20 light - de Weergalm van Meerdael

advertisement
R E D A C T I O N E E L
www.harmonieblanden.be HN20 • Jaargang 10 • november 2012
De aller-aller-allerlaatste...
Beste HarmoNieuwslezers en muziekvrienden,
Met dit 20e nummer ronden we dus onze tiende jaargang af en zetten we meteen een definitief punt achter het
papieren bestaan van ons verenigingsblad. Elektronisch gaan we onverminderd verder! En we laten ook de nietinternetters niet in de kou staan. Op eenvoudig verzoek bezorgen we hun graag nog een papieren editie. Alleen
willen we het milieu niet meer belasten door massaal HarmoNieuwsen te bussen bij mensen die daar toch geen
boodschap aan hebben. Stuur ons een mailtje, bel ons, vul het formulier op de website in, stuur ons de bon in deze editie op... en u krijgt verder elke elektronische HarmoNieuws die we publiceren in uw digitale brievenbus.
En zoals gewoonlijk kijken we even achterom en blikken we wat vooruit. Die vooruitblik werpen we op ons terugkerende najaarsinitiatief, het inmiddels al 5e ZoetWaterFestival, met een dubbelconcert met de Interfak Big
Band van de KU Leuven en onze Waalse vrienden uit Orp. En achteromkijken doen we redelijk letterlijk, op
onze deelname aan de Openmonumentendag die precies in het teken stond van het muzikale erfgoed van de gemeente, waar de Weergalm, als flinke eeuweling toch duidelijk deel van uitmaakt.
De redactie van Harmonieuws en het bestuur van de Weergalm van Meerdael vzw wensen u veel leesplezier. En
vergeet u niet aan te melden voor de elektronische versie.
Programma ZoetWaterFestival
18 uur -! La Société Royale “Les Fanfares d’Orp” o.l.v.
Nicolas Villers
19 uur -! De Koninklijke Harmonie De Weergalm van
Blanden o.l.v. Pieter Leemans
20 uur -! Gezamenlijk optreden van De Weergalm van
Meerdael en de Interfak Big Band
21 uur - De Interfak Big Band van de KU Leuven o.l.v.
Bart Preneel
Vijfde ZoetWaterFestival
Traditiegetrouw vullen we in het najaar een zaterdagavond
lang de Roosenberg met gevarieerde muziek. U kent de formule inmiddels wel: een dubbelconcert van onze harmonie
met een minder gebruikelijke partner uit de gemeente of minstens uit de buurt. Zo concerteerden we in het verleden met
jeugdharmonie Panta Rei, brassband Bravoer, vioolorkest
Violet en jeugdkoor De kleine Johannes.
Voor deze lustrumeditie keken we in de richting van de bigband van de KU Leuven, waar een van onze muzikanten
meespeelt als (nu) ex-personeelslid van de universiteit. Ondertussen wordt het ook stilaan een traditie dat we de banden
met die andere Brabanders ten zuiden van de taalgrens wat
aanhalen. Dit jaar hebben we opnieuw een muziekvereniging
uit Waals-Brabant te gast, de Fanfares d’Orp. Op de volgende
pagina stellen we beide graag kort aan u voor.
Het Waals-Brabantse Orp heeft al sinds 1871 een eigen fanfare, een kwarteeuw voor dat in Blanden het geval was, dus.
De geschiedenis van de vereniging verliep voorts nogal gelijkaardig aan
de onze. Een
sluimerend
bestaan tijdens
de oorlogen, de
titel
“Koninklijk”
verworven
in
1926, ups en
d o w n s
gekend...
Ze
treden
nogal
eens op in een
outfit die behoorlijk doet
denken aan wat
wij ons “boerenkostuum”
noemden:
blauwe
kiel,
rode bolletjessjaal en een
witte
broek.
Daarmee verwijzen ze naar
de
typische
klederdracht
van de Waalse
arbeider
aan
het begin van
de vorige eeuw.
Alleen...
een
harmonie werden ze niet, of nog niet.
