Mei: pastorale namiddag: thema: Meimaand

advertisement
Mei: pastorale namiddag: thema: Meimaand Mariamaand
Dia
Vooraf: micro aanleggen, albe aan, cd's klaarleggen bij cd speler, lichtjes
aan
vooraf: rustige muziek
1
Inleiding: Thema aankondigen: Meimaand Mariamaand
2
-
3
4
5-8
-
Wie zie je hier in de grot?
Er wordt op vele plaatsen tot Maria gebeden, waar zou deze foto
genomen zijn?
Ben je al eens in Lourdes geweest? Of een ander bedevaartsoord
vb. Oostakker, Scherpenheuvel, Beauraing, Medjugorje, …
Wat zie je hier? (kaarsjesprocessie)
Lied: Te Lourdes op de bergen
Bezinningstekst (Tine)
9
10
11
12
13
Hoe is het mogelijk
dat jij nog zoveel ‘aanbidders’ hebt
na al die jaren?
Wat heb jij dan toch gedaan
dat mensen jou blijven zoeken
in stille aanroeping,
op zovele plaatsen?
Jonge vrouw,
eenvoud in gebed
en in geloof,
uitziend naar Gods plan.
Sterke vrouw,
in een onvoorwaardelijk Ja:
de weg naar Jeruzalem,
lijdend om je Zoon.
Krachtige vrouw
- zelfs na zijn dood herrezen,
mensen samenbrengend,
gemeenschap rond zijn Levend Woord.
Het blijft mogelijk
1
dat wij inspiratie vinden
in je eenvoud,
in je gebed,
in je geloof.
Het geeft ons kracht
om Ja te zeggen,
mee te werken aan Gods plan.
Wies Merckx
14
Afbeelding: bruiloft te Kana:
-
-
15
Iedereen kijkt naar de man en de vrouw die links staan. Wie zijn die
man en die vrouw?
In het midden van de feesttafel zitten twee mensen, een man en een
vrouw, die er nog feestelijker uitzien dan de anderen. Ze dragen
witte kleren en de vrouw draagt zelfs een mooie witte sluier. Wat
zouden ze vieren?
Vooraan staan zeven kruiken. Wat giet die jongen in de kruik? Is dat
de drank die je zou verwachten bij zo’n feest?
Evangelie uit het H. evangelie volgens Johannes (Ilse)
Joh 2,1-11: Bruiloft te Kana
16
Op een dag is het feest in Kana,een plaats in Galilea.
Twee mensen gaan trouwen!
Maria, de moeder van Jezus is erbij.
Ook Jezus en zijn leerlingen mogen op het feest komen.
Er wordt veel gegeten en gedronken.
Na een tijdje is de wijn op.
De leider van het feest weet niet wat hij nu moet doen.
17
Dan gaat Maria naar Jezus toe en zegt: 'Ze hebben geen wijn meer,'
'Maar wat wilt u dan van mij, moeder?' antwoordt Jezus haar.
'Mijn tijd is nog niet gekomen,'
Maria loopt naar de bedienden.
'Luister,' zegt ze tegen hen. 'Als Jezus jullie straks iets zegt, moet je dat
meteen doen.'
Er staan daar zes stenen waterkruiken;
in sommige kan 80 liter water, in andere wel 120 liter.
De joden gebruiken die kruiken met water wanneer ze volgens hun wet iets
moeten schoonmaken.
18
Even later zegt Jezus tegen de bedienden:
'Vul die kruiken met water.'
Dat doen ze.
2
Ze vullen de kruiken tot bovenaan toe.
Dan zegt Jezus tegen hen:
'Schep er een beetje uit en breng dat bij de leider van het feest.'
De leider van het feest proeft ervan.
het is geen water meer, het is wijn!
Hij begrijpt niet waar die wijn vandaan komt.
Maar de bedienden die het water geschept hebben weten het wel!
19
De leider van het feest roept de bruidegom.
Hij zegt tegen hem:
'Iedereen geeft zijn gasten altijd eerst de beste wijn die hij heeft.
Als ze dan flink gedronken hebben, geeft hij ze minder goede wijn.
Maar u doet het net andersom.
U hebt de beste wijn voor het laatste bewaard!'
Dit is het eerste wonder dat Jezus deed.
Nu geloven zijn leerlingen in hem.
(Kijkbijbel 286-297, Joh 2:1-11)
Maria ziet de noden van mensen en spoort ons aan om te doen wat Jezus
zegt.
