historisch_onderzoek/Veghel/Notarissen Veghel

advertisement
Notarissen Veghel 1649-1935
Notaris: L.J.L de Kuijper 1859 - 1867
Bron: BHIC toegang 7701, inv. nr. 104
Regesten door: Antoon Vissers
1
02-01-1878
Gemert
schuldbekentenis
Nicolaas van Haandel, landbouwer te Gemert bekend schuldig te zijn aan het armbestuur van Veghel
de som van 7250 gulden.
Waarborg: twee landbouwershuizen etc. en bijbehorende percelen land gelegen te Gemert sectie D.
135 136 137 138 134 127 119 120 121 113 142 220 221 222 173 122 141 227 228 229 223 224 169
166 167 168 157 226 522 117 118 421 160 165 170 154 230 231, in sectie C. 1046 en 1047.
2
03-01-1878
Uden
schuldbekentenis
Martinus Beekmans, kalverkoopman te Volkel, bekend schuldig te zijn aan Peter Nooijen
kalverkoopman te Wanroij de som van 100 gulden.
Waarborg: een huis, erf, tuin en land te Uden op Volkel sectie F.1601 1602 en 1603.
3
03-01-1878
Veghel
schuldbekentenis
Engelbertus Vervoort, smid en veearts te Veghel, bekend schuldig te zijn aan de heren Matheus,
Anton en Frans Carl Rath, fabrikanten te Veghel, de som van 1000 gulden.
Waarborg: land gelegen te Veghel Hoogerduinen sectie C.725
4
04-01-1878
Veghel
verkoop
Openbare verkoop van goederen op verzoek van Gerardus van Weert op den Lagen Biezen.
5
05-01-1878
Veghel
testament
Johanna Verbakel, dienstmeid te Veghel maakt tot haar erfgenamen haar halfbroeders en zus, met
name Hendricus, Johannes en Petronella Verbakel. Legateert aan mijn halfzus Petronella bovendien
300 gulden.
6
08-01-1878
Veghel
verkoop
Openbare verkoop van goederen op verzoek van Gerard van den Biggelaar uit Veghel.
7
09-01-1878
Veghel
testament
Hendricus van den Heuvel maakt in zijn testament zijn vader tot enige erfgenaam.
8
11-01-1878
Uden
verkoop
Johannes van Geffen, landbouwer te Uden heeft verkocht aan Peter van der Wijst, landbouwer te
Uden een perceel land onder Uden sectie M.44.
9
11-01-1878
Uden
verkoop
Theodora Maria van Geffen gehuwd met Peter van der Wijst landbouwer te Uden heeft verkocht aan
Johannes van Geffen, een huis etc. gelegen te Uden sectie M. 1221 en 1222.
10
11-01-1878
Uden
verkoop
Theodora Maria van Geffen gehuwd met Peter van der Wijst landbouwer te Uden heeft verkocht aan
Johannes van Geffen, een perceel land te Uden sectie K.717.
11
11-01-1878
Uden
schuldbekentenis
Peter van der Wijst landbouwer te Uden en zijn echtgenote Theodora Maria van Geffen, bekennen
schuldig te zijn aan de twee kinderen van Ludovicus Petrus Philippona en Johanna Catharina
Francisca Nuijts, wonende te Uden, met name Maria Johanna Helena en Josephina Johanna Cornelia
Philippona, de som van 1000 gulden.
Waarborg: land gelegen te Uden sectie K. 574 715 716 en 723
12
14-01-1878
Cootbridge
testament
De weleerwaarde heer Hubertus van Stiphout kapelaan te Cootbridge in Schotland maakt zijn
testament , waarin hij zijn broeder Gerardus van Stiphout tot universeel erfgenaam maakt.
13
16-01-1878
Veghel
verkoop
Openbare verkoop van goederen op verzoek van Hubertus Johannes Hoffmann, houthandelaar uit
Zaltbommel.
14
17-01-1878
Nistelrode
verhuur
Hendricus Francissen, landbouwer te Nistelrode op Vorstenbosch heeft verhuurd aan Matheus
Somers Antoniuszoon een landbouwershuis etc. aldaar gelegen onder sectie E. 289 290 493 294 en
een deel van 864. Land onder Dinther sectie B. 793 794 e 795.
15
17-01-1878
Cootbridge
volmacht
De weleerwaarde heer Hubertus van Stiphout kapelaan te Cootbridge in Schotland, verklaard de
volmacht te geven aan Martinus van Eindhoven en Jan van Hoof, landbouwers te Veghel, om zijn
goederen aldaar te beheren.
16
21-01-1878
Veghel
testament
Mejuffrouw Catharina Maria Elisabeth Charlotte van Rekum wonende te Sint-Oedenrode. Ze maakt
in haar testament tot haar erfgenamen haar zusters Sara Geertruida Louisa Johanna van Rekum en
Regina Helena Rosalia van Rekum.
17
21-01-1878
Veghel
testament
Mejuffrouw Sara Geertruida Louisa Johanna van Rekum wonende te Sint-Oedenrode. Ze maakt in
haar testament tot erfgenamen haar zusters Catharina Maria Elisabeth Charlotte van Rekum en
Regina Helena Rosalia van Rekum.
18
21-01-1878
Veghel
testament
Mejuffrouw Regina Helena Rosalia van Rekum wonende te Sint-Oedenrode. Ze maakt in haar
testament tot erfgenamen haar zusters Catharina Maria Elisabeth Charlotte van Rekum en Sara
Geertruida Louisa Johanna van Rekum.
19
23-01-1878
Zijtaart
verkoop
Openbare verkoop op het Zijtaart van diverse roerende goederen op verzoek van Johannes Rovers,
landbouwer aldaar en voogd over de minderjarige Martinus Rovers de zoon van wijlen het echtpaar
Johannes Rovers en Hendrica Vissers, Johannes van de Ven als voogd over de minderjarige kinderen
van wijlen het echtpaar Hendricus Rijkers en gemelde Hendrica Vissers, met name Hendrica,
Johanna, Elisabeth, Ardina, Johannes en Adrianus Rijkers. Verder Heijn Rijkers, bouwman te Veghel.
21
24-01-1878
Veghel
erfdeling
Hendricus en Nicolaas van Lieshout, beiden wonende te Sint-Oedenrode en Johannes van Lieshout,
wonende te Veghel. Ze delen het nagelaten goed van wijlen hun moeder Jennemaria Donkers
gehuwd geweest met Geert van Lieshout.
Onder de goederen land te Veghel genaamd den Ronde Bult sectie D.204 en een deel van hooiland
in de Havelsche beemden.
22/25
24/31-01-1878
Veghel
verkoop
Hendricus van de Wijdeven, weduwnaar van Johanna Maria Schepers, Helena van de Wijdeven en
Hendrica van de Wijdeven, allen te Veghel. Ze bieden openbaar te koop een landbouwershuis etc.
gelegen in het Eerde ter plaatse Vonniskamp sectie F.87 88 89 97 98 99 100, in het Dubbelen F. 2015
en 2019
23
31-01-1878
Veghel
verkoop
Geert de Wit heeft verkocht aan Adrianus Steenbekkers, beiden Veghel, een huis met land te Veghel
op het ven sectie B. 1624 en 1625.
24
31-01-1878
Veghel
verkoop
Openbare verkoop van goederen op verzoek van Arnoldus Raijmakers, kuiper te Veghel.
26
01-02-1878
Veghel
ruil
Jan en Hendricus Verputten, landbouwers te Veghel hebben onderling geruild met de gebroeders
Rath land gelegen in de Bundersche hoek sectie B.1401 Geruild tegen een perceel in drie velden
gelegen in het Geerbosch sectie A. 442 443 en 444.
27
05-02-1878
Veghel
schuldbekentenis
Petrus Rijkers gehuwd met Maria Habraken bekeen schuldig te zijn aan de heer Johannes Smits, lid
der provinciale staten van Noord Brabant en grondeigenaar te Veghel, de som van 700 gulden.
Waarborg: een woning met erf en land te Veghel sectie H. 410 411 414 415 1578 1579 1582, 367
1837 en 1838.
28
12-02-1878
Veghel
verkoop
Openbare verkoop van goederen op verzoek van Dirk Adriaan van den Heuvel.