Momenteel is de fanfare voornamelijk een concertorkest met
een 35-tal veelal jonge leden. Ze staat onder de leiding van
Nicolas Villers en heeft een uitgebreide werking. Zo heeft de
vereniging onder meer een eigen muziekschool waar zo’n
twintig geïnteresseerden notenleer volgen en een koperinstrument, saxofoon of slagwerk leren spelen. Ook onderhoudt ze nauwe contacten met haar zustervereniging Musikverein Erla uit Oostenrijk. Hun jaarlijkse hoogtepunt valt
telkens in de eerste week van oktober met het
openingsconcert van El Sint Mitchi.
U vindt nog heel wat meer informatie op hun uitgebreide site
www.fanfares-orp.be
bigband concerteert elk jaar met een vedette uit de Belgische
jazz en speelde zo onder meer al met Bert Joris, Theo
Mertens en Frank Vaganée, om er maar enkele te noemen.
Ze trekken ook geregeld op reis en blijven daarbij niet altijd
in Europa. Zo traden ze al op in de VS en toerden ze twee
jaar geleden nog met Johan Verminnen door Brazilië.
Dirigent is Professor Bart Preneel die zich in het dagelijkse
leven bezighoudt met het coderen
van informatie. Maar aan de pupiter
doet hij precies het omgekeerde:
samen met de muzikanten de niet
altijd
zo
eenvoudige
muziek
decoderen.
En net als onze harmonie een kleiner
gelegenheidsorkest in zijn rangen
herbergt, heeft Interfak Big Band een
ad hoc dixielandgroepje, dat zich
zoals de naam zegt, specialiseert in
Dixieland en New-Orleans-jazz. Ze
zorgen op allerhande recepties en feestjes voor een vrolijke
noot. Of komen gewoon, zomaar, op Gasthuisberg, bij
voorbeeld, de aanwezigen verblijden.
www.kuleuven.be/ibb
✃
2012 is het laatste jaar dat onze
HarmoNieuws op papier verschijnt.
We denken aan het milieu en willen
korter op de bal spelen. Ook de website en Facebook zullen een grotere
rol spelen in onze communicatie.
Lezers die geen editie willen missen
kunnen ons hun gegevens doorsturen,
-mailen of -bellen.
Hiernaast vindt u de bon en alle contactinformatie.
De Interfak Big Band ontstond in 1984 uit een
gelegenheidsensemble van studenten en medewerkers van de
ingenieursfaculteit maar ging zich al snel ook muzikaal
bemoeien op andere faculteiten. Vandaar de naam. Op basis
van het
jaar van
zijn ontstaan vormt
IBB dus veruit het jongste gezelschap dat u op ons 5e
ZoetWaterFestival aan het werk hoort.
De groep telt een 25-tal studenten en (oud-)studenten en
personeelsleden van de KU Leuven. De Interfak Big Band
Ik blijf graag op de hoogte van het reilen en zeilen in de Weergalm van
Meerdael en vraag een gratis abonnement op:
 de elektronische editie  HarmoNieuws op papier (graag uw keuze aankruisen)
Naam:
adres (of e-mail)
Graag ingevuld terugbezorgen aan een van onze bestuursleden of doorbellen of -mailen naar
0496/51.34.07 of [email protected]
Met de post kan het ook naar ons secretariaat: Haasroodsestraat 33, Blanden
Openmonumentendag 2012, een duik in het verleden
Op 9 september vond alweer Openmonumentendag plaats, met als
thema voor dit jaar “Muziek, woord en beeld”. In Oud-Heverlee stonden de Cultuurraad en de Geschied- en Heemkundige kring in voor
de organisatie. De twee locaties waren de nieuwe bibliotheek van
Oud-Heverlee en de kerk van Blanden.
