Ga het gesprek met elkaar aan! Buurtbemiddeling in Nederweert

advertisement
Ga het gesprek met elkaar aan!
Buurtbemiddeling in Nederweert werkt!
In onze gemeente is het prettig wonen, werken en recreëren. Inwoners
waarderen de leefomgeving, de verenigingen, de activiteiten en de faciliteiten.
In een aantal gevallen gaat het soms even wat minder in de persoonlijke
relaties tussen buren of buurtgenoten. Ook in onze gemeente kan dan de hulp
van buurtbemiddeling worden ingeroepen.
We hebben gemerkt dat er nog steeds veel inwoners en bedrijven zijn die niet weten
dat ook in onze gemeente buurtbemiddelaars werkzaam zijn. Daarom vinden wij het
belangrijk om buurtbemiddeling meer herkenbaar en nog gemakkelijker bereikbaar te
maken. Of u nu de gemeente site, de site van de Woningvereniging Nederweert,
Nederweert24 of van het Algemeen Maatschappelijk werk opent, overal komt u de
gegevens van buurtbemiddeling Nederweert tegen. Een nieuw logo, een eigen emailadres en een telefoonnummer gaan er voor zorgen dat méér inwoners
buurtbemiddeling sneller weten te vinden. De komende tijd kunt u ook regelmatig
publicaties over buurtbemiddeling lezen.
Werkafspraken
Eind 2011 startte in onze gemeente buurtbemiddeling als een samenwerkingsproject
tussen gemeente, politie, Woningvereniging Nederweert en Algemeen
Maatschappelijk Werk Midden-Limburg. We merken de afgelopen jaren dat het
aantal zaken waarbij buurtbemiddeling zou kunnen helpen, steeds iets verder stijgt.
We merken helaas ook dat mensen maar ook bedrijven steeds later
buurtbemiddeling inschakelen waardoor de slagingskans van de bemiddeling af
neemt. Dat moet anders en dat kan ook anders!
Respect
Iedereen kan wel eens last hebben van zijn buren. Denk maar eens aan een te hoog
geluidsniveau van de stereo bij de buren, overhangende takken, stankoverlast,
pesterijen, vernieling, verschillende leefwijzen of misverstanden. Als er sprake is van
overlast, kan buurtbemiddeling worden ingeschakeld. Gelukkig komen dergelijke
situaties nog steeds niet heel vaak voor in onze gemeente. Het is natuurlijk ook beter
om het niet te laten escaleren en in een vroeg stadium van een mogelijk conflict het
gesprek met de buren aan te gaan. Het gesprek aangaan en respect opbrengen voor
elkaar is nog steeds de beste remedie om escalatie van irritaties te voorkomen.
Buurtbemiddeling
Het inschakelen van politie of andere instanties zonder dat men eerst zelf pogingen
heeft ondernomen om tot een oplossing te komen, is meestal niet de basis voor een
goede verstandhouding op korte en op langere termijn. Als het bewoners zelf niet
lukt om tot een goed gesprek of een oplossing te komen, dan kan buurtbemiddeling
worden ingeschakeld. Bij buurtbemiddeling gaat het in onze gemeente om het
bemiddelen van conflicten tussen buren of wijkbewoners onder leiding van één of
meer maatschappelijk werkers. Ze helpen partijen om met elkaar in contact te komen
en samen een oplossing te vinden voor de overlast of ruzie. Schakel de
maatschappelijk werkers wél zo vroeg mogelijk in, als u er zelf niet in slaagt om tot
een gesprek met uw buren te komen.
Afspraken
Vaak komen klachten van bewoners terecht bij de politie en woningcorporaties. Dat
kan nog steeds. Buurtbemiddeling biedt politie en woningcorporaties echter
ontlasting van deze taak. Als de klachten niets met criminaliteit, verslaving,
psychiatrische problematiek of het gehuurde huis te maken hebben, kunnen ze
doorverwijzen naar buurtbemiddeling.
Buurtgenoten zijn aan zet
Buurtgenoten of bedrijven zijn altijd als eerste aan zet om te proberen via één of
meerdere gesprekken met elkaar de overlast op te lossen. Lukt dat aantoonbaar niet,
maar willen beide partijen echt tot een oplossing komen, dan kan buurtbemiddeling
worden ingeschakeld door contact op te nemen met het Algemeen Maatschappelijk
Werk via het algemene telefoonnummer 088-6560600. Geef dan aan dat het om
buurtbemiddeling Nederweert gaat. Het Algemeen Maatschappelijk Werk zorgt dan
voor een luisterend oor wat soms al voldoende is om de gesprekken tussen partijen
op gang te brengen. U kunt natuurlijk ook een e-mailtje sturen naar
[email protected]
Download