Sint-Sixtus Wandelroute Lourdesgrot

advertisement
Sint-Sixtus Wandelroute
RA
RA AT
A NDST
ZWIJNL
AT
LANDB
EEK
ES
HO
KO
T
DS
AR
OIA
LEEUWERIK
E RS
AT
TRA
BA NKEL
LEG
EG
INDEW
B
GROT
AR
B
LE
T
AA
SINT-SIXTUSBOS
RA
AT
TR
ST
LS
NK
DO
T
AA
P
TS
CA
ABDIJ
SINT-SIXTUS
STR
EE K
RIK
AT
E
UW
ER
LEE
N
HT
AC
KALLESTRA
AA
EG
B
BERNA RDS
AT
RA
EST
UIZ
E
EEF
ERDR
KA PP
EN
IK
E
DR
UT
Deze wandeling start aan de Sint-Sixtusabdij van
Westvleteren, één van de twaalf trappistenabdijen in België.
Dit uitgesproken landbouwgebied maakt van oudsher deel
uit van de hoppestreek rond Poperinge. Het landschap
is licht glooiend en de wandelroute maakt gebruik van
kerkwegels, graspaden en landelijke wegen. Het
parcours gaat door een lappendeken van bossen,
hoppevelden, akkers en weiden. Een Brits militair kerkhof
herinnert aan de Eerste Wereldoorlog.
EF
START
BARDELENBOS
Start: aan de Sint-Sixtusabdij van Westvleteren
Afstand: 7,5 km
Bewegwijzering: ja
TR
ER
G ES
NK
RENIN
MILITAIRE
BEGRAAFPLAATS
DOZINGHEM
DO
G
G
ST
RA
AT
Dozinghem Military Cemetry
T
AA
WWI
T
AA
R
KA L L
A
ESTR
ST
EN
NN
NO
EK
BE
KOEKUITSTRA AT
AT
G
SINT-SIXTDREEF
WWI
CANADABOS
T
AA
TR
ES
E
BANKELINDE
START
SIXTUSHOEK
EG
DAW
NA
NACHTEGAAL
LL
HO
K
EE
EB
HOLL E B EEK
A AT
S TR
CA
O
UD
T
YT
KL
S
XTU
-SI
NT
SI
WWII
LEGENDE
THEETBOS
AW
EG
KS E
BE E
KROM
CA
NA
D
E
NG
NI
T RAAT
GE
IN
RE
T
DOZINGHEMBOS
R
HA
ST
RA
A
BA RLEBUIZES
DE LOVIE
G
WE
G
ST-SIXTUSWANDELROUTE 7,5 km
LOURDESGROT 2 x 350 m
ST-SIXTUSBOSSEN 4,5 km
DOMEINBOS
PRIVAAT BOS
WEIDE OF HOOILAND
VIJVER - POEL - WATERLOPEN
BOOMGAARD
GRONDEN (nog in te richten)
GEBOORTEBOS
SPEELBOS
HOOFDWEG
WEGEN EN PADEN
WANDELPAD
INFOBORD
0m
125m
250m
500m
PARKING IN DE VREDE
PARKING
Westvleteren lag tijdens de eerste wereldoorlog buiten het
front dat door Commonwealthtroepen werd gehouden.
In juli 1917, in voorbereiding op het komende geallieerde
offensief, werden op drie plaatsen ‘Casualty Clearing
Stations’ (Militaire medische post) opgericht met de
namen Mendinghem, Dozinghem en Bandaghem. De 4th,
47th en 61st Casualty Clearing Stations kregen een post
bij Dozinghem (genaamd naar ‘to dose’ of het toedienen
van medicijnen of pijnstillers in kleine, precies afgemeten
hoeveelheden) en de begraafplaats werd door deze gebruikt
tot in het voorjaar 1918.
Er liggen nu 3174 Commonwealthdoden van de eerste
wereldoorlog en 65 Duitse graven. Er liggen ook 73
slachtoffers van tijdens de geallieerde terugtrekking naar
Duinkerke in mei 1940. De begraafplaats werd door Sir
Reginald Blomfield ontworpen.