31/40
13/20-02-1878
Boekel
verkoop
Antoon van Dijk, landbouwer te Boekel als gevolmachtigde voor Lamberdina van der Velden,
weduwe Arnoldus van Dijk, ook wonende aldaar. Tevens voor a. Willem van der Velden, landbouwer
te Pere in Noord Amerika, b. Arnoldus van der Velden, c. Adrianus van der Velden, beiden wonende
te Cornelius Origon in Noord Amerika. Antoon Timmers, landbouwer te Boekel, Cornelius van den
Elzen voor zichzelf en als gevolmachtigde voor a. Johannes van den Elzen, b. Joseph van den Elzen, c.
Wilhelmina van den Elzen, d. Huibert Timmers gehuwd met Ursula van den Elzen, e. Willem Biemans,
gehuwd met Elisabeth van den Elzen, allen Boekel, f. Hendricus van der Velden te Erp gehuwd met
Geertruida van den Elzen, g. Martinus Delisse, weduwnaar Johanna van den Elzen, landbouwer te
Erp, mede voor zijn minderjarige kinderen Lucas, Wilhelmus en Lucia Delisse.
Openbaar worden goederen van hun te koop aangeboden zoals een landbouwershuis met land
gelegen te Boekel in de Arendsnest sectie E.573 576 595 596 597 598 600 579 580 261 268 249 135
134 en in het Goor A.130.
32
16-02-1878
Veghel
verkoop
Johannes Veraa, arbeider te Veghel, heeft verkocht aan Pieter Francis van den Brand,
spoorwegwachter te Schijndel, een huis etc. zover niet onteigend door de Noord Brabantse Duitsche
spoorwegmaatschappij een deel van een perceel onder Boxtel gelegen sectie E 1353.
33
18-02-1878
Veghel
verkoop
Openbare verkoop van goederen op verzoek van Hubertus Johannes Hoffmann, houthandelaar te
Zaltbommel.
34
18-02-1878
Veghel
verkoop
Theodorus van de Krommert heeft verkocht aan de minderjarige kinderen van wijlen Adrianus van
den Donk en Lamberdina Verbruggen met name Ardina, Maria, Lambertus, Theodorus en Hendrica
van de Donk. Mede verscheen Lamberdina Verbruggen gehuwd met Hendricus Dange.
Verkocht een achtste deel van een huis met land te Veghel sectie C. 353 356 450 480, sectie D. 1252
en 1313. Een 32e deel van land sectie C. 453 454 en D. 230 en 234. Een 64e deel sectie D. 377.
Voorheen eigendom van Antonia van Lieshout te Veghel overleden op 21 februari 1863.
35
18-02-1878
Veghel
verkoop
Anna Maria van Rijbroek, weduwe Hendricus van Berkel heeft verkocht aan Theodorus van de
Krommert, land te Veghel aan het Beukelaar, sectie B. 1169.
36
19-02-1878
Veghel
verkoop
Openbare verkoop van goederen op verzoek van Martinus van Eindhoven.
37
19-02-1878
Veghel
testament
Hubert Lodewijk Maussen, koopman te Veghel, maakt in zijn testament tot erfgename zijn
echtgenote Jacomijna Gerbandts
38
19-02-1878
Veghel
testament
Jacomijna Gerbandts, echtgenote van Hubert Lodewijk Maussen, koopman te Veghel, maakt
testamentair haar man tot erfgenaam.
39
20-02-1878
Veghel
verkoop
Openbare verkoop van goederen op verzoek van Dina, Jan en Maria van Asseldonk.
41
20-02-1878
Veghel
verkoop
Lamberdina van der Velden, weduwe Arnoldus van Dijk, Antoon Timmers, landbouwer te Boekel
gehuwd met Johanna de Wit, Johannes van den Elzen, Joseph van den Elzen, Huibert Timmers
gehuwd met Ursula van den Elzen, Willem Biemans, gehuwd met Elisabeth van den Elzen, Jan
Johannes van den Akker gehuwd met Wilhelmina van den Elzen, Hendricus van der Velden te Erp
gehuwd met Geertruida van den Elzen, Martinus Delisse, weduwnaar Johanna van den Elzen,
landbouwer te Erp, mede voor zijn minderjarige kinderen Lucas, Wilhelmus en Lucia Delisse.
Samen geven ze de macht om voor hun op te treden aan Antoon van Dijk en Cornelis van den Elzen.
Om openbaar te verkopen land gelegen te Gassel in de Kampen sectie A. 29.
42
21-02-1878
Veghel
testament
Willem Burgers maakt in zijn testament Johannes Burgers zijn broer tot universeel erfgenaam.
43
22/23-02-1878
Veghel
verkoop
Openbare verkoop van goederen op verzoek van Johannes Rovers, mede als voogd over de
minderjarige Martinus Rovers zoon van wijlen Johannes Rovers en Hendrica Vissers. Johannes van de
Ven als voogd over de minderjarige kinderen van Hendricus Rijkers en genoemde Hendrica Vissers uit
haar tweede huwelijk, met name Hendrica Johanna, Elisabeth, Ardina, Johannes en Adrianus Rijkers.
44
28-02-1878
Veghel
verkoop
Openbare verkoop van goederen op verzoek van Wilhelmina Elisabeth Kusters weduwe Jacobus
Paulus Worm te Veghel.
45/50
28-02/07-03-1878
Veghel
verkoop
Hendricus van de Ven, mede als gevolmachtigde voor Theodorus van Lieshout gehuwd met Johanna
van de Ven landbouwer te Uden. Wilhelmus van der Steen gehuwd met Gerardina Vissers, mede als
gevolmachtigde van a. Antonius van Hoof, bakker, b. Lambertus van Hoof, smid, c. Lambertus Smits,
landbouwer te Schijndel, gehuwd met Lamberdina van Hoof, d. Arnoldus Vissers, Hendricus Vissers,
Jan Vissers, Martinus Vissers, Lambertus Vissers en Maria Vissers, gehuwd met Antonius van Doorn,
allen Veghel en Christiaan Vissers te Uden, e. Arnoldus Krol, Martinus Krol, Johanna Krol , Hendrika
Krol gehuwd met Lambertus van der Heijden, allen Veghel, f. Gerardus van Hoof, Hendricus van Hoof,
Johanna van Dijk, eerder weduwe van Johannes van Hoof en thans met Lambertus van den Tillaart,
ook mede haar kinderen uit eerste huwelijk Lambertus en Geerdina van Hoof, g. Geerdina van Hoof
ongehuwd en wonende te Veghel.
Ze bieden openbaar te koop land gelegen in de Kolenkampen sectie A. 561 en 562.
47
02-03-1878
Zijtaart
testament
Franciscus Schooren arbeider te Zijtaart, maakt in zijn testament zijn echtgenote Johanna van den
Bosch tot enige erfgenaam.
48
02-03-1878
Zijtaart
testament
Johanna van den Bosch echtgenote van Franciscus Schooren arbeider te Zijtaart, maakt haar man tot
enige erfgenaam.
49
06-03-1878
Veghel
verkoop
Antoon van Dijk, landbouwer te Boekel, Cornelius van den Elzen als gevolmachtigde voor
Lamberdina van der Velden, weduwe Arnoldus van Dijk, ook wonende Boekel, Antoon Timmers,
landbouwer te Boekel, gehuwd met Johanna de Wit, Johannes van den Elzen, Joseph van den Elzen,
Huibert Timmers gehuwd met Ursula van den Elzen, Willem Biemans, gehuwd met Elisabeth van den
Elzen, allen Boekel, Johannes van den Akker gehuwd met Wilhelmina van den Elzen wonende te Erp,
Hendricus van der Velden te Erp gehuwd met Geertruida van den Elzen, Martinus Delisse,
weduwnaar Johanna van den Elzen, landbouwer te Erp, mede voor zijn minderjarige kinderen Lucas,
Wilhelmus en Lucia Delisse.
Genoemde Antoon van Dijk mede als gevolmachtigde voor Willem van der Velden, landbouwer te
Pere in Noord Amerika, Arnoldus van der Velden, c. Adrianus van der Velden, beiden wonende te
Cornelius Origon in Noord Amerika.
Openbaar verkopen ze samen hooiland gelegen te Gassel in de Kampen sectie A. 29
51
08-03-1878
Veghel
verkoop
Openbare verkoop van goederen op verzoek van Gerardus van Weert te Veghel op den lagen Biezen.
52
11-03-1878
Veghel
testament
Johanna van der Heijden, weduwe Johannes Boudewijns, wonende te Veghel in het
liefdadigheidsgesticht. Ze maakt in een testament haar zuster Maria van der Heijden tot erfgename.
