De kruistochten :samenvatting

advertisement
De kruistochten :samenvatting
1050
Turken (Selsjoeken)ontdekken het Byzantijnse Rijk en veroverden
Jeruzalem.Later werden ze Islamieten.
1071
Alles is onder controle en men stopt met veroveren,Nicea werd de
hoofdstad.Men was van plan van daaruit verder te veroveren.
1095
De Oost-Romeinse keizer Alexis had gehoord over de Turken en door de
mondelinge geruchten kreeg hij veel schrik.Hij had inmiddels ook
vernomen dat er zogenaamde “vechtmachines” bestonden,ridders en had
ze nodig om zijn leger te versterken.
Keizer Alexis schreef een brief naar paus Urbanus II (extra uitleg) om zo
een leger aan te vragen,de paus zat in een dieptepunt en was vereerd
door deze brief.Hij riep een grote kerkvergadering samen in Clermont en
hield een overtuigende speech om iedereen ervan te overtuigen “de
Islam”te stoppen.
Redenen van het succes :
- vergeving van alle zonden (Christenen die onderweg sterven mogen
onmiddellijk naar de hemel)
- slaven en lijfeigenen kregen hun vrijheid
- Pelgrims werden vermoord door Turken
- Zucht naar rijkdom (de adel wou nieuwe grond)
- Economische invloed van de Italiaanse steden zou stijgen in het
Oosten
1096
Hierdoor komt er een massale volksverhuizing op gang o.l.v.monnik Pieter
de Kluizenaar.Men schat dat ongeveer 60 000 mensen deelnamen.Ze
begonnen aan deze tocht zonder wapens of eten !
Er kwam ook een eerste ridderkruistocht o.l.v. Godfried van
Bouillon.(extra uitleg)
Alle 2de,3de,4de,…zonen gingen mee om rijkdom te zoeken,want de erfenis
ging altijd naar de 1ste zoon.Zo raakte men in West - Europa van het
ergste gespuis af.
De ridders en het volk moeten betalen om overgezet te worden te Nicea.
Godfried van Bouillon
Godfried van Bouillon (Boulogne-sur-Mer of Baisy-Thy, 18 september 1060 - Jeruzalem, 18
juli 1100) was (als Godfried IV) hertog van Neder-Lotharingen (van 1089-1100) en één van
de leiders van de Eerste kruistocht.
Godfrieds ouders waren Graaf Eustatius II van Boulogne en Ida van Verdun, dochter van
Hertog Godfried II van Lotharingen. Godfried III van Lotharingen had hem in 1076
aangeduid als zijn erfgenaam, maar keizer Hendrik IV van het Heilige Roomse Rijk besloot
het hertogdom aan zijn eigen zoon Koenraad te geven en Bouillon en het markgraafschap
Antwerpen aan Godfried. In 1089 kreeg Godfried dan toch het hertogdom in handen, als
beloning voor zijn diensten in de oorlog van de keizer tegen de Saksen en tegen Paus
Gregorius VII.
1099
De eerste kruistocht
Hoe zat het ook alweer met die Eerste Kruistocht? In Frankrijk riep paus Urbanus II in
november 1095 op om het Heilig Land van de moslims te bevrijden. Het leidde, na
omzwervingen en ontberingen van waarlijk epische proporties, tot de verovering van
Jeruzalem in juli 1099.
De aanleiding tot dit alles was een verzoek van de Byzantijnse keizer Alexis I. Zijn hoofdstad
Constantinopel had het opnieuw zwaar te stellen met de islam. Na eeuwen geplaagd te zijn
door de Arabieren, moest Byzantium zich nu tegen de Turken weren. Dezen waren pas op het
toneel verschenen. Zij hadden Klein-Azië, vanouds Grieks cultuurgebied, onder de voet
gelopen en zouden zich er blijvend nestelen. Maar de Turken beheersten al gauw ook een
groot deel van het Midden-Oosten, inclusief Palestina. De Kruistocht diende dus een dubbel
doel.
