Speelbos `t Laer bij groepsverblijf `

advertisement
Speelbos ´t Laer
De realisatie
Nicole van Gans
kinderen van nu
…leven in drukke stad
50% minder
buiten spelen
angst voor
de natuur is
verdubbeld
kloof
kind - natuur
wordt groter
natuurspeelplaatsen in ‘t Gooi
… blinde vlek
Groene pinnetjes de
openbaar
toegankelijke
speelnatuurlocaties
aangegeven.
Blauwe pinnetjes
verwijzen naar
locaties, zoals
scholen,
kinderopvang en
natuurspeeltuinen
met beperkte
toegankelijkheid
Veel natuur … Geen enkele natuurspeelplaats
Speelbos ‘t Laer bij groepsverblijf
‘t Laer
kinderen van 4-15 jaar
voor jeugdgroepen in ‘t
Laer
goed bereikbaar
per fiets of auto
2 ha
oude bomen, struiken & open gebied; hoog & laag
Wat we willen bereiken
Natuur is
leuk
Natuur is
belangrijk
Natuur
moet blijven
Versterken
van de band
met de
natuur!
Huidige jeugd is de beslisser van morgen!
Wat we willen bereiken
Minder
lichamelijke en
psychische
klachten
Sociale
vaardigheden
zelfwaardering
zintuigen,
denkvermogen
& motoriek
creativiteit
Onderzoeken bewijzen de positieve invloed van de natuur hierop
Hoe? Onze filosofie… voorwaarden
scheppen
Samen brengen van natuurlijke
speelelementen op één mooie
plek draagt het meeste bij aan
wat we willen bereiken
ideeën van kinderen
...voor kinderen
ravotten &
ontdekken
van boom
tot boom
vliegen
avontuur
takken
slepen ..hut
bouwen
klimmen ...
tot boven in
een boom
samen bewegen
uitdaging
Observaties, contact; stapels tekeningen
natuur speelplek
Groepsverblijf `t Laer
Zichtlijnen naar open vennengebied
Omgewaaide bomen
Vogelkijkhut
Noordentree met
stammenstapels en holle weg
zandverstuiving met
zwerfkei zitelementen
Beekloop met zwerfkeien
Heuvel met pomp
Vrij te zetten Vliegden
Vrij te zetten fraaie eikengroep
Picknick bank
Brede toegangspoort
Boomwortelhutten
Omgewaaide bomen
Stapstammenpad
Huttenbouwhoek
Holle weg met bruggetje
tussen zandverstuivingen
Boomkronepad van
omgetrokken bomen
Vrij te zetten Vliegden
Zandverstuiving met omgewaaide boom over de laagte
Boomrillen en
stobbenrillen
Nieuwe heuvels
Vrij te zetten fraaie eikengroep
Krenten klauter en
verstopbosje
Holle weg vanaf zuidentree
Dicht bos
Toelichting ontwerpschets
Verticale boomstamafscheiding/markering entree
Speelbos ‘t Laer
… wat heeft het gekost?
Ontwerp en begeleiding Buro Buitenruimte
Grondwerk
Materialen overig
Picknickbank
Handwaterpomp
Informatiepanelen*
Uren GNR
Totaal uitgaven (incl. BTW)
* Plaatsing najaar 2012
€ 5.800
€ 4.150
€ 5.700
€ 1.000
€ 3.850
€ 1.500
€ 4.400
€ 26.400
De Stichting Steun Goois Natuurreservaat heeft een garantie
van € 26.400 afgegeven, met inspanningsverplichting om
sponsorgelden te verwerven
Speelbos ‘t Laer
… Materialen
Aangeschaft:
• Stenen
• Cement voor beekloop
• Hout voor brug en banken, paaltjes, schaaldelen
• Bomen
• Schroeven
Gratis:
• Boomstobben afgeleverd in speelbos
• Takken voor huttenbouw van krentenboompjes in gebied
• Boomstammen voor zitgelegenheden en klimbomen: zwakkere
bomen uit gebied
• Zwerfkeien deels uit depot GNR
Speelbos ‘t Laer
… betaalde werkzaamheden
• Begeleiding en ontwerp Buro Buitenruimte
• 6 dagen graafmachine
• Put slaan en waterpomp plaatsen
• Omhalen en bijzagen van (klim)bomen
• Plaatsen hek en boomstobben
• Picknickbank
Speelbos ‘t Laer
…werkzaamheden vrijwilligers
55 vrijwilligers hebben elk 1-6 dagen in het speelbos
gewerkt:
• Trappen in holle wegen
• Beekloop bij pomp
• Aanplant nieuwe bomen en struiken
• Ingraven boomstammen
• Boomwortels knippen holle wegen
• Natuurlijk maken onderdelen graafmachine
• Maken zitbanken
• Schilderen vogelobservatiepaneel
Speelbos ‘t Laer… wie draagt bij
Sponsors:
Initiatiefnemers:
IVN Gooi e.o.
Stichting Lakeland Foundation
Dineke Sluijters Vogelfonds
Rabo Coöperatiefonds
Vitens
Kringloopcentrum Eemnes
Aanvulling Garantie Steunstichting
Totaal
Bedrag
1.550
1.240
3.000
2.100
3.899
3.000
1.000
10.611
26.400
Status
toegekend
toegekend
toegekend
toegekend
toegekend
toegekend
toegekend
Speelbossen bronnen voor fondsen
• http://www.knb.nl/over-knb/publicaties/fikkertsjaarboek met 300 charitatieve instellingen gesorteerd
op doelstelling
• www.belastingdienst.nl ANBI Algemeen Nut
Beoogende Instelling
• www.goededoelen.nl Goede Doelen Gids 2012
...ook voor komende jaren
aanpassen &
aanvullen
veilig
goed
onderhouden
Continuïteit, vernieuwing & veiligheid (WAS)
nieuw &
uitdagend
Speelbos ‘t Laer
… onderhoud
• wekelijkse controle (vrijwilligersgroep ‘t Laer)
• jaarlijkse veiligheidscontrole door deskundige
(gecertificeerd bureau)
• veiligheidseisen bij volledig natuurlijk speelbos
zonder constructies veel lager
• onderhoud & vervanging
Harder
pompen!
Pap, Mam,
Kom, we gaan
verdwalen!
Speelbos ‘t Laer
Het speelbos is tegenover het groepsverblijf ’t
Laer van het Goois Natuurreservaat ten oosten
van Hilversum nabij Anna’s Hoeve.
Routebeschrijving:
Neem de Weg over Anna’s Hoeve die vanuit
Hilversum richting Baarn loopt. Ongeveer 50
meter vóór het viaduct onder de A27 linksaf (er
staat een klein bordje 't Laer dat vervangen
wordt). Na ongeveer 700 meter is er links een
parkeerplaats met de ingang naar het speelbos.
Adres: Oude Postweg 1 te Laren. (Tomtom werkt
niet!)
Download