53
14-03-1878
Veghel
verkoop
Bernardus Schuurmans, bierbrouwer te Uden en gehuwd met Gerardina Francisca Verbeek tevens
voor Anna Maria Verbeek. Ze bieden openbaar te koop een huis etc. gelegen te Veghel in de straat
sectie G. 346 103.
54
15-03-1878
Zijtaart
verkoop
Gerardus van den Boogaard, Martinus van den Boogaard, beiden Veghel Johannes van den Boogaard
te Sint Oedenrode, Gerardus de Lepper, linnenwever te Sint Oedenrode en gehuwd met Johanna van
den Boogaard, Wilhelmus Verhallen, klompenmaker, Hendrica Verhallen, dienstmeid, Jenne Maria
van den Boogaard, eerst weduwe Hendricus Verhallen en nu gehuwd met Cornelis van Kessel,
smidsgezel te ’s-Hertogenbosch en mede als moeder van haar minderjarige dochter Johanna
Verhallen en waarvan Gerardus van den Boogaard de toeziend voogd is.
Ze verkopen openbaar een huis van drie woningen etc. te Veghel op Corsica sectie E. 1988 1990 2265
en 2266 voorheen eigendom van wijlen Jan van den Boogaard en Helena van de Heuvel.
55
18-03-1878
Zijtaart
verhuur
Johannes Rovers, mede als voogd over de minderjarige Martinus Rovers zoon van wijlen Johannes
Rovers en Hendrica Vissers. Johannes van de Ven als voogd over de minderjarige kinderen van
Hendricus Rijkers en genoemde Hendrica Vissers uit haar tweede huwelijk, met name Hendrica
Johanna, Elisabeth, Ardina, Johannes en Adrianus Rijkers
Ze bieden openbaar te huur aan in de herberg van Dielis van Lith op het Zijtart, een landbouwershuis
gelegen te Veghel in Grietenveld sectie E. 544 545 546 548 549 551 552 553 554 2275 2276 555 556
557 558 559 581 582 583 584 591 592 en 593, in de Lijnschedel bij Coppens E.599, in de Hostie het
Koopke naast Biemans E.509 510 en 511, in Grietenveld het Kempke E.520, in de Lijnschedel den
Koop afkomstig van Tijsse afkomstig E.641 en 642, in het Rijbroek den Nieuwenkoop van Tijsse
afkomstig E.1895 en aldaar gelegen de Mortel E.2123
56
19-03-1878
Veghel
testament
Jan Schepens, landbouwer te Veghel maakt in testament tot zijn erfgenamen broers en zus Antonius,
Gerardus en Hendrica Schepens.
57
19-03-1878
Veghel
testament
Antonius Schepens, landbouwer te Veghel maakt in testament tot zijn erfgenamen broers en zus Jan,
Gerardus en Hendrica Schepens.
58
19-03-1878
Veghel
testament
Gerardus Schepens, landbouwer te Veghel maakt in testament tot zijn erfgenamen broers en zus Jan,
Antonius en Hendrica Schepens.
59
19-03-1878
Veghel
testament
Hendrica Schepens te Veghel maakt in testament tot erfgenamen haar broers Jan en Antonius
Schepens.
61
20-03-1878
Veghel
verkoop
Openbare verkoop van goederen op verzoek van Hendrica van Zeeland, landbouwster te Veghel.
63
27-03-1878
Veghel
verkoop
Openbare verkoop van goederen op verzoek van Johannes en Hendrina van Zutphen, landbouwers te
Veghel.
64
29-03-1878
Veghel
verkoop
Openbare verkoop van goederen op verzoek van Antonie van den Tillaar.
65
30-03-1878
Veghel
testament
Willem van Eert, Willemszoon maakt in testament zijn echtgenote Anna Maria Rovers tot erfgename.
66
30-03-1878
Veghel
testament
Anna Maria Rovers, echtgenote van Willem van Eert, Willemszoon, maakt in testament haar man tot
erfgenaam.
67
01-04-1878
Veghel
verkoop
Openbare verkoop van goederen op verzoek van Theodorus van Roosmalen op het Zondveld.
68
02-04-1878
Veghel
verkoop
Openbare verkoop van goederen op verzoek van Theodorus van Roosmalen op het Zondveld.
69
02-04-1878
Veghel
testament
Theodorus van de Krommert maakt zijn testament waarin hij legateert aan de minderjarige kinderen
van wijlen Adrianus van de Donk en Lamberdina Verbruggen, met name Ardina, Maria, Lambertus,
Theodorus en Hendrica van de Donk de som van 1000 gulden.
Benoemd tot erfgenaam zijn neef Christ Schoenmakers met verplichting alle schulden te voldoen en
begrafeniskosten.
70
03-04-1878
Veghel
verkoop
Openbare verkoop van goederen op verzoek van Hendricus Smits uit Veghel.
71
04-04-1878
Veghel
verkoop
Hendricus van der Landen, voerman te Veghel heeft verkocht aan Abraham Sanders, koopman te
Erp, een huis etc. gelegen aan het Beukelaar sectie B. 1778 en 1779.
72
06-04-1878
Uden
testament
Anna Maria Raijmakers wonende te Uden verklaard te willen vernietigen haar eerder gemaakt
testament.
73
06-04-1878
Veghel
testament
Martinus van den Tillaart Johannes Mathijszoon maakt zijn echtgenote Arnoldina van den Tillart tot
enige erfgename.
74
06-04-1878
Veghel
testament
Arnoldina van den Tillart maakt haar echtgenoot Martinus van den Tillaart Johannes Mathijszoon tot
enige erfgenaam.
75
12-04-1878
Veghel
verkoop
Openbare verkoop op vrijdag 12 april van goederen op verzoek van de eigenaar Jan Scheij en op
donderdag 18 april de goederen van Arnoldus Raijmakers, kuiper te Veghel.
76
13-04-1878
Veghel
testament
Anna Maria van den Tillaart echtgenote van Johannes van de Tillaart, Matheuszoon vermaakt haar
goederen aan haar echtgenoot.
77
13-04-1878
Veghel
verkoop
Lambertus Hendrik van de Ven gehuwd met Maria Donkers hebben verkocht aan Thomas van den
Broek, arbeider te Veghel een perceel land gelegen op de Bolken sectie G.250.
78
16-04-1878
Veghel
verkoop
Franciscus Wilhelmus Maria Manders heeft verkocht aan Petrus van Heeswijk een perceel bosgrond
te Veghel in Huigenbosch sectie B. 785.
79/82
18/25-04-1878
Veghel
verkoop
Gerardus van den Bogaart, politieagent wonende te Eindhoven bied openbaar te koop een huis etc.
gelegen te Veghel aan de Hoogeinde sectie 2708 en 2709. De koper zal de weging moeten gedogen
van de twee daarnaast gelegen woningen van Van Mierlo en Grevers en wel achter langs de woning,
terwijl gemelde woning gelegen is over het erf van Martinus Callaars en van de heer Smits.
80
23-04-1878
Veghel
inventarisatie
Petrus Ketelaars, weduwnaar van Johanna van den Broek, landbouwer te Veghel, mede voor zijn
minderjarige dochter Hendrica Ketelaars en waarvan de toeziende voogd is Hendricus Donkers.
Arnoldus Vissers, landbouwer te Veghel is als schatter benoemd van de nagelaten goederen.
Onder de goederen o.a. land te Veghel in Gieliskamp sectie E. 232, 234 en 235 en volgt verder het
vee, landbouwgereedschap, meubilair etc.
83
30-04-1878
Uden
schuldbekentenis
Hendrikus Pennings. Landbouwer te Uden bekend schuldig te zijn aan Salomon Monnickendam de
som van 1400 gulden.
Waarborg: huis en land gelegen te Uden sectie C. 935, sectie H. 1, 2, 21, 36, 113, 114, 417, 125, 126,
127, 135, sectie J. 397 en 996.
84
30-04-1878
Veghel
inventarisatie
Jacques Louis Werner, weduwnaar van Maria Jeannette Sterk en zijn minderjarige kinderen Jacoba
Wilhelmina, Emelia Wilhelmina Maria, Jacques Louis. Mede optredende voor de heer Gerardus Sterk,
koopman te Cheribon, eiland Java in Oost Indie. Salomon Monnickendam, koopman als
gevolmachtigde van heer en meester Willem Folkert Frijlinck, advocaat en kandidaat notaris te Lith
de toeziend voogd over genoemde minderjarige.
