Kraamzorg en nazorg - Albert Schweitzer ziekenhuis

advertisement
Kraamzorg en
nazorg
Albert Schweitzer ziekenhuis
april 2008
pavo 0076
Inleiding
U bent onder controle bij de gynaecoloog van het Albert Schweitzer
ziekenhuis en gaat ook in het ziekenhuis bevallen.
In deze folder geven wij u informatie over het regelen van
kraamzorg en nazorg na de bevalling.
Na de bevalling
Als de bevalling goed verloopt, kunt u al snel naar huis. Het is
belangrijk dat u goede hulp regelt, die u thuis helpt met de
verzorging en voeding van uw baby en uzelf.
Het is belangrijk ook een verloskundige te regelen, die na de
bevalling bij u thuis langs komt en de medische verantwoordelijkheid
heeft tijdens de kraamtijd.
Om de kraamtijd thuis zo goed mogelijk te laten verlopen, geven wij
u tips over hoe u de zorg het beste kunt regelen.
Kraamzorg
Voor kraamzorg na de bevalling moet u zich voor de vierde
maand van de zwangerschap aanmelden bij een kraamcentrum
bij u in de regio.
Het kraamcentrum zorgt er voor, dat er na de bevalling thuis een
kraamverzorgende komt om voor u en uw baby te zorgen.
Natuurlijk wordt daarbij rekening gehouden met uw wensen en
uw geloofsovertuiging.
Hoeveel uur kunt u kraamhulp krijgen?
Sinds 1 januari 2006 valt kraamzorg voor iedereen in het
basispakket van de nieuwe Zorgverzekering.
Tijdens de zwangerschap komt er iemand van het kraamcentrum
bij u langs om het aantal uren zorg met u te bespreken.
1 van 3
Iedereen krijgt minimaal 49 uur kraamzorg, als de bevalling goed is
gegaan en uw baby een goede start heeft gemaakt.
Het kan zijn dat na de bevalling en tijdens de kraamperiode uw
situatie verandert. Dan wordt door de verloskundige of huisarts in
overleg met de kraamverzorgende gekeken of er meer uren kraamzorg nodig zijn. U kunt dan extra uren zorg krijgen. Deze extra
kraamzorguren worden ook door de zorgverzekeraar vergoed.
U kunt de verdeling van het aantal uren zorg per dag met de kraamverzorgende overleggen.
Het advies is wel om de eerste dagen langer kraamzorg te nemen,
zodat u zelf aan uw rust toe komt.
De kraamverzorgende doet in overleg licht huishoudelijke werk,
maar is er vooral om voor u en uw baby te zorgen en u te leren voor
uw baby te zorgen. Het is dus handig als er iemand uit de familie- of
vriendenkring u kan helpen met het huishoudelijke werk tijdens de
kraamtijd.
Bovendien is het fijn als er iemand bij u is, als de kraamverzorgende
er niet is, zodat u voldoende kunt rusten.
Kosten
De wettelijke eigen bijdrage voor kraamzorg wordt jaarlijks vastgesteld. Bent u aanvullend of extra aanvullend verzekerd, kijk dan in
uw polisvoorwaarden of u ook deze eigen bijdrage geheel of
gedeeltelijk vergoed krijgt.
Verloskundige
De verloskundige komt de eerste week na de bevalling een aantal
keren bij u thuis om te kijken of alles goed gaat met u en uw baby.
Zij wordt hierover door de kraamverzorgende op de hoogte
gehouden.
Als het nodig is, zal de verloskundige de hechtingen verwijderen.
2 van 3
U kunt zich bij de verloskundige bij u in de buurt aanmelden, het
liefst zes weken voor de uitgerekende datum. Als er in uw gemeente
geen verloskundige is, kunt u uw huisarts vragen de nazorg te doen
na de bevalling.
De hulp door de verloskundige of huisarts wordt voor het grootste
deel vergoed door uw zorgverzekering. Hoeveel er precies wordt
vergoed, kunt u nakijken in uw polisvoorwaarden.
Het hielprikje
In de eerste week na de geboorte komt er iemand van het
consultatiebureau bij u thuis voor de hielprik. U wordt gebeld voor
een afspraak.
Men prikt met een speciaal apparaatje in de hiel van uw baby en
vangt een paar druppels bloed op. Dit bloed wordt nagekeken op
een aantal belangrijke aangeboren ziektes. (Zie de folder over de
hielprik.)
Als uw baby in het ziekenhuis ligt, wordt het onderzoek daar
gedaan.
De hielprik is gratis.
Adressen en bereikbaarheid
•
•
Telefoonnummers van de verloskundigen in uw woonplaats kunt
u vinden in het telefoonboek, in de gemeentegids of opvragen bij
de polikliniekassistente van de gynaecologen.
Voor verdere informatie over bevallen in het ziekenhuis zie de
folder ‘Bevallen in het ziekenhuis’ of op www.asz.nl
3 van 3
Download