Gehoorstelsel - Wikiwijs Maken

advertisement
Slechthorendheid
Iemand die slechthorend is,
Geluiden: zachter, vaak vervormd of dof. Harde
geluiden ervaren ze meestal als onprettig, en
bepalen waar een geluid vandaan komt is lastig.
Ook selectief horen, dus in een rumoerige
omgeving die ene spreker horen, is voor
slechthorenden moeilijk of zelfs onmogelijk.
Slechthorendheid
http://www.hoorzaken.nl/gehoorproblemen/slechthorendheid/perceptiefgehoorverlies/
Benoem de onderdelen van het oor
Medische kennis Bouke Cuperus
De onderdelen van het oor.
•
•
•
•
1. gehoorgang 2. trommelvlies 3. hamer
4. aambeeld 5. stijgbeugel 6. middenoor
7. evenwichtsorgaan 8. buis van Eustachius
9. slakkenhuis 10. gehoorzenuw
• Bron: www.oorchirurg.nl
Werking Middenoor
In het middenoor bevinden zich drie gehoorbeentjes,
die (naar hun vorm) respectievelijk hamer, aambeeld
en stijgbeugel worden genoemd. Deze beentjes zijn
aanwezig in een met lucht gevulde ruimte die met de
mond-neusholte verbonden is door de buis van
Eustachius. Hamer, aambeeld en stijgbeugel vormen de
verbinding tussen het trommelvlies en het ovale
venster, dat de scheiding vormt tussen het middenoor
en het binnenoor.
Werking Binnenoor
Het binnenoor wordt gevormd door een
spiraalsgewijze gevormd en met vloeistof gevuld
kanaal (slakkenhuis), waarin zich een vlies met
een groot aantal gevoelige haarcellen bevindt.
Deze haarcellen kunnen via de gehoorzenuw
signalen doorgeven aan de hersenen
Medisch kennis Bouke Cuperus
Slechthorendheid
• Perceptieslechthorenheid
(zintuigverlies)
– presbyacusis
• Lawaaidoofheid
Slechthorendheid
Slechthorendheid; geleidingsverlies
Beschrijving
afwijkingen uitwendige oor middenoor.
geluid niet goed naar het slakkenhuis doorgegeven.
Oorzaken
•verstopping gehoorgang prop oorsmeer;
•vocht achter het trommelvlies;
•oorontsteking;
•verkalking van de gehoorbeentje
Geleidingsverlies
Behandeling
• Medicijnen
• of operatie
Slechthorendheid (perceptieverlies)
Oorzaken
rode hond tijdens de zwangerschap of
zwangerschapsvergiftiging;
zuurstofgebrek of complicaties tijdens de geboorte;
hersenvliesontsteking;
ernstige oorontsteking;
een tumor;
gebruik van bepaalde medicijnen;
een ongeluk;
lawaaitrauma;
erfelijke aandoeningen;
Ouderdom (presbyacusis ; vaak met tinnitus)
Twee soorten gehoorverlies
Gehoorverlies door Middenoorgehoorverlies (conductieverlies)
Het geleidingsgehoorverlies (meestal verminderde middenoorfunctie) wordt
veroorzaakt dooreen onvoldoende overdracht van het geluid vanaf de
gehoorgang naar het slakkenhuis. De afwijkingen zijn dan in de gehoorgang,
het trommelvlies en/of in het middenoor gelegen.
Mogelijke oorzaken zijn bijvoorbeeld: een gaatje (perforatie) in het
trommelvlies, onderbreking of vastzitten van de gehoorbeenketen.
Deze afwijkingen kunnen mogelijk wel worden hersteld.
» Gehoorbeentjes zie afbeelding
Gehoorverlies door binnenoorgehoorverlies
(perceptiefverlies / zintuigverlies)
Er is schade opgetreden van het slakkenhuis. Een
dergelijke beschadiging valt niet te herstellen. De
bekendste vorm is ouderdom slechthorendheid.
–
SLAKKENHUIS ZIE AFBEELDING
Presbyacusis
• Perceptieslechthorendheid : klachten
beginnen na vijftigste levensjaar.
• Hoge tonen worden minder goed gehoord
(telefoon en deurbel)
• Moeilijkheid gesprek te volgen bij veel
mensen
• Presbyacusis vaak in combinatie van Tinnitus
(oorsuizen)
Lawaaidoofheid
Oorzaken:
• Verstopping oorsmeer (gehoorapparaat)
• Ontsteking uitwendige gehoorgang
• Verkoudheid (verstopte buis van Eustachius )
Regelmatige blootstelling aan extreem lawaai
(popconcert, discotheek). Hierdoor kan
lawaaidoofheid ontstaan
• Erfelijkheid
• Ouderdom
Download