Wandelroute Mier, vlak bij Ossendrecht

advertisement
Wandelroute Mier, vlak bij Ossendrecht
6.3 km wandelen
De wandelroute
Maak een fraaie wandeling vlak bij de Belgisch- Nederlandse grens. Je wandelt door bossen en over heide. Bij het pannenkoekenrestaurant 'De
Heusche Bollaert' kun je iets eten of drinken.
_Parkeerplaats Recreatiepark Hazeduinen
Je kunt de wandeling volgen via je smartphone. Maar de route is ook gemarkeerd met rode bordjes met een mier erop. Later op de wandeling
vertellen we je meer over de (rode) mier, want deze komt hier niet veel meer voor.
VERSCHILLENDE EIGENAREN
Natuurmonumenten is een van de grotere eigenaren van het natuurgebied. Maar de route dankt zijn naam aan Van Mierlo, eigenaar van het
gebied de Bieduinen.
Van Mierlo
Je kunt de wandeling volgen via je smartphone, download de route app van Natuurmonumenten via nm.nl/routeapp. Maar de route is ook
gemarkeerd met rode bordjes met een mier erop. Later op de wandeling vertellen we je meer over de (rode) mier, want deze komt hier niet
veel meer voor.
Verschillende eigenaren
Natuurmonumenten is een van de grotere eigenaren van het natuurgebied. Maar de route dankt zijn naam aan Van Mierlo, eigenaar van het
gebied de Bieduinen.
Mijnbouw
Vroeger plantte men veel dennenbossen aan. Het hout hiervan werd vooral gebruikt in de mijnbouw. Er werden in die bossen veel bomen in
rijen neergezet. Maar de dennen kregen zo geen ruimte om zich mooi te ontwikkelen. Daarom hebben veel van deze bomen alleen bovenin
nog een groene kruin. Op het veldje hier zie je een mooie den die wel de ruimte heeft gekregen. Je ziet dat de vertakkingen bij deze boom al
heel laag beginnen!
Opener bos
Wij dunnen regelmatig plekken in het bos, om zo andere bomen, maar ook planten op de bodem te laten profiteren van minder dicht bos. Z ij
krijgen dan meer licht en ruimte om te groeien. Dit trekt uiteindelijk ook weer meer dieren aan, zoals insecten en vogels aan. En zo kun je juist
door de bomen het bos weer zien!
Hoge bomen
Bij het vorige punt noemden we al de mijnbouw. Hier zie je zo'n dennenbos met bomen die in rijen zijn aangeplant. Dit waren meestal grove
dennen. Er was een heel belangrijke reden om voor deze bomen te kiezen!
Krakend hout
Er werd heel bewust dennenhout gebruikt in de mijngangen. Dit hout begint namelijk eerst te kraken voor het breekt. De mijnwerkers werden
dus op tijd gewaarschuwd als een gang in dreigde te storten!
Oude verbindingsweg
Stel je deze weg eens 150 jaar geleden voor. T oen reden hier nog paarden en koetsen over het brede zandpad. De Oude Postbaan ten
oosten van hier, was de verbindingsweg van Putte naar Roosendaal. Maar de Verbindingsweg waar je nu op staat, doet zijn naam ook eer aan.
Het is namelijk de verbindingsweg tussen de Putseweg en de Oude Postbaan.
Ook zo genoten van deze route? Help de natuur. Ga naar nm.nl/nieuwlid.
Bomen met stip
T ijdens een wandeling door het bos kom je regelmatig bomen tegen, gemarkeerd met een stip. Dit markeren noemen we blessen. De
gebleste bomen worden gekapt. Soms kappen we bomen om andere bomen en planten meer ruimte te geven.
Maar langs een pad kapt Natuurmonumenten de bomen meestal om, vanwege de veiligheid voor wandelaars. Het gevaar dat er takken naar
beneden vallen is dan te groot.
Dieren in het bos
Luister tijdens je wandeling goed naar de geluiden in het bos. Grote kans dat je een bonte specht op een boom hoort roffelen of het lachende
geluid van een groene specht hoort.
Andere dieren
In het bos leven ook andere dieren, die je minder makkelijk ziet of hoort. Z o is de zeldzame boommarter hier na jaren afwezigheid recent weer
waargenomen! Verder kun je hier hazen, eekhoorns en met veel geluk een vos zien lopen.
Sporen
Wij laten natuurlijk sporen achter, maar ook dieren doen dat. Z o kun je op of vlak bij de paden wel eens een aangeknaagde dennenappel zien
liggen. En goed herkenbaar zijn natuurlijk de hazenkeutels. Die kom je straks in het open veld vast tegen!
Pijpenstrootje
Een herder laat hier zomers zijn schapen grazen. Elke paar weken lopen ze naar een ander gebied. De schapen grazen op grassen en kleine
struikjes. Z o krijgt de heide genoeg ruimte om hier tot bloei te komen in augustus.
