staat. Bepaal aan de hand van de opdracht hoe je gaat lezen.

Manieren van lezen:
Lezen kun je op verschillende manieren doen:
- Skimmen: je gaat de tekst snel lezen, omdat je ongeveer wilt weten waar de tekst over gaat. Je
doet dat door naar opvallende stukjes te kijken en van iedere alinea de eerste en de laatste zin te
lezen.
- Scannen: je moet zoeken naar bepaalde informatie. Als je dat gevonden hebt, hoef je de rest van
de tekst niet te lezen.
- Intensief lezen: Hierbij neem je de tekst woord voor woord, regel voor regel, door.

Hoe ga je lezen:
Aan de hand van de opdracht bepaal je hoe je gaat lezen.
* Bij een vraag over de hele tekst, ga je skimmen. Je gaat zoeken naar aanwijzingen voor het
antwoord.
* Bij vragen naar bepaalde informatie, ga je scannen. Als de vraag bijvoorbeeld is hoeveel iets kost,
ga je op zoek naar bedragen.
* Als er in een vraag regelnummers gegeven worden, is het vaak de bedoeling dat je de gehele
alinea leest.
* Bij meerkeuzevragen, staan de vragen gewoonlijk op volgorde van de tekst. Lees alleen de vraag
en het stukje waar volgens jou het antwoord in staat. Probeer vervolgens zelf een antwoord te geven
en vergelijk dat met de antwoorden die gegeven zijn. Kies dan het antwoord dat het meest op jouw
antwoord lijkt. Kom je er niet uit, dan is het vaak een kwestie van een paar keer ‘heen en weer'
lezen.
Workshop Spaans: Leesvaardigheid oefenen

Onbekende woorden:
Bij lezen heb je zelf geen invloed op de woorden die worden gebruikt. Je zult woorden tegenkomen
die je niet kent. Als je te veel woorden niet kent (meer dan 10%), zul je moeite hebben met de tekst.
Onbekende woorden hoeven echter niet altijd problemen op te leveren of opgezocht te worden in
het woordenboek. Er zijn manieren om achter de betekenis van een woord te komen:
- probeer de betekenis te raden door de hele zin goed te lezen.
- kijk of het woord lijkt op een Nederlands woord of een andere taal die je kent.
- lukt het dan nog niet, zoek het woord dan op in het woordenboek.

Woordenboek gebruik:
Gebruik een goed woordenboek, waarin je ook woordsoorten/sinoniemen/tegenstellingen terug kunt
vinden. Dat kan veel verwarring voorkomen. Spaanse woorden met meer dan één betekenis hebben
in het Nederlands vaak verschillende vertalingen. Kijk dus goed naar de toelichting achter de
woorden.

Oriëntatie:
Neem even de tijd om het CSE in z’n geheel te bekijken: hoeveel teksten? Makkelijke / moeilijke
teksten? Spaanse of Nederlandse vragen? Aantal punten per vraag?

Vragen bij het examen:
Vragen bij een examen staan in volgorde van de tekst. Let op het puntenaantal dat voor de vragen
staat. Voor sommige vragen kun je twee punten krijgen: let vooral ook goed op die vragen.
Openvragen:
Beantwoord een open vraag kort en bondig en beperk je antwoord tot datgene wat wordt gevraagd.
Meerkeuzevragen:
Meestal is bij meerkeuzevragen één alternatief duidelijk onjuist, de tweede blijkt met enig
denkwerk niet juist te zijn en het echte denkwerk zit erin om uit te vinden welke van de laatste twee
de beste is.
Om meerkeuzevragen goed te beantwoorden geldt als belangrijkste regel dat je
1. Eerst de vraag zelf probeert te beantwoorden
2. Daarna kijkt naar welk alternatief (keuze) het dichts bij jouw antwoord-idee komt.
3. Twijfel dan niet verder maar kies dat alternatief. Schrik niet als je een aantal meerkeuzevragen
achter elkaar met dezelfde letter hebt beantwoord. Dit kan gebeuren omdat de volgorde van de
antwoorden willekeurig is.
Workshop Spaans: Leesvaardigheid oefenen
4. Als je er zelf niet uitkomt, dan is het een kwestie van ‘wegstrepen’.
5. Wegstrepen.
Geef voor jezelf antwoord op de volgende vragen:
a) Is er een antwoord dat heel duidelijk niet in overeenstemming is met de tekst?
Streep dat antwoord weg.
b) Is er een antwoord dat niets met de tekst te maken heeft? Streep dat antwoord weg.
c) Zijn er antwoorden die bij elkaar horen? Welke bij elkaar horende antwoorden zijn het meest
onwaarschijnlijk? Streep deze antwoorden weg.
d) Kies tenslotte uit de antwoorden die je nu nog overhoudt.
Download