Zorgprotocol Medicatie Veiligheid

advertisement
Zorgprotocol Medicatie Veiligheid
Inleiding
Met de term medicatieveiligheid worden alle activiteiten bedoeld die gericht zijn op het
juist voorschrijven en het juiste gebruik van geneesmiddelen. Volgens de eindtermen van
het beroep van kraamverzorgende mogen kraamverzorgenden geen advies uitbrengen
over geneesmiddelen en deze ook niet geven. 1
Dit





geldt voor alle soorten medicijnen, inclusief de vrij verkrijgbare medicijnen:
geneesmiddelen die alleen bij de apotheek verkocht mogen worden
geneesmiddelen die verkocht mogen worden bij apotheken en drogisten
geneesmiddelen op recept (voorgeschreven door verloskundige of arts)
homeopathische en fytotherapeutische (kruiden) middelen
vitaminen
Wat betekent dit voor de kraamzorg?
In het kraambed is de verloskundige eindverantwoordelijk voor de verleende zorg. De
kraamverzorgende signaleert, observeert en rapporteert aan de verloskundige.
Kraamverzorgende mogen niet zelf conclusies trekken over de gezondheidstoestand van
de kraamvrouw. Bijvoorbeeld in geval van pijnklachten wordt de verloskundige
geïnformeerd en om advies gevraagd. De kraamverzorgende geeft zelf geen advies over
soort en dosering van medicatie. De verloskundige kan een medicijn adviseren en is daar
zelf verantwoordelijk voor. Dit geldt ook voor vrij verkrijgbare medicijnen, huismiddelen
en homeopathische middelen. De kraamverzorgende noteert in het zorgdossier het
advies van de verloskundige en draagt dit over.
Voor de pasgeborene geldt dat de ouders als wettelijk vertegenwoordiger medicatie
mogen toedienen. De kraamverzorgende dient dus nooit medicijnen toe aan de
pasgeborene of kraamvrouw.
Huismiddelen
In de praktijk worden er allerlei huismiddelen gebruikt in het kraambed. Hiervan is niet
wetenschappelijk bewezen wat de werking is en wat eventuele risico's of bijwerkingen
zijn. Ook deze huismiddelen mogen de kraamverzorgenden niet zelf adviseren. De
verloskundige kan een huismiddel adviseren en is daar zelf verantwoordelijk voor. De
kraamverzorgende rapporteert hierover in het zorgdossier.
De kraamverzorgende draagt geen verantwoordelijkheid voor de
medicatie van moeder en kind en heeft geen taak in de overdracht
van de medicatiegegevens
1
Rapport Kraamzorg in ontwikkeling 2009
Zorgprotocol Medicatie Veiligheid
Kenniscentrum Kraamzorg augustus 2015 versie 0.2
Zorgprotocol Medicatieveiligheid
Documenteigenaar KCKZ
Versie 0.2
Vastgesteld d.d. 01-09-2015
Evaluatie d.d. 01-09-2016
Pagina 1 van 1
Download