OPLEIDINGS-EN INNOVATIECENTRUM 24 juni: Hoe Neuroceptie

advertisement
ON BECOMING EMOTIONALLY
REGULATED
OPLEIDINGS-EN INNOVATIECENTRUM
24 juni: Hoe Neuroceptie kan helpen bij stressmanagement, traumabehandeling en autisme spectrum stoornissen.
Hoe werkt oxytocine bij stressregulatie en
traumabehandeling? En hoe bij antidepressiva?
Workshops mindfulness, EFT, traumabehandeling en HRV
25 juni: Muziek en Emotie: Listening Protocol, klank, neurobiologie
en workshops. Hoe we muziek optimaal kunnen inzetten bij
autisme, traumaverwerking en meer toepassingen in de zorg.
26 juni : Workshops prof Stephen Porges of prof Bessel vd Kolk.
Dit blijft u langer bij dan een artikel of een lezing. Diepgang!
27 juni: Workshops Prof Sue Carter/Prof Miranda Olff (Oxytocine) of
Prof Stephen Porges deel II (Listening Protocol)
INFO OVER SPREKERS EN OPGAVE:
http://www.hartfocus.nl/symposium2013
24-27 juni 2013 AMSTERDAM
5 Topwetenschappers op het gebied van
neurowetenschappen en klinische praktijk.
Hoe behandeling en zorg effectiever kan.
24 juni: KEYS OF EMOTION REGULATION AND PROCESSING.
KUNNEN STOORNISSEN VERDWIJNEN DOOR EMOTIEREGULATIE?
9.30 Opening door Prof.dr.Rutger Jan van der Gaag,
Voorzitter KNMG, voormalig voorzitter NVvP, professor clinical Child and
Adolescent Psychiatry, adviseur Papageno.
10.00 Prof.Stephen Porges: Polyvagal Theory: Demystifying the link
between social behaviour and health. What is neuroception, what mental
health problems are the effect of “faulty” neuroception? How we can use
facial expression, vocal intonation and gesture in clinical treatment?
11.30 Prof.Sue Carter: The Healing Power of Love. How oxytocin is
involved in regulating stress, treatment of depression and trauma? How
oxytocin and vasopressin act as “neuromodulators” within the
neurobiology of social bonding and love?
12.30 Lunch
13.30 HartFocus bewegingsoefeningen
13.45 Prof.Bessel van der Kolk: clinical implications of neuroscience
research in PTSD. Trauma and processing, digestion and assimilation of
emotion.
15.30 Workshops
1.Drs Joke Hellemans, UvAMinds: Mindfulness en emotieregulatie in
gezinnen.
2.Drs Berry Aarnoudse: intro Emotionally Focused Family Therapy.
3.Dr Annemiek van Dijke, klinisch neuropsycholoog. Does childhood
trauma-related dysfunctional emotion regulation present differently across
the lifespan?
4. Drs Kees Blase, HartFocus: HartRitmeVariatie-patroon lezen tijdens
traumaverwerking en emotieregulatie processen
16.45 Dr Ellert Nijenhuis: Trauma-related dissociation of the personality.
Clinical implications of research and MRI scanning of processing of the
emotional brain and prefrontal cortex.
INFO en OPGAVE: http://www.hartfocus.nl/symposium2013
25 juni: MUSIC AND EMOTION
9.30 Muzikale start
9.45 Prof.Stephen Porges: Music as therapy: Exploring the common
mechanisms mediating autonomic regulation, vocalizations, and
listening
11.30 dr.Erik Scherder, Professor Clinical Neuropsychology VU
University : Music, cognitive research and aging of emotions
12.15 Ellen Schuring, soprano: Afstemmen.
13.30 drs Mathieu Pater, music therapist : music and autism
13.50 drs Kees Blase, medical physicist: HRV research with Music,
Loving Kindness and Trauma treatment , neurological effects of
music therapy with I-pod
14.45 drs Monique van Bruggen: state of the art research in music
therapy
15.45 Workshops
1.Stichting Papageno: Muziek Therapie en autisme
2.Ellen Schuring: Afstemmen: over het ont-dekken van de stem bij
gehandicapte kinderen
3.Merlijn Twaalfhoven, componist, traumaverwerking met muziek
in oorlogsgebieden Syrie/Libanon
17.00 Interview met Aaltje en Jaap van Zweden, dirigent en oprichters
van Stichting Papageno, die autistische kinderen helpt met muziek.
