Begrippen + Jaartallen hoofdstuk 1: `Een nieuwe tijd begint` Begrip

advertisement
Begrippen + Jaartallen hoofdstuk 1: ‘Een nieuwe tijd begint’
Begrip
Nieuwe tijd
Renaissance
Stnadplaatsgebondenheid
Factorij
Zilvervloot
Plantage
Wereldeconomie
‘de staat dan ben ik’
Droi divince
Absolutisme
Scheiding tussen Kerk en staat
Bourgeoisie
Parlement
Aflaat
Anglicaanse Kerk
Barok
Calvinisme
Celibaat
Contra-Reformatie
Dogma
Hervorming
M. Bakker
Betekenis
Paragraaf 1
De periode in de geschiedenis van West-Europa
die volgt op de middeleeuwen
Periode waarin nieuwe belangstelling voor de
Grieks-romeinse cultuur ontstond; begon na de
middeleeuwen
Alle ervaringen van een mens die van invloed
zijn op zijn denken en handelen
Paragraaf 2
Handelspost in de niet-westerse wereld.
Bestaande uit een haven, enkele pakhuizen en
woningen voor Europese kooplieden.
Zwaarbewapende Spaanse vloot die jaarlijks
zilver vervoerde van Mexico naar Spanje.
Groot landbouwbedrijf waarop suiker, tabak of
koffie werd verbouwd
handel tussen de werelddelen
Uitspraak van Lodewijk XIV: L’etat c’est moi.
Macht van de koning is door god gegeven
Paragraaf 3
Regeringsvorm waarbij de vorst alle macht in
handen heeft. Volgens de vorst was hij door god
aangesteld om zijn onderdanen te besturen. De
onderdanen waren verplicht de vorst te
gehoorzamen
Verdeling van macht in de staat: de geestelijken
bemoeien zich niet met het bestuur van de staat
en de regering niet met het belijd van de kerk
Rijke burgers in de steden
In Nederland de eerste en tweede kamer. Zij zijn
de volksvertegenwoordigers
Paragraaf 4
Iets waarmee je straf in het hiernamaals
afkoopt voor zonden die je hebt gedaan. Bijv.
een gebed of het schenken van geld aan de
kerk.
De kerk van Engeland, met de koning(in) aan
het hoofd
Kunststijl die een voortzetting was van de
renaissance, maar in een uitbundiger vorm
De leer van de protestantse leider Calvijn;
aanhangers heten calvinisten
Verbod voor katholieke geestelijken om te
trouwen
Acties van de katholieke kerk om de hervorming
ongedaan te maken
Kerkelijke uitspraak waarin een opvatting over
het geloof aan anderen word voorgeschreven
De afscheiding van de katholieke kerk door de
protestante in de 16de eeuw
testweek
geschiedenis
Begrippen + Jaartallen hoofdstuk 1: ‘Een nieuwe tijd begint’
Katholicisme
Lutheranisme
Protestantisme
Protestanten
Rechtbanken van Inquisitie
Reformatie
Synode
Jaartal
Rond 1400
In de 15de eeuw
Vanaf de 15de eeuw
1488
1498
In de 17de eeuw
In de 18de eeuw
1492
In de 17de eeuw
In de 18de eeuw
Tot de 13de eeuw
In de 16de eeuw
Rond 1500
1469-1536
M. Bakker
Christelijk geloof waarbij de gelovigen geleid
worden door geestelijken onder leiding van de
paus in Rome. Naast de bijbel zijn kerkelijke
uitspraken belangrijk en wordt het geloof
getoond door het doen van goede werken
De leer van de protestantse leider Luther;
aanhangers heten lutheranen
Christelijk geloof waarbij de bijbel centraal
staat, de gelovigen zichzelf besturen en direct
contact met god zoeken
Aanhangers van het protestantisme / de
hervorming / de reformatie
Rechtbank van de katholieke kerk die tijdens de
Contra-Reformatie ketters volgde en
veroordeelde
Zie hervorming
Vergadering van vertegenwoordigers van
kerkelijke gemeenten (protestants)
Gebeurtenis
Paragraaf 1
Worden sommige Italianen ontevreden over
hun eigen tijd
Voelde de bovenlaag van de bevolking zich
aangetrokken tot de denkbeelden
Paragraaf 2
Waren de Portugezen de Afrikaanse kust aan
het verkennen.
Bereikten de Portugezen kaap de goede hoop
Bereikte de Portugees Vasco da Gama India
Kregen de Hollanders de meeste invloed op
Azië
Hadden de Franse en Britten de meeste invloed
op Azië
Ontdekte Columbus India
Was de wereld handel niet groot
kwam hier verandering in dus werd die wel
groter.
Paragraaf 3
Dachten de meeste mensen dacht god maar 1
heerser over de samenleving wilde: de paus
Paragraaf 4
Groeide het aantal mensen die kritiek hadden
op de leer van de kerk en de levenswijze van
veel geestelijken
Ontdekte onderzoekers dat er veel fouten zijn
gemaakt in het vertalen van de bijbel van het
Grieks naar het Latijns
Leefde 1 van de belangrijkste onderzoekers die
zich bezig hield met de kerk: Erasmus
testweek
geschiedenis
Begrippen + Jaartallen hoofdstuk 1: ‘Een nieuwe tijd begint’
1532
in de 16de eeuw
1483-1546
1517
1519
1524
1525
1509-1564
In het midden van de 16de eeuw
In de 17de en 18de eeuw
1546-1555
1555
1568-1648
M. Bakker
Maakte hendrik VIII zich zelf paus om te kunnen
scheiden met zijn vrouw
Neemt de handel sterk toe waardoor
handelaren rijker worden en neemt de
bevolking sterk toe waardoor levens middelen
duurder worden en er veel armoede komt
Leefde de Duitse monnik Maarten Luther
Schreef maarten Luther in 95 stellingen op wat
hij fout vond aan de katholieke kerk
Werd Karel de V keizer van het Duitse rijk
Kwamen veel arme boeren in opstand tegen de
kerk en adel omdat zij vonden dat zij veel te
zware lasten kregen opgelegd en zij vonden dat
ze net zo veel recht hadden op vrijheid, grond,
planten en dieren
Werd er een einde gemaakt aan de opstand
gemaakt op een bloederige manier
Leefde Johannes Calvijn
Kwam de katholieke kerk met een reactie op de
reformatie: Contra-Reformatie
Was barok de belangrijkste kunststijl
Voerde keizer Karel V oorlog tegen de vorsten
die voor het protestantisme waren (voor
Luther)
Verloor keizer Karel V de oorlog en moest het
protestantisme goedkeuren
De strijd tussen de republiek der Nederlanden
en Spanje
testweek
geschiedenis
Download