Daar vonden de hele zondag door rondleidingen plaats. Tussendoor
wisselden onze harmonie en het koor Meerdaal Vocaal elkaar af wat
de muzikale tussendoortjes betrof. We leverden daarbij ook onze bijdrage aan de herwaardering van het (muzikale) erfgoed, door een
oude mars van Jean Binon (bijgenaamd Jan van Zander) van onder
het stof te halen en door met koor en blazers samen het onvolprezen
lied van ene Glazemaekers, “Blanden boven al”, ten gehore te brengen. Mochten er lezers zijn die zich over een en ander nog zaken herinneren, dan vernemen we dat altijd graag.
Hierbij nog enkele beelden
van deze zonnige dag. Foto’s
uit de oude doos, onze stand en de optredens, ook gezamenlijk met Meerdaal Vocaal.
Dakloze harmonie?
Al een tweetal jaar zwerven we in zekere zin wat rond. We
hadden sinds jaar en dag onze vaste stek in
het GOC in Blanden, tot het gemeentebestuur
zich verplicht zag dat in februari 2010 om veiligheidsredenen te sluiten. Lange tijd konden
we gelukkig met ons hele hebben en houden
naast de deur terecht in zaal De Linde, tot we
ook daar weer in de problemen kwamen.
Opnieuw stonden we gelukkig niet lang op
straat en vonden op korte termijn een nieuw
onderkomen in het Brabants Radiomuseum
van André Janssens, in de Herpendaalstraat
in Haasrode.
U kunt ons ook volgen op Facebook
http://www.facebook.com/pages/Harmonie-deweergalm-blanden/125329180932781
En ook The Blandeners hebben op Facebook
een eigen pagina
http://www.facebook.com/TheBlandeners
Ondertussen staat het GOC eindelijk sedert enkele
maanden in de steigers en gaat het gerucht dat het
tegen de jaarwisseling opnieuw in gebruik genomen
zou kunnen worden. Wellicht mogen we nu stiekem
hopen onze volgende meespeelrepetitie annex nieuwjaarsreceptie na twee jaar van omzwervingen weer op
onze vertrouwde plaats te kunnen houden...
A G E N D A
S P O N S O R S
• Zaterdag 17 november - ZoetWaterFestival in zaal De Roosenberg met concerten van Les Fanfares d’Orp, de Weergalm van Meerdael en de Interfak Big Band van de KU Leuven. U leest alles over het ZoetWaterFestival in deze editie.
•! Zondag 25 november om 16 uur - Concert van koor Meerdaal Vocaal in de kerk van Blanden, met medewerking van
een koperkwintet van onze vereniging.
• Vrijdag 18 januari 2013 - Meespeelrepetitie waarop we iedereen verwelkomen die in het verleden muziek gespeeld
heeft en het weer voelt kriebelen. We moedigen ook jonge
muzikantjes aan om het al eens te proberen. Alle blazers
maar vooral ook slagwerk(st)ers worden met open armen
ontvangen. We repeteren een aangepast repertoire en houden het relatief kort. Na afloop vindt immers ook onze jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie plaats.
• Zondag 12 mei 2013 - Moederdagbrunch in de gemeentelijke
basisschool van Haasrode: lekker ontbijten, uitgebreide lunch
en volop livemuziek van de Weergalm van Meerdael en leerlingen en ensembles van de Gemeentelijke Academie voor
Muziek en Woord.
The Blandeners
in actie
Hieronder de “actiefoto” die
we gebruikt hebben in onze
nieuwe flyer voor The Blandeners. De “extremen” ontbraken echter. Daarom nog
twee toegevoegde foto’s van
onze bassen en fluit, rspectievelijk het laagste en
hoogste instrument.
Wilt u ons ook steunen, contacteer
0496/51 34 07
Fernand (rechts) en
Paul (links) ...
en fluitiste Tanja,
altijd goed voor wat
acrobatieën, accenten en kleurrijke arabesken in de hoogste
regionen.
... de mannen van het zware
werk.
Redactie en productie: Luk Vanrespaille. Heb je voorstellen, opmerkingen, artikels, foto’s, wil je meewerken, wil je abonneren, wil je de papieren versie..., mail [email protected]
v.u.: Hedwig Binon, A. Nijsstraat 6a, 3052 Blanden. Tel.: 0496/51 34 07 of [email protected]
Download