17.20 Muzikaal slot
18.30-21.30 Netwerk Diner met professionals and keynotespeakers .
WORKSHOPS MET IMPACT:
26 Juni Stephen Porges: praktijk van Neuroceptie bij autisme en trauma
26 Juni Bessel vd Kolk:Trauma, memory and restoration of the self
27 Juni S.Porges: Music as therapy: Listeningsprotocol in praktijk
27 Juni Sue Carter en Miranda Olff: Oxytocine en woundhealing
Accreditatie aangevraagd voor NVvP,FgZP,klinisch neuropsychologen,e.a.
Voertaal: gedeeltelijk engels, gedeeltelijk nederlands
Na de conferentiedagen 24 and 25 juni zijn er intensives, omdat
het zo uniek is dat de professoren Stephen Porges, Sue Carter en
Bessel van der Kolk een week in Nederland zijn. Deze workshops
zult u nooit meer vergeten, het geeft zo veel meer diepgang dan
een 1,5 uur presentatie of het lezen van een artikel. Brein en hart
zullen worden geraakt. De voertaal is engels , de mogelijkheid
bestaat om delen in het Nederlands te vertalen en te bespreken. U
kunt op beide dagen een workshop kiezen.
Woe 26 Juni 9.30-17.00: prof. Stephen Porges:
Neuroception and the Polyvagal Theory: Neural
echanisms mediating social behavior, emotional
regulation and health.
Stephen Porges gaat de Polyvagal Theorie uitdiepen. Deze theorie
beschrijft hoe een neurale verbinding ontstaat in het brein tussen
zenuwen die verbonden zijn met het hart en die verbonden zijn met
gezichtsspieren. Deze hart-gezichts verbinding zorgt voor de
structuur van het “social engagement system” dat verbinding
maakt tussen onze lichamelijke gevoelens, gezichtsuitdrukking,
stem-klank en lichaamshouding. In de workshop zullen we zien
hoe " gebrekkige neuroceptie" impact heeft op de autonome
regulatie en het sociaal gedrag en hoe we de verschillende
neuroceptie modi (veilige modus, gevaar en levens-bedreigend)
kunnen begrijpen en kunnen toepassen in een behandelstrategie,
waarbij de veilige modus kan worden gestimuleerd. Een
samenvatting van de topics:
De Polyvagal Theory:
• De ontdekking van drie neurale platforms die de fysiologische basis leggen
voor sociaal verbindend gedrag, vechten/vluchten en dissociatief gedrag.Social
Engagement System en Psychiatrische en Gedragsstoornissen:
• De “gezicht-hart” verbinding vormt de basis van een functioneel social
engagement system.
• Hoe gezichtsuitdrukkingen, klank en lichaamshouding worden gereguleerd
door neurale mechanismen.
Neuroceptie: Detecteren en Evalueren van Risico's:
• Hoe sociale en fysieke (leer)omgevingen veranderingen teweeg kunnen
brengen in de fysiologische staat.
• Adaptieve fysiologische reacties kunnen resulteren in onaangepast gedrag
Demystificeren van biologische gedragsresponsen bij trauma en (gewelds-en
sexueel) misbruik:
• Vechten/vluchten/sussen en immobilisatie als defensieve strategieën.
• Adaptieve functie van immobilisatie en de geassocieerde klinische problemen.
Toepassen van de Polyvagal Theory in klinische setting:
• Het belang van symbiotische regulatie.
• Strategieen om het scheuren/breken te begrijpen en om het herstel van de
symbiotische regulatie te faciliteren.
• Identificeren van de sleutels in sociale interactie die defensieve reacties
herstellen of onderbreken.
• Klinische consequenties van behandelmodellen, die het social engagement
systeem activeren.
Woe 26 Juni:9.30-17.00:prof Bessel vander Kolk
Trauma, Memory, and the Restoration of the Self.
In deze workshop gaan we de basale menselijke ritmes
onderzoeken en hoe deze ritmes worden verstoord door trauma en
verstoorde hechting in de kindertijd.