Beschrijving van de goederen van wijlen Samuela Jacoba Frijlinck, weduwe van de heer Frederik
Philip Sterk, gewoond hebbende te Erp en aldaar overleden op 4 mei 1877 de grootmoeder van de
minderjarigen en moeder van gemelde Gerardus Sterk.
Goederen o.a. gelegen te Herwaarde 10 percelen land en land gelegen te Alem.
85
02-05-1878
Veghel
verkoop
Theodorus van der Heijden, Regina van der Heijden weduwe Andries van de Ven, wonende te SintOedenrode. Ze hebben verkocht aan Petronella de Leest, eerder weduwe van Willem van der Heijden
en thans gehuwd met Martinus van den Heuvel een perceel land te Sint-Oedenrode in de
Jekschotsche heide sectie D. 1033.
86
02-05-1878
Veghel
verkoop
Theodora van der Heijden, Regina van der Heijden, weduwe Andries van de Ven, kinderen en
erfgenamen van Lambertus van der Heijden en Lamberdina Habraken, beiden overleden. En
erfgenamen van diens zoon Willem van der Heijden. Ze hebben hun aandeel van de erfgoederen
verkocht aan de mede verschenen Petronella de Leest, eerder weduwe van Willem van der Heijden
en thans gehuwd met Martinus van den Heuvel.
87
10-05-1878
Veghel
verkoop
Openbare verkoop van goederen op verzoek van de eigenaar Mozes Oppenheimer, koopman te
Veghel.
88
16-05-1878
Veghel
verkoop
Openbare verkoop van goederen op verzoek van de eigenaar Jan van der Leeden, logementhouder te
Veghel.
89
17-05-1878
Veghel
verkoop
Openbare verkoop van goederen op verzoek van de eigenaar Jan Smits bierbrouwer te Veghel.
91
23-05-1878
Veghel
erfdeling
Gerardus Krol. Martinus Krol, Lambertus van der Heijden gehuwd met Hendrica Krol. Gaan samen
over tot de erfdeling der nagelaten goederen van hun zuster Johanna Krol te Veghel overleden op 1
maart 1877. Onder de goederen een huis etc. genaamd het Vonniskamp sectie F. 73 t/m 77, 107, 108
en 109. In de Kalverkampen F. 224 t/ 228, onder Sint-Oedenrode op de Hooge Akkers D.201, 364,
365, 366 en 1259, land in de Dubbelen sectie F. 1565 1744, te Sint-Oedenrode op de Kuilen D. 337,
338,1351, 327, 328, 329 en 119.
93
13-06-1878
Veghel
testament
Martinus Krol, landbouwer te Veghel maakt in zijn testament echtgenote Maria van der Brugge tot
enige erfgename.
94
13-06-1878
Veghel
machtiging
Johanna Maria van Eert benoemd tot haar gevolmachtigde Franciscus van Eert en de weleerwaarde
Arnoldus van Eert kapelaan te Boekel, haar broers, om haar goederen te beheren en openbaar te
kunnen verkopen.
95
14-06-1878
Veghel
verkoop
Openbare verkoop van goederen op verzoek van de eigenaars Jan van Hoof, Gijsbertus van den
Nieuwenhuijzen, Antonie Lambert van der Heijden, landbouwers te Veghel en Theodorus van der
Velden uit Schijndel.
96
19-06-1878
Veghel
testament
Petrus van Eert maakt tot zijn enigste erfgenamen de twee kinderen van zijn broer Hendricus van
Eert met name Francisus en Johannes Arnoldus. Samen voor de ene helft en de twee kinderen van
mijn overleden zuster Elisabeth van Eert met name Lambertus en Jan van Santvoort. Verder ook
Johannes van Eert de zoon van wijlen mijn broer Johannes van Eert.
97
21-06-1878
Veghel
verkoop
Openbare verkoop van hooigras op verzoek van de eigenaars Christinus Christoffel
Luthie,boekhandelaar, Elisabeth van den Heuvel, jonkheer Jacobus Custis, alle wonende te ’sHertogenbosch, Johannes Matheus van den Tillaart, Johannes Hurkmans, Jacobus van Santvoort,
Matheus van den Tillaart, Jan Schij, Adrianus Keerlings, Johannes van de Ven, Johannes Jan van
Zutphen, Wilhelmus Franciscus Rijkzen, rijks veearts, Martinus Geert van den Berg, allen Veghel en
Johannes van den Elzen uit Erp.
98
26-06-1878
Veghel
verkoop
Openbare verkoop van hooigras op verzoek van de eigenaars Petrus Biemans, Johannes Rovers,
mede voor de minderjarige Martinus Rovers zoon van wijlen Johannes Rovers en Hendrica Vissers,
Johannes van de Ven als voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Hendricus Rijkers en
gemelde Hendrica Vissers, met namen Hendrica, Johanna, Elisabeth, Ardina, Johannes en Adrianus
Rijkers en Johannes Smits, bierbrouwer te Veghel.
100/107
04/11-07-1878
Veghel
verkoop
De weledele heer Isodorus Franciscus Hubertus Leclercq, notaris te Roermond als gevolmachtigde
van vrouwe Johanna Helena Catharina Beltjens, weduwe Johan Lodewijk Mathias Leclercq,
rentenierster te Roermond. Mejuffrouw Catharina Beltjens, wonende te Roermond. Mevrouw Julie
Mertz, bijgestaan door haar echtgenoot Herman Janssen, hoofdingenieur der marine, ridder in de
orde van de Nederlandse leeuw wonende te Helder gemeente Nieuwediep. Mevrouw Maria
Hendrica Hubertina Mertz bijgestaan door haar echtgenoot Isodorus Franciscus Hubertus Leclercq,
notaris te Roermond. De weledele heer Victor Frans Hubert Mertz ontvanger der registratie en
domeinen te Roermond. Octavi Beltjens bijgestaan door haar echtgenoot edel groot achtbare heer
Alphons Falloise raadsheer bij het hof van appel te Luik, ridder der Leopoldorde van België. De edel
groot achtbare heer Gustafe Beltjens raadsheer van het hof van appel te Luik. De edel achtbare heer
Arthur Beltjens, substituut van de procureur des konings bij de rechtbank eerste aanleg te Luik. De
weledel heer Mathias Gerardus Hubertus Janssen, rijksontvanger wonende te Reuver. Mejuffrouw
Melani Hubertina Florentina Janssen te Roermond. Ten behoeve van genoemde personen wordt te
Veghel een openbare veiling gehouden van de Beltjenstiende.
Percelen o.a. in de Kreugerstraat bij de rivier de Aa, bij de Mestbrug, aan de sluis of watermolen lang
de rivier de Aa en nog diverse andere percelen.
102
05-07-1878
Veghel
inventarisatie
Martinus van de Donk, weduwnaar van Elisabeth van Lieshout en hun minderjarige zoon Willem van
de Donk. Hendricus Vissers is zijn toeziende voogd. Antonij van der Linden is door de toeziende
aangesteld tot schatter van hun goederen.
Beschrijving van all goederen ten huize van Martinus van de Donk gelegen op het Havelt welke hij in
gemeenschap heeft gehad met zijn echtgenote Elisabeth van Lieshout overleden te Veghel op 21
februari 1877.
Een landbouwershuis etc. en land gelegen op het Havelt, Nederboekt, Schopakker, Ham, Eeusels,
Ronde Bult, Molebeemden en Beukelaar, sectie A.625, sectie C. 810, sectie D, 308 970 971 1112 1113
202 1711 1712 190 en 1153. Een vierde deel van de percelen in de Hamsche beemden D.786 390 en
een weiland gelegen te Erp aan het Lankveld L.3 en 4. Verder het vee de huisraad etc.
103
06-07-1878
Zijtaart
erfdeling
Martinus, Cornelis, Johannes en Petronella Vervoort, allen wonende te Veghel. Ze gaan over tot
scheiding en verdeling van de nagelaten goederen van hun ouders Marte Vervoort en Catharina
Tijsse als ook van hun oom Lambertus Tijsse, alle drie te Veghel overleden. Ook het aangekochte deel
van hun neef Martinus Vervoort Johanneszoon in de grootmoederlijke nalatenschap van wijle
Catharina Tijsse de weduwe van Marte Vervoort.
Een landbouwershuis, stal, schuur etc. met land gelegen ter plaatse Corsica sectie E. 258, 259, 260,
261 en 262, verder E.1746, 265, 1743, 257, 256, 2211, 1743, op den Hoogenbiezen sectie F. 1210, de
Kamp F.1164, onder Sint-Oedenrode op Jekschot sectie D. 835, 837 en 838.
