UAS-SySteem mAAkt het zorgen vAn morgen bereikbAAr

advertisement
smart homes magazine
Mario de Lijster
UAS-systeem maakt
het zorgen van morgen
bereikbaar
44 Smart Homes Magazine - juni 2014
De zorgvraag in Nederland verandert. Mensen worden ouder en hebben andere verwachtingen van dienstverlening in de zorg. Tegelijkertijd heeft de sector te maken met aanhoudende
bezuinigingen, waardoor ze op zoek moet gaan naar slimme oplossingen om een constante
kwaliteit van zorg te kunnen garanderen.
O
nlangs heeft Dutch Domotics (onderdeel
van TNO) samen met Ascom het UASsysteem ontwikkeld, dat staat voor Unattended Autonomous Serveillance. Dit
detectiesysteem is gebaseerd op intelligente sensornetwerk-technologie, waarbij onopvallende sensoren in
kamers van cliënten worden geplaatst. Deze sensoren
zijn draadloos aan elkaar gekoppeld en slimme software combineert deze informatie. De situatie waarin
de cliënt zich bevindt, kan op deze manier worden
vastgesteld. Het systeem kan op elk moment van de dag
volledig worden afgestemd op de individuele situatie
van de cliënt, omdat iedere cliënt nu eenmaal andere
zorgbehoeften heeft.
Omdat er meerdere sensoren worden ingezet, is de
alarmering erg betrouwbaar, hetgeen betekent dat er
nauwelijks sprake is van overbodig alarm. Indien een
cliënt zich in een voor hem of haar gevaarlijke situatie
bevindt, krijgen zorgmedewerkers hier een melding van
op hun telefoon, zodat ze direct weten waar de hulp
nodig is. Naast de hoge betrouwbaarheid is de privacy
vriendelijkheid van het systeem een groot pluspunt.
De privacy van cliënt, bezoeker en zorgmedewerker
wordt nauwelijks aangetast, omdat er in de kamer
van de cliënt geen camera’s worden geplaatst voor
de detectie van onveilige situaties. Optioneel kunnen
camera’s worden gebruikt voor verificatie of triage.
voorkomen.” Coloriet Laarhof is zo tevreden over de
resultaten die werden geboekt tijdens de pilot, dat
de UAS-oplossing deze zomer wordt uitgerold in de
groepswoningen in Lelystad.
Er zal binnen het zorgstelsel steeds meer behoefte
komen aan dergelijke oplossingen die het mogelijk
maken om de kwaliteit van zorg zo hoog mogelijk te
houden en tegelijkertijd efficiënt gebruik te maken
van de inzet van personeel. Alleen door innovatieve
oplossingen in te zetten, blijft de zorg betaalbaar en
bereikbaar voor iedereen.
Mario de Lijster is Product Markt Manager Healthcare Communications bij Ascom Nederland
Coloriet Laarhof, een groep van zestien kleinschalige
groepswoningen voor mensen met dementie, heeft
recent een pilot gedraaid met de UAS-oplossing van
Dutch Domotics en Ascom. Bert Apperlo, locatiedirecteur van Coloriet Laarhof: “We wilden zowel onze
cliënten als onze medewerkers een maximale veiligheid bieden en ervoor zorgen dat de privacy van onze
cliënten te allen tijde gewaarborgd is. Verder is Coloriet
Laarhof een fixatievrije instelling. Dat betekent dat wij
geen vrijheid beperkende maatregelen inzetten. Het
nieuwe systeem ondersteunt dit en biedt onze optimale
bewegingsvrijheid. Het mooie van deze oplossing is
dat onze zorgmedewerkers een real time overzicht
hebben van de situatie van de bewoners, zodat ze op
ieder moment weten waar de cliënten zich bevinden.
Dit systeem geeft optimale vrijheid en veiligheid aan
cliënten die niet in staat zijn om zelf alarm te slaan
in het geval van een gevaarlijke situatie. Bovendien
wilden wij de overbodige alarmen zo veel mogelijk
Smart Homes Magazine - juni 2014 45
Download