Vanwege veranderingen in hun biologische systeem hebben
getraumatiseerde mensen blijvend last van hun verleden, en
reageren ze in het nu op ontelbare manieren alsof ze het verleden
steeds opnieuw beleven. Aangezien de meeste ervaringen
automatisch op onbewust nivo in het brein komen, hebben
inzichten en cognitieve begripvorming een beperkte reikwijdte op
het controleren en reguleren van deze emoties. In deze workshop
krijgt u de meest recente inzichten in de neurowetenschappelijke
research wat betreft de effecten van trauma op denken, voelen en
leren. Tevens onderzoeken we in deze workshop hoe we met
yoga, mindfulness meditatie, aanraking, beweging en rollenspel
emotieregulatie kunnen bewerkstelligen.We kijken naar de
mogelijkheden van EMDR, yoga, theater en biofeedback om
mensen te helpen om te gaan met hun getraumatiseerde verleden
en om opnieuw een vorm te vinden om volledig in het leven te
staan in het nu.
Do 27Juni: 9.30-17.00: Stephen Porges deel II:
Music as therapy: Exploring the mechanisms mediating
vocalizations, listening, and autonomic regulation.
De workshop is gericht op het hoe en waarom van muziektherapie
in het kader van mentale gezondheid en trauma behandeling.
Vanuit het Polyvagal perspectief leren we dat muziek vervlochten
is met emoties, affect regulatie, het reguleren van de fysiologische
staat van het autonome zenuwstelstel en interpersoonlijk sociaal
gedrag. Vanuit dit perspectief is muziek niet iets passiefs en ook
meer dan de mechanismen van luisteren, zingen of musiceren.
Bij muziektherapie gaat het om drie aspecten: 1.therapeut 2.client
en 3 muziek. De workshop focust op de principes van het
Listening Project en de lessen, die geleerd zijn uit klinische pilot
onderzoeken en research. Het Listening Project is een akoestische
interventie, gebaseerd op de Polyvagal Theory, ontworpen om het
social engagement gedrag te bevorderen bij cliënten, die
problemen hebben met sociale interactie en communicatie.
Specifieke akoestische frequentiegebieden ontlokken verschillende
emotionele ervaringen, die parallel lopen met de
neurofysiologische modus van het autonome zenuwstelstel.
Het Listening Project is gericht op het verbeteren van de auditieve
verwerking en het reduceren van hypersensitiviteit van geluiden
door het oefenen met de neurale regulatie van de middenoor
spieren.
Do 27 Juni: 9.30-17.00: prof.Sue Carter en prof.
Miranda Olff: Oxytocin pathways in health, social
behavior, and mental illness.
Deze workshop gaat niet alleen over de gedragsmatige
neurowetenschappelijke kennis over oxytocine, maar ook over de
impact, die oxytocine kan hebben in de klinische praktijk van het
helen van verwondingen, stressmanagement en preventie. In de
workshop zal kritisch gediscussieerd worden over de klinische
toepassingen van oxytocine. Een aantal thema's zullen de revue
passeren:
1.Is er genoeg wetenschappelijk bewijs voor het gebruik van
oxytocine in klinische settings bij de behandeling van stress,
trauma of autisme?
2.Is oxytocine betrokken bij de regulatie en normalisering van de
autonome functie en emotie regulatie?
3.Hebben antidepressiva (en andere medicijnen voor het inregelen
van mentale gezondheid) een dempende werking op de functie
van oxytocine?
Het concept van oxytocine als een hormoon van liefde en
compassie komt ook aan bod. Dr. Carter licht een tipje van de
sluier op over haar research naar monitoring en manipulatie van
oxytocine in zoogdieren en haar recente studies over oxytocine bij
verschillende psychiatrische stoornissen, zoals autisme,
schizofrenie,en het Williams syndroom. Tenslotte komt aan bod
hoe omgevingsfactoren en eerdere ervaringen (en dus ook
leeromgevingen) de functie van oxytocine-receptoren kan
veranderen en de hormonale wegen in het lichaam kan wijzigen.
Prof Miranda Olff van het AMC zal in deze workshop spreken over
haar research over PTSD post traumatische stress in relatie tot
oxytocine.
Download