Lourdesgrot
Start: aan de Sint-Sixtusabdij van Westvleteren
Afstand: 2 x 350 m
Op wandelafstand ligt een klein bos met een vrij toegankelijke
Lourdesgrot. Deze grot, gebouwd met bergstenen uit
de bossen rond de trappistenabdij van Rochefort, werd
in 1921 opgericht uit dankbaarheid ‘omdat de abdij en
haar bewoners gespaard zijn gebleven van vernieling en
dood tijdens de eerste Wereldoorlog ‘14-’18’, aldus het
bijbehorende informatiebord.
Wandelingen
De bossen van Sint-Sixtus
Start: bij de openbare parking
hoek Canadaweg en Leeuwerikstraat
Afstand: 4,5 km - Max 1,5 km verharde weg
Aangepast schoeisel is nodig bij nat weer.
Bewegwijzering: ja
Wandeling in de bossen nabij de Sint-Sixtusabdij met
herinneringen aan WO 1 en WO 2: Dozinghem Military
Cemetry en de best bewaarde betonnen sokkel van een V1lanceerbasis in heel Vlaanderen. De basis werd wel nooit
gebruikt – de Tweede Wereldoorlog liep naar zijn einde toen
de basis werd opgetrokken. De informatieborden brengen
het relaas van de V1-basis voor een breed publiek.
1 0,
8
8%
L
V OC .
L.
BI
E
v
e m at
ou
t
VO R
L.
L.
R
BI %
2
E
12
VO
v
e m at
ou
t
E
B I va
be
Gesloten: - Op donderdag én vrijdag
- Enkel op vrijdag in juli & augustus
be t
rs
ge
In het oostelijk deel van het Dozingembos ligt een speelbos
van 2,5 hectare. Daar kan de jeugd naar hartenlust ravotten,
weg van de paden.
In de Vrede • Donkerstraat 13, 8640 Westvleteren
T +32 (0)57 40 03 77 • [email protected]
be t
rs
ge
Op het einde van de wandeling, kun je rechts inslaan, je
kruist w Nonnenstraat en komt uit aan een paar betonnen
sokkels, daterend van W.O.I. Het zijn restanten van waar
een waterreservoir opstond langs de militaire spoorlijn
van de kust tot de hospitalen van de frontzone. Dit
bosgedeelte werd tijdens W.O.I ontbost voor de aanleg van
deze spoorlijn. Na de oorlog is de spoorlijn opgebroken en
werd het bos terug aangeplant.
www.pigsinspace.eu
Het huidige bomenbestand van het Canadabos is ongeveer
een eeuw oud en bestaat voornamelijk uit zomereik en
tamme kastanje. Plaatselijk vind je ook tamme kastanje,
gewone es, ruwe berk, zoete kers en lijsterbes. In de
struiklaag doen vooral hazelaar, Europese vogelkers,
Gelderse roos, vlier en vuilboom het goed. Kijk zeker uit
naar de zeldzame tweestijlige meidoorn, mispel en bosroos.
Dit bos hoort net als het Sixtusbos, het Bardelenbos en
het Dozighembos tot een versnipperd bossencomplex dat
meestal aangeduid wordt als de Sixtusbossen, samen
goed voor 220 hectare natuurschoon. Bos, grasland en
akkers wisselen elkaar af en zijn een ideale biotoop voor
heel wat bijzondere dieren. De poelen zorgen bijvoorbeeld
voor waterpret voor de zeldzame vinpootsalamander, de
alpensalamander de groene en bruine kikker en de roep
van de wielewalen - hij in een felgeel en zij in een olijfgroen
verenpak - klinkt door het bos. In de Sixtusbossen huist ook
de grootste reeënpopulatie van de Westhoek.
Een opmerkelijke verschijning zijn de nestkoepels
(mierenhopen) van de beschermde rode bosmier, een
bosrandsoort die uniek is in de wijde omgeving.
R
A
tg B
ers L O N D5,8 %
te m o ut
IN DE SCHADUW VAN DE ST-SIXTUSABDIJ
www.indevrede.be
Download