Nog een landbouwershuis, stal, schuur etc. gelegen op den Hoogenbiezen sectie E. 886, 887, 880,
877, 878 en 866, aan de Lagenbiezen den Tip E.1975, Corsica E.1743, de Kamp 1164 en 1165 op de
Lagebiezen E.1978 en 1740, een perceel heide onder Sint-Oedenrode op Jekschot sectie D.495 en
een moeras aldaar in het Laar sectie D.495.
104
06-07-1878
Veghel
schuldbekentenis
Antonia van Zutphen, winkelierster te Veghel bekend schuldig te zijn aan Francis Pepinus van den
Heuvel, koopman te Veghel de som van 700 gulden.
Waarborg: een huis van twee woningen en erf te Veghel in de straat sectie G. 528 en 530.
105
08-07-1878
Schijndel
verkoop
Openbare verkoop van goederen op verzoek van de eigenaar Gerardus van Weert uit Schijndel.
106
09-07-1878
Veghel
verkoop
Openbare verkoop van goederen op verzoek van de eigenaren Adriana Verhoeven, weduwe
Theodorus Peter Ketelaars, Arnoldus Ketelaars gehuwd met Anna Maria Ketelaars, Adrianus
Ketelaars, Lambertus Ketelaars, Antonius Wilbert van Asseldonk gehuwd met Maria Ketelaars, allen
wonende te Veghel en Petrus Ketelaars te Erp.
108
12-07-1878
Veghel
verkoop
Openbare verkoop van goederen op verzoek van de eigenaren Martinus van Eindhoven, landbouwer
te Veghel, Antonie van den Tillaar uit Uden, Hendrina van Zeeland, arbeidster te Veghel.
109
12-07-1878
Dinther
testament
Lambertus, ook genoemd Albertus Dortmans vermaakt zijn goederen aan Johannes Dortmans zijn
zoon als beloning van zijn onbeloonde diensten.
110
12-07-1878
Dinther
testament
Maria Anna Verstegen, echtgenote van Lambertus, ook genoemd Albertus Dortmans, maakt haar
zoon Johannes Dortmans tot enige erfgenaam.
111
15-07-1878
Veghel
verkoop
Openbare verkoop van goederen op verzoek van de eigenaren Johannes en Hendrina van Zutphen,
Johannes Hurkmans, Antonetta Timmers, weduwe Gerard de Bie mede als moeder van Mechelina,
Geerdina en Maria de Bie.
112
16-07-1878
Veghel
verkoop
Openbare verkoop van goederen op verzoek van de eigenaren Dirk, Jan en Maria van Asseldonk.
113
17-07-1878
Veghel
verkoop
Openbare verkoop van goederen op verzoek van de eigenaar Lambertus van den Brand.
114
18-07-1878
Zijtaart
verkoop
Anna Maria Rijkers, dienstmeid te Veghel, Jan van de Laar, metselaar te Veghel, Cornelis en Nicolaas
Rijkers, arbeiders te Erp, Willem Verputten, landbouwer te Erp, Martinus van den Hurk, gehuwd met
Johanna Verputten, landbouwer te Erp.
Samen hebben ze verkocht aan Hendricus van der Loo, gehuwd met Elisabeth Rijkers een huisje en
land gelegen in de Lijnschedel sectie E. 670, 671 en 1964. Deze goederen komen van Adriaan Rijkers
en Wilhelmina Oppers.
115
18-07-1878
Veghel
testament
Maria van der Brugge echtgenote van Martinus Krol maakt haar man tot enige erfgenaam.
116
19-07-1878
Zijtaart
verkoop
Openbare verkoop van goederen op verzoek van de eigenaren Johannes Rovers, voogd over de
minderjarige Martinus de zoon van Johannes Rovers en Hendrica Vissers. Johannes van de Ven als
voogd over de minderjarige kinderen van Hendricus Rijkers en bovengenoemde Hendrica Vissers, uit
haar tweede huwelijk, met name Hendrica, Johanna, Elisabeth, Ardina, Johannes en Adrianus Rijkers.
117
19-07-1878
Veghel
verkoop
In de herberg van Adrianus Vos aan de Hoogeinde is openbaar, door de heer Johannes Jacobus
Firbius ontvanger der registratie en Domeinen, de verkoop der domaniale tiendvrachten met de
tiendbare vruchten begroeide percelen.
Hoogzijde eerste klamp,sectie B. 26 en 1586, toebehorende aan Nicolaas de Groot en sectie B.305
toebehorende aan Adrianus Vissers. noviale derde klamp Zontveld sectie E. 2202, 2203, 624, 1963,
1965, toebehorende aan Lambertus Pepers en E. 2039, 1570, 2274 en 1566 toebehorende aan
Antonij Evert de Leest. Zo volgen nog de klampen Balk en Varenburg, Lankveld, Krijtenburg en de
smalle tiend, de smalle tiend van Zijtaart etc..
118
20-07-1878
Veghel
verkoop
Openbare verkoop van goederen op verzoek van de eigenaren Hendricus Smits en Hendricus
Kremers bouwlieden te Veghel.
119
20-07-1878
Veghel
testament
Johannes Janssen, herbergier in het Eerde maakt zijn echtgenote Johanna van Gerwen tot enige
erfgename.
120
20-07-1878
Veghel
testament
Johanna van Gerwen gehuwd met Johannes Janssen, herbergier in het Eerde maakt haar man tot
enige erfgenaam.
121
20-07-1878
Veghel
verkoop
Openbare verkoop van de Beltjens tiende op verzoek van Jacques Louius Werner als gevolmachtigde
voor de familie Beltjens , wonende te Roermond, Luik en te Reuver.
123
25-07-1878
Veghel
verkoop
Openbare verkoop van goederen op verzoek van de eigenaar Johannes Nicolaas Daaldrop,
koperslager te Veghel in de straat.
124
27-07-1878
Veghel
inventarisatie
Antonius Sleeuwens, landbouwer te Veghel en voogd over de minderjarige kinderen van Johannes
van Osch en Elisabeth van Lieshout, met name Martinus, Geerdina, Petrus, Adrianus, Maria,
Johannes en Wilhelmus van Osch. Toeziend voogd is Lambertus Verbruggen.
Voor de beschrijving en schatting van hun nagelaten goederen is benoemd Jan van Sleeuwen, allen
wonende te Veghel.
Twee landbouwershuizen en land gelegen te Veghel aan de Lage heide, de Heiakker, Hoogerduinen,
Krekelshof, Goordonk en Beukelaarsbroek sectie B. 386 368 1832 2005 2006 2052 2053 363 362 426
1647 1840 1841 1842, sectie C. 976 195 196 206 207 208 209 210 211 331 827 839 1129 en 1269.
Een paard enige koeien landbouwgereedschap, huisraad etc.
125
29-07-1878
Veghel
testament
Gertrudis van handel, religieuze in het liefdesgesticht te Veghel, legateert in haar testament aan
haar broeder Henricus een som van 2000 gulden, aan haar nicht en petekind Gerarda van Haandel
500 gulden. Maakt verder tot haar erfgenamen Jacoba Petronella Anna van Miert, algemeen overste
van het liefdadigheidsgesticht en oom Egidius Boerdonk. Landbouwer te Erp.
126
01-08-1878
Veghel
verkoop
Openbare verkoop van goederen op verzoek van de eigenaren Johannes Nicolaas Daaldrop,
koperslager te Veghel in de straat en Johannes van Lee, wegwerker.
127
03-08-1878
Veghel
testament
Johanna van Roosmalen, echtgenote van Martinus van den Donk, maakt haar man tot erfgenaam.
Mocht deze echter eerder overlijden wordt zijn zoon Willem uit diens eerder huwelijk de erfgenaam.
128
07-08-1878
Veghel
schuldbekentenis
Engelbertus Vervoort, smid en veearts te Veghel bekend schuldig te zijn aan Jacob Donkers de som
van 800 gulden.
Waarborg: een huis en land gelegen te Veghel op de Bolken sectie G. 424, 735 en 736.
129
08-08-1878
Veghel
verkoop
Openbare verkoop van goederen op verzoek van de eigenaren Willem Janssen, veearts, Hendrica van
Zeeland, arbeidster, Mathijs Rath fabrikant en Johannes van den Biggelaar, zonder beroep.
131
12-08-1878
Veghel
verhuur
Jan Scheij, koopman te Veghel, gevolmachtigde voor Hendrica van Hoof. Een openbare verhuring van
de navolgende percelen. Een perceel op de Hooge Boekt genaamd aan den Blaauwensteen sectie D.