20
21-23
TUSSENZANG: mijn hart zingt voor de Heer magnificat
Afbeelding:
24
25
-
-
-
Wat zie je op de foto?
Wie dragen ze?
Heb je zelf al eens een processie meegemaakt? Vb Mariaprocessie
op een bedevaartsoord, H. Bloedprocessie Brugge, boeteprocessie
Veurne, …
Ook in Lourdes is er een processie. Lourdes is een bedevaartsoord
waar ooit iets bijzonder gebeurd is… Op de foto zie je links een
meisje en rechts een vrouw in een grot.
Wie is die vrouw in de grot?
Wie is het meisje? Je ziet haar ook op de foto rechts.
Waar is Maria aan Bernadette verschenen?
26
27-29
TUSSENZANG: Lief Vrouwke
30
Bezinningstekst (Tine)
Maria, sterke vrouw
3
31
32
Maria,
wegwijzer naar Jezus,
jouw kind in Gods plan
voor vrede onder de mensen.
Maria,
open deur voor nieuw leven,
jij brengt God onder de mensen
en leert ons wat liefde betekent.
Maria,
voorvechtster voor armen en verdrukten,
jij leert ons anders kijken
naar waar het echt om gaat.
Maria,
troost voor zoveel leed,
jij blijft zo menselijk bereikbaar
voor wie het leven tegenzit.
Maria,
sterke vrouw,
jij bent heel bescheiden aanwezig
tot op vandaag.
Wies Merckx
33
Onze vader – Wees Gegroet – eer aan God
34
35-40
Lied: Lieve vrouwe van ons land
Bezinningstekst (Ilse)
41
Maria,
Onze Lieve Vrouw,
Jij die zo’n sterk geloof had,
Maria, beeld en hart
van het geloof van de kerk,
Jij die ons in Kana gezegd hebt
'Doe maar wat Hij u zeggen zal';
42
leer ons vandaag
samen met Jou te geloven
in een toekomst van vrede:
dat mensen elkaars taal verstaan
4
en elkaar opbouwen en dragen,
dat ieders rechten erkend worden.
43
44
45
46-49
50
Leer ons om net als jou
open te staan voor God
zodat ook wij hier vandaag
doen wat we kunnen
voor de komst van uw Zoon,
en zijn rijk van vrede en gerechtigheid.
Onze vader – Wees Gegroet – eer aan God
Lied: Salve Regina
Voorbeden (Tine)
Mogen we ons dan tot God richten en Hem vragen onze gebeden te
verhoren.
Bidden wij voor alle mensen die met veel verdriet leven,
Dat zij door te bidden tot Maria gesterkt mogen worden.
Laten wij zingend bidden.
Ubi caritas et amor, Ubi caritas, Deus ibi est.
Bidden wij voor het personeel, de vrijwilligers, onze familie en vrienden, en
voor al wie met ons samenleeft, opdat we elkaar vreugde en vriendschap
mogen brengen. Laten wij zingend bidden.
Ubi caritas et amor, Ubi caritas, Deus ibi est.
Bidden we tot slot voor de intenties van allen hier aanwezig (even stilte).
Laten wij zingend bidden.
Ubi caritas et amor, Ubi caritas, Deus ibi est
51
SLOTGEBED + ZENDING EN ZEGEN
Maria,
ik wil geloven
in uw eenvoudig, krachtig spoor,
bij licht en schemering,
soms in het duister van het kruis.
Ik zal met u bezingen
Gods grote daden,
5
zijn zorg voor kleinen,
zijn barmhartigheid,
die alle tijden
met een boog van genade omspant.
Maar bovenal wil ik met u
de Heer prijzen
met heel mijn hart
met allen die zijn weg ten leven willen volgen,
De weg die Hij is voorgegaan,
die gij zijt meegegaan,
wil ik volgen.
Help mij trouw te blijven aan God,
Ook wanneer het moeilijk wordt.
Blijf mij nabij, Maria,
vandaag en morgen
en alle dagen.
Moeder Maria,
vol vertrouwen bidden wij tot U :
schenk ons iets van uw geloof
en leer ons dienstbaar zijn
aan de mensen.
Help onze zieken
en allen wier hart door leed getekend is.
Laat geluk en liefde wonen
in onze familie;
zegen allen
die ons dierbaar zijn,
en blijf ook mij nabij
met Uw bescherming.
Amen.
52
53-58
 SLOTLIED: Liefde gaf u duizend namen
59
Slotbeeld
Rustige muziek terwijl bewoners weggaan: instrumentale muziek
6
Download