10_FSC_Principes

advertisement
10 Internationale Principes en criteria voor certificering
- Principe 1
De nationale/internationale wetgeving en de FSC-principes moeten gerespecteerd
worden.
- Principe 2
Eigendomsrechten en gebruiksrechten van het land en het bos moeten duidelijk
gekend en wettelijk gedocumenteerd zijn.
- Principe 3
De rechten van de inheemse volkeren moeten gerespecteerd worden.
- Principe 4
De boswerkzaamheden moeten het sociale en economische welzijn van de
bosarbeiders en de lokale gemeenschappen verzekeren op lange termijn.
- Principe 5
De boswerkzaamheden moeten zo gebeuren dat men zowel de ecologische als de
economische productiviteit kan vrijwaren.
- Principe 6
Elk bosbeheer moet de ecologische functies en de integriteit van het bos vrijwaren
door het behoud te verzekeren van de biologische diversiteit en door unieke en
kwetsbare ecosystemen en landschappen, evenals de natuurlijke hulpbronnen water
en bodem, te vrijwaren.
- Principe 7
Een bosbeheersplan, waarin de langetermijndoelstellingen en middelen van het
beheer worden vermeld, moet opgesteld en bijgehouden worden.
- Principe 8
Monitoring en evaluatie van het bosbeheer moet op gepaste tijdstippen plaats vinden
om zo informatie te verschaffen over bostoestand, houtopbrengsten,
beheeractiviteiten en hun sociale en ecologische impact.
- Principe 9
Het beheer van bossen met een hoge beschermingswaarde moet gericht zijn op het
behoud en de versterking van de eigenschappen waardoor deze bossen gekenmerkt
worden.
- Principe 10
Plantages moeten het beheer van natuurlijke bossen complementeren, de druk op
natuurlijke bossen verminderen en hun herstel en bescherming bevorderen.
Download