68, een perceel aldaar D.101 en een perceel aan het Zilstje D. 39, op de Nederboekt D. 137 en 139.
132
13-08-1878
Uden
testament
Anne Maria van Geffen, landbouwster te Uden maakt in haar testament tot enige erfgename haar
zuster Johanna van Geffen.
133
13-08-1878
Veghel
inventarisatie
Johanna Maria Donkers, weduwe Theodorus Hurkmans en haar minderjarige kinderen Martinus,
Maria, Wilhelmina en Theodorus Hurkmans. Toeziend voogd is Arnoldus van Doorn.
Inventarisatie van al haar goederen welke worden beschreven en geschat door Adriaan Antonij
Ketelaars, mede ten behoeve van genoemde kinderen.
Een landbouwershuis, stal, schuur en erf met aangelegen land te Veghel in het Oost Dubbelen, sectie
A. 2399, 2400, 2009 en 2099.
134
17-08-1878
Veghel
schuldbekentenis
Hubertus van der Velden, herbergier en Cornelis van der Velden, voerman, beiden Veghel. Ze
bekenne schuldig te zijn aan Johannes Smits, bierbrouwer te Veghel de som van 1350 gulden.
Waarborg: een huis en land aan het Hoogeinde en in de Putten sectie A. 1766 1767 1768, sectie F.
535 en 536, mastbos en heide sectie C. 314.
135
19-08-1878
Veghel
testament
Gerardus Krol maakt zijn echtgenote Clazina van de Ven tot enige erfgename, voor het geval als ze
kinderloos komen te overlijden.
136
22-08-1878
Uden
verhuur
Johannes van Uden, landbouwer te Uden heeft verhuurd aan Antonius de Louw, ook landbouwer te
Uden, een landbouwershuis etc. gelegen te Uden op de Hoeve en dat voor de tijd van 6 jaar.
137
22-08-1878
Zijtaart
verhuur
Christina Swinkels, weduwe Gerardus van Eert en haar minderjarige kinderen Martinus, Johannes,
Lambertus, Maria Catharina, Barbara, Petrus, Antonius en Theodorus van Eert, als ook Hendricus van
Eert, landbouwer te Veghel.
Ze hebben verhuurd aan Johannes Kuijpers, landbouwer te Uden een landbouwershuis etc. gelegen
op den Hoogen Biezen sectie E. 922 923 925 927 928 930 931 917 2092 948 949 en 941 als nog een
perceel te Sint-Oedenrode in de Jekschotse heide sectie D.779. Dit voor 6 jaar.
138
23-08-1878
Zijtaart
schuldbekentenis
Hendricus van der Loo gehuwd met Elisabeth Rijkers, bekend schuldig te zijn aan Peter van Thiel,
bakker en winkelier te Veghel de som van 600 gulden.
Waarborg: een huis etc. gelegen in de Lijnschedel sectie E. 670, 671 en 1964.
139
29-08-1878
Veghel
testament
Clazina van de Ven, echtgenote van Gerardus Krol maakt haar man tot enige erfgenaam, voor het
geval als ze kinderloos komen te overlijden.
140/143
29-08/05-09-1878
Veghel
verkoop
Ten eerste Johannes van Gerwen, Martinuszoon, landbouwer te Sint-Oedenrode en Petrus Habraken,
landbouwer te Sint-Oedenrode, Hendricus Pepers gehuwd met Theodora Habraken te Veghel ten
tweede. Ze bieden openbaar te koop land en huisplaats van een huiske wat is afgebrand, genaamd
Apenhoef sectie F. 667 t/m 671 , land in de Eerdse Dubbelen F. 2136 en bos en heide in de
Schijndelse heide onder Sint-Oedenrode.
141
03-09-1878
Veghel
testament
Johannes van Lith, timmerman maakt in zijn testament tot enige erfgename zijn echtgenote Elisabeth
Burgers.
142
05-09-1878
Veghel
verkoop
Jan Vissers, Ardina Vissers, Matheus van den Tillaart gehuwd met Johanna Vissers, allen Veghel.
Ze hebben verkocht aan Johannes van der Wijst, landbouwer te Uden, land gelegen te Veghel in de
Heiakkers sectie C. 97 en 98.
144
10-09-1878
Veghel
verkoop
Bernardus Schuurmans, bierbrouwer te Uden gehuwd met Geerardina Francisca Verbeek, Anna
Maria Verbeek ook wonende te Uden. Ze hebben verkocht aan Adrianus Vos, herbergier te Veghel.
Een huis etc. te Veghel in de straat sectie G. 346 en 103.
145
11-09-1878
Veghel
testament
Elisabeth Burgers, echtgenote van Johannes van Lith, timmerman, maakt haar man tot enige
erfgenaam, indien ze kinderloos zullen sterven.
146/148
11/18-09-1878
Erp
verkoop
Joris Biemans, landbouwer te Erp, mede optredende voor zijn broers en zusters, Johannes, Petrus,
Josina, Antonia, Lambertus, Gerardus, allen Erp, Jan Ketelaars te Veghel gehuwd met Maria Biemans
en Antonius van der Aa, gehuwd met Ardina Biemans.
Bieden openbaar te koop een landbouwershuis etc. gelegen te Erp in de Laar4 sectie J. 782, 783, 784
en 823, aan Dieperskant aldaar sectie J.1018, het Broekske J. 418 en 426, de berg J. 106, een beemd
achter den Berg J.736 in de achterste Teeuwselaar in het Gerecht H.680 t/ 683, de Voorste
Streepbraak te Erp in de Laare J.146, de voorste Morgen J.431, de Huisplaats J.81, de Kievit J.420, jan
Theunis Stukken J.850, de Roost J.337, de Joostbeemd op Keldonk K. 381, het Bosch J.577 de Kamp in
het Gerecht H.391 en 392, den Nieuwe Morgen H. 477, den Voorste Teeuwselaar H.286, het
Grootveld H.285, in het Hurkske de Achterste Streepbraak J. 142. Een huis en land J.997, 998 en 999,
een vierde deel van een perceel hooiland in den Hoek te Erp gelegen genaamd Hongerdonk E.391 en
land gelegen te Beek en Donk B.39.
Al deze goederen komen van wijlen hun ouders Cornelis Biemans en Johanna Weijers, beiden te Erp
overleden.
147
12-09-1878
Zijtaart
inventarisatie
Martinus Biemans, Lambertus Biemans, Petrus Biemans, Antonius van Melsfort gehuwd met
Geertruida Biemans, Johannes Rovers, gehuwd met Elisabeth Biemans, Gerardus van Doorn, gehuwd
met Hendrica Biemans en Johannes Hurkmans weduwnaar Josina Biemans met zijn kinderen Maria
en Martinus.
Volgt een beschrijving van alle nagelaten goederen van wijlen Jan Biemans en Maria Kerkhof.
Een landbouwershuis etc. gelegen te Veghel sectie E. 512 t/m 519. Verder heide gelegen in het
Leinsven E.1540, hooiland in de Bruggen D. 425 en 426, land onder Erp gelegen aan de Dieperskant
sectie J. 814 en aldaar onder Keldonk K.661 en in het Langveld L. 190, en in de Laren J.941. Verder
roerende goederen.
149
21-09-1878
Veghel
testament
Johannes van den Tillaart, Matheuszoon legateert aan de rk armen van Veghel al zijn roerende en
onroerende goederen. Echter met uitzonderling van de goederen komende van zijn ouders en zijn
broer Gerardus van den Tillaart, wel met de verplichting dat de opbrengst van zijn huis etc. sectie C.
982 en 983 en C 664 gebruikt wordt voor o.a. zielmissen en jaargetijden.
150
23-09-1878
Boekel
erfdeling
Johannes, Hubertus en Johanna Adriaans. Gerardus Wassenberg gehuwd met Antonetta Adriaans,
Martinus van Asseldonk, weduwnaar Anna Maria Adriaans en zijn kinderen Lambertu, Lamberdina en
Adrianus van Asseldonk, Hendricus van der Wijst, wonende te Uden op Volkel en gehuwd met
Wilhelmina Adriaans.
Geven te kennen dat Arnoldus Adriaans en Johanna van der Loo, beiden gewoond en overleden te
Boekel. Ze delen de nagelaten goederen van laatst genoemd echtpaar.