Tussen 2de en 3de kruistocht = verfilming Kingdom of Heaven
Richard I van
Engeland
3de kruistocht :
Richard I Leeuwenhart
1157-1199
Richard I Leeuwenhart (Engels en Frans: Richard Cœur de Lion, Engels ook wel:
Lionhearted) (Oxford, 8 september 1157 – Châlus bij Limoges (Frankrijk), 6 april 1199) was
koning van Engeland van 1189 tot 1199. Hij was de tweede zoon van Hendrik II en Eleonora
van Aquitanië.
Richard werd in 1172 hertog van Aquitanië. Tussen hem en zijn broers was de nodige strijd,
en ook kwamen zij herhaaldelijk in opstand tegen hun vader. Toen Richard na de dood van
zijn oudere broer in 1183 werd benoemd tot troonopvolger bond hij opnieuw de strijd aan met
zijn vader. Hij wist daarbij de steun te verwerven van koning Filips II van Frankrijk. Na een
conflict tussen Richard en Filips sloten zij een verdrag en begonnen aan de voorbereiding van
de geldverslindende Derde Kruistocht.
Tijdens de kruistocht waren er veelvuldig twisten tussen Richard en Filips. Toen Filips naar
Akko vertrok, verloofde Richard zich met Berengaria van Navarra. Hij trouwde met haar na
de verovering van Cyprus in 1191. (Zij kregen geen kinderen; wel is bekend dat Richard een
buitenechtelijke zoon had.) Vervolgens trok ook hij naar Akko en speelde een grote rol bij de
verovering van de stad. Filips keerde terug naar Frankrijk, maar Richard ging door met de
strijd en behaalde een overwinning op Saladin.
4de verovering en plundering Constantinopel in 1204
2de tot 8ste mislukte
Gevolgen van de kruistochten
-
de paus versterkt zijn eigen gezag en krijgt meer aanzien in het
Oosten
-
er ontstaan religieuze ridderorden vb.de Tempeliers
-
Italiaanse steden zoals Venetië en Genua versterken hun
economische positie en beheersen de handel met het Oosten
-
Het Westen ontdekt de Arabische levenswijze en cultuur:



producten zoals perziken,tulpen,…
uitvindingen zoals
windmolens,verrekijker,kruisboog,…
wetenschappen:getallen,wiskunde,…
Foto: Uitgeverij Terra Lanno
oto: Uitgeverij Terra Lanno
Meer uitleg over paus Urbanus II
In maart 1095 hield Urbanus II te Piacenza een bespreking met bisschoppen uit Frankrijk,
Duitsland en Italië. Hierbij was er ook een delegatie van de Byzantijnse keizer Alexius I
Comnenus aanwezig. Deze had hulp gevraagd bij het verdedigen van Constantinopel tegen de
Turken in Anatolië. Gregorius VII had rond 1070 een gelijkaardig verzoek gekregen, maar
kon vanwege de Investituurstrijd geen hulp bieden. Omdat de keizer om troepen voor de strijd
in Anatolië verlegen zat, stuurde Urbanus zijn eigen leger naar Jeruzalem. Als leider van het
pauselijk leger zou hij graaf Raymond van Toulouse aanstellen, dezelfde die ook voor
Gregorius VII had gediend.
Zeven maanden na de besprekingen te Piacenze, opende Urbanus II op 18 november 1095 het
Concilie van Clermont-Ferrand. Hier predikte hij de eerste kruistocht. Hij zou zijn rede
hebben besloten met de woorden: "Deus lo Volt! (God wil het!)". Deze uitspraak werd
daarmee de strijdkreet van de kruisvaarders.
De volgende acht maanden reisde Urbanus II door Frankrijk om de kruistocht te prediken. De
aanhang was vooral groot in Frankrijk. In Duitsland was er wegens de Investituurstrijd met de
Duitse keizer weinig of geen aanhang.
Urbanus II correspondeerde ook met Anselmus van Canterbury, wiens werk De Incarnatione
Verbi zijn bijval kreeg.
Urbanus II stierf op 29 juli 1099. Het wrange was dat hij nog leefde toen Jeruzalem eindelijk
werd ingenomen, maar toen het bericht Rome bereikte was hij net gestorven. Hij werd later
zalig verklaard.
Download