Pijpenstrootje
Je komt hier heel veel het pijpenstrootje tegen. De plant doet het hier beter dan op andere plekken in Brabant. Dat schijnt te komen, doordat
het natuurgebied onder de 'rook van Antwerpen' ligt. Een aantal meststoffen die daar uitgestoten worden, zorgen voor extra voeding voor
het pijpenstrootje. Je kunt hier op meerdere manieren tegenaan kijken, maar de pijpenstro geeft het landschap in ieder geval een bijzonder
uiterlijk.
Route Haas
Vanaf het uitkijkpunt en bankje op de Kraaienberg heb je een mooi uitzicht over het gebied met de landduinen. Je kunt de wandelroute hier
uitbreiden met route Haas.
Landduinen
Nog niet zo lang geleden was een deel van de heide hier nog aangeplant dennenbos. Z o'n 50 hectare bos, ongeveer 75 voetbalvelden groot,
is tijdens het HE- LA* project gekapt ten voordele van open zand en heide.
*He- LA staat voor Heideherstel Landduinen
Ook zo genoten van deze route? Help de natuur. Ga naar nm.nl/nieuwlid.
Vogels en vlinders
Speur tijdens je wandeling vanaf de verschillende duintjes naar de vogels en vlinders in het gebied. Je kunt hier de boomleeuwerik en
graspieper zien vliegen, maar ook de roodborsttapuit laat zich regelmatig zien. Let ook op de vlinders die over de heide fladderen, zoals de
admiraalvlinder, grote en kleine vuurvlinder en het koolwitje.
Kriekelaereduinen
Aan de rechterkant van het pad zie je een heleboel boomstronken staan. Hier zijn bomen gekapt en is geplagd. Z o krijgen de duinen en de
heide weer een nieuwe kans om zich te ontwikkelen.
Kriekelaereduinen
Straks wandel je letterlijk langs de grens met België, maar ook de naam van het kleine gebied hier geeft al een hint. Kriekelaere wordt
namelijk met a- e geschreven, waarschijnlijk heeft de naam een Belgische oorsprong.
Geitenmelkers
Het ven waar je nu bij staat, was voor bosaanplant vergraven. Men plantte de bomen op rabatten. Dit zijn 'lange rijen kleine ophogingen' in
het landschap, ontstaan door slootjes te graven en de grond tot een rug te gooien. T ijdens het HE- LA- project is voor een deel de oude
venbodem weer hersteld. Het wateroppervlak is daardoor veel groter geworden. Omdat het ven pas hersteld is zijn er nog niet veel
watervogels gesignaleerd.Het ven heeft jarenlang droog gestaan, maar ligt er dankzij actief herstel en natuurbeheer nu weer het hele jaar
mooi bij.
Geitenmelker
Naast de watervogels, zoals de steltloper, die steeds meer het ven weer vinden, heeft ook de zeldzame nachtzwaluw er een plekje gevonden.
Vroeger werd de nachtzwaluw ook wel geitenmelker genoemd, omdat men dacht dat de vogel 's nachts bij schapen en geiten melk dronk! De
nachtzwaluw dankte deze vreemde reputatie aan zijn snavel die hij wijd open kan doen. Bovendien zie je de vogel heel weinig, omdat hij 's
avonds op insecten jaagt. En hij maakt, zoals je net hebt kunnen horen een heel bijzonder geluid!
Op de grens
Vanaf het bankje kijk je uit over Nederland en België. Aan de andere kant van het hek grazen koeien op Belgisch grondgebied.
Grenssteen
Je komt zometeen langs een grenssteen die de grens markeert, al spreekt het hek ook voor zich.
Skiwandelaars?
Voor de veiligheid van de bezoekers en de dieren, mogen er geen honden aan de andere kant van het hek komen, fietsen en skiwandelen is
niet toegestaan. Een mooie letterlijke en daarmee typisch Vlaamse vertaling van langlaufen!
T eken
In dit natuurgebied komen teken voor. Blijf je op de paden, dan is de kans op een tekenbeet minder groot. Maar controleer thuis altijd even
of er geen teek op je huid is gaan zitten. Op de website van het RIVM vind je meer informatie over teken en de ziekte van Lyme.
Ook zo genoten van deze route? Help de natuur. Ga naar nm.nl/nieuwlid.
Ook zo genoten van deze route? Help de natuur. Ga naar nm.nl/nieuwlid.
Faciliteiten
eten en drinken
Pannenkoekenrestaurant De Heusche Bollaert
(let op: op dinsdag gesloten!)
Bereikbaarheid en toegankelijkheid
startpunt
Groote Meer, parkeerplaats recreatiepark Hazeduinen
1e Verdelingsweg 6
4645 RT Putte
Routebeschrijving
Ook zo genoten van deze route? Help de natuur. Ga naar nm.nl/nieuwlid.
© OpenStreetMap contributors
Ook zo genoten van deze route? Help de natuur. Ga naar nm.nl/nieuwlid.
Download