Een landbouwershuis etc. te Boekel in de Lage Schoense en op de Burgt sectie B. 970 971 808 809
1227 en 1228. Verder de percelen de Korte Stukken B.854, de Goorkens B.863 en 865, het Steenhart
B. 856, Botereeuwsel B.842, de Kleine Eindjes B.773 de Tooren C. 284, 286, 287, 288, de Landmorgen
C.298, drie Bovenste velden E.1 en 2, den Burgsche morgen E.12, het Voorste of Kleinste veldje C.398
in de eeuwsels het Goor A.168 en nog veel percelen land, als ook nog een huis etc. gelegen in sectie
H. 1202, 1203, 1204, 796 en 797. Ook alle roerende worden opgesomd ter verdeling.
151
24-09-1878
Veghel
deling
Salomon Monnickendam, koopman te Veghel en Jacob de Winter, koopman te Dinther.
Ze geven aan in onverdeeld eigendom te bezitten een huis van zeven woningen en land gelegen aan
het Hoogeinde sectie A. 2160 2161 2162 2619 2620 2621 2698 en 2699 en een huis etc. gelegen te
Dinther in het dorp sectie C. 872 873 e 874. Ze scheiden en verdelen onder elkander genoemde
goederen.
152
24-09-1878
Veghel
verklaring
Salomon Monnickendam, koopman te Veghel en Jacob de Winter, koopman te Dinther.
Gaan samen een vennootschap aan in o.a manufacturen, goud en zilverwerken en slachterij onder
de firma S. Monnickendam en de Winter etc.
153
28-09-1878
Veghel
testament
Maria Elisabeth Kusters, weduwe van de weledel gestrenge heer Paulus Jacobus Worm maakt haar
testament op. Maakt tot erfgename haar nicht Joanna Janssen, echtgenote van Adrianus Lambooij.
154/161
30-09/14-10-1878
Heeswijk
verkoop
Openbare verkoop van goederen op verzoek van de volgende genoemde eigenaren. Wilhelmina
Verbruggen, herbergierster en winkelierster te Heeswijk, eerder weduwe Jan van de Leemput en
laatst van Wouter Teeuwen. Johannes van de Leemput, kuiper te ’s-Hertogenbosch. Cornelis van der
Zanden, landbouwer te Dinther en gehuwd met Catharina van de Leemput. Hendrikus van de
Leemput, landbouwer te Geffen weduwnaar van Johanna van der Voort en zijn minderjarige dochter
Johanna Maria van de Leemput. Lambertus van de Leemput, kuiper te ’s-Hertogenbosch. Adrianus
van de Leemput, kuiper te Geffen. Pieter van den Boom, kleermaker te Geldrop, gehuwd met
Petronella van de Leemput. Maria van de Leemput gehuwd met Marinus van Lamoen, smid te
Dinther. Als gemachtigde en toeziend voogd de personen Cornelis van der Zanden en Jacobus van
der Voort, wonende te Heeswijk.
Te koop een huis etc. gelegen in de Muggenhoek te Heeswijk sectie B.631 en 632, land aldaar B.633,
634, 635 en 636
155/165
03/17-10-1878
Heeswijk
verkoop
Openbare verkoop van goederen op verzoek van Adrianus van Lieshout als mondeling gemachtigde
voor Johanna Theodora van der Wielen, weduwe Pieter van Rijswijk, beiden wonende te Heeswijk.
Openbaar te koop land gelegen te Dinther in de Akkers sectie C.1316 in huur door Adrianus van
Padua te Heeswijk, land aan de Donkerendijk C.1334 in huur door Adrianus van Zutphen te Dinther,
land gelegen te Schijndel sectie E. 125 in huur bij Petrus Beijnen te Schijndel en Johannes van
Heijnsbergen te Heeswijk, land te Heeswijk aan de Aakant genaamd de Slagvonder sectie B.2063 in
huur bij Hendrikus van Aspert te Heeswijk. En een perceel gelegen in de Muggenhoek in Heeswijk
sectie B.599 en 600. In huur bij Gerardus Oosterholt.
156
07-10-1878
Veghel
verhuur
1. Jan van Zutphen, landbouwer te Veghel als gevolmachtigde en optredende voor Willem Oppers,
rustend pastoor wonende te Deurne. 2. De heer Johannes Smits, lid der provinciale staten van Noord
Brabant en bierbrouwer te Veghel. 3. Petrus van Eert als gevolmachtigde en optredende voor de
eerwaarde heer Johannes van Eert priester en kapelaan te Dussen.
Openbaar wordt te huur aangeboden de volgende percelen land. Land gelegen op de Bolken sectie
G. 282 en 283, in 14 kavels afgepaald. 16 percelen land gelegen in de Putten sectie A. 1376 t/m 1393
en 1439 t/m 1452 en land gelegen in de Bruggen sectie D.453 en 454
157
07-10-1878
Veghel
testament
Johanna van Geffen, mutsenwaster wonende te Uden legateert testamentair aan de vier kinderen
van haar broeder Johannes van Geffen, met namen Maria Antonetta, Antonetta, Gerardus en
Johannes van Geffen een perceel land gelegen te Udens ectie M. 1083 en 1147 en dat na overlijden
van haar zuster Anna Maria van Geffen in volle genot in bezit van die goederen te treden.
Aan haar zuster Anna Maria van Geffen legateert ze het vruchtgebruik van gemeld perceel.
Legateert aan de twee kinderen van haar zuster Geertruida van Geffen in echte verwekt bij Antoon
van Hoof de som van 100 gulden.
Benoemd tot universeel erfgenaam haar zuster Anna Maria van Geffen , maar mocht deze eerder
overlijden de genoemde kinderen van haar broeder Johannes van Geffen en van haar zuster
Geertruida van Geffen.
158
10-10-1878
Veghel
verkoop
Hendricus van Zutphen heeft verkocht aan Theodorus van de Donk, landbouwer te Veghel op het
Middegaal, land gelegen op het Middegaalsveld sectie A. 350, 351 en 352.
159/173
10/24-10-1878
Zijtaart
verkoop
Martinus Biemans, Lambertus Biemans, Petrus Biemans, Antonius van Melsfort gehuwd met
Geertruida Biemans, Johannes Rovers, gehuwd met Elisabeth Biemans, Gerardus van Doorn, gehuwd
met Hendrica Biemans en Johannes Hurkmans weduwnaar Josina Biemans met zijn kinderen Maria
en Martinus. Ze verkopen openbaar in de herberg van Lambertus van Dan op het Zijtart een
landbouwershuis etc. gelegen in de Hostie sectie E. 515 t/m 519, land in drie veldeb E.512, 513 en
514, in de Lijnschedel E. 633 en 634, te Erp in de Lijnsche kampen, genaamd de Kamp sectie K. 71. 72
en 73, in het Leinsbroek H.345, hooiland te Veghel in de Bruggen genaamd Donkersbeemd D. 425 en
426, een perceel heide in het Lijnsven E. 1540, hooiland te Erp op Keldonk genaamd Meerbeemd
K.661 en aldaar de Smitsbeemd J.941 en 942, te Erp aan het Lankveld, genaamd Jellekom L. 190 en
een perceel te Erp aan Dieperskant genaamd de Roost J. 814.
Deze goedereen komen van hun ouders Jan Biemans en Maria Kerkhof.
160
14-10-1878
Veghel
verhuur
Joannes Smits, bierbrouwer te Veghel bied openbaar te huur land gelegen in de Putten sectie A. 1376
t/m 1393 en 1456 t/m 1456.
162
15-10-1878
Veghel
verkoop
Openbare verkoop op Corsica van goederen op verzoek van de eigenaren Martinus, Cornelis,
Johannes en Petronella Vervoort.
164
16-10-1878
Veghel
verkoop
Antonius Hurkmans, verver te Veghel heeft verkocht aan zijn zoon Jan Hurkmans ook verver een huis
gelegen aan de Heselaar, sectie D. 1623.
166
17-10-1878
Heeswijk
testament
Theodora Johanna van der Wielen, weduwe Pieter van Rijswijk, wonende te Heeswijk, maakt haar
testament. Maakt de bloedverwanten van haar overleden man tot erfgenamen
168
21-10-1878
Veghel
schuldbekentenis
Jan van den Boogaard, voerman te Veghel, bekend schuldig te zijn aan Hendrica van Zeeland de som
van 1500 gulden.
Waarborg: een huis etc. staande te Veghel in de Hooge Boekt sectie D.1708.
169
22-10-1878
Veghel
inventarisatie
Johannes Hurkmans, landbouwer te Veghel en weduwnaar van Josina Biemans en zijn minderjarige
kinderen Maria en Martinus Hurkmans waarvan de toeziend voogd is Hendricus van Lieshout
wonende te Sint-Oedenrode.
Beschrijving van de goederen o.a. bevindende in zijn huis op de Leest. Als ook land gelegen in het
Oost Dubbelen sectie A.1983 en 1988, in de Willebrordushoek F.837, 853 en 854, te Sint-Oedenrode
in de Laar sectie D. 473 t/m 477.
170
23-10-1878
Veghel
testament
Adriaan van Heeswijk, arbeider te Veghel maakt zijn echtgenote Theodora Maria van Dieperenbeek
tot universele erfgename.
171
23-10-1878
Veghel
testament
Theodora Maria van Dieperenbeek, echtgenote van Adriaan van Heeswijk, arbeider te Veghel maakt
haar man tot universele erfgenaam.
172
24-10-1878
Veghel
schuldbekentenis
Petrus van Heeswijk, weduwnaar van Wilhelmina van Asseldonk en zijn minderjarige kinderen Petrus,
Adrianus, Johannes en Martinus van Heeswijk. Bekken schuldig te zijn aan Franciscus Wilhelmus
Maria Manders, koopman te Veghel de som van 1600 gulden.
Waarborg: land in Huigenbosch sectie B.785, 1713 en aan de Udensche dijk C. 54 t/m 61.
174
26-10-1878
Veghel
testament
Hendrikus Kremers, schoenmaker wonende in het Eerde maakt tot zijn universele erfgename zijn
echtgenote Johanna van den Boogaard.
175
28-10-1878
Veghel
verkoop
Openbare verkoop van goederen op verzoek van de eigenaar Gerardus de Bresser, bouwman te
Veghel.
176
29-10-1878
Veghel
verkoop
Openbare verkoop van goederen op verzoek van de eigenaar Johannes Matheus van den Tillaart.
177
03-11-1878
Veghel
testament
Johannes van den Tillaart, Matheuszoon legateert aan de armen van Veghel al zijn goederen, zonder
de goederen welke komen uit de nalatenschap van zijn ouders en broeder Gerardus van den Tillaart.
Bij verkoop van zijn huis sectie C.982 en 983 daaruit 15 gulden gebruiken voor zielenmissen en
jaargetijen voor wijlen mijn echtgenote Anna Maria van den Tillaart etc. Tot uitvoerder van mijn
uiterste wil benoem ik Matheus van den Tillaart Willemszoon.
178
04-11-1878
Veghel
verklaring
Gerardus Opsteen benoemd tot uitvoerder van zijn uiterste wil Petrus van Boxtel, landbouwer te
Veghel
179
12-11-1878
Veghel
verkoop
Gerardus de Bresser, landbouwer te Veghel en gehuwd met Wilhelmina de Bresser. Antonetta de
Bresser wonen de te Portsaid in Egypte .
Ze hebben verkocht aan Petrus van Eert te Veghel enige percelen land waarvan de huizen zijn
verwijderd als ook door brand vernield en gelegen aan het Hoogeinde sectie A. 1559, 2056, 2057,
2058, 2060, 2061, 2691 en 2692.
Was voorheen van Thomas de Bresser en Anna Maria Meeuwsen.
180
14-11-1878
Uden
verkoop
Martinus van der Wijst wonende te Uden verklaard te hebben verkocht aan Lambertus van den Berg
timmerman te Veghel een huis etc. gelegen in Uden in het dorp sectie M. 407, 410, 1400, 408 en
1399.
181
20/21-11-1878
Veghel
verkoop
Openbare verkoop van goederen op verzoek van de eigenaar Salomon Monnickendam.
182
22-11-1878
Veghel
verkoop
Cornelis van Dijk, bouwkundige te Wamel en Theodorus de Bresser hebben verkocht aan Jan Scheij,
koopman te Veghel land met daarop gebouwde huizen en gelegen te Veghel in de Dubbelen sectie F.
1525.
183
30-11-1878
Uden
testament
Lambertus van den Berg maakt zijn testament waarin hij legateert aan Maria Raijmakers echtgenote
van Martinus van der Wijst wonende te Uden bij het overlijden van haar man een huis etc. gelegen te
Uden sectie M. 407, 408, 410, 1399 en 1400 en met de verplichting om de onder de nummers 408 en
1399 in gebruik laten tijdens diens leven de persoon Mechtilda Janssen de weduwe van Rudolphus
Antonius Warong.
184
05-12-1878
Zijtaart
verkoop
Martinus Biemans, Lambertus Biemans, Petrus Biemans, Antonius van Melsfort gehuwd met
Geertruida Biemans, Johannes Rovers, gehuwd met Elisabeth Biemans, Gerardus van Doorn, gehuwd
met Hendrica Biemans en Johannes Hurkmans weduwnaar Josina Biemans met zijn kinderen Maria
en Martinus.
Samen bieden ze openbaar te koop in de herberg van Dielis van Lith op het Zijtart de navolgende
goederen;
Een landbouwershuis etc. gelegen in de Hostie sectie E.515 t/m 519. Verder land sectie E. 512, 513,
514, in de Lijnschedel E. 633. 634, te Erp in het Leinsbroek , genaamd de Achterste Bunder H. 345,
hooiland te Veghel in de Bruggen, genaamd Donkerbeemd D. 425 en 426, heide in het Leinsven E.
1540, hooiland te Erp aan het Lankveld genaamd Jellekom L. 190
185/187
12/19-12-1878
Veghel
verkoop
Arnoldus Verbruggen, smid te Veghel, weduwnaar van Hendrina Verbruggen, mede als vader over
Lucia en Jan Verbruggen . Ze bieden openbaar te koop een huis en erf te Veghel aan het Beukelaar
sectie B.1651 en 1650. Een woning met tuin sectie B. 1650
186
19-12-1878
Veghel
verkoop
Maria Klerks, dienstmeid te Veghel. Johannes van Boxtel, landbouwer te Veghel als voogd over de
minderjarige Petrus Klerks. Ze hebben verhuurd aan Jan Vervoort, smid te Veghel een woning met
schuurtje etc. gelegen in de Hezelstraat, sectie B. 1169 en 1468.
188
21-12-1878
Veghel
testament
Testament gemaakt door de heer Wilhelmus Franciscus Rijkzen, rijksveearts eerst klasse en wonende
te Veghel. Legateert aan zijn zuster Maria Anna Rijkzen 2000 gulden. Aan zijn broeder Franciscus
Gerardus Rijkzen te Escharen bij Grave, 1500 gulden. Aan zijn dienstmeid Johanna de Graauw 1000
gulden. Aan Jansje de Graauw gehuwd met Simon de Wijs en haar zuster Maria de Graauw ieder 100
gulden. Benoemd tot zijn erfgenamen neef Albertus Rijkzen te Brussel en nicht Maria Rijkzen te
Veghel. benoemd tot executeur testamentair Bernard Anton Volker, koopman te Veghel.
189
23-12-1878
Veghel
verkoop
Openbare verkoop van goederen op verzoek van de eigenaar Johannes van den Hurk, bouwman te
Veghel.
190
28-12-1878
Erp
erfdeling
Petrus Biemans, Antonia Biemans, Lambertus Biemans, Josina Biemans , Gerardus Biemans, Johannes
Biemans en Joris Biemans, Jan Ketelaars gehuwd met Maria Biemans, Antonij van der Aa,
landbouwer te Erp gehuwd met Ardina Biemans. Geven samen te kennen dat Cornelis Biemans en
Johanna Weijers, echtlieden in leven gewoond te Erp en aldaar overleden.
Ze verdelen hun nagelaten goederen als een landbouwershuis etc. te Erp in de Laare sectie J. 782,
783, 784 en 823, land gelegen aan het Dieperskant J. 1018 en aldaar het Broekske J. 418 en 426, de
Berg J. 106, de achterste Teeuwselaar H. 680 t/m 683, de voorste Streepbraak in de Laare J. 146, de
voorste Morgen J.431. J.736, in het Hurkske de achterste Streepbraak J.142. Een huis etc. J. 997. 998
en 999, in de Laare J.577, in het Gerecht J. 391 en 392, den Nieuwe Morgen H. 477, de voorste
Teeuwselaar in het Grootveld H.285, de Huisplaats in de Laare J.811, de Kievit J.420, Jan
Teunisstukken aan den Dieperskant J.850, hooilan gelegen op Keldonk genaamd Joostbeemd K.381.
Download